Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 743. Louns og Alstrup,

Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 218; Lkm. 3/167; L. S. v. W.; Kbg. 1701.
Anm. Ullits og Føvlum, nu et Pastorat for sig, vare til ca. 1560 forenede med Louns-A., og der blev entidlang ikke holdt Tjeneste i Føvlum (eft. Ordinantsen).
———————————

1. (1506. 44). Jon Brasen; see Etm.; [† 15 . . ; boede i Torupgd. 44, og havde da boet i Gislum Hrd. i 39 Aar].

DV s. 240-41.

1b. (1545). Ib . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 15.

2. (1568. 71). Anders Villomsen Brasen, maaskee af Ullits-F.; see Morten A. B. i Daugbjerg-M.-S.; [† 31/1 1576].

»F. S.« udgår, se KS 3:5 (1884-86), s. 514.

3. 1576. Peder Pedersen Lessøe Høeg; Pr. (08. 19); ~ . . . Christensdtr.; F. C. Tøgersen i Viborg(?); M. Anne Simonsdtr.; see M. C. Wiborg i Gislum-T.; [var her endnu 1619: »H. Peder y Louns«; † før 1634].

KS 3:2 (1877-80), s. 203; 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105; Viborg Landstings Dombog A 15/7 1620 (f. 254); do. B 15/9 1641.

4. 16 . . Christen Andersen Ringkjøbing.

5. (1638). Thomas Vitisen Juel (Julius) af Blære-E.; St. Vibg. 25; ~ Kirsten Madsdtr. af Roslev-R.; u. B.; [b. 21/7 1673; „vir, quem Minerva omnes artes docuit“; see A. et F., S. 226].

KUM I, s. 71 (»Thomas Viti Bleer«); JJJ m. henv. til Gislum hrd. tingbog 12/4 1673.

6. 12/10 1670**. Christen Andersen Staven el. Stavind (Scaun? Scavenius); St. Aalbg. 60; [† •/8 1695].

KUM I, s. 282 (»Christianus Andreæ Stavenius«).

7. 20/4 1695, o. 31/7, Christen Mortensen Holst af Tise, f. 66; St. pr. 88; C. 5/6 90, illum; ~ 22/4 96 Maren Christensdtr. Haard, f. p. Randerup c. 67, † •/12 28; F. C. Vognsen; 2 S., 4 D.; see Niels C. H. i Dover-V.; Etm.; [† 1723].

KUM II, s. 164 (»Christianus Martini Grettrupiensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 14.

8. 26/10 1722**. F. S. Morten Christensen Holst, d. 9/3 99; St. pr. 16; C. 1/8 20, n.; ~ Ester Marie Becker; 1 D.; 2 ~ Etm.; see M. H. Holm i Tise; [† 1726].

KUM II, s. 401 (»Martinus Holst«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 14, 31.

9. 22/11 1726, o. 29/1 27, Balthasar Pedersen Jessen af Tisted-B., f. 5/2 97; St. pr. 18; C. 11/12 21, h.; Pr. . . ; 1 ~ Louns 22/10 27 F. E., b. 11/11 43; 1 S.; 2 ~ Johanne Bregnholm, f. 22, b. 24/9 45; (Sstr. t. Søren B. i Strandby-B.-M. og t. Vincens B. i Haderup); F. Thomas Sørensen B. (d. y.), forp. af Lynderupggd. i Lynderup S., fuldm. p. Lerkenfeld i Vester Bølle S., siden p. Nøragergd. i Durup S. (Bdr. t. Jochum S. B. i Vridsted-F.); M. Anne Sophie Svinding; 1 S.; 3 ~ Ellen Marcusdtr. Alsing af Nibe-V.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Lovns 20/5 56 Etm.; [ 3/7 1755; skrev 44 paa et Vindue, som opbevares: „Er ei godt at leve, naar Man ei haver Brød“].

KUM II, s. 417 (»Balthasar Petri Iessenius«, 21 år gl.); Nygaards sedler: 1. vielse, børn, 1. hustrus begr., 2. hustrus begr., død, enkens 2. ægtesk.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 31, 33, 37, 43; Lundenæs og Bøvling amter, nr. 1946.

10. 22/8 1755 [p. Cap. Skjoldborg-K. 9/5 49, o. 18/6; Farsø-V. 3/12 51] Jesper Hansen Høyer; [10/3 1758 Veierslev-B.; see Harring-S.].

11. 26/11 1756*, o. 23/2 57 (maa altsaa have været p. Cap.; men hvor vides ikke) Christian Stitzer (Stisser), f. Od. 26; F. Skomgr.; St. Od. 47; ~ 27/7 57 Anna Conradine Caroline Frederikke Torp, f. c. 24, b. Mariager 13/1 97; 2 ~ Ullits 20/10 69 Christian Hansen Hamborg i Mariager, fra Hobro; [† 14/11 1759; Eptph.].

KUM III, s. 73 (»Christianus Stitzer«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Enkens vielse, enken i 1787, enkens begr..

12. 15/2 1760, o. 23/4 [Hør. Vibg. 53] Christian Lucassen Kjerulff, d. Vibg. Dk. 18/7 26; (Halvbdr. t. Peder L. K. i Hornslet); F. Jstrd, L. Jensen K., Justitiarius v. Overhofretten i Christiania; M. Sophie Dorothea Møinichen; St. Vibg. 45; C. 1/4 49, n.; ~ Elisabet Dresing, f. c. 20, † Kbh. (Petri K.) 8/3 73; (Sstr. t. Hans C. D. D. i Bjerreby og t. Stefan D. D. i Tranderup); F. Didrik D., Kbmd. i Kbh.; M. Gjertrud Marie v. Essen; 1 D.; [† 18/6 el. 18/7 1766; lam og tunghørig; see J. H. 4/403].

KUM III, s. 418 (»Christianus Lucæ fil. Kierulf«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1101; E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 1101; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Gislum hrd. nr. 58; KlitKS, s. 378-80, 389.

13. 8/8 1766, o. 8/10 [Hør. og Cant. Vibg. 61] Jørgen Nielsen Ravn; Pr. (70); [28/6 1775 Vorde-F.-R.; see der].

14. 13/9 1775 [p. Cap. Saxild-N. 21/9 70] Volhart Voetmann, f. 32; St. Hors. 55; C. 18/4 57, n.; ~ Caroline Frederikke Tusher fra Saxild, † Aarh. 15/8 05; 4 S., 6 D.; (see Nicolai C. V. i M. Bjergby-B.; C. Dinesen i Virring-E.); [b. 18/7 1792].

15. 7/9 1792 [p. Cap. Aardestrup-B.-G. 5/2 90] Johannes Struch; [26/3 1801 Brorstrup-R.-H.; see der].

16. 10/7 1801 [p. Cap. Ballerup-M. 25/5 98] Andreas Christian Thonning; [15/3 1811 Herredskirke-L.; see Nakskov-B.].

17. 16/7 1811, o. 11/9, Nicolai Laurits Holm, f. Kallundbg. 20/8 68; F. Laurits H., Bgr.; M. Anna Margrethe Hinspetern; St. Od. 92; C. 27/4 02, h.; Lærer v. Gratistskolen i Kbh. 07; ~ 17/6 08 Dorothea Maria Ovesen, f. 29/5 85, † Kjøge 1/7 35; F. Lars O., Forp. p. Høisgd. i Sjælld.; M. Joh. Maria Neergaard; 4 S., 1.; [† 11/5 1818; dannede Seminarister].

18. 2/12 1818, o. 2/4 19 [Informator i Bordeaux] Jens Peter Schoubye; [26/5 1824 Ulbjerg-L.; see Østbirk-Y.].

19. 12/1 1825, o.11/3. Laurits Peter Larsen; [4/7 1834 Gislum-V.-T.; see der].

20. 3/10 1834 [p. Cap. Næsborg-S.-O. 27/4 27, o. 23/5] Thomas Wissing Lund, f. Vibg. 12/8 01; F. Søren Mikkelsen, Toldbtj.; M. Mette Sørensdtr. Borregaard, (myrdet 1831 af sin Søsterdatters Datter, Maren Jensdtr.); St. Vibg. 19; C. 24/10 25, n.; ~ Karen Byrialsdtr., f. Hole, Louns S., 10/6 18; levede 68 i Vibg.; F. B. Andersen, Gdmd.; M. Ane Sørensdtr.; 1 S.; [† 2/12 1861].

Sixhøj nr. 1611.

21. 16/2 1862, o. Ribe 14/3 [Lærer v. Fred. Inst. 52] Christian Julius Simon Jacobi Jacobsen, f. Kbh. 5/10 15; F. Lieut. Johannes Jacobi J. af Dreslette, jur. Manuduct., siden Kgsass. og Bfgd. i Hasle; M. Maren Kirstine Rye; St. Rønne 36; C. 18/1 48, h.2; ~ Vilsted 28/7 52 Burchardine Holcha Richter, f. 21/1 21; F. Lieut. Holck R., Cornet ved Kyradssererne og Arving til Ørslevkloster, men omkom efter 2 Aars Ægteskab 31/12 20 paa en Svanejagt; M. Fred. de Schaumburg; 2 D.; [29/6 1872 Skjødstrup-E.; Sølv-Kaffeservice v. Sølvbr.; see Nat. Tid. 462].

22. 13/9 1872 [Cap. p. p. Karlby-V. 23/6 68, o. 28/8] Frederik Carl Petri af Hagested-G., f. Meelby 20/2 29; St. v. W. 46; C. 28/6 61, h1.; ~ 2/6 65 Charlotte Magdalene Petri af Karlslunde-K., f. Tersløse 26/4 36; [13/12 1880 Vive-R.; † 11/5 1908].

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.