Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 105. Bjergby (Munke-) og Bromme,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/238; L. S. 1/33; L. P. B. 384; K. M. 7; Lkm. 1/787; M. 75; Kbg. 1741.
Anm. Hørte ved Reformationen til Sorø Kloster(1) og besørgedes derfra. Tilhørte i 1584 og 1610 Merløse herred, Holbæk amt.
———————————

1. 1569. Christian Jespersen (Casparus); see Etm.; [var her 1578].

KS 2:4 (1867-68), s. 404 (Merløse hrd.); DanKir bd. 5, s. 377 (se nedenfor).

2. (1610). F. S. Jesper Christensen; St. i Kbh. (92); see H. J. Bjergbye i Kjøng i S.; H. Jespersen i Tybjerg; [† 1637].

F-P s. 117 (»Casparus Christierni Bierby«); KS 2:5 (1869-71), s. 148 (Merøse hrd.).

3. o. 8/9 1637 [Præceptor i Sorø 33–37] Jens Jensen Munch, f. Kbh.; F. J. Eriksen M., kgl. Capt. og Ishavsfarer; M. Cathrine Adriansdtr.; St. Sorø 29; ~ (45) Sidse Jensdtr.; (45) 2 S., 1 D.; see Jens J. M. i Hagested-G.; [fmtl. † c. 1655; maaskee lig Jens Bhye?, som i K. M. omtales at have været her 47].

KUM I, s. 98 (»Ioannes Munck Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 194; SB s. 145, 271; Kopskatten 1645, opsl. 58.

4. •/6 1655 [Præceptor i Sorø c. 53] Daniel Hieronymussen Knoff el. Knopf (selv Knoph) af Alsted-F.; St. Sorø 48, Bacc. 50; [† Herfølge 22/6 1661].

KUM I, s. 210, 227 (»Daniel Hieronimi Knoff/Knopfius«); SB s. 165.

5. 1661, o. Kjøge 8/11 s. A., Gert Hermansen Meyer; St. Roesk. 51; [fmtl. † el. forflyttet c. 1671].

KUM I, s. 233 (»Gerhardus Hermanni Meierus«).

6. 8/11 1671. Hans Pedersen Faxe af Pedersborg-K., f. c. 41; St. Sorø 60; 1 ~ Elisa Greg. Krag, maaskee af V. Skjerninge-U.; 3 B.; 2 ~ Herlufmagle 11/4 78 Ane Cathrine Spend af Herlufmagle; 2 ~ Etm.; [† 1678; Lgst.].

KUM I, s. 285 (»Iohannes Petri Faxenius«); SB s. 188; Kopskatten 1645, opsl. 58; DanKir bd. 5, s. 377 (se nedenfor).

7. 11/6 1678 [Hør. Kbh. 71] Mag. Jens Sørensen Bergendal, vistnok af Kbh. Frue K. 1. r. Cap., f. Kbh. 10/7 50; St. Kbh. 67; Mag. Kbh. 82; ~ F. E.; 3 S., 2 D.; see Søren J. B. i Frøslev-M.; Jens J. B. til Fredericia Trin. K.-V.; [1705 P. t. Bergens Dk., † 1/1 20; W. 1/98; N. 55].

KUM I, s. 340, II 113 (»Ianus Severini Hafniensis/Ianus Severini Bergendal«).

8. 23/1 1706 [P. i Ostindien] Lars Nielsen Grønberg; St. Kbh. 94, Bacc. 95; V.-Pr. (19); Pr. 28; ~ Edel Dorthea Tersling; B.; 2 ~ Etm.; see Isak L. G. i St. Bjergby-M.; J. L. Aagaard i Steenmagle-S.; M. H. C. Læssøe i Rerslev-V.; [† 1/9 1728].

KUM II, s. 201, 208 (»Laurentius Nicolai Grønberg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 53.

9. 13/9 1728. Christen Christensen Schiønning af Herrested; St. Od. 14, Bacc. 27; ~ F. E., som overlevede ham; [† 18/6 1740].

KUM II, s. 383, 492 (»Christiernus Schiønningius«); DanKir bd. 5, s. 374 (se nedenfor).

10. 28/10 1740, o. 24/11, Adolph Jørgensen Jæger, f. Møgelsted •/8 02, d. Hammel 2/12 05; (Halvbdr. t. Nicolai J. J. i Stege); F. J. Ibsen J., Bkdmr. og Insp. p. Frisenborg; M. Christiane Sophie v. Keyn*); St. Hlh. 25, Bacc. 27; C. 17/1 31, l.; ~ 27/1 41 Jørgine el. Ida Marie Eegh, f. c. 13, † 93; 1 S., 1 D.; see C. H. Bierring i Aastrup; Hans J. J. i Damsholte; [† 21/10 1756].
    *) A. J. Jæger siger selv, at han er født i Pötmølle, Gjern Herred, 15/11 05.

KUM II, s. 471, 492 (»Adolphus Iægerus«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Dåb; E. Brejls skifteuddr.: Frijsenborg Gods nr. G 341-378, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 66.

11. 7/1 1757, Mag. Christian Langemach, d. Kongsted 16/11 18; F. Gerhard Hieronymus L., Degn i Kongsted, Faxe Hrd.; M. Helene Drachardt; St. Nybg. 36; C. 16/2 43, l.; Mag. 48; trol. m. Anna Maria Jensdtr.; [† Jyderup Pg. 26/8 1757, uden at blive indsat].

KUM II, s. 575 (»Christianus Langemach«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 4.

12. 31/10 1757, o. 9/11 [Cat. Kbh. Nic. K. 11/10 54] Niels Jensen Albech, f. Kbh. 11/12 28; F. J. A., Handelsmd.; M. Dorthea Lauritsdtr. Mubroe; St. pr. Kbh. 45, Bacc. 46; C. 17/5 49, h.; ~ Christiane Sophie Nicolaisdtr. Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl. 34, b. K. Lyngby 21/11 96; 1 S., 2 D.; see M. Thye til Kbh. d. Garn. K.; [† 18/2 1783; kirkehistorisk Samler, der har forsynet den danske Kirkehistorie med adskilligt Stof, der nu findes p. Kgl. Bibl., Kallske Saml. Nr. 486 og 487, 4°].

KUM III, s. 53, 61 (»Nicolaus Albech«, 17 år gl.); KS 4:1 (1889-91), s. 638-39 (biografi, se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 45.

13. 14/5 1785 [Odden 15/3 80] Christopher Nyholm; [27/11 1789 Aaker; see Nyborg].

14. 18/12 1789 [Pedersborg-K. 1/12 86, o. 20/12] Christian Haundorph, f. Kjøge 12/10 61; F. Thomas Ahasverussen H., Skomager; M. Anna Kirst. Mørch; St. Roesk. 82; C. 11/10 86, n.; Pr.; R. m. Apr. 14/8 12; ~ 21/11 92 Anna Sophie Væver; 1 S., 5 D.; (see P. A. C. Simonsen i Onsbjerg); [# 31/7 1812; 28/6 15 Jstrd., mod at aflægge Ornatet].

15. 7/5 1813 [r. Cap. Vestenskov-K. 31/12 02] Andreas Frederik Heggelund; [31/5 1820 Steenløse-V.; see der].

16. 18/8 1820, o. 4/10, Mathias Sørensen, f. Nybg. 25/8 92; F. Peder S., Feldbereder; M. Cathr. Elisab. Brinkmann; St. Nybg. 14; C. 1/11 19, h.; ~ Chrbg. Slk. 10/7 21 Anna Dorthe Olsen, f. 21/9 02, † 15/1 79; F. Niels O., Lakai for Kronpr.; M. Karen Dorthe Braun; 2 ~ Kbh. Garn. K. 23/6 23 Major Carl Frederik Adolph v. Schlegel; [† 29/12 1821].

Kbg. Kbh. Trin. k. (1777-1828) opsl. 91 (hustrus dåb og forældre); Kbg. Kbh. Garn k. (1819-24 V) opsl. 299 (enkens 2. vielse); Richter II, s. 968.

17. 4/6 1822, o. 3/7 [Timelærer ved Metropolitansk. . .] John Christian Lund, f. Kbh. Hel. G. S. 15/12 88; F. John L., † som kaldet til r. Cap. i Nakskov-B.; M. Frederikke Dultzmann; St. Kbh. 07; C. 14/1 12, l.; ~ Chrbg. Slk. 14/6 23 Rasmine Henriette Struckmann, f. Nestved 22/11 93, † Sorø 1/9 78; F. Johan Reinhard S., Rgmtfeltskjærer; M. Magdalene Kirstine Arendrup (Arndrup); 2 S., 1 D.; [# 26/9 1862, † Roesk. 23/1 67; E. 2/169 og S. 2/256].

Kbg. Kbh. Helligåndsk. (1760-93 F) opsl. 195 (dåb); Kbg. Næstved Skt. Mortens k. (1731-1805) opsl. 231 (hustrus dåb).

18. 5/1 1863 [Vindblæs-D. 6/1 52] Nicolai Carl Voetmann, f. Aarh. 13/7 06; F. Andreas V. af Louns-A., kgl. Fuldmægtig ved Krigscommissariatet; M. Kirstine Hammer; St. pr. 28; C. 18/2 36, h.; p. Cap. Storring-S.-G. 15/1 42, o. 18/2; ~ 29/10 44 Francisca Marie Philipsen, f. Od. 20/9 12; F. Peter Worm P., Kbmd.; M. Bolette Hammer; 2 S., 3 D.; [† pludseligt under et Besøg i Kbh. 16/8 1870].

19. 12/11 1870. Philip Christian Gøtzsche; see Næsby-T.

———————————

Noter:

(1) Sorø Kloster blev grundlagt som et benediktinerkloster i 1142 af Hvideslægten, men blev omdannet 1161 til cistercienserkloster og blev et af Danmarks rigeste. Efter reformationen blev klosteret omdannet til skole og dannede dermed grundlaget for Sorø Akademi.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Munke-Bjærgby Kirke, s. 369-378; Bromme Kirke, s. 379-386.
Rørdam, Holger Fr.: Udvalg af Niels Albeks kirkehistoriske Samlinger. Kirkehistoriske Samlinger 4:1 (1889-91), s. 638-701 (biografi s. 638-39).