Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 74. Assels (Øster- og Vester-),

Sønder Herred p. Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 81; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/356; Kbg. 1644.
———————————

1. (1553). Mads Mortensen; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 12 Bøger.

2. c. 1553. Laurits Jensen; ~ Karen Larsdtr.; see Etm.; [† 1601; Gravtræ].

DanKir bd. 12, s. 907 (se nedenfor).

3. 15 . .**. F. S. Jørgen Lauritsen; ~ Magdalene Christensdtr. Eising af Eising; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1599; Gravtræ].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; DanKir bd. 12, s. 907 (se nedenfor).

4. 1600**. Poul Nielsen Foss af Hvidbjerg-L.; ~ F. E.; 1 D.; 3 ~ Etm.; [† c. 1601; Gravtræ].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; DanKir bd. 12, s. 907 (se nedenfor).

5. 1601**. Hans Hansen Paludan; (Bdr. t. Maren J. P. ~ P. A. de Fine og P. J. Slagelse i Stillinge og Halvbdr. t. Wilhelm J. P. t. Viborg Dk.); F. H. P., Dronning Dorotheas Livmedicus og Cannik i Vibg. (Bdr. t. Barbara J. P. ~ C. H. Knoph, kgl. Confess.); M. Helvig v. Brouchhoven; ~ F. E; 1 D.; 4 ~ Etm.; see K. Christensen i Nors-T.; [† 1602; eft. Paludanernes haandskrevne Genealogi var han P. i Nors-T.; Gravtræ].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; PT 1998, s. 8-9, 18 og 19; DanKir bd. 12, s. 907 (se nedenfor).

6. 1602. Rasmus Jensen Cotte (Kotti), f. Aalbg.; St. i Kbh. (99); ~ F. E., † c. 25; 5 D.; see Etm.; J. Olufsen i Dragstrup-S.; K. E. Bruun i Oddense-O.; [† 1640; efter E. M. var han Præst i 43 Aar; maa altsaa have været Præst el. Capellan andetsteds, forinden han kom her; Hustrus Lgst.].

F-P s. 162 (»Erasmus Cotta Alburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14; DanKir bd. 12, s. 907 (se nedenfor).

7. 1640. Mag. Søren Andersen Thrane, f. Vibg.; F. A. T., Rdmd.; M. Mette Sørensdtr. Hegelund; St. Vibg. 27; Mag. Kbh. 28/5 33; ~ F. D.? Karen Rasmusdtr.; [† 1644].

KUM I, s. 83, 117 (»Severin. And. Vib. Tranius«).

8. 1644. Christen Graversen, f. Holstebro; maaskee St. Roesk. 39; Pr. (61); ~ Hylleborg Wenniche (Vennichsdtr.), f. c. 20, b. Ø. Assels 24/8 05; see Etm.; N. C. Kragh i Frøslev-M.; G. C. Krag i Ferslev-V.; [† 1672].

KUM I, s. 148 (»Christianus Gregorii Cimber«); Kh. 1661, s. 135; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 50; Nygaards sedler: Enkens begr..

9. 25/3 1672, o. Vibg., F. S. Gravers Christensen Assels; St. Aalbg. 65; 1 ~ Aalbg. 29/8 75 Mette Johansdtr. Budtz, † 30/11 96; (Sstr. t. Johan J. B. i Dronninglund); F. J. Jørgensen B., Bgr.; M. Maren Brandt; 3 S., 3 D.; 2 ~ Skivum 22/1 03 Maren Vognsdtr., f. Lynderup; F. V. Jacobsen, Forp. p. Hersomgd.; 2 ~ N. M. Holst i Vesterbølle-Ø.; see Niels G. A. i Tæbring-O.-R.; J. Graversen i Hem-H.-D.; P. J. Hammer i Ugilt-T.; L. C. Winther i Eising; [b. 25/1 1708; Enken gav 1708 Præstestol til K.; Eptph..].

KUM I, s. 327 (»Graverus Christiani Asselius«); Sixhøj nr. 815; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 50, 203; Nygaards sedler: Børn, 2. vielse; DanKir bd. 12, s. 905, 906 (se nedenfor).

10. 20/2 1708, o. 16/5, Mads Jacobsen Brunow af Skjæve, f. 27/6 80; St. Aalbg. 95; C. 27/4 97, h. c.; ~ 9/7 10 Anna Cathrine Schow, b. 10/12 21; 3 D.; see I. Schwartzkopff i Kregome-V.; [† 18/2 1718; Lgst.].

KUM II, s. 209 (»Matthias Iacobi Brunovius«); DanKir bd. 12, s. 906 (se nedenfor).

11. 13/5 1718, o. 27/7, Christopher Larsen Weydemann af Aars-H. (F. L. Hieronymussen), f. 27/6 85; St. Aalbg. 03; C. 27/7 10, h. c.; 1 ~ Anna Sophie Seve, † 1/6 27; 2 ~ V. Assels 18/7 27 Elisabeth Andersdtr. Koch fra Nibe, f. c. 12, † Blidstrup 22/2 91; F. A. Jensen K. i Nibe; 6 S., 6 D.; [b. 24/2 1759].

KUM II, s. 287 (»Christophorus Laurentii Vedelman«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nibe byfoged nr. 845.

12. 5/9 1755** [p. Cap* 9/5 55, o. 22/11] Knud (Knudsen) Lund, f. Aalbg. 19/12 20, (Bdr. t. Sinnet K. L. ~ A. A. Thorning i Sønderup-S. og t. G. Lund i Ferring); F. K. Christensen L., Toldoverbetj. i Aalbg.; M. Sinnet Pedersdtr. Baadsgaard; St. Aalbg. 38; C. 43, h.; O.; [† 13/12 1793; stiftede et Legat for fattige Enker og et do. til 2 Lærere; Lgst.].

KUM II, s. 591 (»Canutus Lund«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2822; Gejstl. sk. i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 65; DanKir bd. 12, s. 907 (se nedenfor).

13. 28/2 1794 [Alsted-B. 28/5 77] Christian Thomsen Lillelund af Aarslev-T., f. Ulstrup 8/3 39; St. pr. Aalbg. 58; C. 23/3 63, h.; p. Cap. Vreilev-H. 23/8 65, o. 25/10; ~ Strandby 14/11 77 Marie Busch af Strandby-B.-M.; 1 D.; [† 3/1 1806].

KUM III, s. 180 (»Christianus Thomæ Lillelund«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn i Alsted, ft. 1787, ft. 1801 (1. ægteskab udgår, det er hans datter).

14. 30/9 1806 [Hygom 20/5 96] Peter Friis; [16/8 1826 Østbirk-Y.; see der; Pg. br. 29/6 07].

15. 13/12 1826 [Galtrup-J. 8/8 98] Eggerik Nicolai Issem*, f. Nordruplund 25/7 57; F. Christ. Tobias I., Landeværnsmajor; M. Appollonia Grüner; St. Slag. 80; C. 5/7 84, n.; Lærer v. Opfostringshuset 86; r. Cap. Tversted-U.-B. 28/2 94; R.* 28/10 36; 1 ~ 7/4 94 Clara Vilhelmine Grauer, d. Gjentofte 10/12 62, † 20/5 95; F. Jørgen Ernst G., Overjæger; M. Dorthea Paasche; u. B.; 2 ~ 23/8 96 Maren Hofmejer, d. Aalbg. 16/4 60, † 15/2 09; F. Hans Andreasen H., Kbmd.; M. Anna Jensdtr. Holm; u. B.; 3 ~ 19/9 10 Margrethe Marie Germand, f. p. Chrhvn. 24/6 82, † N. Sundby 18/6 65; F. Rasmus G., Handskemager; M. Elisabeth Christence Almitz; 7 B.; [† 18/2 1843; værdig, om end ikke synderlig begavet; B. D. G. 1/157; Lgst.].

DanKir bd. 12, s. 907 (se nedenfor).

16. 19/5 1843 [Rær-H.-V. 8/1 34] Erhard Christian Bagger; [15/12 1857 Førslev-S.; see der].

17. 20/2 1858 [Bedsted-G. 30/1 41] Niels Christian Gamborg, f. Kbh. 27/7 03; F. Prof. i Filosofi Anders G.; M. Marie Mathilde Clausson af Fred. Trin. K.-V.; St. pr. 22; C. 13/1 32, h.; p. Cap. Albæk-V. 22/2 33, o. 21/8; Aasted-S. 21/3 34; Børglum-V.-F. 27/5 36; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 3/7 41 Nanna Gyrithe Foersom, f. Kbh. 16/9 04, † Nykjøb. Mors 14/5 91; (Sstr. t. Peter T. F. i Hammelev-E.); F. Peter Thun F. af Hygum, kongelig Skuespiller; M. Johanne Cathr. Ebbesen, kgl. Skuespillerinde; 1 S., 1 D.; [# 4/2 1871; † Frederiksund 16/5 72].

Elvius s. 49; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 39 (vielse); Kbg. Nykøbing Mors (1888/91) opsl. 10 (enkens død).

18. 17/4 1871. Edvard Vilhelm August Rambusch; see S. Omme-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Øster-Assels Kirke, s. 901-908, Vester-Assels Kirke s. 909-914.