Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 433. Herlufmagle og fra 1681 Tybjerg,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/33; M. S. 1-a/113; K. M. 195; Lkm. 1/628; L. S. v. W.; M. 102;
Kbg. Herlufmagle 1772, Tybjerg 1773.
Anm. Tybjerg tidligere et Pastorat for sig.
———————————

1. 15 . . Harald el. Arrild Simonsen; [† 1549].

2. 1549. Jørgen Bertelsen Dusmand; Pr. 76; [† 1588; hans Navn paa Degnestolen 1578; Lgst. over 3 af hans Børn].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; DanKir bd. 6, s. 625, 631 (se nedenfor).

3. 1588 [Cap.* (78)] Andreas Jacobsen Morsing; Pr. 01; [† 1612; W. 2/75; hans Navn paa Degnestolen 1578].

KS 2:5 (1869-71), s. 152; DanKir bd. 6, s. 625 (se nedenfor).

4. 1612 [Hør. Sorø 04] Jacob Lauritsen (Loffversen) af Slaglille-B., f. 3/2 79; i Sorø skole 90; St. c. 02; St. i Herborn 06; som Præceptor i Strasbourg og Basel 09; Pr. 18 (22. 41); ~ Christine Hansdtr., f. Vdbg. 25/12 89, levede endnu 45; 6 S., 2 D.; see A. J. Herlufmagle i Værslev-J.; P. N. Calundan i Veilø-E.; [† 16/6 1643; Pg. br. •/10 34; Lgst.].

Helk I, s. 294; SB s. 106-107; KS 3:1 (1874-77), s. 760; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622 og 41); DanKir bd. 6, s. 631 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 69.

5. k. 23/12 1643. Hans Rasmussen Backer (Corvinus); [28/2 1658 Nestved St. Peters K.; see der].

6. o. 14/5 1658. Søren Sørensen Leth, maaskee af Vegerslev-V.; maaskee St. pr. 48; [† 1659].

KUM I, s. 216 (»Severinus Severini«).

7. 1659, o. Od. 18/9, Mag. Jens Nielsen Spend af Kbh. Holmens K., f. Sæby i Jydld. 22/4 32, St. Kbh. 51; Mag. 75; ~ Barbara Hansdtr. Backer af Nestved St. Pet. K., f. her 46; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Christen J. S. i Odden; Hans J. S. i Raklev; H. P. Faxe og J. C. Bergendal i M. Bjergby-B.; J. S. Rechen i Alleslev; D. H. Fæster i Sønderup-N.; [† 13/5 1676; hans og Hustrus Navne på Kalk og Disk 1675; Kisteplade].

KUM I, s. 232 (»Ianus Nicolaj Spenderus«); KS 5:3 (1905-07), s. 728; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 69; KlitVen s. 279; DanKir bd. 6, s. 622-23, 630-31 (se nedenfor).

8. 28/5 1676 [Rtr. Kallundbg. 73] Mag. Ludvig Henriksen Pontoppidan; Pr. 24/1 81; [7/5 1691 Aarh. Dk.; see der].

9. 16/6 1691. Mag. Christen Nielsen Farum af Farum; St. Kbh. 86; Mag. Kbh. 19/5 96; ~ 8/9 92 Sidsel Villadsdtr. Quist af Lynge-U.; 1 S., 1 D.; [† 1719].

KUM II, s. 145, 217 (»Christiernus (Nicolai) Farum«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 116.

10. 26/3 1714*, i. 11/6 19, Jens Jørgensen Tanck; Pr. 38; [24/9 1751 Rønne-K.; see der].

11. 24/9 1751, (byttet Kald m. Formden.) [Rønne-K. 15/5 41] Jens Jensen Buchhave, f. Nykjøbing p. M. 12/9 99; F. J. B., Klokker; St. Aalbg. 21; C. 26; Skp. t. Trankebar 10/10 32, o. 5/11; Sp. Pedersker 16/3 36; Pr. 41; ~ Kbh. Frue K. 5/11 32 Anna Elisabeth Rudolphsdtr. Bagger af Hellested, f. c. 07, † Grævensvænge 24/6 78, b. Rønnebæk 1/7; 3 B.; (see H. J. Dreyer i Aunslev-B.); [† 9/4 1755].

KUM II, s. 438 (»Ianus Buchow«, 21 år gl.); AaDB, s. 19–20.

12. i. 4/5 1755 [Ulsø-F. 13/4 53] Poul Thomsen Wellejus; [23/8 1793 Besser-O.; see der].

(Christian Garde, Interimsp. 1793–95; see Førslev-S.)

13. 8/11 1793, o. 12/8 95, Dr. th. Edvard Snedorph Hammer af Helsinge-V., f. 24/11 66; St. Helsing. 84; C. 88, l.; Hovmstr. hos Christ. Conrad Sophus Grev Danneskjold, med hvem han opholdt sig i Leipzig, da han blev kaldet; Dr. th. i Göttingen 94; ~ 95 Christiane Sophie v. Kleist, f. 29/8 71, † 31/3 62; F. Kmhr. Christ. Fred. v. K., Oberst af Cavalleriet; M. Anna Marg. v. Schubart; u. B.; [† 27/10 1829; N. 219; E. 1/562; eiede Benzonseie; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 6, s. 632 (se nedenfor).

14. 30/12 1829 [Glumsø-B. 13/3 12] Eggert Christopher Tryde; [12/6 1838 Kbh. Frue K.; see kgl. Konfessionarier].

15. 17/9 1838 [Ulsø-B. 5/1 36] Jens Bille Stauning af Stege, f. Maribo 1/8 98; St. Roesk. 17; C. 12/7 30, h.; Cat. Kbh. Garn. K. 10/9 30, o. 13/10; Sp. Daler 17/11 30; ~ 10/3 28 Johanne Elisabeth Rose, en Pleiedtr. af Statsminister Møsting, f. 10/3 10, † 17/5 68; F. Skovfgd. v. Helsing.; 7 B.; see E. D. F. Ulrich i Hundstrup-Ø.-H.; [† 16/4 1849].

16. 31/5 1849 [Ø. og V. Egede 5/6 33, o. 9/10] Alfred Beyer, f. Kbh. 13/11 07; F. Andreas Fred. B. af Glumsø-B., Gross.; M. Elise Høst; St. pr. 25; C. 26/10 31, l.; ~ Nestved St. Pet. K. 17/6 36 Cecilie Lovise Crone, f. Nybg. 30/5 15; F. Jstrd. Rasmus C., Amtsforv.; M. Anna Frederikke Lønborg; 3 S., 1 D.; 19/7 74 Sølv-Kaffeservice; Pg. br. 23/8 76; E. S. 1/134.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Herlufmagle Kirke, s. 618-632, Tybjerg Kirke, s. 607-617.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1217. Tybjerg,

Tybjerg Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. 104; Kbg. 1773.
———————————

1. 15 . . Laurits Pedersen.

2 (3). 15 . . Hans Mikkelsen; [1578 L. Lyngby; see der].

3 (2). (1584). Peder Jensen.

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

4 (6). (1608. 10). Hans Rasmussen.

KS 2:5 (1869-71), s. 151.

5 (4). o. 26/9 1619. Eskil Jacobsen Wind, fmtl. af Handbjerg; St. 13; [fmtl. † 1621].

KUM I, s. 11 (»Eschillus Iacobi Wind. Cimb./Æschyl. Iac. Haandbiorg.«); PT 8:6 (1927) s. 186 (»Eskel Jacobsen Handberg«).

6 (5). o. 17/8 1621. Christen Christensen Marstrand; St. 17; ~ (45) . . . ; [fmtl. † 1646].

KUM I, s. 30 (»Christian. Christiani. Marstrand«); PT 8:6 (1927) s. 187; Kopskatten 1645, opsl. 66.

7. o. 15/4 1646 [Præc. Sorø 42] Hans Madsen, f. Od. c. 19; M. Johanna Mortensdtr.; St. Sorø 38; ~ 46 Cecilie Andersdtr., der overlevede ham; 1 S.; [† 1648; Lgst.].

KUM I, s. 143 (»Iohannes Matthiæ Otthonianus«); SB s. 157, 275; DanKir bd. 6, s. 617 (se nedenfor).

8. 1648 [Rtr. Ringsted 17/7 45] Henrik Jespersen af M. Bjergby-B.; St. Hlh. 37; [fmtl. † c. 1660].

KUM I, s. 138 (»Henricus Caspari«); Hlh. nr. 126, 146.

9. o. 20/6 1660. Jørgen Rasmussen Nestved; (Bdr. t. N. R. Teilgaard i Kjeldby); vist St. Kbh. 53; ~ Elisabeth . . . ; 4 S., 1 D.; 2 ~ A. S. Bruun i Mern; [† 1678, Skifte 29/5 s. A.].

KUM I, s. 241 (»Georgius Erasmi«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 7.

10. 1678. Manderup Steensen; [30/8 1680 Snoldelev-T.; see der].

Derefter Annex til Herlufmagle

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 6, Præstø amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Tybjerg Kirke, s. 607-617.