Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 196. Dreslette,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/88; L.S.; J. M. 344; Bl. F. G.; B. M. 303; L. P. B. 270; S. i Alterbogen; St. M.; Kbg. 1642.
———————————

0. 2/7 1531. Hans Olsen.

FR s. 286, 357.

1. 15 . . Hans Mikkelsen; [† 29/8 1550].

2. 1550. Jens Nielsen; [† 1558].

3. 1558. Laurits Jørgensen; [† 1558].

4. 1558 [r. Cap. Od. Graabr. K. 54] Simon Hansen Sass*, f. Haderslev 30; 1 ~ . . . ; 5 B.; 2 ~ 89 Anne . . . ; „rustici filia, valde rustica“(1); 6 B.; 2 ~ Etm.; see H. Simonsen i Barløse; Mads S. S. i Gamtofte; S. H. Hindsholm i Søby-T.; R. H. Smed i Brahetrolleborg-K.; [† 12/8 1606; „valde simpliciter, nihil studens(2), slaar alle Hende j.“(3) „Nu da“. „Taler bret Jusk“. (J. M. l. c.)].

5. 1606 [p. Cap. Sorø] Hans Mikkelsen Ravn, f. 66; ~ F. E.; 1 D.; [† 8/12 1640].

6. 1640 [p. Cap.* 30] Jens Poulsen Gamtofte af Gamtofte, f. 99; St. Od. 22; p. Cap. Landet-B. 28, o. 30/8 26; „hjemsendt, for at studere bedre“; ~ Dorothea Pedersdtr., f. c. 10, † 26/8 68; 4 D.; see Etm.; [† 21/8 1674].

KUM I, s. 55 (»Iohannes Pauli Gamtoftensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Joannes Pauli Gamtoftensis«, 27 år gl.).

7. 4/9 1668** [p. Cap.*, o. 9/12 64] Hans Jensen (Ravn); St. Od. 54; Rtr. Assens; ~ 23/7 65 F. D. Sidsel Jensdtr., f. 40, † 13/4 90; 6 S., 5 D.; see Etm.; [† 15/1 1705].

KUM I, s. 249 (»Iohannes Ioannis Asnensis«).

8. 22/10 1702 ** [p. Cap.* 14/2 96] F. S. Niels Hansen Ravn, f. 21/12 68; St. Od. 89; (6/4 95 Sønderby-H., men afstod strax Kaldet); ~ 11/5 97 Sille Mouritsdtr. af Sønderby-H.; 2 S., 5 D.; see L. P. Winther i Kjerte; Etm.; [† 24/1 1741; berømt for sine Prædikener, dem han med Behag forrettede].

KUM II, s. 167 (»Nicolaus Iohannis Corvinus«); Hans 1. hustru var ikke »af Sønderby-H.«, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 166.

9. 23/1 1733** [p. Cap.* 30/10 32, o. 17/4 33] Jørgen Hansen Mygind af Asperup-R., f. 17/7 07; St. pr. 27, Bacc. 28; C. . . , h.; ~ 33 F. D. Margrethe Lucie Nielsdtr. Ravn, f. 7/7 08, † 17/10 88; 6 S., 4 D.; see Niels M. i Steppinge-F.; Johan M. i Flemløse; Hans M. i N. Aaby-I.; [# 1778; † 13/1 81 hos Sønnen i Stepping; hernhutisk, see N. P. Basse i Sønderby; Lgst. i Stepping].

KUM II, s. 488, 495 (»Georgius Mygind Ioh. fil.«, 20 år gl.); Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 117-125; DanKir, bd. 20 (Stepping Kirke), s. 344-45.

10. 13/5 1778, o. 19/6, Jacob Jacobsen, f. Beldringegd. 93; F. Cclrd. Hans J., Rgmtskrvr.; M. Anna Cathrine Bernhoff; St. Hlh. 62; C. 16/7 66, h.; Pr.; ~ 17/1 83 Anna Margrethe Erichsen; F. Jens E., Forp. p. Hverringe; 3 S., 1 D.; see Etm.; (C. F. Wulff i Haurum-S.; Christian J. S. J. J. i Louns-A.; Carl C. E. J. i Hvornum-S.); [† 23/1 1809].

KUM III, s. 223 (»Iacobus Iacobides«, 20 år gl.).

11. 16/6 1809, o. 5/7 [Lærer for Prindsesse Charlotte Frederikke i Dansk og Hist. 04–06] Valentin Peter Seidelin* af Kjøng i F., f. 30/4 81; St. pr. 97; C. 4/7 03, l. egr.; Cons.-Rd. 1/8 29; R.* 28/10 36; Pr. i Baag og Vends HH. 23/5 37; D.-M. 28/6 45; Rang med Biskopper 2/6 (16/6) 59; # Pr. i Vends H. 10/5 (2/7) 61; # Pr. i Baag H. 6/11 62; ~ 26/10 09 F. D. Margrethe Dorothea Jacobsen, f. 14/2 87, † her 29/3 72; 2 S., 1 D.; see Iver J. S. i Søllested-V.; Etm.; [† 3/1 1863].

12. 10/3 1863 [S. Broby 10/4 35] Christian Ernst Krag* af Gjelsted-R., f. 12/2 04; St. Od. 23; C. 27/4 29, h.; p. Cap. Tommerup-B. 4/1 32, o. 26/1; r. Cap. Skovlænge-S.-G. 25/11 34; ~ 7/11 35 F. D. Maria Margrethe Vilhelmine Seidelin, f. 10/1 14; 3 S., 2 D.; see Christian P. S. K., Cat. Kbh. St. Johs. K.; H. C. Hansen i Ø. Nykirke; [† eft. 1882].

———————————

Noter:

(1) »rustici filia, valde rustica« = en Bondedatter, meget bondsk.
(2) »valde simpliciter, nihil studens« = om hans Prædiken: »meget enfoldigt, studerer ikke«.
(3) »slaar alle Hende j« = Slår begge hender i prædikestolen.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.