Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 670. Kjøng,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

St. M.; J. M. 356; M. S. 2-a/8 og 86; Bl. F. G. 2/1 251; B. M. 316; L. P. B.; Lkm. 2/428; Kbg. 1687.
Anm. Fra 1687 til 1727 Annex til Verninge.
———————————

1. 16/9 1527. Hans Lauritsen.

FR s. 145.

2. (1560. 81). Peder Hansen.

3. (1589). Rasmus Hansen, f. „paa Sleten“ 49; St. Od. 68; ~ 86 Mette Hansdtr. af N. Broby; (89) 1 B; [† c. 1630; „bona vox“(1), (J. M. l. c.); mistænkt for Troldom; havde neppe, til at kjøbe et Par Hoser for].

FS nr. 31 (»Erasmus Johannis«).

4. c. 1630 [p. Cap.* 22] Henning Clausen Bang* af Egense, f. 89; St. Od. 15; Hør. Od. 13 (sic); Rtr. Nakskov 18; r. Cap. Stokkemarke, o. 11/6 20; Sp. Rødby-R. •/10 s. A., men kvitterede 13/6 21 formedelst Laurits Grubbes Efterstræbelser; ~ 29? Anna Madsdtr. Sass, formodentlig af Gamtofte; 22 B.; 2 ~ Etm.; see Poul H. Kyng i Skagen; J. P. Tranekjær i V. Hæsinge-L.; [† c. 1666; stivsindet; havde Strid med Formanden].

KUM I, s. 19 (»Henningius Clavdij Otthoniensis/Fionus.«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Henningius Claudii«, 31 år gl.).

5. 8/2 1666 [p. Cap. Sønderby-H. (Helnæs), o. 4/12 61] Jacob Jacobsen Holst, f. Kjerteminde; maaskee St. Kjøge 48; ~ F. E., † 68 el. 69; [† 1669; kaldtes Jacob den Onde].

KUM I, s. 212 (»Iacobus Iacobi«); KS 5:3 (1905-07), s. 735.

6. 29/3 1669, o. 10/4, Hans Stephansen, f. Sorø 41; F. Mag. S. Stephansen, Prof.; St. Kallundbg. 60; [† Norup 13 Dage efter Tiltrædelsen].

KUM I, s. 291 (»Iohannes Stephanius Stephani fil.«).

7. 28/4 1669, o. 28/5, Jacob Jespersen Bagger, f. Kjerteminde; F. J. Jacobsen B.; M. Dorthe Hansdtr.; St. Od. 60; ~ Kirstine Gregersdtr. Krag af V. Skjerninge-U.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Jacob J. B. i Hvirring-T.-H.; H. C. Morsing i Hjerk-H.; [† el. b. 22/4 1673].

KUM I, s. 291 (»Iacobus Caspari Baggerus«); E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 78.

8. 22/4 1673 [P. i Ostindien . . . ] Henrik Johansen Morville; ~ F. E.; [2/7 1687 Herslev-V.; see der].

(26/5 1684*. Mads Hansen Husum; St. Fredericia 78.)
            KUM II, s. 87 (»Matthias Iohannis Husumensis«).

9. 1687. Peder Pedersen Bering, tillige til Verninge; see der.

10. 21/7 1714**, o. 2/5 15, Sp. her 27, Jacob Hansen Sandvad, f. Sandager 24/8 89 el. 87; F. H. Sørensen, Degn; M. Sidsel Jacobsdtr. Hvalsøe af Sandager-H.; St. Od. 06; C. 4/7 10, n.; ~ 4/11 16 F. D. Edel Maria Pedersdtr. Bering, f. Verninge 77, † 26/3 38; u. B.; [† 5/7 1755; Pg. br. 2/1 30; (Røgteren P. Bruun, som havde været Skoleholder, men fik Uskjel,(2) havde faaet sit Tøi brændt og ansøgte i et Nytaarsvers Frøken Karen Brahe i Od. om Lærred til en Skjorte); gav 100 Rdlr. til de Fattige 2/7 44].

KUM II, s. 312 (»Iacobus Ioh. Sandvad«, 19 år gl.); Verninge, s. 144, 149.

11. 15/12 1747**, o. 10/4 78, Hans Jacobsen Hvalsøe af Sandager-H., f. 17/12 16; St. Od. 36; C. 20/3 41, h.; ~ 27/6 54 Elisabeth Valentindsdtr. Falsen; F. V. F., Forp. p. Haugaard i Fyen; M. Anna Pedersdtr. Bering af Verninge; 2 S., 4 D.; see Etm.; Jacob H. H. i Torsted; H. J. Ammentorp i V. Aaby-Aa.; [† 16/5 1772].

KUM II, s. 572 (»Iohannes Hvalsøe«, 20 år gl.); Verninge, s. 146-147; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 31.

12. 9/7 1772, o. 31/7, Niels Dorph Gabrielsen Dietrichsen, f. Kbh. 46; F. G. Grubbe D., Oberstlieut., siden Krigs- og Landcomm. i Fyen; M. Anna Marg. Dorph; St. Christiania 65; C. 25/10 69, n.; 1 ~ 11/12 72 F. D. Anna Sophie Hansdtr. Hvalsøe, † 20/4 73; u. B.; 2 ~ 22/9 73 Anna Maria Valentinsdtr. Falsen, f. 24/10 50; F. V. Pedersen F., Hørkræmmer i Kbh.; M. Kirstine Marg. Scherff; u. B.; 2 ~ Etm.; (see I. Seidelin i Ørum-G.); [† 24/7 1775].

KUM III, s. 255 (»Nicolaus Dorph Dietrichsen«, 21 år gl.).

13. 7/9 1775, o. 6/10, Ivar Seidelin af Gamtofte, f. 12/9 47; St. pr. Od. 65; C. •/6 68, l.; udenlands 69–72; 1 ~ 9/8 76 F. E., † 2/2 07; 2 S.; 2 ~ Margrethe Christine Valdborg Østrup af Vigerslev-V., f. Svanninge 74, † Od. 29; u. B.; see Valentin P. S. i Dreslette; [# 3/5 1820; † Od. 24/10 37].

14. 26/7 1820 [p. Cap.* 9/4 17] Christian Storch* af Huusby-V., f. Balslev 23/3 80; St. Od. 99; C. 23/4 07, n.; p. Cap. Værslev-J. 3/7 16, o. s. D.; Cons.-Rd. 15/6 (3/7) 66; ~ Kjøng i F. 17/11 30 Karen Mathilde Gøtzsche af Jyderup-H., f. 13/8 06; 6 S., 6 D.; see Christian F. S. i Aale-T.; [† 21/11 1870; han var efter den personlige Alder Senior for den danske Geistlighed].

15. 24/2 1871 Peter Andreas Colding; see Kobberup-F.-G.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) »bona vox« = god stemme.
(2) uskel (uskjel) = uret; ubillighed; også: uretfærdig (be)handling; fortræd; lide eller ske uskel = lide uret.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.