Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 217. Eising og fra 14/10 1735 Handbjerg (cfr.),

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S. 2/5; K. 1/550; S. i K.; R. M.; M. S. III.; Lkm. 6/445; Kbg. Eising 1729, Handbjerg 1658.
———————————

1. 15 . . [Kannik i Ribe] Jens Christensen.

2. (1584). Christen Knudsen; see Etm.; J. Lauritsen, Poul Foss og R. J. Cotte, alle i Ø. og V. Assels.

3. o. 27/8 1589. F. S.? Knud Christensen, f. 62; ~ Ingeborg Lauritsdtr.; 2 S., 1 D.; see J. Knudsen i Daugbjerg-M.-S.; E. Knudsen i Lem-V.; S. J. Wildberg her; [† 1628].

Hegelund I s. 203, II s. 129; KS 5:2 (1903-05), s. 557.

4. o. 18/10 29. Knud Pedersen, f. c. 91; [† 1632].

5. o. 15/7 1632. Søren Jensen Wildberg, maaskee af Vildbjerg-T.; vist St. Roesk. 25; ~ Sidsel Knudsdtr., f. her, † 27/5 60; [† 1665].

KUM I, s. 73 (»Severinus Ioannis Colding«).

6. E. f. B. 9/11 1665. Søren Rasmussen Malmøe; St. Malmø 51; ~ Karen Sørensdtr., som overlevede ham; [† 1707].

KUM I, s. 234 (»Severinus Erasmius«).

7. 12/8 1707. Hans Nielsen Schousboe, f. Skovsbo, Verninge S., 81; F. N. Christensen, Gdfstr. i Skovsbo; M. Anna Hansdtr.; St. Od. 02; 1 ~ Verninge 3/12 08 Mette Cathrine Pedersdtr. Bierring af Verninge-K., f. 3/12 86, † 21/9 16; 2 S., 4 D.; 2 ~ Lemvig 17/2 18 Maren Pedersdtr. Lemvig, f. Lemvig 92; F. Kbmd. i Lemvig; 2 ~ H. F. Rosenberg i Lemvig-N.; 1 S., 1 D.; (see C. N. Dahl t. Nestved St. Pet. K.); [† 22/5 1724; 2. Hustrus Kisteplade i Aal K.].

KUM II, s. 275 (»Iohannes Nicolai Schousboe«, 20 år gl.); PT 9:3 (1930), s. 211 (Rosenberg); Verninge, s. 51-52, 146; DanKir bd. 19, s. 1343 (Ål Kirke).

8. 21/7 1724. Laurits Christensen Winther, f. Ringkjøb. c. 97; (Halvbdr. t. Dorthe Eliasdtr. ~ A. S. Snede p. Manø); F. C. W., Bgmstr.; M. Ida Sofie Rasmusdtr.; St. Od. 18; Holmsland 11/4 21*; ~ Hylleborg Graversdtr. Assels af Ø. og V. Assels; u. B.; [† 1728].

KUM II, s. 416 (»Laurentius Wintherus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 1.

9. 4/3 1729. Hans Hansen Grøn, f. Ørlandet, Trondhj. St., 13/10 90; F. Mag. H. G., Pr. og P. ss.; St. Trondhj. 08; C. 1/4 12; Hør. Trondhj. 14; p. Cap. Størdalen 30/2 16; Hjelpep. v. Kbh. Hel. G. K. i 2 Aar; ~ 22/10 30 Charlotte Lauritsdtr. Brix; F. L. Pedersen B., Præsident i Trondhj.; M. Anna Gregersdtr.; 2 S., 1 D.; [17/3 1730 Quernæs, Trondhj. St., Pr. 8/3 40; † 31/8 56].

KUM II, s. 336 (»Iohannes Iohannides Grønnerus«, 19 år gl.).

10. 22/5 1730, o. 18/11, Jens Nielsen Møller* af Holmsland, f. 31/5 01; tillige Handbjerg 14/10 35; St. Ringkj. 18; ~ Ringkjøb. 5/5 28 Maren Rasmusdtr. Rasborg, f. 3/11 84, † 13/1 57; F. R. Pedersen R., Bgmstr. i Ringkjøb.; M. Mette Jensdtr.; [† 28/6 1782].

KUM II, s. 418 (»Ianus Nicolai Møller«, 18 år gl.); E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 13, 29, 50; Nygaards sedler: Vielse, hustrus fødsel og død.

11. 8/9 1758**, o. 4/4 59, Christopher Berntsen Mulvad af Brøndum-H., f. 24/6 29; St. Vibg. 50; C. 3/12 54, n.; Eising-H. 17/9 56*; 1 ~ Sal 29/7 66 Marie Cathrine Jensdtr. Hærup f. Taulov 35, † 15/11 72; F. Degn i Taulov; 4 S.; 2 ~ 18/11 74 Anne Margrethe Billeschou af Engom, f. 32, † 9/7 82; 2 S.; 3 ~ Helligkildegd. 14/1 83 Maren Collin Grimstrup af Vindum, d. 31/12 44, † 23/8 88; [b. 23/2 1802].

KUM III, s. 103 (»Christophorus Bernhardi Mulvad«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1161.

12. 18/6 1802, o. 25/6, Jørgen Koefoed; [5/5 1819 Søndersø, see Tjæreby-A.].

Derefter blev ved Rescr. 17/2 1819 Eising Annex til Sal; Handbjerg
ligeledes først til Veirum, senere til Ryde.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 20.. , Eising Kirke, (endnu ikke udgivet), Handbjerg Kirke, s. 1941-1998 (udg. 2015).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 382. Handbjerg,

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

R. M.; D. Kirker 1868/116; Kbg. 1658.
———————————

1a. (1584. 1610) Jacob Knudsen Vind; see Eskil J. W. i Tybjerg.

KS 3:2 (1877-1880), s. 211 (Hjerm hrd.); 5:2 (1903-05), s. 558 (Hjerm hrd.); 2:6 (1872-73), s. 645.

1 (b). (1619). Morten Jensen; ~ Anne Sørensdtr. (Ibsdtr.?).

KS 2:6 (1872-73), s. 545 (Hjerm hrd.).

2. o. c. 5/11 1657. Christen Pedersen Holgaard (Holgardius, Nørkjær?), f. Holgd., Tvis S.; Rytter i nogle Aar; St. Holstebro; Pr. 64; 1 ~ Anna Pedersdtr., † 73; 2 ~ Karen Knudsdtr. af Hjerm-G.-V.; † 82; 3 S.; 3 ~ c. 83 Mette Melchiorsdtr. af Haverslev-B.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 11/11 1695].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 1, 15; KlitVen s. 122.

3. 23/4 1695**. Thomas Henriksen Nyboe; St. Od. 91; 1 ~ F. E., † 21/5 32; u. B.; 2 ~ 18/12 33 Ingeborg Terkildsdtr. Lindum; u. B.; [† 19/8 1735].

KUM II, s. 181 (»Thomas Henrici Nyboënsis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 45, 54.

Derefter ved Rescr. 14/10 1735 Annex til Eising.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2015, Handbjerg Kirke, s. 1941-1998.