Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 211. Egense,

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/50; L. S.; J. M. 226; L. P. B. 217; Lkm. 2/280; Kbg. 1772.
Anm. Tidligere (1541) til Svendborg Frue K. (vist Hans Gaas kom af med det).
———————————

1. (1584). Claus Nielsen Bang af Skamby, f. c. 37; 1 ~ . . . ; 1 D.; 2 ~ c. 76 Anna Jacobsdtr. af St. Jørgens-S.; 8 S., 1 D.; see J. Sørensen i St. Jørgens-S.; Henning C. B. i Kjøng i F.; [† 27/7 1601; „Graa; doctus; beder for remiss. peccatorum et aliis ante concionem. Admonitus“(1) (J. M. l. c.); „Ao. 1593 Pintzedags Aftens Prædiken ebrius dormivit in suggestu (relatrice dma Anna Hilarij Brokenhusij in arce Hagenskoff, Juni 23). Admonitus negavit“(2). See J. M. 227].

2. o. 22/11 1601. Peder Rasmussen Bredal „fra Vejle“, vistnok af Vinding v. Veile, f. Veile; St. i Kbh (92); see Jens P. B. i Klovborg-T.-G.; (P. F. Bredal i Dover-V.); [# eller † c. 1623; W. 1/160; efter Weile kuns i 24 Aar; kaldes 1602 „kødelig Broder“ til hr. Jens i Ollerup].

F-P s. 118 (»Petrus Erasmi Velejus«); J. Madsens visitatsbog s. 202, 214 (se nedenfor).
3. 16 . . Knud . . . ; var vist Cap., da J. S. Bjerg siges i Jordebog for 1690 at have været her i 44 Aar (altsaa Cap. hos Bredal).

4. o. 12/2 23. Jens Sørensen Bjerg; St. Hlh. 20; 1 S.; see Mogens J. B. i St. Jørgens-S.; [† 2/4 1669; hans Navn paa Kirkeklokken 34].

KUM I, s. 40 (»Iohannes Severini Montanus«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Joannes Severini Montanus«) han blev da sognepræst (pastor), ikke kapellan; Hlh. s. 17; DanKir bd. 10, s. 1944 (se nedenfor).

5. o. 28/4 1669. Niels Pedersen, f. Od.; F. P. Nielsen, Skriver p. Dalum, siden Kbmd. i Od.; M. Mette Clemendsdtr.; St. Od. 57; 1 ~ Maren Nielsdtr. Basse; 1 D.; 2 ~ Od. 3/8 73 Maren Jørgensdtr. Wichmann, f. c. 52; (Sstr. t. Karen J. W. ~ H. Lauritsen i Flemløse og Halvsstr. t. Mette J. W. ~ C. A. Bruun i Allesø-B.); F. J. Bertelsen W., Rdmd. i Od.; M. Ingeborg Pedersdtr. Balslev; 4 B.; 2 ~ Etm.; see Niels P. Nielsen p. Strynø; [† 15/7 1684].

KUM I, s. 268 (»Nicolaus Petri Othonianus«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 663; SL II, s. 192-193, 175.

6. 21/9 1684 [Cap. Dreiø 9/8 80**] Axel Christensen Zeuthen af Brendekilde-B.; St. Od. 71; ~ F. E., † 21; u. B.; [† 31/5 1721].

KUM II, s. 26 (»Axelius Christiani Zeuthenius «); Danske kancelli: Kaldsbrev som kapellan og successor p. Drejø 9/8 1680; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 29; Vindinge hrd. nr. 16.

7. 30/5 1721. Jørgen Hansen Wichmann; [14/1 1729 N. Lyndelse; see der].

8. 25/2 1729. Peder Poulsen Duus; [5/8 1735 St. Jørgens-S.; see der].

9. 2/9 1735, o. 21/10, Palle Nielsen Saabye; [4/10 1765 St. Jørgens-S.; see der].

10. 15/11 1765, o. 13/12, Erik Hansen Monrath (Monrad) af Hesselager, f. 1/1 23; St. Od. 42; C. 45, n.; 1 ~ F. D. Elisabeth Kirstine Pallesdtr. Saabye af St. Jørgens-S., f. 40, b. 2/5 88; 5 S., 3 D.; see Palle S. M. i Klinte-G.; 2 ~ Anna Margrethe Ferslev, f. c. 44, b. 25/4 02; u. B.; see R. Bendixen i Ø. Skjerninge-H.; [† 9/1 1802; Pg. br. 20/2 86; Monument over ham og to Hustruer p. Kgd.].

DanKir bd. 10, s. 1953 (se nedenfor).

11. 12/2 1802 [Strynø 5/4 93] Christian Johan Bredsdorff; [15/1 1808 St. Jørgens-S.; see der].

12. 25/3 1808 [Avernakø 13/4 98] Mathias Dahlstrøm, f. Hillerød 13/3 58; F. Mathias D., Rgmtskrvr.; M. Anna Margrethe Krebs; St. Fdbg. 76; C. 7/10 85, n.; p. Cap. Faaborg-D., o. 31/12 94; ~ Assens 26/9 98 Jochumine Langsted, d. Ass. 10/3 65, † 4/6 48; F. Chr. L., Færgemand; [# 9/2 1836].

13. 17/5 1836, o. 29/6, Ole Aarestrup Smith af Kregome-V., f. 22/6 00; St. Od. 20; C. 25/4 26, h.; ~ 2/12 42 Mariane Smith, f. Frederikssund 2/12 21, † Svendbg. 3/6 76; F. Sør. S., Kbmd.; M. Helene Sophie Bagger; 5 S., 3 D.; [# 17/11 1865].

14. 24/1 1865 [Sp. Nykirke, Flensborg Provsti, 9/6 58, o. Flensbg. 14/8; c. Garnisonsp. i Sl. 20/1 62; virkelig Garnisonsp. ss. 3/5 s. A., afsat 64 af d. t. R.; # Fp. 14/12 64] Rasmus Prip; [17/4 1870 Svendborg Frue K.; see der].

Elvius s. 495; G-HF II, s. 200; DanKir bd. 10, s. 369 (Svendborg Vor Frue kirke).

15. 18/6 1870 [Cap. p. p. Ø. Skjerninge-H. 31/5 58, o. 30/6; Horne 5/10 63] Rasmus Laurits Balslev; [3/3 1876 Paarup; see der].

16. 4/5 1876. Martin Carl Vilhelm Christensen; see Gislum-T.

———————————

Noter:

(1) »doctus; beder for remissionem peccatorum et aliis ante concionem. Admonitus« = (lat.) lærd; beder for syndernes forladelse og andre ting før prædikenen. Påmindet.
(2) » . . . ebrius dormivit in suggestu (relatrice dma Anna Hilarij Brokenhusij in arce Hagenskoff, Juni 23). Admonitus negavit« = . . . var [Præsten] fuld og faldt i Søvn paa Prædikestolen (efter beretning af Fru Anne Eiler Brockenhuus’ paa Hagenskoff Slot, 23. juni). Da han blev irettesat, nægtede han det.
 

Afskrift ved Marianne Munk

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Egense Kirke, s. 1905-1962.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 33, 190, 194, 201, 202, 213-214.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 91, 176.