Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 217. Eising og fra 14/10 1735 Handbjerg (cfr.),

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S. 2/5; K. 1/550; S. i K.; R. M.; M. S. III.; Lkm. 6/445; Kbg. Eising 1729, Handbjerg 1658.
———————————

1. 15 . . [Kannik i Ribe] Jens Christensen.

2. (1584). Christen Knudsen; see Etm.; J. Lauritsen, Poul Foss og R. J. Cotte, alle i Ø. og V. Assels.

3. o. 27/8 1589. F. S.? Knud Christensen, f. 62; ~ Ingeborg Lauritsdtr.; 2 S., 1 D.; see J. Knudsen i Daugbjerg-M.-S.; E. Knudsen i Lem-V.; S. J. Wildberg her; [† 22/5 1628; »fik 1593 forbud mod at prædike på grund af et brudt ægteskabsløfte til en kvinde, Ingeborg Lauritsdatter. Da han siden trolovede sig med hende, blev forbuddet ophævet. Dog viste det sig efterfølgende, at han havde ‘beligget en af sin fars piger’, hvorfor han dømtes til at bekende sin synd ved et åbent skriftemål og i øvrigt blev straffet til eksempel for andre.«; Gravramme].

Hegelund I s. 203, II s. 129; KS 5:2 (1903-05), s. 557; DanKir bd. 18, s. 2943, 3067 (se nedenfor).

4. o. 18/10 29. Knud Pedersen, f. c. 91; [† 1632].

5. o. 15/7 1632. Søren Jensen Wildberg, maaskee af Vildbjerg-T.; vist St. Roesk. 25; ~ Sidsel Knudsdtr., f. her, † 27/5 60; [† 1665].

KUM I, s. 73 (»Severinus Ioannis Colding«).

6. E. f. B. 9/11 1665. Søren Rasmussen Malmøe; St. Malmø 51; ~ Karen Sørensdtr., som overlevede ham; [† 1707].

KUM I, s. 234 (»Severinus Erasmius«).

7. 12/8 1707. Hans Nielsen Schousboe, f. Skovsbo, Verninge S., 83; F. N. Christensen, Gdfstr. i Skovsbo; M. Anna Hansdtr.; St. Od. 02; 1 ~ Verninge 3/7 08 Mette Cathrine Pedersdtr. Bierring af Verninge-K., f. 3/12 86, † 21/9 16; 2 S., 4 D.; 2 ~ Lemvig 17/2 18 Maren Pedersdtr. Lemvig, f. Lemvig 92; F. Kbmd. i Lemvig; 2 ~ H. F. Rosenberg i Lemvig-N.; 1 S., 1 D.; (see C. N. Dahl t. Nestved St. Pet. K.); [† 22/5 1724; 2. Hustrus Kisteplade i Aal K.; Begr. i K. for ham og 1. Hustru m. Kisteplader].

KUM II, s. 275 (»Iohannes Nicolai Schousboe«, 20 år gl.); PT 9:3 (1930), s. 211 (Rosenberg); Verninge, s. 51-52, 146; DanKir bd. 18, s. 3076-78 (se nedenfor); bd. 19, s. 1343 (Ål Kirke).

8. 21/7 1724. Laurits Christensen Winther, f. Ringkjøb. c. 97; (Halvbdr. t. Dorthe Eliasdtr. ~ A. S. Snede p. Manø); F. C. W., Bgmstr.; M. Ida Sofie Rasmusdtr.; St. Od. 18; Holmsland 11/4 21*; ~ Hylleborg Graversdtr. Assels af Ø. og V. Assels; u. B.; [† 1728; Begr. i K.].

KUM II, s. 416 (»Laurentius Wintherus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 1; DanKir bd. 18, s. 3078 (se nedenfor).

9. 4/3 1729 [r. Cap. Stjørdal, Trondhj. St., 16-25] Hans Hansen Grøn, f. Ørlandet, Trondhj. St., 13/10 90; F. Mag. H. G., Pr. og P. ss.; St. Trondhj. 08; C. 1/4 12; Hør. Trondhj. 14; p. Cap. Størdalen 30/2 16; Hjelpep. v. Kbh. Hel. G. K. i 2 Aar; ~ 22/10 30 Charlotte Lauritsdtr. Brix; F. L. Pedersen B., Præsident i Trondhj.; M. Anna Gregersdtr.; 2 S., 1 D.; [17/3 1730 Quernæs, Trondhj. St., Pr. 8/3 40; † 31/8 56].

KUM II, s. 336 (»Iohannes Iohannides Grønnerus«, 19 år gl.).

10. 22/5 1730, o. 18/11, Jens Nielsen Møller* af Holmsland, f. 31/5 01; tillige Handbjerg 14/10 35; St. Ringkj. 18; ~ Ringkjøb. 5/5 28 Maren Rasmusdtr. Rasborg, f. 3/11 84, † 13/1 57; F. R. Pedersen R., Bgmstr. i Ringkjøb.; M. Mette Jensdtr.; [† 28/6 1782; Eptph.].

KUM II, s. 418 (»Ianus Nicolai Møller«, 18 år gl.); E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 13, 29, 50; Nygaards sedler: Vielse, hustrus fødsel og død; DanKir bd. 18, s. 3050-51 (se nedenfor).

11. 8/9 1758**, o. 4/4 59, Christopher Berntsen Mulvad af Brøndum-H., f. 24/6 29; St. Vibg. 50; C. 3/12 54, n.; Eising-H. 17/9 56*; 1 ~ Sal 29/7 66 Marie Cathrine Jensdtr. Hærup f. Taulov 35, † 15/11 72; F. Degn i Taulov; 4 S.; 2 ~ 18/11 74 Anne Margrethe Billeschou af Engom, f. 1/1 33, † 9/7 82; 2 S.; 3 ~ Helligkildegd. 14/1 83 Maren Collin Grimstrup af Vindum, f. 1/1 45, † 23/8 88; 2 B.; [b. 23/2 1802; 1. Hustrus Kisteplade; 2. hustrus initialer på et Stolestade, tillige Kisteplade].

KUM III, s. 103 (»Christophorus Bernhardi Mulvad«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1161; DanKir bd. 18, s. 3039, 3078, 3079 (se nedenfor).

12. 18/6 1802, o. 25/6, Jørgen Koefoed; [5/5 1819 Søndersø, see Tjæreby-A.].

Derefter blev ved Rescr. 17/2 1819 Eising Annex til Sal; Handbjerg
ligeledes først til Veirum, senere til Ryde.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2019, Ejsing Kirke, s. 2941-3104, Handbjerg Kirke, s. 1941-1998 (udg. 2015).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 382. Handbjerg,

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

R. M.; D. Kirker 1868/116; Kbg. 1658.
———————————

1a. (1584. 1610) Jacob Knudsen Vind; see Eskil J. W. i Tybjerg.

KS 3:2 (1877-1880), s. 211 (Hjerm hrd.); 5:2 (1903-05), s. 558 (Hjerm hrd.); 2:6 (1872-73), s. 645.

1 (b). (1619). Morten Jensen; maaskee St. Aalbg. 12; ~ Anne Sørensdtr. (Ibsdtr.?).

KUM I, s. 6 (»Martinus Iohannis Alburgensis«); KS 2:6 (1872-73), s. 545 (Hjerm hrd.).

2. o. c. 5/11 1657. Christen Pedersen Holgaard (Holgardius, Nørkjær?), f. Holgd., Tvis S.; Rytter i nogle Aar; St. Holstebro; Pr. 64; 1 ~ Anna Pedersdtr., † 73; 2 ~ Karen Knudsdtr. af Hjerm-G.-V.; † 82; 3 S.; 3 ~ c. 83 Mette Melchiorsdtr. af Haverslev-B.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 11/11 1695].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 1, 15; KlitVen s. 122.

3. 23/4 1695**. Thomas Henriksen Nyboe; St. Od. 91; 1 ~ F. E., † 21/5 32; u. B.; 2 ~ 18/12 33 Ingeborg Terkildsdtr. Lindum; u. B.; [† 19/8 1735].

KUM II, s. 181 (»Thomas Henrici Nyboënsis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 45, 54.

Derefter ved Rescr. 14/10 1735 Annex til Eising.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2015, Handbjerg Kirke, s. 1941-1998.