Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 208. Egede (Vester-) og fra 2/5 1671 Egede (Øster- eller Jomfruens-),

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/16; M. S. 1-a/101; K. M. 200; M. 104; Kbg. V. Egede 1641, Ø. Egede 1643.
———————————

1 (2). 15 . . Iver . . . ; ei hos M.

2 (1). (1562). Jens Hansen; en Sø kaldes endnu efter ham; tiltalt 62 for nogen utilb. Handel, han havde bedrevet med Degnen, Jacob i Spjelderup (Rørd. Univ. Hist. 4/183).

KB 3 (1561-65), s. 94-95, 108-09.

3. c. 1567. Laurits Pedersen; [† c. 1583-84; byggede Pg., som brændte 2 Gange].

KS 2:6 (1872-73), s. 620.

4. c. 1575. Bo Mortensen; [† 9/9 1617; efterlod et berømmeligt Navn].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 151.

5. o. 24/12 1617. Hans Pedersen Nested (Nestved); vist St. 14; [ved Landemodet 28/9 1629 dømt fra Kaldet; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KUM I, s. 14 (»Ianus Petri Nestvedianus«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; PT 8:6 (1927) s. 184.

6. k. 25/10 1629 [r. Cap. Præstø-S., o. 14/7 24] Hans Jensen Colding (Coling), f. 96; St. Aarh. 20; 1 ~ (30) Mette Ander[s]dtr., † c. 34, E. e. Jens . . . ; 2 ~ Kirsten Andersdtr., f. •/2 11, † 24/6 80; 2 ~ Etm.; see H. H. Egede her; [† 10/4 1659; han var Stamfader til Familien Egede; Inskr. paa Daabsfadet: »Anno 1630 den 16 8bris hafver hæderlig H. Hans Jensen Coling Sognepræst til Wester Egede Sogn gifuet dette Becken til for(nævnte) Egede Kircke der Gud ved Døden henkallede hans tvende Stifbørn Maren oc Birrete Jensdøtter Gud gifue vi findis i Guds Rige allesammen Amen.«; Inskr. paa Lysekronen: »Anno 1634 den 8. Febr. hafver H. Hans Jensøn Sogneprest til Wester Egede Sogn foræret denne Krone thil denne Kirche der Gud alsommectigste ved den timelige Dødt bortkallede min S. Hustru Mette Ander[s]datter«; hans Navn og paa Sygekalken 1633: »Her Hans Jensen i W: Egede«].

KUM I, s. 39 (»Iohannes Ianus Coldingensis«); PT 8:6 (1927), s. 188; Kopskatten 1645, opsl. 62; DanKir bd. 6, s. 595, 596 (se nedenfor).

7. 29/4 1659, o. 14/6 90, Jacob Hansen Toxværd el. Togsverd; [10/6 1665 Hasle-B.; see der].

8. o. 7/6 1665. Knud Christensen Doës; [26/4 1671 Haarlev-H.; see der].

9. 2/5 1671 [Ø. Egede, k. 9/5 43, E. f. B. 21/7] Peder Andersen Stege (Bødtker), f. Stege 06; St. Roesk. 32; Rtr. Stege c. 36; p. Cap. Veilø-E., o. 4/8 41; Dalby-T. 27/7 42; ~ 17/12 44 Kirsten Pedersdtr.; 11 B.; see Etm.; [† 23/2 1684].

KUM I, s. 110 (»Petrus Andreæ Stegensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 506, 35 år gl., s. 508.

10. 1684 [p. Cap.* c. 71] Hans Hansen Egede, en Søn af Nr. 6, f. her 43; St. Slag. 63; ~ V. Egede 18/9 78 F. D. Gyde Pedersdtr. Stege, f. 61; 1 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see M. J. Sigvardt her; [† 5/3 1691].

KUM I, s. 314 (»Iohannes Iohannis Quercetanus«); Kbg. V. Egede (1641-1760) opsl. 221 (vielse).

11. 17/3 1691 [Skp. 90] Jens Frederik Hofmann, f. c. 45; P. p. St. Thomas c. 87, i 3 Aar; ~ 2/10 91 F. E., † 1/6 14; [† 8/11 1727].

Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. V. Egede (1641-1760) opsl. 267 (begr.).

12. 4/1 1728 [p. Cap.* 20, med Succ. 12/8 26] Mathias Johansen Sigvardt, f. •/12 93; St. pr. 10, Bacc. 11; 1 ~ 25/11 22 F. Stdtr. Ida Hansdtr. Egede, f. 16/1 90, † 26; 1 S., 3 D.; 2 ~ 5/5 27 Cathrine Marie Brønsdorph, maaskee Sstr. t. Rasmus S. B. i Kongsted, † •/12 56; [† 18/3 1738].

KUM II, s. 352, 354 (»Mathias Iohannis Sigvard«, 17 år gl.).

13. 9/5 1738, o. 21/5, Valdemar Christian Adolphsen Herbst; [12/10 1759 Kongsted; see der].

14. 11/1 1760, o. 22/2, Hans Hansen Rosenkilde; [26/11 1783 Kongsted; see der].

15. 17/12 1783 [p. Cap. Karlebo 14/2 80, o. 16/6] Niels Jacob Holbye; [16/9 1796 Kongsted; see der].

16. 16/9 1796, o. 26/10, Carl Gustav Flemmer; [23/2 1798 Ulsø-B.; see Alsted-F.].

17. 23/2 1798, o. 2/3, Hans Christian Flemmer; [23/8 1799 Kongsted; see K. Stillinge].

18. 6/9 1799. Morten Elias Frogner, f. 68; St. Christiania 87; C. 19/1 98, n.; 1 ~ Dorthea Hedevig Holbye af Kongsted; 2 ~ 19/8 03 Marie Elisabeth Sebbelow af Glumsø-B., f. 25/3 84, † 29/7 07; 3 ~ Skjelskør 26/2 13 Birgitte Margrethe Rasmussen, f. Slag. c. 95, † Jettehøi 20/2 78; [† 25/11 1821; Mindesmærke paa Kgd.].

DanKir bd. 6, s. 597 (se nedenfor).

19. 29/3 1822, o. 15/5, Poul Sørensen, f. Kbh. 12/3 90; F. Christ. S., Gjæstgiver; M. Magd. Sørensen; St. Kbhs. Bgdsk. 07; C. 22/10 16, l.; ~ Kirstine Cathrine Jensdtr.; [# 12/5 1826; Gaardeier i Hjortspring; Gjæstgiver i Kbh.; † 7/6 41].

20. 2/8 1826 [r. Cap. Besser-O. 30/9 25] Christian Ludvig Galschiøt; [17/5 1833 Stokkemarke; see der].

21. 5/6 1833, o. 9/10, Alfred Beyer; [3/5 1849 Herlufmagle-T.; see der].

Efter Rescr. 5/2 1847 blev Ø. Egede Annex til Ulsø,
og Braaby ligeledes til V. Egede.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Vester Egede Kirke, s. 593-597, Øster Egede Kirke, s. 563-573.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 209. Egede (Vester-) og Braaby,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

Kbg. V. Egede 1641, Braaby 1645.
———————————

1. 10/7 1849, o. 17/8 [c. Adj. v. Fdbg. Sk. 2/9 45, Adj. ss. 1/8 46] Louis (Ludvig) Armand Immanuel Septimany du Plessis Richelieu; [12/8 1850 Løit; see der].

2. 2/12 1850 [Alling-T. 18/5 42] Joachim Melchior Holten Friboe Funch, f. Kjøge 4/4 06; F. Oberst Fred. Christian Wildenrath v. Funch; M. Vibecke Marg. Friboe; St. Rand. 28; C. 14/1 34, h.; Miss v. Godthaab 25/2 35, o. 27/3, # 41; ~ 42 Thora Børgesen; F. Etrd. B.; 1 D.; [# 24/1 1872; boer i Kbh.; † 12/12 1880].

3. 3/4 1872 [Cap. p. p. Sverborg 2/11 68, o. 11/11] Julius Raimund Baumann af Tanderup, f. Kjerte 7/7 43; St. Haderslev 60; C. 22/1 66, l.; ~ 11/11 73 Petra Johanne Antonia Rasmussen, f. Jettehøi 9/2 48; F. Kmrd. Otto Fred. Christ. R., Godsforv. p. Gisselfeld; M. Frankine Vilh. Holm af Hellested; (78) 1 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Vester Egede Kirke, s. 593-597; bd. 5 Sorø Amt, udg. 1936: Øster-Broby Kirke, s. 588-600.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 210. Egede (Øster- eller Jomfruens-),

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. 84; Kbg. 1643.
———————————

1. 1560. Peder Andersen; see O. Nielsen i L. Hedinge; M. Jensen i Hellested; [† 1602].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; PT 3:2 (1893), s. 151-152.

2. 1602. Peder Nielsen, f. Kbh. c. 70; St. i Kbh. (97); [† 25/6 1643].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; F-P s. 155 (»Petrus Nicolai Hafniensis«).

3. k. 9/5 1643 [p. Cap. Veilø-E., o. 4/8 41; Dalby-T. 27/7 42] Peder Andersen Stege; [2/6 1671 V. og Ø. Egede].

Derefter forenet med V. Egede til 10/7 1849.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Øster Egede Kirke, s. 563-573.