Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 392. Hasle og Braaby,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/234; K. M. 120; Lkm. 1/422; M. 89; H. 9/26; Kbg. 1645.
———————————

1. 15 . . Knud Lauritsen; ~ Ursula, † 58; [† 1583-84; Lgst.].

KS 2:6 (1872-73), s. 620; DanKir bd. 5, s. 573 (se nedenfor).

2. (1584. 92). Niels Christensen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

3. (1608. 10). Oluf Hansen Katt el. Laaland; [† Nestved Pintseaften 1637 af Kræft i Ansigtet; hans Navn paa Kirkeklokken i Hasle 1615; Pg. br. 11].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 5, s. 573 (se nedenfor).

4. 28/10 1635** [Skp., o. 21/3 28; # Skp. 29/12 35] Jonas Andersen Schonvig (Schonevig), f. Skaanevig, Bergens St., c. 02; (maaskee af Ourø), F. Anders Jonsen, Sp. Skaanevig, Pr. Sunnhordland; M. Margrethe Michelsdtr.; St. Greifswald 22, i Kbh. 26; ~ Kbh. Holmens K. 8/2 29 Maren Bentsdtr., † c. 63; F. B. Svendsen, Skipper i Kbh.; 3 S., 5 D.; [† 1664, Skifte e. begge 26/9 64].

KUM I, s. 80 (»Ionas And. Schonvigius Norv. Berg.«); Helk I, s. 371; PT 8:6 (1927), s. 190, 193; DBL; AM 370 Fol. Jonas Andersson frå Skånevik om fornminne i Bergen bispedømme 1626. Faksimileutgåve ved Asgaut Steinnes, Det norske språk- og litteraturselskap, Oslo 1972, Innledn. s. 37-40; Anders Haugland: Skånevikssoga, bd. 3, 1998, s. 351-52; KS 3:5 (1884-86), s. 346 (Skibspræster 1610-70); Kopskatten 1645, opsl. 21 (han havde ingen søn ved navn Trond. Det er en fejllæsning af »Tiunde Hans Jensen«, altså en tjenestekarl); Kbg. Kbh. Holmens K. (1617-39) opsl. 58 (trolovelse og vielse).

5. 8/6 1664, o. 22/7, Mag. Rudolph Poulsen Moth; [23/5 1665 P. t. Christiansborg Slotsk.; see Od. St. Knuds K.].

6. 6/6 1665 [V. Egede 29/4 59] Jacob Hansen Toxværd af Toksværd; St. Slag. 46; ~ F. E. i V. Egede: Kirsten Andersdtr., † 24/6 60; u. B.; [† 5/3 1666].

KUM I, s. 197 (»Iacobus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219.

7. 12/3 1666, o. 6/4 [Rtr. Maribo 65] Jacob Hansen Faber*, f. Kjerteminde 2/2 35; F. H. Jacobsen, Kleinsmed; M. Abelone Nielsdtr.; (Farbdr. t. H. H. Faber i Søllested-V.); til Sorø Skole 59; St. Od. 60; D. p. C.; 1 ~ Inger Larsdtr., Præstedtr. fra Jydld.; 2 ~ Else Jensdtr. Kaalund af Herfølge-S., d. 10/11 50; 3 ~ Christine Eskildsdtr. Bartholin af Høiby; med alle 3 Koner 9 B.; see Etm.; see O. O. Schytte i Taars; Jens J. F. i Aversi-T.; [† •/3 1722; T. 193; W. 3/204].

KUM I, s. 290 (»Iacobus Iohannis Kartemindanus«); SB s. 194; Kbg. Herfølge (1645-55) opsl. 157 (2. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1269, Kerteminde byfoged nr. 49.

8. 21/12 1714** [p. Cap. * 13] Ludvig Nicolai Heerfordt, f. Kbh. 17/6 87; St. Kbh. 04; Hør. Christiansand 05; Aman. ss. 07; C. 09; Auditeur i Norge 10; Pr. 36; ~ F. D. Mette Abelone Jacobsdtr. Faber; 4 B.; see S. N. Wiborg i Radsted; H. C. H. i Nimb i Aversi-T.; [† Vetterslev Pg. 22/9 49; W. 3/333].

KUM II, s. 294 (»Lud. Iohannis Herforth«, 18 år gl.); Einar Aas: Kristiansands katedralskoles historie 1642-1908. Gyldendal norsk forlag, Oslo 1932, s. 33.

9. 14/11 1749 [Koldby 3/8 36] Mag. Johan Johansen Rehling, f. Kbh. 13/6 03; F. Kbmd. og en af Kbhs. 32 Md.; M. Dorothea Stercker; St. Nykj. p. F. 22, Bacc. 24; C. •/6 26; udenlands 28–30; Mag. 32; Sp. Dreiø 29/2 32, o. 2/5; 1 ~ 32 Martha Corfitsdtr. Schurmann af Kbh. Holmens K., d. 30/5 14, † 20/3 41; 1 S.; 2 ~ Kbh. 12/6 43 Regine Dorothea Andreasdtr. Wøldike, ligeledes af Kbh. Holmens K. (F. blev Biskop i Vibg.), f. 22/8 25, † 58; 1 S., 1 D.; 3 ~ 65 Mette Kirstine Pedersdtr. Wøldike af Haderslev, f. 45; 2 ~ 16/4 76 Carl Høfding, Forv. p. Fuirendal; see Johan A. J. R. t. Frederiksborg-H.-H.; [† Kbh. paa en Reise 23/3 1775; b. Kbh. Petri K. 31te s. M.; havde arvet mange Midler; gav 500 Rdlr. til Vibg. Sk.; 500 Rdlr. til Præsteenker i Ringsted Herred; 500 Rdlr. til Kbmdenker i Kbh.; 100 Rdlr. til Hasle Fattige; 100 Rd. til Nykjøb. Sk.; cfr. Hfm. 3/355; W. 3/632].

KUM II, s. 444, 459 (»Iohannes Rheling/Rehling«, 19 år gl.).

Derefter blev ifølge Rescr. 30/7 1762 Braaby Annex til Ulsø og
omvendt Frerslev til Hasle.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Haslev Kirke, s. 565-574; Øster-Broby Kirke, s. 588-600; Bregentved Slotskapel, s. 575-580.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 393. Hasle og Frerslev,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/243; Kbg. Hasle 1645, Frerslev 1717.
Anm. Frerslev tidligere Annex til Ulsø; see ovenfor.
———————————

1. 18/5 1775 [Ulsø-F. 3/7 70] Daniel Winther af Kjettinge-B., f. Valle i Sætersdal, Christiansand St., 12/12 28; St. Nykjøb. p. F. 47; C. 17/11 50, l.; p. Cap. Kjettinge-B. 3/6 57, o. 12/8; r. Cap. ss. 10/8 64; Pr. 24/11 78–89; ~ Kbh. 11/6 66 Christine Brygmann, f. 45, † 07; F. Eggert Christopher B., Hofskrvr. hos Enkedronning Sophie Magdalene; M. Marie Pedersdtr. Smidt; 1 S., 3 D.; see J. J. Boserup i Terslev-Ø.; J. Andresen i Sandby-V.; C. Knudsvig i Haraldsted-A.; [† 14/2 1805].

2. 29/3 1805, o. 19/4 [Lærer v. Bgdsk. i Kbh. 99] Johan Henrik Mohr, f. K. Lyngby 22/7 74; F. Severin M., Cand. th. og Skllrr.; M. Elisabeth Carlson; St. Kbh. 93; C. 12/7 98, l. egr.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 00–05; ~ 26/4 05 Oline Frederikke Mohr, f. Kbh. 13/11 78, † 31/3 64; F. Christ. M., Urtekræmmer; M. Christiane Schrøder; 1 S., 2 D.; see Johan F. M. i Veilø-E.; H. C. Bentzen i Vollerslev-G.; [† 29/3 1841. Agtværdig, lærd, elsket og agtet i sin Kreds; B. D. G. 1/140].

Borchs K. nr. 471.

3. 21/5 1841, o. 9/7 [Anden Underbibl. v. Universitetsbibl. 29/10 31 – 29/6 33; siden Informator paa Bregentved] Otto Manderup Schjøtz, f. Brahesborg 16/8 06; F. Christ. S., Gartner; M. Joh. Dorthea Bøttcher; St.Od. 23; C. 12/7 31, h.; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 31/5 42 Josepha Seraphine Angelika Keyper, f. Kbh. 26/1 06, † 17/4 77; F. Frants Anton Leopold Joseph K., kgl. Capelmusicus; M. Jacobine Christiane Sørensen; 1 S., 1 D.; [† 11/4 1880].

Elvius s. 181; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 42 (vielse).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Haslev Kirke, s. 565-574; Freerslev Kirke, s. 581-587; Bregentved Slotskapel, s. 575-580.