Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 128. Borbjerg,

Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/197; Lkm. 6/424; R. M. (25/3 1766); M. S. III.; Kbg. 1647 (÷ 1697–1701).
Anm. Præsten boer i Borbjergholmgaard.
———————————

a. Borbjerg-Ryde.

1. 1515. Jens Enevoldsen, f. Quisgaard, Borbjerg S.; [† c. 1554].

2. 1554. Enevold Christensen, f. Trabjerg, Borbjerg S.; Pr. (84); ~ Karen Poulsdtr.; 15 B.; see Nr. 4 og 5 her; [† 10/2 1587].

Hegelund I s. 182, II s. 114, 212; KS 3:2 (1877-1880), s. 211.

3. 1587. Niels Nielsen af Hjerm-G.-V.; [† c. 1599; vilde ikke tage Enken, og Bønderne i Annexet truede at afsætte ham; men der kom kgl. Befaling (23/8 88) til Biskoppen, at haandhæve ham baade mod Bønderne og mod Enken, som var for gammel (Pont. Ann. 3/511)].

4. o. 29/5 1599 [Amanuensis hos Biskop P. Hegelund 96] Claus Grummesen af S. Gjørding-V.; St. i Rostock 94; ~ 22/7 99 Maren Enevoldsdtr., en Dtr. af Nr. 2; 2 ~ Etm.; [† 10/8 1600].

Hegelund I s. 329, 333, 351, II s. 177; Helk I, s. 226.

5. o. 4/3 1601. Mogens Sørensen Buch af Ølgod-S.; Pr. (19); 1 ~ 02 (trol. 13/6) F. E.; 2 ~ Maren Andersdtr. af Hjerm-G.-V., f. 14; 2 ~ Etm.; [† 1647].

Hegelund I s. 362, 383, II s. 212; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 545.

6. o. 20/6 1647 [Rtr. Lemvig 26/9 43] Knud Poulsen Kolding el. Colding af Kolding, f. 15; St. Ribe 38; udenlands 41; ~ 19/9 47 F. E. i 33 Aar, † 18/11 03; B.; see Etm.; J. A. Morsing i Meirup; C. J. Friis i Ørre-H.; O. J. Holbech, r. Cap. i Holstebro-M.; H. J. Jelling i Ø. Nykirke-G.; J. Pedersen i N. Snede-E.; [† 10/12 1680; førte og vandt en Proces om Fiskeriet i Holmgaard Sø; lyste baade dem, der fangede Aal, og selve de uskyldige Aal i Band; W. 1/233 og 3/157; N. 126].

KUM I, s. 144 (»Canutus Pauli Colding«).

7. 1680 [r. Cap.* 23/8 1672*, E. f. B. 12/7 74] F. S. Poul Knudsen; St. Kold. 70; ~ Susanne Pedersdtr. Snede af N. Snede-E., f. c. 53, b. 18/5 96; 1 D.; see Etm.; [† 1697; efter sin høistelskede Susannas Død henfaldt han til Melancholi].

KUM II, s. 23 (»Paulus Canuti Borberg«); KoldStud s. 203.

8. 8/6 1697. Peder Jensen Lyngbye af Helgenæs, f. c. 61; St. Aarh. 81; 1 ~ 24/12 97 Bodil Mikkelsdtr. Lund, E. e. Jacob Jørgensen Møldrup af Vadum, Sp. p. Hvaler, Aggersh. St.; Amme p. Kbhs. Slot 94/95; b. 27/1 08; 1 D.; 2 ~ c. 09 F. D. Ida Maria Poulsdtr., f. Borbjerg 25/10 85; 1 S., 2 D.; 2 ~ C. O. Brasch p. Holmsland; (see M. H. Bering i N. Omme-B.); [† 1721].

KUM II, s. 111 (»Petrus Iani«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 29, 35, 49; FAaW, s. 27 og 42.

9. 23/8 1721. Søren Mikkelsen Seemann, f. Rand.; F. M. Sørensen, Amtsforv.; M. Karen Mortensdtr. Seemann (Moster til M. H. Seemann i Grønbæk-H. og t. Elisabeth Marie H. S. ~ L. Udsen i Gosmer-H.); St. Rand. 10; (7/10 17* Astrup-R.-A.); ~ Rand. 10/8 23 Birgitte Kirstine Hansdtr. Seidelin af Ousted-T.; 2 S.; 2 ~ H. A. Giesten i Sevel; [† 1/9 1748 af Følgerne af et Beenbrud ved Væltning; brav og nidkjær].

KUM II, s. 350 (»Severinus Michaëlis Seeman«, 19 år gl.); PT 15:1 (1966), s. 186; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 46; Nygaards sedler: Vielse; PT 15:1 (1966), s. 186.

10. 25/10 1748, o. 18/11, Christian Hansen Hjelmcrone, f. p. Ulstrup, Vibg. St., 12/1 22; F. Kgrd. H. Adolph Høeg (adlet Hjelmcrone 19/8 57); M. Marie Sophie Helene Lasson; St. Vibg. 41; C. 45; Cons.-Rd. . . . ; 1 ~ 2/10 50 Maria Elisabeth Joachimsdtr. de Poulson, f. 22; (Sstr. t. Clementine M. P. ~ P. P. Bering i Farstrup-A. og t. Johanne Marie J. de P. ~ L. K. S. Bentzen i Hvidbjerg-L.); F. Jstrd. J. de P. til Vaar; M. Karen Benzon; 1 S., 3 D.; 2 ~ 2/3 64 Dorthea Cathrine Poulsdtr. Borrebye af Gudum-F.; f. Varde 42, † 23; see C. Plesner i Glud-H.; [† 1789; særdeles dygtig Læge].

KUM III, s. 12 (»Christianus Iohannis Høeg«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1048; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 511.

11. 1789 [Aale-T. 66] Carl Nielsen Wium, f. Aalbg. 29/9 30; F. N. W., Contr.; M. Sidsel Kirstine Carlsdtr. Ermandinger; St. Aalbg. 47; Aale-T. 4/6 51*; P. t. Vibg. Tugt.- osv. Huus 25/1 60, o. 5/3; Aulum-H. 29/3 65; Borbjerg-R. 26/11 84*; ~ Bodil Christensdtr. Lund; i Aale-T. 2 S., 4 D.; [† 17/5 1791].

Kbg. Borbjerg (1749-1803), f. 189, opsl. 109.

12. 12/8 1791 [Udby i Tusse H. 2/2 87] Peder Schaarup (Schourup), f. Hjarup Degnebolig 8/9 51; F. Peder S.; M. Mette Bastrup; St. Vibg. 74; C. 11/7 80, h.; r. Cap. Vibg. Sortebrødre K. 3/2 86, o. 10/5; ~ 23/2 87 Dorthea Maria Malling, f. c. 51, † 20, E. e. Jens Daniel Hjersing af Ørslevkloster, Rtr. i Vibg.; F. Peder Pedersen M., Bgmstr. i Vibg. og Eier af Mallinggd.; M. Charlotte Hylleborg Storm; 1 D.; [# 1820; † 12/12 21].

KUM III, s. 330 (»Petrus Schourup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1356.

13. 7/6 1820 [Taarup-K. 29/5 07] Niels Gjølbye; [1/2 1832 Vig-A.; see der].

Efter Rescr. 17/2 1819 blev Handbjerg Annex til Ryde og
Borbjerg et Pastorat for sig.

 

b. Borbjerg.

14. 4/5 1832. Mag. Michael Nielsen Schmidth; [24/6 1837 Ølsted; see der].

15. 26/9 1837, o. 15/11 [c. Adj. Rand. 25/2 33 – 13/9 34; c. Adj. Hors. 3/10 35] Lic. theol. Jørgen Victor Bloch; [8/12 1838 Lønborg-E.; see Vig-A.].

16. 19/2 1839, o. 15/5, Anders Knudsen Damgaard; Pr. 16/1 50; [10/11 1855 Kullerup-V.; see Od. St. Knuds K.].

17. 30/1 1856 [Gjedsted-F. 2/9 45] Christian Frederik Eberhard Møller; [6/4 1867 Karrebæk; see der].

18. 18/6 1867 [Nordby p. F. 19/12 58] Carl Herman Gustav Alexis Kuhlmann, f. Kjøge 14/11 19; F. Joh. Anton Braëm K., Proc. i Kjøge, siden Toldkasserer ss.; M. Caroline Helene Jacobsen; St. Roesk. 39; C. 12/1 47; p. Cap. Sevel 9/4 48, o. 16/6; Hjelpep. Grimstrup 55; ~ 17/8 53 Elise Kirstine Bøtcher af Sevel, f. Kobberup 1/12 18; u. B.; (1 adopteret Datter).

———————————

 

No 129. Sognecapellaner i Borbjerg og Ryde.

[Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

———————————

1. 23/8 1672. Poul Knudsen; tillige succ. Sp.; [1680 Sp.*; see der].

2. 15/10 el. 25/10 1755, o. 22/10, Søren Pedersen Schandorph; [2/4 1763 r. Cap. Hjerm-G.; see Spandet].

3. 6/5 1763 [p. Cap. Brøndum-H. 11/4 60] Bertel Sørensen Kjerulff; [9/3 1775 Meirup; see der].

4. 7/6 1775, o. 6/7, Christian Plesner; [9/8 1780 Uldum-L.; see Glud-H.].

5. 11/11 1780, o. 20/12, Jens Jacobsen; [11/3 1785 Darum-B.; see der].

6. 27/5 1785, o. 24/9, Michael Overgaard Asmussen; [28/9 1787** Tem; see der].

7. 30/10 1787, o. 27/2 88, Peter Lauritsen Mulvad; [20/4 1791 p. Cap. Søften-F.; see Sennels].

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2014, Borbjerg Kirke, s. 1839-1922.
C. Møller: Borbjerg Sogns Historie, Hardsyssels Aarbog 1928, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 1-102; Præsterne: s. 66-102.
 
 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 955. Ryde og Handbjerg,

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

D. Kirker o. s. v. 1868/112; Kbg. Ryde 1650 (÷ 1681–1701), Handbjerg 1658.
Anm. Ryde var tidligere Annex til Borbjerg og Handbjerg til Eising; derefter var sidstnævnte fra 1819 Annex til Veirum.
———————————

1. 4/6 1831 [p. Cap. Magleby-H. 9/3 27, o. 2/5] Magnus Kruse Barfoed; [21/4 1848 Arninge; see der].

2. 26/6 1848 [Cat. Rudkjøb. 28/6 41] Hans Adolph Sølling; [19/11 1858 Haslund-Ø.; see der].

3. 8/2 1859, o. 25/3 [Adj. Hhl. 50] David Carl Davidsen; [2/6 1865 Taulov; see der].

4. 22/8 1865 [Omø 24/10 59] Niels Georg Bugge, f. Kbh. 17/1 27; F. Thomas B., Rodemstr.; M. Diderikke Hein; St. Chrhvns. Bgdsk. 44; C. 12/7 50, l.; Cap. p. l. Astrup-T.-H. 12/4 56, o. 7/5; ~ 9/1 60 Frederikke Marie Olsen af Dalby-T., f. Hem 5/12 36; (67) 4 B.; [30/8 1875 Torrild-V.].

5. 3/12 1875 [Cap. p. l. Dronninglund 29/4 72] Niels Peter Christensen, f. Nyberg, Langskov S. v. Veile, 8/3 33; F. C. Nielsen, Gdeier.; M. Ane Mette Nielsdtr.; St. pr. 57; C. 20/1 64, h1.; Lærer v. Uldum Høisk. . . . ; Cap. p. p. Tæbring-O.-R. 17/9 66, o. 24/10; ~ 18/9 67 Charlotte Sophie Brahm af Tæbring-O.-R., f. p. Aggersø 12/4 35; (73) u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 20.. , Ryde Kirke, (endnu ikke udgivet), Handbjerg Kirke, s. 1941-1998 (udg. 2015).