Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1072. Snoldelev og fra 1572 Tune,

Tune Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/228; K. M. 183; Lkm. 1/368; M. 97; L. S. v. W.; Kbg. 1664.
Anm. Præsterne her vare indtil 1593 Capellaner under Roeskilde Domkapitel.
———————————

1. (1584). Anders Madsen; (Pr. 84); see Etm.; [† 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. 1585. [p. Cap.* 73] F. S. Oluf Andersen; [† 1585].

3. 1585 [Hør. Roesk.] Niels (Lauritsen?) Mariager; [† •/5 1593].

4. c. 10/5 1593 [Hør. Roesk. . .] Søren Eriksen Assens; skal have været en Præstesøn fra Snodstrup?, f. c. 63; Pr. 16; ~ c. 11 Dorthea . . . ; 6 B.; see E. Jacobsen i Jyllinge-G.; Sønnen Erich S. A., f. Roesk. c. 1600, St. Roesk. 24, blev p. Cap. i Snodstrup 19/10 40, i Dalby-T. 43; [† 22/6 1619; hans Navn Prædikestolen 1594, paa Altertavlen 1598 og paa Altertavlen 1613; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 151; Sønnen Erich: KS 2:1 (1857-59), s. 505 (»Eric Sørensen Assens«, 40 år gl.), s. 509; 2:5 (1869-71), s. 187-88; DanKir, bd. 3, s. 1028, 1029, 1030, 1032 (se nedenfor).

5. k. 1618*, o. 14/7 19, Herman Henriksen Wiborg; St. 13; ~ »K. H. D.«; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1625].

KUM I, s. 12 (»Hermannus Henrici Viburgensis, Cimb.«); PT 8:6 (1927), s. 185; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 640.

6. o. 2/8 1626. Arendt Cortsen Malensted (Mallensted), f. Assens, St. Od. 24; ~ F. E. »K. H. D.«; see C. A. Malensted i Frørup; S. A. Bøtcher i Veiby-T.; Sønnen David blev P. i Skaane; [† 1644; hans Navn paa Sygekalken 1641; hans og Hustrus Initialer paa Stolestade c. 30].

KUM I, s. 65 (»Arnoldus Cunradi f. Assenius«); PT 8:6 (1927), s. 189; 9:1 (1928) s. 158; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 640; DanKir, bd. 3, s. 1029, 1031 (se nedenfor).

7. 1644. Mag. Hans Hansen Pouch; [1/9 1657 Ringsted-B.; see der].

8. 1657 [r. Cap. Gadstrup-S., k. 21/2 41, o. 26/2] Erik Andersen Norbag, f. c. 15; vist St. Fdbg. 38; ~ (45) Cecilie Bartholinsdtr.; 2 ~ Etm.; see L. S. Lycke i Pedersker; [† i Efteraaret 1665].

KUM I, s. 143 (»Ericus Andreæ«); KS 2:1 (1857-59), s. 506 (»Erich Andersen, en Normand«, 26 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 88 (Gadstrup); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 4; Kbg. Snoldelev (1664-1705) opsl. 45 (sønnen Bertel begraves); DanKir, bd. 3, s. 1032-33 (se nedenfor).

9. 14/12 1665 [p. Cap. Himmelev, o. 27/9 62] Johan Jacobsen Rud af Roesk. Dk., ø. Cap., f. c. 35; St. Roesk. 56; 1 ~ F. E., † c. 68; u. B.; 2 ~ før 25/7 69 Inger Nielsdtr. Charisius af Karise-A., E. e. P. C. Munk i Strøby-V., f. c. 44, † 27/3 81; 4 S., 2 D.; [† 26/8 1680; Lgst.].

KUM I, s. 265 (»Iohannes Iacobi Roëskildensis«); Kbg. Snoldelev (1664-1705) opsl. 20 (»Inger Hr. Johans« er fadder), børn: 21 (Sidsel), 22 (Porse), 24 (Jacob), 25 (Hans), 26 (Niels), 27 (Apollone); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 72, Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 1; DanKir, bd. 3, s. 1032-33 (se nedenfor).

10. 30/8 1680 [Tybjerg 78] Manderup Steensen Holm; St. Kjøge 73; ~ 78 Ingeborg Gregersdtr., † Eiby, b. Kjøge 11/3 11; 3 S.; [b. 28/10 1697].

KUM II, s. 40 (»Manderupius Stenonis«), s. 228 (sønnen »Casparus Wilhelmus Manderupij fil.«, St. Fdbg. 1697); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 14; Kbg. Snoldelev (1664-1705) opsl. 29 (»Ingeborg Hr. Manderups« er fadder 2/6 1681); Børn: 32 (Gregers), 35 (Steen); Kbg. Køge (1686-1715) opsl. 26 (enkens begr.).

11. 6/11 1697. Mag. Hans Clausen Høyelse af Høielse, f. c. 57; St. Sorø 73; Mag. 98; ~ 31/7 98 Anna Elisabeth Hansdtr. Mule, f. c. 60, b. 20/5 44; (Sstr. t. Barbara H. M. ~ M. A. Høyelse i Faaborg-D.); F. Hans Pedersen Samsing, Kbmd. i Od.; M. Elisabeth Jensdtr. Mule (Sstr. t. Anna J. M. ~ H. Hansen i Skamby, t. Kirsten J. M. ~ M. P. Cheitum i Hyllested-V.og t. Birgitte J. M. ~ J. S. Kaalund i Herfølge-S.); mindst 1 D.; see C. L. Lassen her; [† 21/12 1735].

KUM II, s. 38 (»Iohannes Claudi Høyelsinus«); SB s. 206; PT 5:6 (1909), s. 11; SL II, s. 62.

12. 15/8 1714**. Mag. Poul Christensen Hersløv af Præstø-S., f. 30/3 82; St. pr. 00; C. 27/7 03, h.; [† Kjøge 1714?].

KUM II, s. 258 (»Paulus Herslovius«).

13. 21/12 1715**. Mag. Constantin Lydersen Lassen af Randers, f. Viby 90; St. Sorø 11; C. 10/12 14, l.; Alumn. v. Elers Coll. 15; Bacc. 15; Mag. Kbh. 30/7 16; var først Vicepastor, fra 1735 Sp.; 1 ~ 17 Elisabeth Mette Hansdtr. Høyelse, f. her 25/5 99, † i Barselseng 23/3 41; 7 S., 8 D.; 2 ~ Kjøge 15/11 41 Valborg Marie Mariager af Magleby-H., f. 06, † Kjøge 2/6 78, E. e. Christian Didrik Villadsen, Kbmd. i Kjøge; 1 S., 2 D.; [† 23/11 1746; Lgst.].

KUM II, s. 355, 389, 403 (»Constantinus Lassen«, 20 år gl.); SB s. 234; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 46; DanKir, bd. 3, s. 1033 (se nedenfor).

14. 23/12 1746, o. 11/1 47 [Degn i Haarby 17/8 29] Adam Frederik Poulsen Fugl, f. Assens 16/5 00; (Bdr. t. Elisabeth F. ~ S. W. Lyng i Ørsted-D.); F. P. Rasmussen, Kbmd.; M. Karen (Cathr.) Fugl; St. Od. 21; C. 14/11 24, l.; 1 ~ Catharine Marie Mogensdtr. Marsvin, f. 08, † Haarby 13/8 44; F. Cpt. M. M. til Taarupgd,?; M. Hedvig Agnete Zeplin; 1 S., 2 D.; 2 ~ Elisabeth Pedersdtr. Fodslet fra Langeland(?), † 3/4 79; see C. L. J. Haaber i Vallensbæk; [† 24/2 1769].

KUM II, s. 436 (»Adamus Fridericus Fugl«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 3; S.H. Finne-Grønn: Familien Lieungh, 1925, s. 9.

15. 7/4 1769, o. 6/5, Andreas Tamdrup Rachlou; [# 1787 paa Grund af Hæshed; Pr. 90; see Nr. 17].

16. 22/6 1787, o. 12/9, Peter Adolph Knudsen; [12/11 1802 Skjelby-Gj.; see der].

17. 31/12 1802 [# Sp. her 69] Andreas Tamdrup Rachlou af Korsør-T. r. Cap., f. 4/6 41; St. Slag. 61; C. 20/6 63, h.; exam. jur. 28/7 68 med: „Ei ubekvem“; Pr. 90; udenlands 92; 1 ~ Harridslevgd. 5/7 69 Christiane Poulin af Klinte-G., f. c. 31, † 3/9 94; 2 ~ 99 Helene Nørsing, E. e. Jens Schønberg, Skrædermstr. i Kbh., f. Kbh. c. 56, † Kjøge 15/10 12; F. Esbiørn N., Skrædermstr.; u. B.; [# 26/4 1811; † 22–23/4 12; eiede en stor Maleriesamling, som under høist mistænkelige Omstændigheder brændte med hans Eiendomsgd., Nygaard, 14/11 06; eiede ogsaa en anden Gd. i Byen, lige ved Pgden., til liden Baade for denne; havde dog Studerekammer i Pgden., som ellers brugtes til Logis for Syge, som kom til ham fra alle Kanter i Landet; endogsaa Klosterdamer fra Vallø; N. 474].

Om maleriesamlingen og branden, se PT 2:1 (1886), s. 180 (Daniel Smiths Optegnelser).

18. 13/11 1811 [Kbh. Alm. Hosp. o.s.v. 5/8 08] Hans Torp Hansen; [26/11 1830 Bregninge-B.; see der].

19. 2/3 1831 [Norderø, Fær., 14/3 17, o. 9/4] Søren Sørensen, f. Vindinge 15/9 90; F. Jacob S., Skllrr.; M. Birthe Stephansdtr.; St. Od. 10; C. 15/1 17, h.; Lieut. i Livcorpset; V.-Pr. 27; Pr. 8/7 29; Pr. Tune og Ramsø HH. 22/7 46 – 24/10 58; Amtsraad . . ; R.* 6/10 54; ~ Kjølstrup 30/4 17 Else Mathea Petersen, E. e. Christen el. Christopher Fog af Humble, Gross. i Kbh., f. Ringe 22/1 93, † 21/12 76; F. Jørgen P. til Keirupgd., Propr.; M. Martha Pedersdtr. Leth; 9 S., 3 D.; see Hans J. J. S. i V. Vedsted; [† 25/4 1864; „Han blev ved sin Embedsførelse, saavelsom ved sit øvrige Forhold en afholdt Mand af Høie og Lave; han var ogsaa overordentlig agtet og yndet af sine Menigheder, hvis Kjærlighed og Hengivenhed han vidste at vinde. Han lever endnu den Dag idag i kjærlig og erkjendtlig Erindring, og hans Minde vil vistnok vedblive at leve i velsignet Ihukommelse her i Menighederne i rum Tid“ (Norderø Embedsjournaal); E. 3/292 og S. 3/342].

Strøm 3, s. 50; Fær, s. 15.
(30/6 – 12/8 1864. Jørgen Bloch; see Vig-A.).

20. 12/8 1864 [Ulkebøl 7/11 32, tillige Lærer i Dansk og Religion for Prindsesserne af S. H. S. Augustenborg; afsat 1/8 64 af den t. Reg.] Hans Vexels Krog-Meyer, f. Christiania 31/5 05; (Bdr. t. Christian C. F. E. A. K.-M. i Nidløse); F. Peter K.-M., dengang Overlærer ved Christiania Sk., senere Dr. th. og den første Biskop over Als-Ærø St.; M. Frederikke Vilhelmine Vexels; St. Kbh. 24; C. 18/1 31, h.; p. Cap. Ulkebøl 14/9 31, o. 9/10; bestyrede Embedet ad interim i Naadensaaret; R.* 28/6 40; Ridder af Vasa-Ordenen 15/5 49; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 30/11 32 Johanne Sophie Gørtz, f. Hals 1/9 06, † Frederiksberg 28/3 90; (Sstr. t. Ole J. P. G. i Rerslev-Ve.); F. Ole Johan Peter v. G., Cpt. ved 3die jydske Inf.-Rgmt.; M. Charlotte Hedevig Rann; u. B.; [# 20/1 1879; D.M. 21/11 82; † Frederiksberg 17/1 83; Portrait i Ulkebøl Kirke; E. S. 2/366].

Elvius s. 471; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 20 (vielse); Kbg. Frederiksberg (1882-85) opsl. 39 (død), (1887-90) opsl. 137 (hustrus død); DanKir bd. 23, s. 2349 (Ulkebøl Kirke).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Snoldelev Kirke, s. 1020-1033; Tune Kirke, s. 1034-1044.
Rørdam, Holger Fr.: Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildebrønde. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 179-194.