Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 577. Karise og Alslev,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/27; L. S. 1/2; L. P. B. 61; K. M. 37; Lkm. 1/512; M. 85; Kbg. 1661.
———————————

1. ? 15 . . Claus . . . ; see R. C. Charisius i Nykjøb.-R.

2. (1557) [Degn i Endeslev] Hans Knudsen; see Etm.; [† 1570].

3. 1570. F. S. Niels Hansen*; [† 1623; T. 300].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147.

4. o. 21/4 24, Hans Knudsen, f. Jydld.; maaskee St. Od. 22; [† 1640].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Canuti Cimber«); PT 8:6 (1927), s. 188.

5. k. 17/1 1641 [Ruds Vedby, o. 31/8 31] Niels Pedersen Slagelse; St. Helsing. 25; Pr. (60); 1 ~ Margrethe . . . , † 58; 2 ~ 13/11 59 Anna Pedersdtr. Munch; (mindst) 1 S., 3 D.; see J. J. Rud i Snoldelev-T.; P. N. Karise i Strøby-V.; (Margrethe J. Munch 1 ~ T. J. Winsløv i Vammen-B.-L., 2 ~ P. H. Paludan i Rørby; Anne J. Munch ~ P. R. Horsens i Ølby-A.-F.; Kirsten J. Munch ~ M. P. Karmark i Tim-M.); [† 16 . .].

KUM I, s. 72 (»Nicolaus Petri Slaglosiensis«); PT 8:6 (1927), s. 191; KS 2:1 (1857-59), s. 505; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 14; Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 8.
(29/11 1669*. C. C. Dreyer; 29/1 1673 Valløby-T.; see Herfølge-S.)

6. o. 23/10 1670** [Hør. Vordingbg.] Niels Pedersen; maaskee blot Capellan.

7. c. 1673. Mag. Hans Christensen Muhle; St. Aalbg. 67; Mag. 75; ~ Susanne Kjeldsdtr. Schytte af Kongsted, f. 61; 3 S.; 2 ~ Etm.; [† 1683 el. 84].

8. 1683 el. 84 [Rtr. Ystad] Mag. Rasmus Blad; St. i Lund . . ; St. i Kbh. 82; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1695].

9. 5/10 1695. Mag. Henrik Jørgensen Hatting af Hatting, f. 66; St. Kallundbg. 85; Mag. 06; 1 ~ F. E., † 24; 2 S., 1 D.; 2 ~ Mette Marie Pindsfeldt; 1 D.; see Hans H. H. i Hatting; J. H. Olivarius i Ørslev-B.; [† 5/8 1729].

10. 14/9 1729 [Vemmetofte 22] Jens Jensen Nested, f. Lynge 5/2 84; St. Kallundbg. 06; Hør. Kallundbg. i 6 Aar; C. 26/8 15, l.; p. Cap. i Aure (p. Nordmøre), Trondhjems St., 27/7 19, o. 4/8, – 21; 1 ~ Margrethe Pedersdtr.; 2 S; 2 ~ 40 Anna Dorthea Rodt, † 5/1 42; [† 1742; W. 3/967; N. 425].

Erl. I, s. 422; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900".

11. 2/3 1742, o. 6/6 [Cat. Kbh. Slotsk. 30] Hans Larsen Pedersen Lessøe, f. Faabg. •/6 10; F. P. L.; St. Faabg. 28; C. 36; udenlands 2 Aar; (r. Cap. Mariager og Sp. Vindblæs 41); ~ Slotsk. i Kbh. 20/6 39 Anna Margrete Hansdtr. Echsted, E. e. Simon Sørensen i Kbh., og † 14/3 98; 2 D.; [† 12/12 1744].

(22/1 1745. Johan Storm; 26/2 1745 Vaage (Vågå), Aggershuus St.)

12. 26/2 1745 [Vaage (Vågå), Aggershuus St., 6/9 37] Herman Hermansen Treschow; [25/1 1754 Søllerød; see der].

13. 22/2 1754, o. 15/3, Mag. Frants Christian Olsen Rynning, f. Trondhj. 20; (Bdr. t. Peder O. R. i Hassing-V.); F. O. Bersvendsen R., r. Cap. t. Melhuus, Trondhj. St.; M. Mille Pedersdtr. Mentzonia; St. Trondhj. 42; C. 7/9 44, h.; Mag. 61; 1 ~ Elisabeth Ulfers, f. 35, † 60; 2 S., 2 D.; 2 ~ Kbh. Hel. G. K 20/4 61 Anna Elene Ølgod, f. 42, levede 71 i Kbh.; 1 S., 1 D.; [† 18/9 1763, efter at have prædiket s. D.].

NST 4 (1934), s. 219 og 222; OST, s. 125; Erl. I, s. 127-128.

14. 13/1 1764 [Skp. 62] Didrik Clausen Funch; [7/12 1769 Soderup-E.; see der].

15. 19/1 1770, o. 27/1, Daniel Gottwalt Hansen Reimer, f. Kbh. •/4 42; F. H. R., Bgr.; M. Marg. Bergen; St. Kbh. 61; C. 23/7 65, h.; ~ 19/6 70 Ellen Cathrine Arboe, f. c. 30, † Kbh. 08; [† 16/10 1786].

16. 15/12 1786 [Endeslev-V. 14/1 84, o. s. D.] Alexander Zoffmann, f. Sønderborg 16/2 49; F. Alexander Z., Bgmstr.; M. Magdalena Hansdtr. Thomsen (Flensborg) af Adserballe; St. Od. 70; C. 12/6 77, n.; 1 ~ Anna Eleonore Fock, f. c. 48, † 91; u. B.; 2 ~ Martha Marie Stein af Kvislemark-F., d. 20/3 70, † Karise 30/1 56; 5 S., 3 D.; see Johannes S. Z. i Hersted-Ø.-V.; [† 15/1 1822; er upaatvivleligt den Nabopræst, om hvem Biskop Mynster (Meddelelser S. 147) siger, at han var saa tyk, at naar han og Biskop Balle skulde kysses (!), maatte de gaae paa Siden af hinanden, saa at Maverne ikke mødtes, og saa doven, at han ikke engang havde gidet gaae over Gulvet, for at see Cometen af 1811, uagtet den kunde sees fra Vinduet i Dagligstuen].

PT 14:3 (1961), s. 32-33.

17. 10/4 1822 [Stiftspr. Christiansand 5/11 11] Hans Engelhart; [4/6 1831 Ballerup-M.; see der].

18. 10/8 1831 [Endeslev-V. 26/6 12, o. 7/7] Christian Thaning, f. 15/1 81 (Bdr. t. V. Thaning i Hunseby); F. Kmrd. Terkild T., Godsforv. v. Vemmetofte Kloster; M. Elisabeth Dorothea Cathr. Lyngbye af St. Hedinge r. Cap.; St. Vdbg. 99; C. 9/7 04, l.; ~ 4/10 15 Anna Christine (Nancy) Bræstrup, f. 5/4 88, † 2/10 54; F. Dr. Tycho B., Stiftsphys. i Maribo; M. Elise Christine Høier; 4 S., 4 D.; see Terkild T. i Hellested; [† 11/12 1851].

19. 13/3 1852 [Valløby-T. 16/8 33, o. 9/10] Christian Peter Gudzon Mynster, f. Kbh. 15/8 04; F. Prof. med. Ole Hieronymus M.; M. Anna Christine Liebenberg; St. Kbhs. Bgdsk. 23; C. 21/4 31, l.; 1 ~ 20/11 33 Caroline Elisabeth Rasmussen, f. Hillerød 26/8 07, † 8/2 42; F. Kmrd. Erik R., Staldskrvr. ved det frederiksborgske Stutteri; M. Anna Kirstine (Christine) Bech; 2 D.; 2 ~ 12/4 45 Christella Frederikke Lovise Bang, f. Kbh. 14/5 15, † 10/5 60; F. Cfrrd., Dr. og Prof. med. Oluf Lundt B.; M. Henriette Lovise Aamodt; 1 S., 2 D.; see L. J. Jensen i Laurbjerg-L.; [# 13/12 1876; † Kbh. 6/11 77; Beboerne havde 11/8 73 samlet et Legat, som overraktes ham. Renterne af Legatet, som skal bære hans Navn, uddeles til Trængende i Pastoratet. See D. T. 73/226; E. S. 2/430].

20. 8/3 1877 [S. Høirup-Aa. 18/4 74] Vilhelm August Esmann; see Faxe Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Karise Kirke, s. 469-487, Alslev Kirke, s. 488-492.