Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 696. Kregome og Vinderød,

Strø Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/197; L. S.*; L. P. B. 177; K. M. 165; Lkm. 1/224; M. 29; Kbg. 1717.
———————————

1. (1536). N. N., ihjelsslagen for sin Nidkjærhed mod de Catholske paa Præste-Kors Banke i Vinderød Sogn.

2. c. 1536. Jacob Cruse (Ersth); Pr. (45).

3. 1556. Jens Mogensen; [† 1566; hans Initialer på en Degnestol 1560].

DanKir bd. 2, s. 1572-73, 1579 (se nedenfor).

4. 1566. Jens Pedersen; see P. J. Kreme (Kregome) i Ferslev-V.; [† 1598].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

5. 1598. Mag. Herman Jørgensen Lipper, f. i Kbh.; St. i Rostock 83, i Wittenberg 88; Mag. 23/3 91; St. i Helmstedt 92 og 94; Pr. (08. 10); see Etm.; Jørgen H. L. i Sengeløse; [† 15/3 1616; det var vist ham, som 98 maatte give Universitetet 15 Rdlr., fordi han havde lokket Jacob Klokkers Pige (Nye khist. Saml. 5/101); Lgst.].

Helk I, s. 302; KS 2:5 (1869-71), s. 151; DanKir bd. 2, s. 1579 (se nedenfor).

6. o. 22/5 1616. Morten Bendzon Aalborg, f. 85; St. 13; 1 ~ •/11 17 F. D. Anna Hermansdtr. Lipper, f. c. 01, † 31/8 28; 2 ~ 29 Maren Nielsdtr. Bøgvad, f. c. 99, † 1/8 65; 2 ~ Etm.; see C. R. Liunge og N. H. Cruse i Torup; G. A. Schumacher til Helsing. St. Olai K.; [† 2/9 1638; Lgst.].

KUM I, s. 10 (»Martinus Bentzius Cimber«); PT 8:6 (1927), s. 184 (»Morten Bendsen Aalborg«); DanKir bd. 2, s. 1579-80 (se nedenfor).

7. 1638 [r. Cap. Slangerup-U., o. 19/5 37] Frants Lauritsen Ballerup; St. 28; Hør. Vdbg. før 37; ~ F. E.; [levede 1661; fmtl. † c. 1665; hans Navn paa Kirkeklokken 1649].

KUM I, s. 90 (»Franciscus Lavrentii Ballerup«); PT 8:6 (1927), s. 193; KS 3:3 (1881-82), s. 21; DanKir bd. 2, s. 1576-77 (se nedenfor).
(Udgaar her, var fmtl. Cap. 8. 166. . . . . Kruse; [† c. 1665; nævnes ikke hos M., som derimod har Daniel Michelsen Ferrø, Cap. i Vinderød, o. 20/3 59; han var maaskee Cap.; ].)
            Han var ikke ~ Anne Mortensdtr. Aalborg. Hun var enke efter Nicolai Cruse i Torup, se epitafium i Kregme kirke: DanKir bd. 2, s. 1578
               (se nedenfor); »see D. Michelsen p. Norderø, Fær.« udgår.

9. 17/3 1665, o. 28/4, Gert Albertsen Schumacher; [21/7 1671 Helsing. St. Olai K.; see der].

10. 21/7 1671 [Ølsted i Sjælld. 17/12 69**] Isach Enochsen Jyllinge, vistnok af Jyllinge-G.; St. Roesk. 54; p. Cap. Ølsted, o. 29/3 67; 1 ~ F. D. . . . . Schumacher; 2 ~ (83) Anne Olufsdtr. af Roesk. Frue K.; see Etm.; [† 1697].

KUM I, s. 248 (»Isaacus Enochi Iyllingensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 5.

11. 4/11 1697. Jørgen Hansen Grundtvig; Bdr. t. Niels H. G. i Svallerup; F. H. Jørgensen G., Bfgd. og Consumtionsforv. i Nykjøb. i S.; M. Kirsten Nielsdtr. Wandkif fra Skaane; St. Roesk. 90; ~ F. D. Anna Isaksdtr., b. 6/3 43; 4 S., 2 D.; see Otto J. G. i Vallekilde-H.; Isak J. G. t. Frederiksborg-H.-H.; [† 1712].

KUM II, s. 176 (»Georgius Fundisinus«); F. L. Grundtvig: s. 18-19, 29, 30-32 (se nedenfor).

12. 1/9 1712. Hans Nielsen Nyegaard; [24/3 1724 Høiby; see der].

13. 24/3 1724 [Hør. og Cantor Fdbg. 28/11 09] Isak Schwartzkopff, f. Vardø 86; M. Rebekka Stendal; St. Bergen 04; C. 16/1 23, l.; Pr. 39; 1 ~ Hillerød 8/5 25 Marie Andersdtr. Høyer, f. 02, † 40; F. And. Christensen, Bager; M. Rebekka Danielsdtr.; 3 S., 3 D.; 2 ~ Kbh. Trin. K. 22/2 41 Hedvig Christine Bruun af Ø. og V. Assels, f. 3/8 12, b. Hillerød 23/10 62; 4 S., 2 D.; see Mathias J. S. i Skovlænge-S.-G.; (O. Lund i Agerskov; C. A. Schmidt i Lundforlund-G).; [† 10/3 1754; Eptph.].

KUM II, s. 296 (»Isaacus Svartzkop«); DanKir bd. 2, s. 1578-79 (se nedenfor).

14. 29/3 1754 [Flakstad og Moskenæs, Lofoten i Nordlandene, Trondhj. St., 3/6 46] Svend Jacob Selboe el. Sælboe, f. i Danmark; M. Apolone Sophie Birch (2 ~ 9/4 26 Henrik Christopher Slambach, Menagerimester p. Fredensbg.); St. Fdbg. 38; C. 15/11 41, n.; r. Cap. Andenæs i Nordlandene 29/5 44; 1 ~ Anna Maria Lidemark, † Flakstad i Lofoten 54; 2 D.; 2 ~ 20/12 54 Anne Schmidt, b. 20/5 63; F. Christian S. i Frederiksund; 2 S., 1 D.; [† 10/1 1762].

KUM II, s. 594 (»Sveno Iacobus Selleboe«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 3 og 5; Kbg. Asminderød 1713-71, opsl. 136; PT 8: 2 (1923), s. 206.

15. 10/4 1762 [Snodstrup 8/7 57, o. 8/9] Johannes Pedersen Kruse af Tranekjær-T., f. 22; St. Nykjøb. 47; C. 26/1 54, n.; (20/12 54 Magleby p. L.); ~ (58) Charlotte Amalie Weldingh, f. 32, † 18; (Sstr. t. Karen W. ~ L. L. M. Thye i Hvedstrup-F. og Halvsstr. t. Regine M. W. ~ J. A. H. Jacobæus Ledøie-S.); F. Christian W. til Edelgave i Smørum S.; M. Karen Rasmusdtr.; 2 S., 1 D.; see J. C. Albrechtsen i Børglum-V.-F.; [† 6/6 1764].

E. Brejls skifteuddr.: Københavns amt, nr. 134, Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Strø hrd. nr. 7 og 8.

16. 28/9 1764 [r. Cap. Aarh. Frue K., samt P. t. Hospitalet og Aaby 1/8 55] Frederik Christian Johansen Schønau, f. Kbh. 9/3 28; F. J. Frederiksen, S., Parykmager, siden Tolder i Aarh.; M. Cathrine Elisabeth Buus, Kong Frederik Vtes Amme; St. pr. Aarh. 43; C. 15/9 55, n.; Cat. ved Guldhuset; ~ Johanne Marie Müller, f. Aarh., b. 26/7 68; [b. 21/2 1772; W. 2/346; N. 545].

17. 11/3 1773 [p. Cap. Viskinde-A. 18/11 68, o. 23/11] Peder Madsen Hoffmann, f. Od. •/3 34; F. M. H., Lærer v. Bgskln. og Degn i Allerup-D.; M. Anna Sophie Klauenborg; St. Slag. 57; C. 22/3 64, n.; Pr. i 20 Aar; ~ 74 Marie Philippine Strøm, f. 57, † 1/8 95; 4 S., 8 D.; [† 23/4 1797; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 2, s. 1580 (se nedenfor).

18. 23/6 1797 [Præstø-S. 9/9 91] Peder Mathiesen Smith, f. Holmstrup 26/2 54; F. M. Pedersen S., Skovrider; M. Anna Dorothea Siersted; St. Slag. 73; C. 25/9 81, n.; r. Cap. Pedersborg-K. 24/9 83, o. 24/10; Sp. Bloustrød-L. 22/9 86; Pr. 91; 1 ~ Maria Magdalene Nielsdtr. Møller af Hjørlunde, d. Bloustrød 3/1 71, † Præstø 92; 2 S., 1 D.; 2 ~ 16/1 95 Christiane Frederikke Smith, f. Frederikssund, d. 22/7 72, † Svendbg. 27/8 47; F. Jørgen S., Kbmd.; M. Marie Margrethe Lund; mindst 2 S.; see Ole Aa. S. i Egense; J. C. Jensen i Ø. Skjerninge-H.; J. G. Møller i Bjerreby; [† 28/4 1809; W. 3/722].

E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 1043; Kbg. Frederikssund (1703-1807) opsl. 59 (2. hustrus dåb).

19. 25/9 1809, o. 22/11 [Lærer v. Blaagaards Sem. 30/10 01] Christian Ludvig Strøm*, f. Roesk. 8/2 71; F. Etrd. Ole S., Stiftsskrvr. og Forv. v. Roesk. Dks. Gods samt Hospforst.; M. Ulrikka Eleonore Langhorn; St. Roesk. 88; C. 25/10 93, l.*; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 95–00; vic. Rtr. Slag. 17/5 – 30/10 01; Cons.-Rd. 25/9 59; ~ 28/5 06 Karen Marie Nyerup, f. Kbh. 22/3 89, † Arresødal 21/2 65; F. Prof. Rasmus N., Regentspr.; M. Elisabeth Marg. Clausen; 5 S., 5 D.; [† 28/9 1859; bekjendt som Naturhistoriker; Lgst.; N. 584; E. 4/258 og S. 3/299].

Borchs K. nr. 448; DanKir bd. 2, s. 1580 (se nedenfor).

20. 24/2 1860 [Hovedp. i Tønder 5/5 53] Odin Wolf Tidemann, f. Kbh. 9/2 22; F. Krigscancelliesecr. Odin T., Copiist i Admiralitetet, siden Institutbest. i Ordrup; M. Pouline Vilhelmine Marie Sommer; St. Kbh. 38; C. 5/5 43, l.; c. Adj. Vdbg. 14/10 s. A.; Adj. Nykjøb. 18/7 46; const. Sp. Stenbjerg, Flensbg. Provsti, 30/11 50; Sp. ss. 3/2 51; c. Pr. 53; Medlem af det theol. Examinations-Coll. for Sl. 5/5 s. A.; tillige af Directionen for Skolelærer-Sem. i Tønder (til dens Ophævelse fra 1/4 59); R.* 6/10 56; Pr. 11/10 s. A.; Landsthingsmd. i 2den Kreds 29/3 64; 1 ~ Kbh. Trin K. 29/12 44 Maria Nicoline Dorothea Erikson, f. Christianssted p. St. Croix 24/1 21, † 15/8 88; F. Henrik Nicolai E., Mægler og Proc.; M. Hedvig Charl. Mathiane de Klaumann; (49) 1 D.; 2 ~ 21/10 90 Vilhelmine Laura Caroline Rosenvinge, f. 29/1 31, † Kbh. 6/7 1902; F. J. B. R., Sparekassekasserer i Ringkjøbing; [15/9 1873 Skuldelev-S.; Forst. f. Jonstrup Sem. 78–95; D.-M. 83; † Sletten v. Helsingør 6/9 97; E. S. 3/440].

Arends II, s. 318: Elv. 459; M. 286. 364; Fr. B. III. 153; F. G. I. 125, II. 321; Carstens: Die Stadt Tondern; Ersl. S. III. 440; Hjelholt; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser).

21. 19/12 1873 [Lærer i Kbh., i Roskilde 69-73] Georg Carl Ferdinand Høeg, f. Kbh. 15/1 18; (Bdr. t. Bodislaus C. K. H. i Oxenvad- J.); F. Andr. Peter H., Urtekmr.; M. Christine Frederikke Schulz; St. Kbhs. Bgdsk. 34; C. 11/7 40, l.; Huslærer i Maribo; c. Adj. Nykjøb. 31/8 47; Adj. ss. 9/9 48; Sterup, Flensbg. Pr., 17/5 56, o. Flensbg. •/7; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; 1 ~ Skjelby 29/5 49 Johanne Henriette Vilhelmine Bendtsen af Skjelby-Gu., f. p. Fæmø 23/6 26, † Kbh. 30/7 67; 7 S., 2 D.; 2 ~ Torup 19/8 71 Johanne Jensine Krag, f. Kbh. 12/10 52, † 16/7 1907; F. Hans Madsen K., Skrædermstr.; M. Kirstine Martinussen; (73) 1 S., 1 D.; [# 23/1 1891; † Kbh. 19/1 1898].

Arends I, s. 376: M. 289; Elv. 314; Gr. & H.-F. I. 643 f.; Fr. B. I. 304; (Arends’ litteraturforkortelser); G-HF 1, s. 643-44.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1970. Kregme Kirke, s. 1559-1582, Vinderød Kirke, s. 1583-1607.
Grundtvig, F. L.: Den grundtvigske Slægts Oprindelse. Særtryk af "Den danske Højskole", 1901-1904, s. 18-19, 29, 30-31 (Om nr. 11).