Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 981. Sandby og Vrangstrup,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/116; K. M. 196; Lkm. 1/631; M. 104; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . N. N.; rømte bort (var formodentligt cath. Præst).

2. (1534). Axel Bendsen Dall; adelig.

3. (1542). Anders Jacobsen.

4. 15 . . Jacob Lauritsen.

4b. (1580). Christoffer Pedersen; [var her endnu 12/6 1582].

KS 6:3 (1939-41), s. 167 (Rettertinget).

5. (1576). Niels Lauritsen, i mange Aar; 1 ~ Ursula Sørensdtr., † 11/4 00; 2 ~ Christine Pedersdtr.; [† 3/8 1619; hans Navn paa Alterkalken i Vrangstrup 1576, paa Kirkeklokken i Sandby 1584 og paa Kirkeklokken i Hørve 1591; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 6, s. 702, 703, 710 (se nedenfor); bd. 4, s. 2550 (Hørve kirke).

6. o. 5/7 1615**. Jacob Clemensen, f. Roesk. . . ; St. Roesk. 13; ~ Lisbeth Hansdtr. af Toksværd, † før 76; 3 S., 4 D.; see Etm.; L. Pedersen i Vetterslev-H.; H. J. Hammer i Førslev; Sønnen Niels, blev P. i Graamanstorp i Skaane; Datteren Lisbeth ~ Mag. Niels Andersen Delphin, Cap. i Landskrona, Skaane; (C. J. Kaalund og A. M. Schrøder i Torkildstrup); [fmtl.c. 1660; W. 1/226; N. 124; Jacob Albertsen, o. 2/5 49, maa antages, at have været p. Cap.; hans Initialer paa Prædikestolen i Vrangstrup c. 1650].

KUM I, s. 13 (»Iacobus Clementis Roskild.«); PT 8:6 (1927), s. 183; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219, Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 50; DanKir bd. 6, s. 710 (se nedenfor); Caw III, s. 288-291, IV, s. 202-03.

7. o. 5/8 1660 [Terløse-S., o. 26/3 51, afsat 10/10 53] F. S. Axel Jacobsen Sandbye; St. Slag. 44; ~ Od. 28/10 63 Karen Jørgensdtr.; F. Prof. theol. J. Jørgensen i Odense; 2 ~ Etm.; see Jørgen A. S. i Clemensker; C. C. Lind i Nyker; [fmtl. † c. 1676; han var trolovet med F. E. i Terløse-S., men blev afsat for Leiermaal, og fordi han, da hun udstod Kirkens Disciplin, gjorde Pr. og Mag. Søren May fra Holbæk Gjenmæle og Ulyd udi hans Embeds Forretning og med høi Røst nægtede, at være Fader til Barnet]

KUM I, s. 183 (»Axilius Iacobi Sandbyensis«); Danske Kancelli: Tilladelse at søge nyt kald 13.01 1658; KS 6:3 (1939-41), s. 173 (Rettertinget); KR nr. 6714, 7025; PT 8:6 (1927), s. 46 (Bircherods Dagb.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219.

8. 19/7 1676. Morten Johansen Hylding; St. Roesk. 66; 1 ~ 13/8 77 F. E.; 1 S., 2 D.; 2 ~ c. 90 Anna Bolt; F. Mathias B., Bæltinsp. i Nybg.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see H. H. Sidenborg i Lidemark-B.; [† c. 1717, Skifte sluttet 20/10 1718]

KUM I, s. 334 (»Martinus Iohannis Hyllingensis«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 7.

9. 2/7 1717*. Mathias Christensen Høm, f. Høm 13/5 84; St. Aarh. 04, Bacc. 05; C. 3/4 13, n.; ~ F. E., levede 43; u. B.; [† 1733].

KUM II, s. 295, 300 (»Math. Høm/Mathias Christierni Høm«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 7.

10. 4/5 1733, o. 15/7, Valentin Holgersen Tryde af Østofte, f. 2/4 00; St. Nakskov 21; C. 16/3 24, h.; Vetterslev-H. 1/11 26*; ~ Else Cathrine Clausdtr. Plum af Vetterslev-H., f. c. 03, b. 10/1 67; 3 S., 2 D.; see G. C. Zimmer i Vetterslev-H.; [b. 29/12 1766].

KUM II, s. 438 (»Valentinus Tryde Oligeri fil.«, 21 år gl.); Kbg. Sandby (1645-1781), f. 177a, opsl. 177 (begr., 70 år gl. og (enkens begr., 64 år gl.).

11. 6/8 1762*. Henrik Smith Aarhuus af Ebeltoft-D., d. Ebeltoft 25/1 28; St. Vdbg. 49, Bacc. 50; C. 26/9 54, n.; [† el. forflyttet c. •/1 1768].

KUM III, s. 94, 99 (»Henricus Smit Aarhuus«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Dåb.

12. 5/2 1768. Hans Gjortsen el. Gerhardsen Sidelmann; [1778 Eiby-D.; see der].

13. 1778 [r. Cap. Landet-Aa.-R. 3/12 62, o. 23/3 63] Frederik Jacobsen Thornam af Als, f. 10/8 37; St. Vibg. 58; C. 18/3 60, n., Sandby-V. 12/8 76*; 1 ~ Inger Marie Brennicke, E. e. A. G. Becher på Fæmø; 2 ~ Bodil Kirstine Ruth, som overlevede ham; (see P. C. Sinding, o. Cat. i Nysted); [† 11/11 1796].

KUM III, s. 178 (»Fridericus Iacobi Thornam«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1249.

14. 9/12 1796 [r. Cap. Besser-O. 14/9 92, o. Kbh. 18/1 93] Jens Andresen, f. Kbh. 4/5 55; St. Kbh. 73; C. 6/10 84, h.; ~ 25/1 93 Stenine Elisabeth Christiane Winther af Hasle-F., f. 26/5 74, † 26/4 58; 2 S., 4 D.; see Andreas D. A. i Snesere; Christian C. S. A. i Selde-Aa.; [† 4/11 1822; venlig, retsindig og gjæstfri; særdeles elsket].

15. 26/2 1823 [Anholt 28/6 15] Niels Jensen; [# formedelst Sindssvaghed 14/7 1826; see Grevinge].

16. 13/10 1826, o. 1/11, Gottlieb Vindtmil Schønheyder; [10/12 1840 Hjørlunde; see der].

17. 12/3 1841, o. 2/4 [Lærer v. Søetatens Drengesk. 34; Overlærer ss. . .] Peter Christian Ditlev Holst; [5/5 1863 Jyllinge-G.; see der].

18. 17/7 1863 [Nautrup-S.-V. 4/9 53] Hans Buhl Thomsen, f. Fred. 2/5 14; F. Christ. Theod. T., Kbmd. og Stadshauptmd.; M. Ane Cathr. Helene Flensborg af Eltang-V.; St. pr. 33; C. 5/7 38, h.; p. Cap. Vium-S.-A. 18/12 41, o. 18/2 42 (tillige med sin Broder i Skivholme-S.); ~ Altona 4/5 54 Helene Gross, f. Altona 21/4 28, † 23/12 81; F. Johan Henrik G., Architekt og Murmstr.; M. Dorothea Cathrine Schmidt; u. B.; en adopteret Dtr., see J. C. R. Valeur i Guldager; [# 19/12 1877; boer i Kold.].

Elvius s. 428.

19. 23/2 1878 [Ferslev-D.-V. 4/12 69, o. 12/1 70] Caspar Martin Kopp af Ude- og Oppe-Sundby, f. Græse 24/11 29; St. Fdbg. 47; C. 20/6 54, l.; Lærer ved v. W., Kbh., •/10 54; Alumnus p. Borchs Coll. 14/1 57 – •/8 58; c. Adj. Fdbg. 31/7 58; Adj. ss. 1/7 59; ~ Frederiksberg 18/5 66 Sophie Hedevig Schytte, f. Hors. 14/10 36, † Kbh. 3/1 03; F. Fred. Vilh. S., Oliemøller, Godseier, Stænderdeputeret, Landstingsmd.; M. Henriette Utke; (78) 6 D.; [# 31/12 1899].

Borchs K. nr. 668; Elvius s. 428; G-HF II, s. 79.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Sandby Kirke, s. 696-704, Vrangstrup Kirke, s. 705-711.