Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 887. Pedersborg og Kindertofte,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/236; L. P. B. 400; K. M.; L. S.*; Lkm. 1/472; Kbg. Pedersborg 1663 (÷ 1703-46), Kindertofte 1756.
Anm. Ved Rescr. 26/1 1670, gjentaget 7/5 71, blev dette Kald lagt til Sognepræsten i Sorø, saa at Nr. 5–7 vare Capellaner; fra 1747 til 1765 var det atter et Pastorat for sig; fra 1765 til 1798 hørte det igjen til Sorø og bestyredes af Capellaner. Tilhørte i 1584 og 1610 Merløse herred, Holbæk amt.
———————————

1. 15 . . Steen . . .

2. 1569. Ole Pedersen; see Etm.; [† 1610; Pontoppidan beretter (3/421), at 1659 fik Sorø Kloster Befaling, at ansætte en res. Præst; hidtil havde en af Brødrene besørget Tjenesten; fik 27/1 74 nogen Jord tillagt (D. Mag. 3/63)].

KS 2:4 (1867-68), s. 404 (Merløse hrd.); KS 2:5 (1869-71), s. 148 (Merløse hrd.), note 13.

3. 1610 [r. Cap. Skjelskør 06] F. S. Jacob Olsen el. Olufsen; til Sorø Sk. 86; St. Sorø c. 94; Hør. Skjelskør (06); C. 06; ~ Marine Madsdtr., † 12/7 40; [† 6/3 1640; Lgst. bekostet af deres Svoger C. H. Wium i Ondløse-S.].

KoM s. 347 (»Jacobus Olai«); SB s. 102 (»Jacobus Olai Peterburg«); KS 2:5 (1869-71), s. 148 (Merløse hrd.); DanKir bd. 5, s. 290-291 (se nedenfor).

4. o. 7/5 1640. Peder Hansen Faxe af Aagerup-K., f. Roesk. 8/11 11; St. Roesk. 32; Pr. 63; 1 ~ Karen Jensdtr. Bang, f. c. 20, † 59; 10 B.; 2 ~ Cathrine Bagge; u. B.; see H. Lauritsen i Sorø; Hans P. F. i M. Bjergby-B.; P. J. Kirckberg i Brøndby V. og Ø.; [b. 14/3 1689; Lgst.].

KUM I, s. 110 (»Petrus Iohannis Faxø«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, 28 år gl.; 6:3 (1939-41) s. 164; KR nr. 5729; Herredagsdombog nr. 45, f. 88b-91a (19/4 1643); Kopskatten 1645, opsl. 58; DanKir bd. 5, s. 291 (se nedenfor); bd. 3, s. 2142 (Roskilde domkirke).

5. 1689. Didrik Hansen Fæster; [1709 Sønderup-N.; see der].

6. 1710. Niels Hansen Heining; [5/4 1726 Rerslev-Ve.; see Faareveile].

7. 1726. Hans Terkildsen; [28/10 1746 r. Cap. Slag. St. Mikkels K. o.s.v.; see der].

8. Cap. 28/10 1746, o. 23/11; Sp. 12/5 47. Hans Nathanael Hansen Kirksteen (Kirchstein, Kirchsteen), f. Kbh. 6/10 15; (Halvmorbdr. t. M. J. G. R.. Æreboe ~ J. A. Lassen i Heils-V.); F. H. Jørgen K., (logographus regius), Bogholder i Rentekammeret; M. Marie Johanne Georgia Hansdtr. Carstensen (E. e. Alberg); St. Kbh. 35; C. 7/7 38, l.; Hør. Slag. 39; ~ 24/4 47 Anna Sophie Lassen, f. c. 20, † 96; 1 S., 2 D.; [† 8/4 1750].

KUM II, s. 560 (»Iohannes Nathanaël Kirchsteen«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 320.

9. 11/9 1750, o. 28/10, Johannes Nicolaisen Brorson; [1/5 1765 Thisted-T.; see der].

10. 28/8 1765, o. 9/10, Frederik Christiansen Kjær, f. Kbh. 21/9 31; F. C. K.; M. Anna Sophie Lygaard; St. Kbh. 56; C. 18/6 59, l.; ~ 26/10 72 Anna Elisabeth Mundtberg; 1 S.; [† 13/10 1775; Lgst.].

DanKir bd. 5, s. 291 (se nedenfor).

11. 2/11 1775, o. 3/11, Wulf Christopher Müller; [2/7 1783 Aggersø-O.; see Vorbasse-G.].

12. 24/9 1783, o. 24/10, Peder Mathiesen Smith; [22/9 1786 Bloustrød-L.; see Kregome-V.].

13. 1/12 1786, o. 20/12, Christian Haundorph; [18/10 1789 M. Bjergby-B.; see der].

14. 5/2 1790, o. 26/3, Christian Johansen Frimodt; [10/2 1792 Vallensbæk; see der].

15. Cap. 13/4 1792, o. 18/4; Sp. 3/1 el. 12/1 98. Thomas Edsberg; [21/3 1827 Svallerup; see der].

16. 7/6 1827, o. 25/6 [Adj. Vordingbg. 13/7 19] Laurits Christian Ditlev Westengaard; [4/6 1830 Od. St. Hans K.; see der].

17. 11/8 1830 [Tirstrup-F. 1/9 24, vist o. 8/2 25] Peter Amdi Høyer, f. Fæveile 26/12 88; F. Knud H.; M. Mette Cathr. . . . ; St. pr. 06; C. 27/10 14, h.; Lærer v. Lyngby Sem. c. 15; ~ 1/11 18 Cecilie Elisabeth de Hemmer, f. 28/6 91, levede 68 i Sorø; F. Niels Kiær de H., Urtekrmr.; M. Christiane Møller; 4 S.; see Hans P. B. H. p. Nyord; [† 15/5 1831, Natten efter, at han havde hentet sin Familie fra Tirstrup].

18. 26/8 1831, o. 19/10 [Lærer v. Fred. Instit. 18] Johan Ernst Müller, f. Rand. 89; F. Dr. med. Peter M.; M. Anna Hedvig Tegder af Skjødstrup-E.; St. Rand. 09; C. 27/10 14, h.; ~ Alrø 28 Amalie Thomsen, f. 29/3 07; levede 68; F. Henrik T. t. Ørnfeldt; M. Karen Eskildsen; 2 D.; see C. M. Müller i Kippinge-B.; [† 31/3 1832].

19. 15/6 1832 [p. Cap. Farum-V. 23/3 25, o. 30/3 – 4/4 28; Ølstykke 26/11 28] Niels Peter Rasmussen, f. Hauge Mølle 4/3 00; F. Kmrd. Erik N., Staldskriver; M. Anna Kirstine Bech; St. Fdbg. 18; C. 20/7 24, h.; ~ Hillerød 34 Cathrine Elisabeth Sølling af Frederiksborg-H.-H., f. 10/5 10; 1 S., 1 D.; 2 ~ 21/11 45 Major N. Hertel i Hillerød; [† 23/6 1842; særdeles brav og velvillig; B. D. G. 1/151].

20. 19/9 1842, o. 11/11 [Docent ved Universitetet] Dr. phil. og Lic. th. Peter Christian Kierkegaard, f. Hillerød 6/7 05; F. Michael Pedersen K., forhen Hosekræmmer i Kbh.; M. Ane Lund; St. Kbhs. Bgdsk. 22; C. 17/4 26, l.; udenlands 28–30; Dr. phil. i Göttingen •/12 29; Medstifter af det kjøbenhavnske Asylselskab; Medlem af det danske Samfund; (Veierslev-B. 1/3 – 23/3 33); Lic. th. 29/1 36; Landsthingsmd. i 3die Kreds 29/12 49; (Thorslunde-I. 26/5 – 23/6 50); udenlands 56; 1 ~ 27/10 36 Elise Marie Boisen af Vesterborg-B. (F. Biskop over Lolld.-Falsters St.), f. 31/1 06, † 18/7 37; u. B.; 2 ~ 12/6 41 Sophie Henriette Glahn af Kbh. Garn. K. r. Cap., f. Ulsø 14/5 09; 1 S.; see Paschall M. P. E. K., Cand. th. 66/1; [Biskop over Aalbg. St. 19/11 1856; R.* 18/1 58; D.-M. 6/10 60; Minister for Underviisningsvæsenet 9/9 67 – 1/8 68; C. 7/5 74; # 6/8 (1/9) 1875; overordentligt anseet; E. 2/22 og S. 2/32].

21. 17/2 1857, o. 4/3 [Andenlærer ved Joenstrup Sem. 28/3 48] Morten Thomsen Becher af V. Hæsinge-L., f. Faabg. 9/4 17; St. Od. 36; C. 19/4 41, l.; ~ 24/5 48; Johanne Marie Caroline Jantzen, f. Kbh. 27/1 24; F. Krigscancelliesecr. Preben J., Stadsbedemd.; M. Hanne Caroline Charlotte Birch; (68) 3 S., 3 D.; [26/2 1869 Herfølge-S.; E. S. 1/91].

22. 31/5 1869, o. 15/9 [c. Adj. Sorø 2/11 55; Adj. ss. 14/12 56] Victor Heise, f. Kbh. 3/7 25; (Bdr. t. Frederik J. H. i Roholte); F. Jstrd. Samuel Leop. H., Contoirchef i Justitsmin.; M. Petrine Mariane Petersen; St. Chrhvns. Bgdsk. 42; C. 30/4 49, l.; Skllrr. i Taarnby p. Amager 50; Alumnus p. Borchs Coll. 2/4 51 – •/4 56; const. Adj. Sorø 2/11 55, fast ans. 14/12 56; ~ Kbh. Holm. K. 31/7 57 Sine Alexandrine Flensborg, f. Kbh. 8/8 38, † ss. 31/3 11; F. Pet. Vilh. F., Commandør i Flaaden og Commandant i Nyboder; M. Elise Hedvig Annette Trock; (78) 5 S., 5 D. [3/6 1879 Kvislemark-L.; 28/9 85 Steenløse-F.; † 7/9 1890].

Borchs K. nr. 633; Elvius s. 319; G-HF II, s. 170.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Pedersborg Kirke, s. 281-291; (1938) Kindertofte Kirke s. 676-681.