Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 430. Herfølge og Sæder,

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/94; L. P. B. 149; K. M. 31; M. 124; Lkm. 1/584; Kbg. Herfølge 1645 (÷ 1655), Sæder 1684.
———————————

1. 15 . . [Vicar i Roesk.] Johan (Hans) Hellesen (Eliæ); tillige Vicarius i Roeskilde; see O. H. Herfølge t. Roesk. Frue K.; [† 1557; Lgst.].

Rørdam 1868, s. 22 (se nedenfor); DanKir bd. 6, s. 285-286 (se nedenfor).

2. 27/12 1557. Prof. Mag. Lucas Andresen; St. i Wittenberg 51; Mag. Kbh. 21/3 55; Pr.; [† 1584].

Helk I, s. 150; KB bd. 2 (1556-60) s. 151; Rørdam 1868, s. 22 (se nedenfor).

3. 1584. Mag. Jonas Jacobsen Venusinus (Coronensis); Pr. 84; [9/7 1587 Kbh. Hel. G. K.; see der].

4. 1587. Mag. Claus Christophersen Lyschander, f. Vram i Skaane 57; F. C. Pallesen, Sp. ss.; St. i Rostock 81, i Wittenberg s. A.; Mag. ss. 30/1 87; Pr. (98. 22); ~ 14/7 88 Margrethe Clausdtr. Scavenia, † 19 (Sstr. t. Laurits C. S. i Taarnby og t. Karine C. S. 1 ~ A. J. Mariager t. Kbh. Nic. K., 2 ~ N. L. Arctander, kgl. Conf.); F. Prof. i Mathm. Claus Lauritsen Scavenius (Skaboe); M. Kirstine . . . ; 1 (2?) S., 3 D.; see Etm.; N. P. Wivild i Spjellerup-S.; M. Clausen, r. Cap.*; [† c. 1/1 1624; han blev 4/9 1616 tillige kgl. Historiograph med Løn 500 Rdlr. og 100 Rdlr. til 2 Amanuenser; „vir celebritate famæ notus“ (M.); nævnt som Pr. paa Kirkeklokken i Vollerslev 1601; Eptph.; Lgst.; W. 1/643 og 3/493; N. 359].

Helk I, s. 305-306; Rørdam 1868 (se nedenfor); KS 2:5 (1869-71), s. 145; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 6, s. 261 (Vollerslev kirke), s. 283-284, 285 (se nedenfor).

5. 1615**. F. S. Claus Clausen, f. c. 91; St. Hlh. 12; St. i Rostock 15; [† •/8 1619; Eptph.].

KUM I, s. 5 (»Clavdius Clavdianus Herfølg.«); Helk I, s. 306; Rørdam 1868, s. 75-76 (se nedenfor); DanKir bd. 6, s. 283-284 (se nedenfor).
(Udgår her, var r. Cap.*, see der. 6. 1620**. Jacob Sommer.)

7. 1624 [Faareveile 14] Jacob Jensen; maaskee St. i Kbh. (07); [† 1628].

F-P s. 226 (»Jacobus Jani Gensonus«).

8. o. 31/10 1628. Søren Nielsen Gammelbye, vistnok af Stouby-H.; St. Roesk. 22; Pr.; ~ Maren . . . , som overlevede ham; see J. S. Herfølge i Soderup-E.; [† 1645; gav 100 Rd.; hans Navn paa Altertavlen i Sæder 1640].

KUM I, s. 54 (»Severinus Nicolaj Gammelby Horsnensis«); PT 8:6 (1927) s. 190; Kopskatten 1645, opsl. 54; DanKir bd. 6, s. 290 (se nedenfor).

9. o. 12/3 1645 [Crtr. Kbh. . . . ] Mag. Jens Sørensen Kaalund, f. Kallundborg (Kaalund) 29/11 20; St. Slag. 41, Bacc. 42; Pr. (59); 1 ~ Else Pedersdtr., b. 28/8 46; 1 (dødfødt) D.; 2 ~ Cathrine Hieronymusdtr. Knoph af Alsted-F., f. c. 25, b. her 7/11 59; 10 B.; 3 ~ Odense 28/5 62 Birgitte Jensdtr. Mule, f. Od. 20/4 30, b. 1/5 70; (Sstr. t. Anna J. M. ~ H. Hansen i Skamby, t. Kirsten J. M. ~ M. P. Cheitum i Hyllested-V. og Moster t. Barbara H. M. ~ M. A. Høyelse i Faaborg-D. og Anna Elisabeth H. M. ~ H. C. Høyelse i Snoldelev-T.); F. Dr. med. J. Hansen M. i Od.; M. Anne Willumsdtr.; 2 S.; see Søren J. K., r. Cap. i Nakskov-B.; J. H. Faber i Hasle-B.; Christopher J. K. i Torkildstrup-B.; Christian J. K. i Tirsted-S.-V.; O. M. Haasum i Valløby-T. og N. P. Jansen i Haarlev-H.; M. L. Hvidberg og N. C. Krag i Frøslev-M.; Jens J. K. i Jersi-S.; [† 10/10 1669; Eptph.].

KUM I, s. 165, 174 (»Iohannes Severini Calundanus«); SL II, s. 61, 62, 77, 81; PT 5:6 (1909), s. 11, 8:5 (1926) s. 308; Kopskatten 1645, opsl. 56; Kbg. Herfølge (1645-55) opsl. 19 (1. hustrus begr.), børn: 92, 131, 157, 217 (begr.); (1657-1701), opsl. 24 (2. hustrus begr.), opsl. 40 (3. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 72; FWDP nr. 430,09; DanKir bd. 6, s. 284 (se nedenfor).

10. 21/10 1669, o. 12/11, Laurits Nielsen Barchmann, fmtl. af Valløby-T.; St. Roesk. 66; ~ Barbara Sørensdtr. af Lynge-B.; 3 S.; see Niels L. B. i Rorup-G.; [† 8/4 1676].

KUM I, s. 334 (»Laurentius Vallebyensis Barchmannus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 1.

11. 28/4 1676 [Valløby-T. 21/1 73] Christen Carstensen Drejer; St. Kbh. 54; p. Cap. Karise-A. 29/11 69**; ~ Birgitte Simonsdtr., † før ham; F. S. Olufsen; 6 S., 3 D.; see Etm.; Carsten C. D. p. Askø; [† 28/7 1709; hans Navn paa Alterkalken i Sæder 1676].

KUM I, s. 247 (»Christianus Castanæus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 50; Danske kancelli: Kaldsbrev som kapellan til Karise-A.; DanKir bd. 6, s. 291 (se nedenfor).

12. 27/9 1709. F. S. Mag. Christian el. Christen Christensen Drejer; St. Kjøge 94; C. 6/4 96, h.; Mag. 10; ~ 14/11 14 Karen Larsdtr. Fogh, f. Kbh. 19/7 91, † 8/5 38; F. Cclrd. L. Nielsen F., Rdmd.; M. Christine Leegaard; u. B.; [† 1723; levede i Uenighed med sin Kone].

KUM II, s. 204 (»Christianus Drejerus«).

13. 9/7 1723 [Valløby-T. 16/11 16] Lyder Pedersen Roed, f. Kjøge 1/8 87; F. P. Christensen R., By- og Raadstueskriver i Kjøge; M. Helle Christoffersdtr. Bager; St. Kjøge 07, Bacc. 08; C. 4/4 13, n.; Pr. 37; 1 ~ Kjøge 31/5 17 Marie Cathrine Weybel, E., † 19/4 40; 4 S., 5 D.; 2 ~ 18/10 41 Anna Mossin, vistnok af Kjøge-Ø.; 1 D.; see Etm.; S. C. J. Plockross i Lynge-B.; D. C. Müller i Terslev-Ø.; [† 13/11 1759; W. 3/979].

KUM II, s. 324, 328 (»Lyderus Petri Rhodius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 644; Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 69, 91.

14. 22/3 1760 [p. Cap.* 5/10 59, o. 2/11] Hans Jensen Rosted, f. Herfølge 5/5 35; F. Kmrd. J. R., Amtsforv. over Tryggevælde Amt; M. Annike (Ulrikke Antonette) Siersted; St. pr. Kjøge 50; C. 58; ~ Herfølge 16/1 61 F. D. Helene Marie Lydersdtr. Roed, d. 23/1 31, † Roesk. 24/4 01; 1 S.; [† 2/5 1776].

KUM III, s. 100 (»Iohannes Rosted«, 17 år gl.); PT 16:1 (1973), s. 50, 57 (Den dansk-norske slægt Rosted); Kbh. Adresseavis 8. maj. 1776 (født); Kbg. Roskilde Domk. (1745-1814) opsl. 130 (enkens død).

15. 5/6 1776 [Haarlev-H. 24/7 50] Nicolai Eriksen Leganger, f. Vedø (Veøy), Trondhj. St., 10/12 15; F. E. L., Pr. i Romsdalen; M. Anna Henriksdtr. Sylvia; St. Trondhj. 34, Bacc. 35; C. c. 38; p. Cap. Lister 17/4 39, o. 3/6; Pr. (76); ~ Vanse 5/7 42 Birgitte Marie Tostrup, f. 12, b. 22/5 83; (Sstr. t. Anne N. T. ~ N. H. M. Tyrholm i Kbh. Frederiks Hosp.); F. Niels Hansen T., Fgd. i Lister; M. Karen Andreasdtr. Toldorph; 3 S., 2 D.; see Erik N. L. i Valløby-T.; [† 21/1 1785].

KUM II, s. 555, 559 (»Nicolaus Leganger«, 19 år gl.); S. H. Finne-Grønn: Familien Tostrup fra Lister. Christiania 1897, s. 11; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 122; DanKir bd. 6, s. 338 (Haarlev kirke).

16. 4/3 1785 [Høielse-L. 16/3 70] Hans Schack Pedersen Kraglund af Gram, f. Fol 19/10 20; St. Ribe 39; C. 42, h.; udenlands: i Helmstedt 49, i Halle 50; p. Cap. Gram 8/5 51, o. 18/6; (Fol 3/11 52*); Sp. Lidemark-B. 28/1 57; Vallø 14/8 61; Pr. 78; ~ Sophie Hedvig Theodorsdtr. v. Einen, b. Valløby 5/5 69; F. T. Heinrich v. E., Hovedpræst i Heiligenhafen; M. Helene Roback; 5 B.; [† 19/5 1792; W. 3/433; N. 320].

KUM II, s. 601 (»Iohannes Schack Kragelund«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 5597; PT 8:4 (1925), s. 228-232 (hans selvbiografi).

17. 27/7 1792 [Haudrup-S. 2/6 86, o. 31/5] Tønnes Tønnesen, f. Hlh. 31/3 57; F. Jacob T., Rgmtkvarteermstr., Forp. p. Hlh.; M. Dina Cathr. Hansen; St. Hlh. 73; C. 27/4 81, h.; Pr. 96; ~ Helen Margrethe Mørch, d. Nestved St. Mortens. 18/12 71, † 4/5 09; F. Peder M., Kbmd. i Nestved; M. Marie Elisabeth Christensdtr. Brysting (Sstr. t. Lorentze Christiane B. ~ I. Falch i Tjæreby); mindst 2 S., 2 D.; see T. Sandholt, Cat. i St. Hedinge-H.; [† 22/7 1810].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 160; Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 134; PT 1980, s. 177, 179 (Slægten Brysting).

18. 28/9 1810 [Præstø-S. 21/7 97, o. 12/7] Mathias Frederik Georg Bøgh af Kjerteminde-D., f. 11/9 62; St. Od. 83; C. 8/11 92, l.; Apr. 18/12 07–28; ~ 22/3 00 Victorine Juliane Fog af Steenstrup-L., f. 4/11 81, † 3/6 61; 4 S., 5 D.; see F. B. Tauber i Eiby-D.; Nicolai S. B. i Gamtofte; [† 17/10 1831; E. 1/265 og S. 1/286].

19. 3/12 1831 [Haarlev-H. 3/9 18] Joachim Godske Willemoes, f. Assens 24/12 81; F. Kmrd. Christen W., tilsidst Amtsforv. i Od.; M. Christiane Drejer; St. Od. 97; C. 22/1 01, l.; Valløby-T. 23/2 10, o. 4/4; ~ 25/2 10 Anna Marie Quistgaard, f. Vibygd., d. 17/8 90, † 6/2 58; F. Cclrd. Jørgen Q., Propr.; M. Elisab. Cathr. Jacobsen; 8 S., 7 D.; see Joachim G. W., Cap. p. l. her; [† 13/3 1858; E. S. 3/618].

20. 24/6 1858 [Vallø 13/4 39] Hans Peter Ingerslev Storm, f. Aarh. 12/11 04; F. Hans Tvede v. S., Major ved andet jydske Infrgmt.; M. Franciska Marg. Hjersing; St. Kbh. 21; C. 16/7 27, l.; Cant. p. Vallø 28; Sp. Haudrup-S. 25/5 32, o. 11/7; Pr. 56; tillige Pr. for Faxe H. 3/3 62; # Pr. 21/8 65; R.* s. D.; ~ 25/10 33 Johanne Marie Müller; F. Jens Peter M., Hørkrmr. i Kbh.; M. Sophie Henrikke Pechüle; u. B.; [# 2/11 1868; † Kbh. 14/7 75. „En sjeldent elskværdig og human Personlighed, som vandt almindelig Hengivenhed“; see D. T. 75/127].

21. 20/2 1869. Morten Thomsen Becher; see Pedersborg-K.

———————————

 

 

No 431. Sognecapellaner (nu pro loco) i Herfølge og Sæder.

[Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

 

Anm. De blandt Sp. anførte Mads Clausen og Jacob . . . vare maaskee Capellaner.
———————————

1a. (1584). Jørgen Lauritsen; det er usikkert om han var her, eftersom Sogn ikke er opgivet, men han er ført sidst, hvilket vanligtvis betyder at han var den yngste P. i Provstiet.

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

1b. (1614**). Mads Clausen, maaskee en Søn af Sp. nr. 4; Pr. (?); [† c. 1620].

1c. o. 28/6 1620. Jacob Sommer; [c. 1625 Karlebo, see der].

1 (d). o. 25/8 1630. Andreas Svendsen, f. Halland; St. Lund 21; [fmtl. † el. forflyttet c. 1634].

KUM I, s. 49 (»Andreas Svenonis Hallandus«); PT 8:6 (1927) s. 191.

2. o. 18/5 Kbh. 1634. Niels Poulsen Nim; [1637 Vollerslev-G.; see der].

3. o. 20/7 1638. Rasmus Jensen Middelfart; [1638, i. 10/1 39 Aaker; see der].

3b. o. 4/6 1640. August Augustsen, f. c. 01; St. Kbh. 28; [fmtl. † el. forflyttet 1645].

KUM I, s. 91 (»Avgustus Avgusti Hafniensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, 39 år gl.

4. o. 25/3 1645. Mathias Davidsen Reutze; [1646 Ryslinge; see der].

5. o. 8/9 1646. Laurits Jacobsen Lunge; [1/8 1649 Endeslev-V.; see der].

6. o. 7/11 1649. Niels Pedersen Ydsted; St. Helsing. 45.

KUM I, s. 192 (»Nicolaus Petri Ydstadiensis«).

Vistnok Ingen.

7. 14/12 1858 [p. Cap.* 3/2 55, o. 7/2] Joachim Godske Willemoes, en Søn af Sognepræst Nr. 19, f. Haarlev 18/12 38; St. v. W. 47; C. 22/6 54, h.; ~ 10/1 66 Agnes Forsberg; (68) 3 S.; [5/12 1863 P. i Christiansted p. St. Croix; 10/4 1877 Ulslev-V.].

8. 11/4 1864 [p. Cap. Grinderslev-G.-T. 10/9 58, o. 13/10] Frederik Benedict Møller af Grinderslev-G.-T., f. Breum 8/6 32; St. Vibg. 51; C. 30/6 57, h1.; Huslærer p. Ellinge 57–58; ~ Maarum 14/5 62 Jacobine Caroline Augusta Bartholdy, f. Kbh. 28/4 37; F. Mary Thøger Christ. B., Contoirchef i Fodpostcont.; M. Juliane Marg. Bohn; (77) 4 S., 4 D.; [25/9 1874 Seiling-S.; Rønninge-R. 17/4 1883; R.* 3/10 08; † Kbh. 2/9 1914].

Sixhøj nr. 1748; G-HF II s. 67-68.

9. 23/1 1875, o. 7/4, Carl Christian Jørgen Scheel Whitte, f. Rønne 20/5 46; F. Dr. phil., Prof. Hans Kofod W., Rtr. i Rand.; M. Eleon. Henr. Cathr., Comtesse Scheel; St. Rand. 64; C. 24/1 71, h1.; ~ 12/11 75 Ingeborg Margrethe Whitte, f. Kbh. 26/9 49; F. Carl Lud. Edv. W., Distrlæge p. Chrhvn.; M. Magnusine Buch; (77) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Herfølge Kirke, s. 272-287, Sædder Kirke, s. 288-293.
Rørdam, Holger Fr.: Jon Jacobsen Venusinus. Kirkehistoriske Samlinger 3:1 (1874-1877), s. 241-310.
Rørdam, Holger Fr.: Klavs Christoffersen Lyskanders Levned, samt hans Bog om Danske Skribenter. Kjøbenhavn 1868.