Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 128. Borbjerg og til 1831 Ryde,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/197; Lkm. 6/424; R. M. (25/3 1766); M. S. III.; Kbg. 1647 (÷ 1697–1701).
Anm. Præsten boer i Borbjergholmgaard.
———————————

a. Borbjerg-Ryde.

1. 1515. Jens Enevoldsen, f. Quisgaard, Borbjerg S.; [† c. 1554].

2. 1554. Enevold Christensen, f. Trabjerg, Borbjerg S.; Pr. (84); ~ Karen Poulsdtr.; 15 B.; see Nr. 4 og 5 her; [† 10/2 1587].

Hegelund I s. 182, II s. 114, 212; KS 3:2 (1877-1880), s. 211.

3. 1587. Niels Nielsen af Hjerm-G.-V.; [† c. 1599; vilde ikke tage Enken, og Bønderne i Annexet truede at afsætte ham; men der kom kgl. Befaling (23/8 88) til Biskoppen, at haandhæve ham baade mod Bønderne og mod Enken, som var for gammel: »samme Kvinde skal være fast bedaget og haver fanget 15 Børn«, og at ingen »for Præstekvindens Skyld skulde forvises fra Kald, efterdi at Kirkerne ere stiftede til Guds Ære og Tjeneste, og ikke paa Præstekvinderne« (Pont. Ann. 3/511)].

DanKir bd. 18, s. 1840 (se nedenfor).

4. o. 29/5 1599 [Amanuensis hos Biskop P. Hegelund 96] Claus Grummesen af S. Gjørding-V.; St. i Rostock 94; ~ 22/7 99 Maren Enevoldsdtr., en Dtr. af Nr. 2; 2 ~ Etm.; [† 10/8 1600].

Helk I, s. 226; Hegelund I s. 329, 333, 351, II s. 177.

5. o. 4/3 1601. Mogens Sørensen Buch af Ølgod-S.; Pr. (19); 1 ~ 02 (trol. 13/6) F. E.; 2 ~ Maren Andersdtr. af Hjerm-G.-V., f. 14; 2 ~ Etm.; [† 1647; Eptph.].

Hegelund I s. 362, 383, II s. 212; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 545; DanKir bd. 18, s. 1910 (se nedenfor).

6. o. 20/6 1647 [Rtr. Lemvig 26/9 43] Knud Poulsen Kolding el. Colding af Kolding, f. 15; St. Ribe 38; udenlands 41; ~ 19/9 47 F. E. i 33 Aar, † 18/11 03; B.; see Etm.; J. A. Morsing i Meirup; C. J. Friis i Ørre-H.; O. J. Holbech, r. Cap. i Holstebro-M.; H. J. Jelling i Ø. Nykirke-G.; J. Pedersen i N. Snede-E.; [† 10/12 1680; førte og vandt en Proces om Fiskeriet i Holmgaard Sø; lyste baade dem, der fangede Aal, og selve de uskyldige Aal i Band; W. 1/233 og 3/157; N. 126; fornyede Alterkalken 61; bekostede 65 en Præsterækketavle; Eptph.; Begr. i K.].

KUM I, s. 144 (»Canutus Pauli Colding«); DanKir bd. 18, s. 1864, 1887-88, 1899-1903, 1910, 1911 (se nedenfor).

7. 1680 [r. Cap.* 23/8 1672*, E. f. B. 12/7 74] F. S. Poul Knudsen; St. Kold. 70; ~ Susanne Pedersdtr. Snede af N. Snede-E., f. c. 53, b. 18/5 96; 1 D.; see Etm.; [† 1697; efter sin høistelskede Susannas Død henfaldt han til Melancholi; Kisteplade].

KUM II, s. 23 (»Paulus Canuti Borberg«); KoldStud s. 203; DanKir bd. 18, s. 1911 (se nedenfor).

8. 8/6 1697. Peder Jensen Lyngbye af Helgenæs, f. c. 61; St. Aarh. 81; 1 ~ 24/12 97 Bodil Mikkelsdtr. Lund, E. e. Jacob Jørgensen Møldrup af Vadum, Sp. p. Hvaler, Aggersh. St.; Amme p. Kbhs. Slot 94/95; b. 27/1 08; 1 D.; 2 ~ c. 09 F. D. Ida Maria Poulsdtr., f. Borbjerg 25/10 85; 1 S., 2 D.; 2 ~ C. O. Brasch p. Holmsland; (see M. H. Bering i N. Omme-B.); [† 1721; Enken bekostede 22 ny Præsterækketavle].

KUM II, s. 111 (»Petrus Iani«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 29, 35, 49; FAaW, s. 27 og 42; DanKir bd. 18, s. 1864, 1901, 1903 (se nedenfor).

9. 23/8 1721. Søren Mikkelsen Seemann, f. Rand.; F. M. Sørensen, Amtsforv.; M. Karen Mortensdtr. Seemann (Moster til M. H. Seemann i Grønbæk-H. og t. Elisabeth Marie H. S. ~ L. Udsen i Gosmer-H.); St. Rand. 10; (7/10 17* Astrup-R.-A.); ~ Rand. 10/8 23 Birgitte Kirstine Hansdtr. Seidelin af Ousted-T.; 2 S.; 2 ~ H. A. Giesten i Sevel; [† 1/9 1748 af Følgerne af et Beenbrud ved Væltning; brav og nidkjær].

KUM II, s. 350 (»Severinus Michaëlis Seeman«, 19 år gl.); PT 15:1 (1966), s. 186; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 46; Nygaards sedler: Vielse; PT 15:1 (1966), s. 186.

10. 25/10 1748, o. 18/11, Christian Hansen Hjelmcrone, f. p. Ulstrup, Vibg. St., 12/1 22; F. Kgrd. H. Adolph Høeg (adlet Hjelmcrone 19/8 57); M. Marie Sophie Helene Lasson; St. Vibg. 41; C. 45; Cons.-Rd. . . . ; 1 ~ 2/10 50 Maria Elisabeth Joachimsdtr. de Poulson, f. 22; (Sstr. t. Clementine M. P. ~ P. P. Bering i Farstrup-A. og t. Johanne Marie J. de P. ~ L. K. S. Bentzen i Hvidbjerg-L.); F. Jstrd. J. de P. til Vaar; M. Karen Benzon; 1 S., 3 D.; 2 ~ 2/3 64 Dorthea Cathrine Poulsdtr. Borrebye af Gudum-F.; f. Varde 42, † 23; see C. Plesner i Glud-H.; [† 1789; særdeles dygtig Læge].

KUM III, s. 12 (»Christianus Iohannis Høeg«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1048; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 511.

11. 1789 [Aale-T. 66] Carl Nielsen Wium, f. Aalbg. 29/9 30; F. N. W., Contr.; M. Sidsel Kirstine Carlsdtr. Ermandinger; St. Aalbg. 47; Aale-T. 4/6 51*; P. t. Vibg. Tugt.- osv. Huus 25/1 60, o. 5/3; Aulum-H. 29/3 65; Borbjerg-R. 26/11 84*; ~ Bodil Christensdtr. Lund; i Aale-T. 2 S., 4 D.; [† 17/5 1791].

Kbg. Borbjerg (1749-1803), f. 189, opsl. 109.

12. 12/8 1791 [Udby i Tusse H. 2/2 87] Peder Schaarup (Schourup), f. Hjarup Degnebolig 8/9 51; F. Peder S.; M. Mette Bastrup; St. Vibg. 74; C. 11/7 80, h.; r. Cap. Vibg. Sortebrødre K. 3/2 86, o. 10/5; ~ Viborg Dk. 23/2 87 Dorthe Marie Malling, f. Astrup 53, † 31/1 20, E. e. Jens Daniel Hjersing af Ørslevkloster, Rtr. i Vibg.; F. Peder Pedersen M., Bgmstr. i Vibg. og Eier af Mallinggd.; M. Charlotte Hylleborg Storm; 1 D.; [# 1820; † 22/1 21; Eptph.].

KUM III, s. 330 (»Petrus Schourup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1356; Nygaards sedler: Vielse, 1801, død; DanKir bd. 18, s. 1908 (se nedenfor).

13. 7/6 1820 [Taarup-K. 29/5 07] Niels Gjølbye; [1/2 1832 Vig-A.; see der].

Efter Rescr. 17/2 1819 blev Handbjerg Annex til Ryde og
Borbjerg et Pastorat for sig.

 

b. Borbjerg.

14. 4/5 1832. Mag. Michael Nielsen Schmidth; [24/6 1837 Ølsted; see der].

15. 26/9 1837, o. 15/11 [c. Adj. Rand. 25/2 33 – 13/9 34; c. Adj. Hors. 3/10 35] Lic. theol. Jørgen Victor Bloch; [8/12 1838 Lønborg-E.; see Vig-A.].

16. 19/2 1839, o. 15/5, Anders Knudsen Damgaard; Pr. 16/1 50; [10/11 1855 Kullerup-V.; see Od. St. Knuds K.].

17. 30/1 1856 [Gjedsted-F. 2/9 45] Christian Frederik Eberhard Møller; [6/4 1867 Karrebæk; see der].

18. 18/6 1867 [Nordby p. F. 19/12 58] Carl Herman Gustav Alexis Kuhlmann, f. Kjøge 14/11 19; F. Joh. Anton Braëm K., Proc. i Kjøge, siden Toldkasserer ss.; M. Caroline Helene Jacobsen; St. Roesk. 39; C. 12/1 47; p. Cap. Sevel 9/4 48, o. 16/6; Hjelpep. Grimstrup 55; ~ 17/8 53 Elise Kirstine Bøtcher af Sevel, f. Kobberup 1/12 18; u. B.; (1 adopteret Datter).

———————————

 

No 129. Sognecapellaner i Borbjerg og Ryde.

[Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

———————————

1. 23/8 1672. Poul Knudsen; tillige succ. Sp.; [1680 Sp.*; see der].

2. 15/10 el. 25/10 1755, o. 22/10, Søren Pedersen Schandorph; [2/4 1763 r. Cap. Hjerm-G.; see Spandet].

3. 6/5 1763 [p. Cap. Brøndum-H. 11/4 60] Bertel Sørensen Kjerulff; [9/3 1775 Meirup; see der].

4. 7/6 1775, o. 6/7, Christian Plesner; [9/8 1780 Uldum-L.; see Glud-H.].

5. 11/11 1780, o. 20/12, Jens Jacobsen; [11/3 1785 Darum-B.; see der].

6. 27/5 1785, o. 24/9, Michael Overgaard Asmussen; [28/9 1787** Tem; see der].

7. 30/10 1787, o. 27/2 88, Peter Lauritsen Mulvad; [20/4 1791 p. Cap. Søften-F.; see Sennels].

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2014, Borbjerg Kirke, s. 1839-1922, Ryde Kirke, s. 3105-3158 (udg. 2019).
C. Møller: Borbjerg Sogns Historie, Hardsyssels Aarbog 1928, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 1-102; Præsterne: s. 66-102.
 
 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 955. Ryde og Handbjerg,

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

D. Kirker o. s. v. 1868/112; Kbg. Ryde 1650 (÷ 1681–1701), Handbjerg 1658.
Anm. Ryde var tidligere Annex til Borbjerg og Handbjerg til Eising; derefter var sidstnævnte fra 1819 Annex til Veirum.
———————————

1. 4/6 1831 [p. Cap. Magleby-H. 9/3 27, o. 2/5] Magnus Kruse Barfoed; [21/4 1848 Arninge; see der].

2. 26/6 1848 [Cat. Rudkjøb. 28/6 41] Hans Adolph Sølling; [19/11 1858 Haslund-Ø.; see der].

3. 8/2 1859, o. 25/3 [Adj. Hhl. 50] David Carl Davidsen; [2/6 1865 Taulov; see der].

4. 22/8 1865 [Omø 24/10 59] Niels Georg Bugge, f. Kbh. 17/1 27; F. Thomas B., Rodemstr.; M. Diderikke Hein; St. Chrhvns. Bgdsk. 44; C. 12/7 50, l.; Cap. p. l. Astrup-T.-H. 12/4 56, o. 7/5; ~ 9/1 60 Frederikke Marie Olsen af Dalby-T., f. Hem 5/12 36; (67) 4 B.; [30/8 1875 Torrild-V.].

5. 3/12 1875 [Cap. p. l. Dronninglund 29/4 72] Niels Peter Christensen, f. Nyberg, Langskov S. v. Veile, 8/3 33; F. C. Nielsen, Gdeier.; M. Ane Mette Nielsdtr.; St. pr. 57; C. 20/1 64, h1.; Lærer v. Uldum Høisk. . . . ; Cap. p. p. Tæbring-O.-R. 17/9 66, o. 24/10; ~ 18/9 67 Charlotte Sophie Brahm af Tæbring-O.-R., f. p. Aggersø 12/4 35; (73) u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2015-2019, Ryde Kirke, s. 3105-3158 (udg. 2019), Handbjerg Kirke, s. 1941-1998 (udg. 2015).