Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 462. Hjørlunde,

Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/190; L. S. 1/5; M. Nr. 497; L. P. B. 157; K. M. 71; Lkm. 1/210; M. 120; Kbg. 1645.
———————————

1. (1545). Christen Sørensen; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

2. (1573). Jacob Andersen; afsat 73 for Troldom (Trylleri) og Guds Ords Vanbrug; efter kgl. Befaling 31/1 74 hensat til Forvaring i Sorø Kloster.

3. 1577 [p. Cap. L. Lyngby . .] Anders Grimersen; ~ . . . ; B.; [† 7/7 1604; gav 88 Sygekalk til Kirken: »Calix eccl[esi]æ Iorlvnd svb pastore and. Gremersonio anno 1588« (»Jørlund kirkes kalk, sognepræsten var Anders Gremersøn, år 1588«); hans Navn findes paa et Dåbsfad støbt 89 (»Her Anders Grimersøn sogenprest til Iorlvnt kirke«); Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 2, s. 2266, 2268, 2276 (se nedenfor).

4. 159 . Peder Mogensen Trane; [maaskee 16/12 1602 Frederiksborg; see der].

5. (1605. 08). Knud Simonsen Hoff af Vigerslev-V.; St. 04; [† 9/1 1610].

KS 2:5 (1869-71), s. 148 (note 12); FS nr. 212 (»Canutus Simonis Hof«).

6. 1610. Ole Jacobsen Kjøbing, f. Kbh.; maaskee St. i Kbh. (92); [synes at have levet 1618; W. 1/489].

F-P s. 120 (»Olaus Jacobi Selandus«).

6b. 7/3 1622 [Cap. i Skaane] Antonius Madsen; [fmtl. † el. forflyttet c. 1636].

PT 8:6 (1927), s. 187.

7. 1636 [p. Cap. Gladsaxe-H., o. 17/8 32] Gudmand Svendsen, f. Kbh. 6/6 06; St. Slag. 27; ~ Kbh. Frue K. 37 Anna Sørensdtr. Brochmann, f. 10/10 17, levede 82; F. S. Rasmussen (B.), Foged i Norge, siden Byfgd. i Bergen (Bdr. t. Gjertrud R. B. ~ G. T. Balchenborg i Skjørping-F.); M. Barbara Carlsdtr.; 8 B., hvoraf 4 † 54; 2 ~ Etm.; see H. J. Paaske i Torup; C. B. Gudmandsen i Ude- og Oppe-Sundby; [b. 7/1 1665; Enken gav Alterkalk og Vinkande til Kirken 82; sammen med Datter og Svigersøn gav hun 18/6 s. A. Lyskronen til Kirken].

KUM I, s. 84 (»Gudman. Sven. Haf.«); DanKir bd. 2, s. 2265-66, 2273 (se nedenfor); PT 8:6 (1927) s. 192; 2009, s. 139-40. NB! Datteren Magdalene Gudmandsdtr. Brochmann ~ H. J. Paaske i Torup er ikke nævnt i denne artikel. Det er hun derimod i PT 3:5 (1896), s. 303.

8. o. 22/2 1661**. Sigvard Andersen Bilde; St. Kbh. 53; Pr. . . ; ~ F. E., † 27/11 82; [† 19/10 1681].

KUM I, s. 241 (»Sigvardus Andreæ«).

9. 29/12 1681 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 71] Bernt (Bernhard) Danielsen Køler af Aunslev-B.; St. Od. 61; Hør. Fdbg.; [† 18/4 1695].

KUM I, s. 297 (»Bernhardus Danielis Colerus«).

10. 26/3 1689**. Mag. Hans Thomsen Bang; [31/3 1694** Steenløse-V.; see der].

11. 20/4 1695. Mag. Peder Villadsen Quist af Lynge-U., f. 67; St. Fdbg. 86, Bacc. 87; Mag. 98; 1 ~ 96 Lene Andersdtr., f. 8/1 78, † 3/6 03; 3 S., 2 D.; 2 ~ Gedske Marie Frederiksdtr. Knopper af Gjerlev-D., f. 83, † 15/12 49; 4 B.; see Frederik P. Q., kgl. Confess.; J. N. Muus i Steenløse-V.; [† 8/7 1740; Lgst. over 1. Hustru].

KUM II, s. 148, 151 (»Petrus Wilhadi Qvist«); DanKir bd. 2, s. 2278 (se nedenfor).

12. 14/10 1740, o. 2/12, Hans Larsen Tulle, f. Lier, Aggersh. St., 17/5 11; F. L. Eskildsen, r. Cap. ss., siden Sp. i Modum; M. Bodil Marie Nielsdtr. Tulle; St. Christiania 33, Bacc. 34; C. 39, l.; ~ 13/12 41 Marie Cathrine Enevoldsdtr. Falsen, f. 13/12 23; F. Ctrrd. E. F. til Østrupgd.; M. Mette Christine Sørensen; 1 S., f. eft. Faderens Død; 2 ~ B. C. A. Schytte i Jersi-S.; see Hans H. T. i Solbjerg-S.; [† 3/3 1743; god Hebræer („den hebraiske T.“); W. 2/521; N. 628].

KUM II, s. 546, 551 (»Iohannes Tulle«, 22 år gl.).

13. 11/5 1743, o. 14/6, David Jenrich Schindler, f. Christiania 14/2 14; F. Paul Christian S., Apoth.; M. Hedvig Michelsdtr. Rhode; St. Christiania 31; C. 35; ~ 15/4 44 Lene Marie Bech, f. c. 23, † 9/2 82; F. Niels B., Underfgd. og Brygger i Nestved; M. Karen Johansdtr.; 2 S.; [† 24/7 1786].

KUM II, s. 527 (»David Ienrich Schindler«, 18 år gl.); NST 11 (1948), s. 390; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged nr. 886.

14. 22/9 1786 [Bloustrød-L., o. 9/10 65] Niels Hansen Møller, f. Kjøge 16/4 32; F. H. Henriksen M.; M. Maria Kirchhoff; St. Helsing. 53; Skllrr. i Vesterborg til 60; C. 60, h.; Alumnus paa Regensen 64; Pr. Lynge-Kronborg, i. 11/9 84; ~ Karen Nielsdtr. Basse af Sønderby, f. 6/1 42, Skifte i Kregome Pg. 16/4 05; 5 S., 4 D.; see Johan G. M. i Bjerreby; P. M. Smith i Kregome-V.; P. J. Junge i Fjelsted-H.; [† 29/3 1799; Lgst.].

KUM III, s. 131 (»Nicolaus Møller«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 40, Lynge-Kronborg hrd. nr. 156, 174; PT 12: 1 (1946), s. 139 (De fyenske Bass’er); DanKir bd. 2, s. 2277-78 (se nedenfor).

15. 7/6 1799 [Brøndum-N. 14/5 76, o. 21/6] Thomas Lauritsen Huulegaard, f. Eggd. i Sjælld. 8/7 42; F. L. H., Proc.; M. Anna Martha Holgersen; St. Roesk. 58; C. 6/8 64, l.; Lærer v. Waisenhuset 20/8 68; ~ Kbh. 9/10 76 Vilhelmine Hedvig Antonette Degn; F. Kgrd. Hans Christ. D.; 1 S., 1 D.; see Laurits C. H. i Magleby-H.; [† 26/8 1800].

16. 14/11 1800 [Ringgive-G.-L. 27/11 95] Peter Sølling; [7/12 1817 Frederiksborg-H.-H.; see der].

17. 17/12 1817 [Frederiksborg-H.-H. 28/1 91] Johannes Jensen af Asminderød-G.-F., f. 27/8 51; St. Vdbg. 70; C. 23/1 77; p. Cap. Karlebo 12/11 s. A., o. 26/11; r. Cap. Asminderød-G.-F. 27/10 79; Sp. Karlebo 1/8 81; Pr. 86; R. m. Apr. 31/7 15; ~ Asminderød 17/12 79 Abigael Marie Ussing af L. Lyngby-Ø., f. 3/10 55, † Hillerød 26/1 15; 1 S., 2 D.; see Christian B. J. t. Fred. Trin. K.-V.; [† 17/5 1823; Kirkegaardsmonument; N. 289; E. 1/776 og S. 1/940].

DanKir bd. 2, s. 2278 (se nedenfor).

18. 29/8 1823 [Ø. Mariæ 24/5 11] Christian Fog af Humble, f. Dalby 12/7 63; St. Od. 83; C. 13/6 86, h.; Lærer v. Waisenhuset s. A.; Sp. Nylarsker 13/1 92, o. 18/4, tillige V. Mariæ 11/10 08; ~ Kbh. Frue K. 22/6 92 Johanne Sophie Beviere, f. Aalbg. 60, † K. Lyngby 5/7 36; 2 S., 3 D.; [† 15/12 1833; E. 1/445 og S. 1/492].

AaDB s. 99-100.

19. 14/5 1834 [Skanderup 21/5 23] Peder Nielsen Gade, f. Fred. 19/12 78; F. Niels Lauritsen G., Brbr.; M. Kirstine Gade; St. Fred. 00; C. 19/7 04, h.; Huuslærer i Haarslev 06; Sp. Sydstrømø, Fær., 15/11 11, o. 3/1 12; ~ Chrhvn. 5/4 12 Cathrine Elisabeth Gosch, f. 88, † Kbh. 1/5 64; F. Brygger i Kbh.; 4 S., 3 D.; [† 9/8 1840; en følsom Præd., der ofte brast i Graad; Kirkegaardsmonument; E. 1/479 og S. 1/537].

Fær, s. 20; DanKir bd. 2, s. 2279 (se nedenfor).

20. 10/12 1840 [Sandby-V. 13/10 26, o. 1/11] Gottlieb (det ham ved Daaben tillagte andet Fornavn „Vintmil“, har ikke været brugt i 50 Aar) Schønheyder, f. Kbh. 22/10 90; F. Dr. med., Prof. Johan Henrik S., Hofmed.; M. Charlotte Pouline Hyllested; St. pr. 07; C. 14/7 22, l.; ~ 14/1 27 Johanne Christine Nansen, f. 7/4 98; F. Hans N., Sorenskrvr. i Egersund, Christiansands St.; M. Albertine Christine Hassler; 1 S.; [# 4/3 1859; boede 68 i Roesk.].

21. 14/5 1859 [p. Cap. Slangerup-U. 26/6 45, o. 24/9] Herman Peter Arboe, f. Rønne 10/6 15; F. Otto A., Kbmd.; M. Barb. Elisab. Rasch; St. Rønne 36; C. 8/5 42, h.; 1 ~ 6/6 46 Emma Bolette Hauberg; F. Pet. H., Gdeier og Forp. i St. Hedinge; 1 D.; 2 ~ 17/9 50 Axeline Theresia Hansen af Slangerup-U.; u. B.; [† 9/11 1883].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Jørlunde Kirke, s. 2233-2284.