Forside Om netudgaven Artikler Kildeskrifter

 

Nogle særlige fejl i Wiberg

Der findes nogle særlige typer fejl i Wiberg, der kræver speciel omtale. De er beskrevet i det følgende.

 

To efterfølgende præster med samme navn er gjort til én

Stavning (1087.5), hvor Wiberg havde gjort to efterfølgende Peder Jørgensen til én mand. Siden den ene var en Hegelund, var dette forlængst opdaget af mange.

Mandø (774.2b), hvor der var to Niels efter hinanden, som Wiberg først havde gjort til samme mand, men selv rettede i tillægsbindet.

Osted-A. (882.3b), hvor der var to Mads Hansen efter hinanden, som hos Wiberg var én. Det blev opdaget med oplysninger, der fandtes i "Danmarks Kirker".

Rind-H. (921.3), hvor der iflg. Wiberg var to Anders efter hinanden i tiden ca. 1589–1661, hvilket i sig selv virkede meget usandsynligt. Det viste sig, at der var to Anders efter hinanden i tiden 1603 – ca. 1660.

Hvedstrup (510.2). Wiberg havde gjort "Jesper eller Jørgen Andersen" til én og samme person. I kongehyldningerne 1584 og 1610 fremgår det tydeligt, at dette er to forskellige.

Svallerup (1116.4). Wiberg havde gjort to efterfølgende Peder til én person. "Danmarks Kirker" opklarede sagen. – Dog er farsnavnet for nr. 4b usikkert.

Nr. Omme-B. (872.6b). Wiberg havde gjort to efterfølgende Jens til én person. Først var Jens Lauritsen Haandberg sognepræst 1637–1659 og derefter Jens Olufsen.

Førslev (297.6b). Her må der være to Rasmus Hansen efter hinanden. Det er den eneste måde, at få oplysningerne til at passe. Der var uden tvivl en Rasmus Hansen i 1608 og 1610, men han kan ikke være identisk med den Rasmus Hansen Lundforlund, der blev præst her i 1625.

Hjerpsted (1438.6). Humtrup (syd for grænsen og derfor ikke med i netudgaven), hvor der er to Peder Claudius efter hinanden. Begge to er imidlertid præstesønner, den ene fra Emmerlev i Ribe amt, (denne Peder Claudius var først sognepræst i Hjerpsted), og den anden fra Hostrup i Tønder amt (Arends). Disse to er traditionelt blevet gjort til én person. Det gælder også Arends (bd. 1, s. 142 og bd. 3, s. 25). I PT 1943 (s. 187-88 og 190) er det imidlertid blevet riktigt. Af den grund er der lagt ind en kommentar om dette i Hjerpsted.

Næstved Skt. Mortens K. (814.2b). Wiberg havde gjort to efterfølgende Jens til én person. Først var Jens Hansen sognepræst 1582–1600 og derefter Jens Mogensen Krummerup 1600–1627.

Grenå (338.6b). Her er der to Laurits efter hinanden, først Laurits Jensen ca. 1616 og derefter Laurits Hansen (Olderup) efter 1620.

Fjellerup-G. (261.4). Her er der måske to efterfølgende Niels. Der mangler stadigt kilder, der kan bekræfte eller afkræfte om dette er én mand eller to forskellige.

 


 

To forskellige præster er én og samme.

Hartvig Jensen Haugen i Simmerbølle (1004.10) er identisk med diakonen af samme navn i Kliplev (1445b.10).

Mag. Niels Jørgensen Seerup i Hobro-S. (467.6) er den samme, som først var i Them (1165.5).

Christen Nielsen (Dalby) på Fuur (291.6) er vistnok den samme som var r. kap. i Skovlænge-G. (1049.5) og r. kap. Svendborg Frue K. (1120.4b), dette var også delvis foreslået af Wiberg.

Ancher Jensen Buch i Seest (998.3) er den samme som Ancher .... i Ballum (92.3). Dette fremkommer i PT 14:6 (1964-65), s. 129.

Niels Overgaard i Sommersted (1458.9) er måske den samme som Niels Jensen Overgaard i Sønderhaa (1145.12).

Laurits Gregersen Fogh, res. kap. i Linå-D. (734.2), er måske identisk med Lars Gregersen Fog i Jelling-H. (549.7).

Axel Jacobsen »Sundbye« (fejl for Sandbye) i Terløse-S. (1167.6), er identisk med Axel Jacobsen Sandbye i Sandby-V. (981.7).

Jacob Pedersen Abel (Abild) i Haderup (368.7), er identisk med Jacob Pedersen Abild i Jydstrup-V. (567.10).

Anders Nielsen i Kværkeby (705.1) er fmtl. identisk med Anders Nielsen Tærbye i Vigersted (1327.7). Kværkeby var vist ikke et selvstendigt kald på det tidspunkt førstnævnte virkede, men anneks til Vigersted, hvorfor dette antagelig må være samme mand.

Christen Jensen Bjerg i Hasle-R. (391.4) er måske identisk med hr. Christen i Rutsker (952.2).

Mag. Jørgen Simonsen til Od. St. Knuds K. (861.4) er vist den samme som Jørgen Simonsen i Korup-U. (692.2).

Rasmus Olsen Aalborg i Lyngby-A. (756.2) er måske identisk med Rasmus i Hyllested-R. (524.1).

Hans Ibsen i Maribo (778.2) er vist identisk med Hans Jepsen til Maribo Kloster (781.2).

Jacob Christensen Wordingborg, res. kap. i Nysted (847a.4) er identisk med sognepræsten af samme navn i Rubjerg-M. (948.7).

Knud Vognsen, res. kap. i Skanderborg-S.-S. (1015.4) er identisk med sognepræsten af samme Navn i Alling-T. (50.4).

Mag. Simon Nielsen i Vordingborg-K. (1360.4) er identisk med kapellanen af samme Navn i Præstø (892.3). Han var ikke sognepræst i Præstø.

 


 

Forveksling af to præster med samme navn

Laurits Nielsen Viborg, res. kap. til Kbh. Hel. G. K. (622.9), er forvekslet med Laurits Nielsen i Rold-V. (941.4). Det er den sidstnævnte, der var hospitalspræst i Ålborg.

Niels Jensen Winther, res. kap. Viborg Dk. (1314.32), som er forvekslet med sin navnebror i Kristrup-H. (697.7).

Peder Iversen, res. kap. i Vordingborg-K. (1361.11) og Peder Iversen Hemmet i Dybe (201.9). Wiberg gør dem til samme person, men dette må være to forskellige.

Mag. Erik Hansen Juel i Bregninge-B. (146.5), som delvis var forvekslet med Erik Hansen i Græsted-M. (350.3), ved at Wiberg havde gjort sidstnævnte til magister.

Jens Kjeldsen i Gudum-F. (355.3) og navnebroren i Nr. Nissum (822.1), som jeg tror (uden at være helt sikker), må være to forskellige.

Anders Jensen Loss i Horsens Hospital (491.2), som Wiberg har gjort identisk med navnebroren i Ring-F. (922.4). På et kronologisk grundlag må dette være to forskellige.

Peder Corfitzen Hørby i Karlslunde-K. (582.4) er af Wiberg delvis forvekslet med Peder Corfitzen Borup i Nordrup-F. (827.4), ved at begge var gjort til p. kap. i Vollerslev på samme tid. Det som afklarede sagen var, at kildegennemgang gav dem forskelligt tilnavn.

Anders Svendsen (Fynbo) i Soderup-E. (1075.5) er sammenblandet med Andreas Svendsen i Jersi-S. (555.5). Dette er grundigt opklaret i PT 1894.

Niels Gjelstrup i Stege (1093a.14) er delvis forvekslet med Niels Nielsen Gjelstrup i Sdr. Felding-A. (255.15), ved at de er gjort til studenter samme år.

Ægidius (eller Gilles) Christensen i Billum (112.1) er forvekslet med Ægidius i Ballum (92.1). Kilde: Kinch.

Ib (Iacobus) Christensen (Høst) i Billum (112.3) er delvis forvekslet med Jacob Christensen i Ballum (92.2), ved at de er gjort til samme student.

Hans Sørensen Wendelboe i N. Jernløse-K. (552.4) er delvis forvekslet med Hans Sørensen Colding i Tersløse-S. (1167.5).

Søren Mathiassen Munch i Slaglille-B. (1059.7) er forvekslet med Søren Pedersen Munch i S. Felding-A. (255.10), ved at Wiberg foreslår, at det er samme mand.

Laurits Lauritsen (d.y.) i Ø. Brønderslev-H. (160.4) er forvekslet med Lars Lauritsen, res. kap. i Hellevad-H.-Ø. (414.4), ved at Wiberg i tillægsbind 3, s. 715, gør dem identiske.

Hans Albertsen (Clark) i Rødovre (967.8) er forvekslet med i Hans Albertsen, res. kap. i Præstø-S. (892.12), ved at Wiberg har gjort dem til én og samme mand.

Lauge Andersen Lintrup i Hjarup-V. (445.1c) kan ikke være identisk med Lauge Andersen i Nustrup (831.3b), for i 1619 var de begge præster hvert sit sted.

Peder Jensen i Årestrup-B.-G. (20.8) er delvis forvekslet med Peder Jensen Helsingør i Gudum-V. (354.4), ved at Wiberg har givet dem samme kone. Det er kun sidstnævnte der var gift med Else Christensdatter.

 

Mulig forveksling:

Ravsted (1453.8) og Skt. Laurentii p. Før (719.6)

 


 

Præster der mangler i Wiberg

Som en følge af kildegennemgang, er der kommet til 301 nye præster før 1600. I tiden 1600–1620 er der også ret mange (74), og efter 1620 er der, (inkluderet de ovenfor nævnte præster, der er kommet til som følge af, at én præst viste sig at være to forskellige), 75 nye og hidtil ukendte præster. Pr. 24. april 2021 til sammen 448 nye præster. De følgende tre lister indeholder alle de præster, der ikke findes i Wibergs hovedregister, d.v.s. alle de, der i sin helhed er skrevet med blå farve. Dog ikke præsterne i Wibergs tillægsbind, (der indeholder 435 nye præster efter ca. 1865 og 148 præster før 1700), og heller ikke de, der er supplerede fra Arends’ bog til Wibergs pastorater i Sønderjylland.

 

Nye præster 1621–1801

Hjørring amt

Broust-S. (157.4b). Peder Christensen, sognepræst ca. 1638.

Skagen (1010.3c). Mads Rasmussen Lollik, sognekapellan 1627.

Thisted amt

Sejerslev-E.-J. (989.4b). Peder Jensen Hugger, nævnt 1623 som sognepræst eller kapellan.

Ålborg amt

Ålborg Frue K. (13.5b). Niels Lauritsen, † som res. kapellan 1671.

Byrum-V.-H. (170.4b). Morten Thøgersen Hvass, nævnt som sognepræst 1627, † 1/6 1658.

Viborg amt

Hem-H.-D. (426.4b). Peder Sørensen Skive, som skal have været præst før Niels Simonsen Alrøe i 1662.

Nykøbing-L.-E. (844.8b). Peder Thøgersen Holm var vistnok kapellan ca. 1630.

Rødding-K. (964.3). Søren Friedlevsen Wiborg, sognepræst fra 1629. Hans navn manglede hos Wiberg.

Sall-T. (978b.6). Jens, nævnt som sognepræst 1635. Dette pastorat var ikke med i Wiberg.

Viborg Sortebr. K. (1316.2b). Laurits Fog, res. kapellan til ca. 1652.

Randers amt

Randers Gråbrødre K. (901.4b). Mads Mikkelsen Wilsbye, res. kapellan 1648–1669.

Randers Gråbrødre K. (901.5). Niels Sørensen Hornbech, res. kapellan 1669 til ca. 1670.

Randers Skt. Mortens K. (903.7b). Jens Rasmussen Torrild, nævnt som øverste kapellan 1650.

Fjellerup-G. (261.4b). Niels Rasmussen, nævnt som sognepræst 1645, måske den samme som forgængeren.

Årslev-H.-L. (31.7b). Peder Jacobsen Abel, kapellan fra 1703, måske res. kap. i Lime fra 1705.

Århus amt

Århus Frue K. (25.3b). Jens Nielsen Storvorde, res. kapellan fra ca. 1623.

Skanderborg amt

Gangsted-S. (305.5). Christen Jensen, nævnt som sognepræst 1645.

Kattrup-Ø.-T. (586.1c). Anders Jensen Lunne, nævnt som præst (fmtl. kapellan) 1656-1675.

Vejle amt

Brande (141.1d). Laurits Nielsen Winther, nævnt som sognepræst 1638 og 1649.

Uldum-L. (1239.1d). Anders Nielsen Bøgvad, sognepræst 1637–1659.

Bredstrup-K. (145.1c). Niels Nielsen Alslev, sognepræst fra 1624-1635.

Ringkøbing amt

Hjerm-G.-V. (449.3b). Niels Jensen, sognekapellan (ca. 1669?), † 1687.

Ramme (899.2b). Christen(?), vistnok sognepræst ca. 1663–1670.

Nr. Omme-B. (872.6b). Jens Lauritsen Haandberg, sognepræst 1637–1659. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Stavning (1087.5b). Peder Jørgensen Jelling, sognepræst 1659–1684. Wiberg havde gjort ham identisk med forgængeren.

Ribe amt

Ho-O. (466.3b). Anders Sørensen, kapellan med succession 1636–1645.

Sønderho (1146.1d). Peder Nielsen Hellegaard, sognepræst ca. 1622-1625.

Varde Skt. Nicolai (1267b.1c). Niels Christensen, nævnt som sognepræst 1622.

Varde Skt. Nicolai (1267b.2b). Hans Hansen Bagger, sognepræst 1639–1653.

Mandø (774.3). Niels Jacobsen Harrebye, sognepræst 1665. Wiberg havde gjort ham identisk med forgængeren, hvorfor han mangler i Wibergs hovedregister.

Rømø (944.1c). Poul Pedersen, sognepræst ca. 1620-1628.

Rømø (944.1e). Hans Nielsen Bleeg, vistnok sognepr. ca. 1668-1677.

Tønder amt

Arrild (66.2b). N.N., her mangler en præst 1630–1647, måske N.N. Jacobsen Grøn, som Wiberg havde som nr. 2 (a).

Skærbæk (1041.2b). Jacob Obling blev afsat som kapellan 1641.

Skærbæk (1041.2c). Thomas Buch, nævnt som kapellan 1642-43.

Odense amt

Helnæs (417.3b). Jacob Nielsen, res. kapellan 1630 (eller var måske pers. kap.).

Od. Hospitalskirke (868b.1) Hans Magnussen, n. 1670 som »fordum tysk Præst«.

Assens-K. (76.8b). Niels Sørensen, res. kapellan 1684-1683.

Svendborg amt

Kverndrup (702.11b). Aage Scheeland, kaldet som sognepræst 1776, men døde før kaldelsen blev kgl. confirmeret.

Rudkøbing-S. (950.3b). Mads Olufsen, res. kap. fra 1621.

Rudkøbing-S. (950.3c). Hans Poulsen, res. kap. fra 1623.

Snøde-S. (1074.3b). Jens Poulsen (Wellejus), res. kap. fra 1629.

Snøde-S. (1074.10b). Hans Ditlevsen, res. kap. fra 1647.

Maribo amt

Nakskov (803.11c). Anders Pedersen Nakskov, res. kap. fra 1640.

Toreby (1171.7b). Johan Christoffersen Bostel, nævnt som res. kap. 1645 og 1653.

Karleby-H.-Ø. (580.13b). Gotfred Gymoes, sognepræst 1801–1802.

Nykøbing F. (842b.2). Nicolaus Wismarus, hofpræst 1621–1631.

Nykøbing F. (842b.4). Gottfried Gesius (Gese), hofpræst 1634–1647.

Nykøbing F. (842b.6). Ludvig Braun, hofpræst 1648–1678.

Tillitse (1179.6b). Her mangler vist en præst ca. 1664-1670.

Tranekær-T. (1207.4b). Rasmus Clemensen kapellan fra 1653.

Præstø amt

Kalvehave (571.6b). Laurits Olufsen Kold, sognepræst 1675–1685.

Spjellerup-S. (1082.6b). Peder Clausen fra Flensborg, nævnt som sognepræst 1653 og 1654.

St. Heddinge (407a.2b). Jacob Madsen, res. kapellan fra 1627.

St. Heddinge (407a.2c). Anders, res. kapellan før 1645.

Herfølge-S. (431.3b). August Augustsen, res. kapellan fra 1640.

Sorø amt

Stenmagle-S. (1090.3b). Søren Ibsen fra Ribe, sognepræst 1620–1625.

Fodby (269.2b). Christen Michelsen Aalborg, res. kapellan 1635– ca. 1652.

Slagelse Skt. Mikkels K. (1055.5b). Michel Jensen Gyrsting, res. kapellan 1625–1630.

Roskilde amt

Ejby-D. (215.6b). Christian Jørgensen Eegby, sognepræst 1702–1704.

Ølsemagle (1386.8b). Poul Madsen Tausen, res. kapellan 1654– ca. 1660.

Ølsemagle (1386.9b). Hans Haaber, kapellan ca. 1663.

Ølsemagle (1386.10). Johannes Hansen Barchmann, nævnt som res. kapellan 1672 og 1677.

Ølsemagle (1386.11). Jørgen Jørgensen Farup, vistnok res. kapellan her efter 1701.

Ølsemagle (1386.12). Rasmus Olsen, nævnt som res. kapellan 1721.

Frederiksborg amt

Kyndby-K. (706.3b). Isaac Ernst, sognepræst fra 1623.

Orø (881.5). Mads Pedersen, sognepræst, † 1645.

Hven (511.10). Niels Thomsen Munck, sognepræst 1678–1708.

Hven (511.11). Jöns Espman, sognepræst 1708–1716.

Hven (511.12). Lars Hersovius, sognepræst 1721–1723.

Jørlunde (462.6b). Antonius Madsen, sognepræst 1622–1636.

Københavns amt

Kbh. Frue K. (610.23b). Laurits Andersen Sandager. Var nederste kap. eller p. kap. 1711.

Kbh. Nicolaj K. (640.5). Nilaus Povelsen, nederste kapellan 1624–1626.

Søkvæsthuset (655.2b). Wilhelm Nielsen Schytte, præst 1712-1715.

Abel Cathrines Boliger (633.0). Jørgen Trolle, præst til 1741.

Bornholms amt

Hammerhus Slot (871b.2). Boe Nielsen, slotspræst 1631-1642.

Hammerhus Slot (871b.3). Hans Sørensen, slotspræst fra 1645.

Hammerhus Slot (871b.5). Johan Georg Christiani, slotspræst indtil 1653.

 


 

Nye præster 1600–1620

Hjørring amt

Skagen (1010.3b). Christen Lauritsen, nævnt som sognekapellan 1611.

Sæby (1130.3b). Søren Sørensen, sognekapellan 1620.

Thisted amt

Klim-T.-V. (672a.0). Anders Jacobsen, var sognekapellan ca. 1620.

Nors-T. (828.3b). Christen Simonsen, nævnt som sognepræst 1619.

Frøslev-M. (288.2b). Simon Madsen, nævnt som sognepræst 1608.

Sejerslev-E.-J. (989.4b). Peder Jensen Hugger, nævnt 1623 som sognepræst eller kapellan.

Ålborg amt

Ålborg Frue K. (13.4b). Søren Christensen, nævnt som res. kapellan 1619.

Gunderup-N. (359.4b). Jacob, † som sognepræst ca. 1618.

Veggerby-B. (1277.3b). Anders, nævnt som sognepræst 1619.

Byrum-V.-H. (171.0). Søren Jensen, sognekapellan 1601.

Øls-H.-D. (1385.4b). Christen, nævnt som sognepræst 1619.

Durup-S. (199.2b). Esbern Jørgensen Samsing, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Viborg amt

Thise (1185.5c). Christen Poulsen, nævnt som sognepræst 1608 og 1630.

Durup-T. (200.1d). Mats Nielsen Brun, nævnt som sognepræst 1608, † 1624.

Roslev-R. (947.1d). Peder Jensen Velling, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Balling-V. (91.1d). Anders Pedersen Schive, nævnt som sognepræst 1608 og 1619, vist † ca. 1655-60.

Lem-V. (723.3b). Knud, nævnt som sognepræst 1619.

Brøndum-H. (163.1d). Michel Nielsen, nævnt som sognepræst 1619.

Skive-R. (1035.2c). Antonius Christensen, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Daugbjerg-M.-S. (190.3b). Anders Mortensen Brasen, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Højslev-D.-L. (540.2b). Stygge Andersen, nævnt som sognepræst 1608 og 1610.

Vrou-R. (1372.2b). Christen Nielsen, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Ørum-B.-G. (1406.3b). Peder Jensen, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Dollerup-F.-R. (192.2b). Christen Madsen, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Rødding-L.-P. (965.1d). Peder Jensen, nævnt som præst 1608 og 1619.

Vorde-F.-R. (1359.1d). Søren Nielsen Paaske, nævnt som sognepræst 1608 og 1619.

Bjerregrav-Å.-T. (109.3b). Christen Christensen, nævnt som sognepræst 1608.

Sall-T. (978b.5). Niels Christensen, blev sognepræst ca 1614. Dette pastorat var ikke med i Wiberg.

Randers amt

Falslev-K. (241.1b). Søren Thomsen, nævnt som sognepræst 1608 og 1610.

Grenå (338.6b). Laurits Jensen, sognepræst fra ca. 1616. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Grenå (339.1f). Niels Villadsen, sognekapellan 1600 (måske pers. kapellan).

Tved (1212.4b). Jacob Pedersen, nævnt som sognepræst 1620.

Thorsager-B. (1173.1a). Niels Sørensen Rampten, nævnt som sognekapellan 1620.

Århus amt

Vejlby (1286.1c). Jens Jacobsen Krog, præst (og rektor) fra ca. 1615–1629.

Sjelle-S.-L. (1000.4b). Søren Nielsen, nævnt som sognepræst 1620.

Skanderborg amt

Gangsted-S. (305.3b). Jens Jensen, nævnt som sognepræst 1608 og 1620.

Skanderborg-S.-S. (1015.1c). Christen Jørgensen, nævnt som sognekapellan 1619 (måske samme som nr. 5 samme sted).

Sdr. Vissing-V. (1346.3b). Otte Ovesen Kattrup, nævnt som sognepræst 1608 og 1627.

Horsens Hospital (491.0). Mads Nielsen Mariager, hospitalspræst fra ca. 1603.

Vejle amt

Smidstrup-S. (1064.3b). Laurits Iversen Borch, sognepræst fra 1601, kapellan fra 1595.

Skibet (1022.2b). Torchild Jensen Kolderup, sognepræst fra 1604–1608.

Grejs-S. (337.2b). Niels Terkildsen, nævnt som sognepræst 1608 og 1610.

Ringkøbing amt

Rind-H. (921.3b). Anders Madsen Nørlund, sognepræst fra 1603. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Sahl-E. (977.3b). Christen Jensen, nævnt som sognepræst 1619.

Hjerm-G.-V. (449.1b). Christen Lauritsen Idom, sognekapellan 1602.

Hjerm-G.-V. (449.1c). Christen Nielsen, sognekapellan 1602.

Hjerm-G.-V. (449.1d). Jacob Vistesen, sognekapellan 1605.

Ølby-A.-F. (1383: Asp 1c). Christen Jensen, sognepræst i Asp 1602.

Nr. Nissum (822.1b). Niels Andersen Viborg, sognepræst 1602–1605.

Nr. Felding-T. (254.1b). Daniel Andersen Thim, sognepræst 1600–1606.

Ribe amt

Varde (1268.1c). Jens Pedersen, nævnt som res.kapellan 1601, † 1603.

Varde (1268.1d). Mads Pedersen, res. kapellan efter 1603, † 1627.

Hjarup-V. (445.1c). Samuel Danielsen, sognepræst 1611–1613.

Ribe (915b.3). Anders Jensen Kejser, froprædikensprædikant 1609–1654.

Ribe Hospital (918.2b). Niels Pedersen Balle, var næppe hospitalspræst, men prædikede der 1604.

Svendborg amt

Longelse-F. (742.4c). Peder Hansen, sognepræst 1613–1614.

Maribo amt

Nykøbing F. (842b.1). Balthasar Maschwedel, hofpræst 1592–1621.

Præstø amt

Jungshoved-S. (565.5b). Henrich Danielsen, vistnok kapellan ca. 1600–1620.

Jungshoved-S. (565.5b). Diderik Hansen, vistnok kapellan 1620 – ca. 1624.

Præstø (892.6b). Peder Hansen Baarse, res. kap. fra 1619.

Præstø (892.7b). Niels Hansen Vordingborg, res. kap. fra 1620.

Vollerslev-G. (1356.3b). Samuel Madsen, nævnt som sognepræst 1608 og 1610.

Sorø amt

Førslev (297.6b). Rasmus Hansen, nævnt som sognepræst 1608 og 1610. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Holbæk amt

Kolby på Samsø (678.3b). Søren Nielsen, nævnt som sognepræst 1619.

Svallerup (1116.4). Peder Hansen, sognepræst 1594–1625. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Roskilde amt

Osted-A. (882.3b). Mads Hansen Hedding, sognepræst 1619–1622. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Frederiksborg amt

Helsingør Skt. Olai K. (422.1b). Christen Nielsen Pram, nederste kap. 1600.

Helsingør Skt. Olai K. (422.1c). Jens Christensen Lang, nederste kap. 1609.

Helsingør Skt. Marie K. (423.4b). Martinus Norpel, sognepræstens vikar fra 1611.

Københavns amt

Hvidovre (516.1e). Bertel Nielsen, res. kapellan efter 1599 og før 1608.

Hvidovre (516.3d). Peder Andersen Slagelse, res. kapellan fra 1616.

Kbh. Nicolaj K. (639.5). Peder Olufsen, vist øverste kapellan c. 1606–1610.

Bornholms amt

Rønne-K. (970.1a). Niels Olufsen Middelfart, res. kapellan fra ca. 1602.

Rønne-K. (970.1c). David Tilemann, nævnt som res. kapellan 1616.

 


 

Nye præster før 1600

Hjørring amt

Skagen (1009.2b). Christen Jacobsen, sognepræst, † 1565.

Skagen (1010.1c). Jacob, nævnt som sognekapellan og rektor 1571, † ca. 1577.

Skagen (1010.1d). Jens Poulsen, nævnt som sognekapellan 1573, var vist p. kap.

Tornby-V. (1196.1b). Oluf, var sognepræst på 1500-tallet.

Hjørring-H.-O. (464.2b). Christen Andersen, nævnt som sognekapellan 1591.

Albæk-V. (45.1a). Niels Hansen, nævnt som sognepræst 1531.

Albæk-V. (45.1b). Christen Mørch, blev sognepræst ca. 1538.

Børglum-V.-F. (176.1a). Erik, nævnt som præst i Vejby 1576.

Sæby (1130.2b). Jens Christensen, nævnt som sognekapellan 1581.

Tolstrup-S. (1193.1b). Morten Ibsen, nævnt som sognepræst 1541.

Gjøl (325.0). Peder Pedersen, blev sognepræst 10/4 1530.

Broust-S. (157.0). Jens, nævnt som sognepræst 1515 og 1535.

Haverslev (402.0). Morten, nævnt som sognepræst 1540.

Torslev (1200.1b). Erik Banner, nævnt som sognepræst 1553.

Øland (1382.0). Knud, nævnt som sognepræst 1553.

Thisted amt

Tømmerby-L. (1223.2b). Ole Nielsen, nævnt som sognepræst 1584.

Sønderhå-H. (1145.0). Michael Christensen, nævnt som sognepræst 1520.

Nykøbing-L.-E. (843.0). Jørgen Jensen, nævnt som sognepræst 1532.

Alsted-B. (59.1b). Niels Sommer, overlod kaldet til efterfølgeren 1532.

Ålborg amt

Hals (373.1b). Laurits, nævnt som sognepræst 1552.

Hammer-H.-S.-A. (379.0). Herman Cortzen, nævnt som sognepræst 1539, levede endnu 1546.

Nr. Sundby-H. (1113.0). Søren Christensen, nævnt som sognepræst 1545 og 1552.

Ålborg Frue K. og Tranders (12b.1a). Christen, nævnt som præst i Tranders 1545.

Ferslev-D.-V. (258.0). Hans, nævnt som sognepræst 1545.

Gudum-V. (354.0). Jacob, nævnt som sognepræst 1545.

Gunderup-N. (359.0). Peder, nævnt som sognepræst 1545.

Mou (797.1a). Oluf, afsat 1550.

Romdrup-K. (943.0). Laurits, nævnt som sognepræst 1545.

Sønderholm-F. (1147.0). Hans, nævnt som sognepræst 1529.

Sønderup-S. (1150.1b). Trud, nævnt som sognepræst 1545.

Sønderup-S. (1150.1c). Christen Jensen, nævnt som sognepræst 1568.

Bjørnsholm-M. (116.0). Andersen Andersen, sognepræst fra 1537.

Bjørnsholm-M. (116.2b). Jacob Jensen, nævnt som sognepræst 1568.

Vilsted-V. (1331.1a). Erik Selgensen, nævnt som sognepræst 1526.

Vilsted-V. (1331.1b). Jacob Jensen, nævnt som sognepræst 1568.

V. Hornum-H.-F. (487.2b). Peder Simonsen, sognepræst fra ca. 1596 til ca. 1600.

Ulstrup-G. (1247.0). Niels Lauritsen, nævnt som sognepræst 1545.

Byrum-V.-H. (170.1a). Christen Nielsen Digsmed, blev sognepræst ca. 1536.

Byrum-V.-H. (170.1b). Jacob, nævnt som sognepræst 1554.

Byrum-V.-H. (170.3b). Christen Nielsen Trane; var sognepræst i Byrum og Vesterø fra 1593.

Rold-V. (941.1a). Anders Pedersen, sognepræst 1530–1532.

Rold-V. (941.1b). Jacob Olsen, sognepræst fra 1532.

Rold-V. (941.1c). Søren, nævnt som sognepræst 1544.

Rold-V. (941.1d). Clemet Nielsen, nævnt som sognepræst 1568.

Skelund-V. (1020.1a). Palle, nævnt som sognepræst 1544.

Skelund-V. (1020.1b). Jens Andersen, nævnt som sognepræst 1568.

Vive-O.-V. (1351.1b). Maurits, nævnt som sognepræst 1545.

Vive-O.-V. (1351.1b). Niels, nævnt som kapellan i Ove 1545.

Vive-O.-V. (1351.1b). Jens Christensen, præst i Rostrup indtil ca. 1558.

Lovns-A. (743.1b). Ib, nævnt som sognepræst 1545.

Tisted-B. (1186.0). Laurits Eriksen, nævnt som sognepræst 1545 og 1568.

Viborg amt

Grinderslev-G. (345.1c). Peder Madsen, nævnt som sognepræst 1568 og 1570.

Jebjerg-L. (547.1b). Kjeld, nævnt som sognepræst 1545.

Jebjerg-L. (547.1d). Anders Jensen, nævnt som sognepræst 1584.

Thise (1185.5b). Iver Christophersen, var sognepræst før 1601.

Durup-T. (200.1a). Niels Christensen, var sognepræst før 1545.

Durup-T. (200.1b). Christen, nævnt som sognepræst 1545 og 1549, † 1553.

Durup-T. (200.1c). Niels Brun, nævnt som sognepræst 1568 og 1584, † 1595.

Fur (291.1b). Niels Christensen, nævnt som sognepræst 1568.

Hjerk-H. (447.1c). Peder Christensen, nævnt som kapellan i 1584, som sognepræst i 1608.

Roslev-R. (947.1a). Christen, nævnt som sognepræst 1545.

Balling-V. (91.1a). Anders Christensen, nævnt som sognepræst 1545 og 1549.

Skive-R. (1035.1b). Laurits Nielsen, nævnt som sognepræst 1531.

Tårup-K. (1158. 2b). Jens, nævnt som sognepræst ca. 1543.

Tårup-K. (1158. 2c). Christen, nævnt som sognepræst 1545.

Tårup-K. (1158. 2d). Peder Jensen, nævnt som sognepræst 1568.

Højslev-D.-L. (540.0). Hr. Yle . . . nævnt 1537.

Hersom-B.-K. (441.2b). Jens, nævnt som sognepræst 1545.

Vesterbølle-Ø. (1309.0). Ove Ibsen, nævnt som sognepræst 1536 og 1552.

Dollerup-F.-R. (192.1b). Thomas Ørum el. Worm, nævnt som sognepræst 1545.

Rødding-L.-P. (965.1b). Mads Ambdesen, nævnt som præst 1584.

Vammen-B.-L. (1262.1a). Søren, nævnt som sognepræst 1545.

Vorde-F.-R. (1359.1a). Peder Juel, nævnt som sognepræst 1545.

Vorde-F.-R. (1359.1c). Søren Torup, nævnt som præst i Romlund 1584.

Bjerregrav-Å.-T. (109.1a). Laurits, nævnt som sognepræst 1545.

Bjerring-M. (111.4b). Hans Mauritsen, nævnt som sognepræst 1584.

Sall-T. (578b.1). Jens Pedersen, nævnt som sognepræst 1524 og 1546. Dette pastorat var ikke med i Wiberg.

Sall-T. (578b.2). Jens Michelsen, nævnt som sognepræst 1553 og 1587. Dette pastorat var ikke med i Wiberg.

Sall-T. (578b.3). Jens Danielsen, sognepræst ca. 1598. Dette pastorat var ikke med i Wiberg.

Randers amt

Dalbyneder-R. (183.2b). Hans Jørgensen, nævnt som sognepræst 1584–1608.

Tvede-L. (1214.1b). Rasmus Povelsen, nævnt som sognepræst 1584.

Ørsted-E. (1401.0). Niels Pallesen, nævnt som sognepræst 1551.

Randers Hospital (905.0). Christen Mauritsen, hospitalspræst, † 1592.

Fausing-A. (249.2b). Peder Nielsen, nævnt som sognepræst 1584.

Søby-S.-H. (1137.2b). Peder Rasmussen, nævnt som sognepræst 1584, † ca. dec. 1593.

Grenå (338.1). Jens Jespersen, afgik som sognepræst 1530. Forkert navn hos Wiberg.

Grenå (338.3). Christen, nævnt som sognepræst 1558. Navnet mangler hos Wiberg.

Grenå (339.1b). Jacob, nævnt som sognekapellan 1550.

Grenå (339.1c). Jens Munk, nævnt som sognekapellan og rektor 1576 og 1579.

Grenå (339.1d). Niels Sørensen Bunde, nævnt som sognekapellan og rektor 1584.

Ålsø og Hoed (18.1b). Rasmus Hansen, nævnt som sognepræst 1553.

Helgenæs (411.1b). Jørgen Lauritsen, nævnt som sognepræst 1555 og 1563.

Knebel-R. (675.1a). Christen Rasmussen, nævnt som sognepræst 1533, vist † ca. 1562.

Knebel-R. (675.2). Christen Pedersen, sognepræst ca. 1577.

Tved (1212.1a). Jens Andersen, sognepræst før 1533.

Mørke-H. (802.0). Mads Lauritsen, nævnt som sognepræst 1551.

Århus amt

Trige-Ø. (1208.1). Laurits Jacobsen, nævnt som sognepræst 1584.

Århus Skt. Olai K. (27.0). Peder Nielsen, nævnt som sognepræst 1537.

Sjelle-S.-L. (1000.1b). Laurits, nævnt som sognepræst 1572.

Hundslund (501.1a). Anders Michelsen, nævnt som sognepræst 1554.

Randlev-B. (907.0). Jens Villadsen, nævnt som sognepræst 1542 og 1544.

Skanderborg amt

Kattrup-Ø.-T. (585.1b). Peder Gregersen Raale, nævnt som sognepræst 1597.

Ovsted-T. (883.1a). Jørgen Bilsen, nævnt som sognepræst 1560.

Skanderborg-S.-S. (1014.0). Peder Skriver, nævnt som sognepræst (eller kirkepatron?) 1547.

Alling-T. (50.0). Christen Jensen, sognepræst før 1539.

Skorup-T. (1047.2b). Hans Pedersen, nævnt som sognepræst 1584.

Tønning-T. (1225.1b) Peder Pedersen, sognepræst fra 1578.

Horsens (490.1b). Herman, nævnt som præst (kapellan) 1547.

Hvirring-H.-T. (517.0). Peder Lauritsen, død 1566.

Vejle amt

Stouby-H. (1101.1a). Anders Kroghe, sognepræst fra 1537.

Smidstrup-S. (1064.2b). Peder Jensen Starup, sognepræst fra 1578.

Taulov-E. (1164.0). Gregers Pedersen, nævnt som sognepræst 1537.

Ullerup-V. (1242.2b). Jens, sognepræst fra 1584, † 1593.

Kolding Hospital (681.1b). Hans Jacobsen Arp, hospitalspræst 1597–1608.

Ø. Starup-N. (1086.1a). Peder Christensen, nævnt som sognepræst 1543 og 1544.

Ø. Starup-N. (1086.1b). Jens Pedersen Starup, nævnt som sognepræst 1584, † 1590.

Jelling-H. (549.0). Jens Nielsen, luthersk sognepræst 1532.

Brande (141.1b). Caspar Sørensen, sognepræst før 1600, † 1603.

Grejs-S. (337.1a). Hans Lancken, nævnt som sognepræst 1554 og 1558.

Hvejsel-G. (512.1a). Søren, sognepræst 1580.

Ø. Nykirke-G. (838.0). Claus, , nævnt som sognepræst 1575.

Ø. Snede (1066.1a). Axel Iversen, nævnt som sognepræst 1584.

Ø. Snede (1066.1b). Morten Therkelsen Gadberg, kapellan 1573, vist sognepræst efter 1584.

Uldum-L. (1239.1a). Christen Andersen, nævnt som sognepræst 1584.

Gauerslund (306.1b) Thomas Jensen, nævnt 1541.

Nørup-R. (856.1a) Anders Thomsen nævnet som sognepræst 1523.

Ringkøbing amt

Nøvling-S. (587.2b). Peder Christensen, nævnt som sognepræst 1598, † 1609.

Skarrild-A. (1018.1a). Laurits, nævnt som sognepræst 1530.

Skarrild-A. (1018.1b). Dines, nævnt som sognepræst 1537 og 1541.

Skarrild-A. (1018.1c). Anders Cristensen, nævnt som sognepræst 1550 og 1558.

Ørre-H. (1393.1a). Peder Christensen, nævnt som sognepræst 1584.

Estvad-R. (232.1a). Peder Jensen, nævnt som sognepræst 1571 og 1582.

Estvad-R. (232.1b). Mads Pedersen Juel, nævnt som sognepræst 1584, † 1602.

Sevel (999.1b). Niels Villadsen, nævnt som sognepræst 1584.

Sevel (999.1c). Iver Nielsen, sognepræst 1598, † 1603.

Hjerm-G.-V. (449.1a). Jens Madsen, nævnt som sognekapellan 1584.

Ølby-A.-F. (1383: Asp 1b). Peder Eskesen, nævnt som sognepræst i Asp 1584.

Fjaltring-T. (260.1b). Christen Tøgersen Hjul, nævnt som sognepræst 1539.

Ramme (899.1b). Niels Tocksen, sognepræst 1597.

Holstebro-M. (479.3b). Per Jensen, nævnt som sognekapellan 1568.

Ringkøbing-R. (927.1a). Niels Jensen, res. kapellan 1599–1602.

Stadil (1085.1b). Hans Hansen Tibing, nævnt som sognepræst 1575 og 1584.

Tim-M. (1180.1b). Thue Jensen Skaaning, nævnt som sognepræst 1584, † 1601.

Vedersø (1273.1a). Christen Nielsen, nævnt som sognepræst 1584.

Ølstrup-H. (1389.1a). Knud Christensen, nævnt som sognepræst 1584.

Ølstrup-H. (1389.1b). Jens Michelsen, sognepræst efter 1584, † 1608.

Borris-F. (134.0). Peder Poulsen, sognepræst, † 1537.

Bølling-S. (174.1a). Laurits, sognepræst før 1550.

Bølling-S. (174.1b). Oluf, sognepræst før 1559.

Lønborg-E. (762: Egvad 1). Jørgen Davidsen, nævnt som sognepræst i Egvad 1584.

Mejrup (790.2b). Der mangler måske en præst 1599-1604.

Ribe amt

Varde Skt. Jacobi (1267a.1a). Hans Ibsen (Jacobi), sognepræst fra 1526.

Varde Skt. Jacobi (1267a.1c). Jacob (Ib, Jep) Pedersen, sognepræst fra 1554.

Varde Skt. Nicolaj (1267b.1a). Hans . . . , nævnt 1566.

Varde (1268.1a). Peder Nielsen, nævnt som res.kapellan 1572, var tillige rektor, † 1596.

Sønderho (1146.1b). Christen Jespersen, nævnt som sognepræst 1584.

Grindsted-H. (346.4b). Thomas Olufsen, nævnt som sognepræst 1584.

Brørup-L. (166.0). Jens, nævnt som sognepræst 1536 og 1538.

Malt-F. (773.0). Oluf, sognepræst, † 1571.

Bramming-H. (140.0). Peder, nævnt som sognepræst 1532.

Sdr. Gørding-V. (327.0). Anders, nævnt som sognepræst 1532.

Ribe (915b.2). Jørgen Andersen Høien, nævnt som froprædikensprædikant 1584.

Ribe Hospital (918.1b). Niels Jensen, nævnt som hospitalspræst 1546.

Tønder amt

Hviding (515.1b). Christen Jensen, sognepræst 1566–1573.

Brøns (165.2). Mads Christensen, nævnt 1514.

Haderslev amt

Toftlund (1191.1b). Knud Lauritsen, sognepræst fra 1560.

Hjortlund-K. (458.1b). Peder Lauritsen, nævnt som sognepræst 1570.

Hjortlund-K. (458.1c). Hans Pedersen, sognepræst ca. 1587, † 1602.

Sønderborg amt

Oksbøl (884.1b). Erik Madsen, nævnt som sognepræst 1552.

Odense amt

Assens-K. (75.1). Niels Berntsen, sognepræst 1525–1536

Barløse (94.0). Niels Haar (Hordt), nævnt som sognepræst 1532.

Dreslette (196.0). Hans Olsen, sognepræst fra 1531.

Hårby (363.0). Niels, nævnt som sognepræst 1530.

Odense Hospitalskirke (868.1b). Jens Pedersen, nævnt som præst og tilsynsmand i »det almindelige Hospital« 1551.

Asperup-R. (73.0). Jens Nielsen, sognepræst, vist † 1527.

Gelsted-R. (309.1b). Knud Madsen, kapellan med succession 1528, sognepræst 1533.

Bogense-S. (124.1b). Hans Jørgensen, nævnt som sognepræst 1541 og 1546.

Hårslev (365.1b). Niels Eriksen, afsat som sognepræst 1528.

Brænderup (150.0). Knud Henriksen, der døde 1545.

Ore (878.1b). Simon Jensen, n. som sognepræst 1547.

Vigerslev-V. (1326.1). Jacob Svendsen, præst (res. kap.) i Veflinge, resignerede 1526.

Vigerslev-V. (1326.1b). Hans Pedersen, præst (res. kap.) i Veflinge fra 1526.

Klinte-G. (673.0). Peder Eriksen, sognepræst fra 1529.

Skamby (1012.1b). Bertel Jepsen (Jacobsen), sognepræst, nævnt 1509, † 1528.

Lumby (744.0). Henrik Hansen, sognepræst fra 1530.

Lunde (745.1b). Jacob Knudsen, sognepræst fra 1528.

Dalby-S. (181.1a). Hans Mikkelsen, sognepræst fra 1530.

Kølstrup-A. (668.2b). Hans Pallesen, kapellan med succession fra 1536.

Rynkeby-R. (957.0). Anders Nielsen, nævnt som sognepræst 1529 og 1535.

Munkebo (798.1b). Hr. Hans skal være nævnt her 1529.

Gamborg (303.0). Knud Olsen, nævnt 1548-1559.

Svendborg amt

N. Broby (153.1b). Hans Pallesen, vist kapellan med succession fra 1537.

Gislev (321.1a). Daniel, † 1527.

Gislev (321.1b). Peder Danielsen, præst fra 1527.

Gislev (321.1c). Hans Clemendsen, præst fra 1536.

Gudbjerg (352.1b). Jens Ploug, nævnt som sognepræst 1556.

Hesselager (443.0). Poul, nævnt som sognepræst 1536.

Langå (713.1a). Peder Mule, nævnt som sognepræst 1542.

Oure-V. (880.1a). Jørgen Rasmussen, nævnt som sognepræst 1536.

Tved (1213.0). Peder Svansjø, nævnt som sognepræst 1550.

Strynø (1105.0). Peder Christensen, nævnt som sognepræst 1529.

Svendborg Frue K. (1119.0). Michel Pedersen; fmtl. katolsk, afsat 1535.

V. Skerninge-U. (1031.0). Jep Jensen var præst før 1537.

Humble (497.0). Clemens, † 1537.

Lindelse (736.0). Laurits, præst fra 1527.

Longelse-F. (742.4b). Jacob Mikkelsen, sognepræst 1594–1613.

Bødstrup (173.0). Mads Pedersen, præst fra 1531.

Rudkøbing-S. (950.0). Bent Pedersen, nævnt som »predicanter« 1532.

Tranekær-T. (1207.1a). Peder Foss, sognepræst fra 1526.

Maribo amt

Branderslev (142.1a). Rasmus Pedersen, sognepræst 1528–1529.

Branderslev (142.1b). Rasmus Michelsen, sognepræst 1529–1537.

Branderslev (142.1c). Oluf Rafn, sognepræst fra 1537.

Horslunde (494.1a). Hans el. Jens Pedersen, sognepræst 1526–1529.

Horslunde (494.1b). Hans Jensen, sognepræst fra 1529.

Nakskov (803.0). Søren Olsen, var sognepræst her 1530.

Utterslev (1252.0). Hans Olsen, nævnt som præst 1530.

Vindeby (1333.1a). Strange Andersen, præst til 1530.

Vindeby (1333.1b). Anders Olufsen, sognepræst fra 1530.

Landet-Å. (711.0). Laurits Pedersen, nævnt som sognepræst 1514 og 1520.

Tillitse (1179.0). Niels Madsen, sognepræst fra 1531.

Fuglse (290.0). Hans Bang, sognepræst til 1537.

Tirsted-S. (1182.1b). Peder Andersen, sognepræst fra 1529.

Maribo Kloster (781.1b). Mads, ca. 1547-1551.

Sakskøbing (984.0). Bennicke (Benich), nævnt som præst 1532, afsat 1535.

Slemminge-F. (1063.0). Mads Jensen, afgik som præst 1536.

Toreby (1570.0). Niels Torkildsen, sognepræst fra 1513, var her endnu 1520.

Sdr. Kirkeby-A. (598.0). Jørgen Falster, sognepræst fra 1528.

Skelby-G. (1025.0). Hans Pedersen, sognepræst fra 1525.

Skelby-G. (1025.3b). Peder Christensen, nævnt som sognepræst 1594.

Veggerløse (1278.0). Eggert Heymand, sognepræst fra 1529.

Lillebrænde (158.0). Jens Ludolphsen, sognepræst fra 1525.

Stubbekøbing-M. (1108.1b) Anders Nielsen, nævnt som sognepræst 1546.

Præstø amt

Borre (133.1a). Anders Rød, nævnt som sognepræst 1516 og 1517.

Borre (133.1b). Boetius Bundonis (Bo Bondesen), fratrådte kaldet 1528.

Borre (133.1c). Niels Hemmingsen, sognepræst fra 1529.

Stege (1092.0). Hans Andersen, byttede kald 1526.

Allerslev (47.0). Hans Ibsen, sognepræst fra 1532.

Jungshoved (565.0). Jens Jacobsen, sognepræst fra 1525.

Præstø (891.0). Niels Olsen, nævnt som sognepræst 1545.

Ørslev (1396.0). Jens Lauritsen, sognepræst fra 1532.

Køng (669.1a). Jens Henningsen, sognepræst fra 1535.

Køng (669.1c). Laurits Hansen, sognepræst 1580–1589.

Næstved Skt. Mortens K. (814.1c). Christopher Stisen, sognepræst, † ca. 1559.

Næstved Skt. Mortens K. (814.2b). Jens Hansen, sognepræst ca. 1582–1600. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Næsby-T. (852.1a). Hans Jacobsen Vittevad, nævnt som sognepræst 1522.

Hellested (412.0). Rasmus Pedersen, sognepræst fra 1530.

Strøby-V. (1107.1b). Hans Pedersen, sognepræst, † ca. 1566-67.

Herfølge-S. (431.1a). Jørgen Lauritsen, vistnok sognekapellan 1584.

Sandby-V. (981.4b). Christoffer Pedersen, nævnt som sognepræst 1580 og 82.

Vordingborg-K. (1361.1a). Mads Bosen, res. kap. nævnt 1577, † c. 1591.

Sorø amt

Haraldsted-A. (383.0). Hans Poulsen, nævnt som sognepræst 1520.

Nordrup-F. (827.0). Svend Olsen, nævnt som sognepræst 1562.

Vetterslev-H. (1312.1b). Thord Stub, nævnt som sognepræst 1584.

Sorø (1078.3b). Hans Olufsen Slangerup, dansk præst 1569–1596.

Karrebæk (583.1b). Søren Nielsen Bjerggrav, nævnt som sognepræst 1564.

Høve-F. (543.1b). Peder Pedersen, nævnt som kapellan i Flakkebjerg 1551.

Skælskør (1027.0). Mads Hansen, sognepræst fra 1526.

Ørslev-B. (1395.0). Jens Pedersen, nævnt som sognepræst 1542.

Lundforlund-G. (747.0). Knud Andersen, nævnt som sognepræst 1557 og 1558.

Slagelse Skt. Mikkels K. (1054.0). Peder Andersen, nævnt som sognepræst 1532.

Slagelse Skt. Mikkels K. (1054.1b). Anders Nielsen, nævnt som sognepræst 1551.

Slagelse Skt. Peters K. (1056.0). Peder Jensen, nævnt som sognepræst 1532.

Vemmelev-H. (1298.0). Ingvar Olufsen, nævnt som sognepræst 1532.

Holbæk amt

Nordby på Samsø (826.0). Jens Ibsen, nævnt som sognepræst 1519 og 1531.

Tranebjerg på Samsø (1206.0). Søren Esbernsen, sognepræst fra 1530.

Årby (19.0). Jens Jørgensen, nævnt som sognepræst 1540, vist † før 1545.

Røsnæs (909.0). Jesper, sognepræst fra 1528.

Tømmerup (1224.0). Jacob Pedersen, sognepræst fra 1526.

Bregninge-B. (146.0). Christoffer Jepsen Ravensberg, sognepræst fra 1530.

Højby (532.0). Jens Pedersen, afsat som sognepræst 1559.

Butterup-T. (169.0). Jørgen, nævnt som sognepræst 1532.

Tåstrup-U. (1203.0). Knud Stinger, sognepræst fra 1536.

Roskilde amt

(Kirke) Hyllinge-H. (528.3b). Hans Ibsen, vist † ca. 1582.

Borup-K. (136.1b). Her mangler en præst ca. 1571–1581.

Højelse (534.0). Henning Gris, nævnt som sognepræst 1519.

Rorup-G. (946.0). Claus (el. Niels) T., sognepræst, † 1576.

Reerslev-V. (912.1b). Jacob, sognepræst, † 1567-68.

Ågerup-K. (6.0). Hans Nielsen Thune, sognepræst, † 1572.

Hvedstrup (510.2). Jesper Andersen, nævnt som sognepræst 1584. Wiberg havde gjort ham identisk med efterfølgeren.

Kornerup-S. (687.1a). Per Povelsen, nævnt som sognepræst 1549.

Kornerup-S. (687.1b). Hans, nævnt som sognepræst 1559.

Kornerup-S. (687.1c). Palle Knudsen, nævnt som sognepræst 1584.

Ledøje-S. (720.1b). Michel. Var præst her i ett år 1543-1544.

Roskilde Domk. (935b.3b). Frands Olufsen, nævnt som anden række Compastor 1577, afsked 1585.

Roskilde Domk. (936.1b). Niels (Jensen), nævnt som kapellan 1557.

Roskilde Domk. (937.1a). Jep Heye, nævnt som præst 1552, fmtl. nederste kapellan.

Frederiksborg amt

Blistrup (118.0). Laurits Normand, sognepræst fra 1530.

Asminderød-G. (69.1b). Søren Jensen, vistnok nævnt som sognepræst 1584.

Blovstrød-L. (119.0). Mogens Madsen, nævnt som sognepræst 1549.

Helsingør Skt. Olai K. (420.1a). Anders Jepsen, sognepræst 1513–1536.

Helsingør Skt. Olai K. (421.1d). Christian, øverste kap. 1564.

Helsingør Skt. Olai K. (422.1a). Alexander Hansen Lejel, nederste kap. 1597.

Hven (511.1a). Mads, nævnt som sognepræst 1535.

Hven (511.1c). Hans Nielsen, nævnt som sognepræst 1566.

Hven (511.1d). Søren Pedersen, vist nævnt som sognepræst 1584.

Karlebo (579.0). Niels Jensen Riber, sognepræst fra 1528.

Slangerup-U. (1061.0). Johan Tønder, 1536. Var den første Sognepræst efter Reformationen.

Stenløse-V. (1089.0). Jens, nævnt som præst i Veksø 1551.

Ølstykke (1390.1b). Anders, sognepræst, † 1573.

Københavns amt

Torslunde-I. (1174.0). Jens Jacobsen, nævnt som sognepræst 1561.

Vallensbæk (1257.1). Mogens Pedersen, nævnt som sognepræst 1554.

Hvidovre (516.1d). Rasmus Nielsen, res. kapellan fra 1599.

Kbh. Nicolaj K. (639.3b). Her mangler vist en øverste kapellan 1595–1605.

Bornholms amt

Olsker-A. (871.0). Mogens Bancke, nævnt som sognepræst i Allinge 1553.

Hasle-R. (391.0). Søren Jul, sognepræst 1534–1537.

 


Ved R. Rostrup.