Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

Odense.

No 861. Sognepræster til St. Knuds Kirke (indtil 1618 Graabrødre K.).

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/21; Biskop Engelstoft: Odense Byes Sognehistorie; M. S. 2-a/1; Bl. f. G. 1/626; Kbg. 1698.
Anm. Albani Kirke findes ikke, at være benyttet af Menigheden efter Reformationen, fordi den var brøstfældig; derimod blev Graabrødre Kirke, som var stor og anseelig, skjænket Albani Menighed af Kong. Chr. III. 1539, og i den holdtes Gudstjenesten indtil Menigheden 1618 blev forlagt til St. Knuds Kirke, som oprindeligt var en Klosterkirke.
———————————

1. (1532). Jacob (Knudsen?) Frost; ~ Karen Henriksdtr. Langenberg, † •/10 48; (mindst) 1 D.; see R. H. Rerav og H. Hansen i Rødby-R.; [† 12/4 1549; ivrig og myndig; den sidste catholske og den første evangeliske P.; Eptph.].

FR s. 358; DanKir bd. 9, s. 1730, 1777, 1830-31 (se nedenfor).

2. 1549 [Lector her (47)] Mag. Hans Foss, f. Aalbg.; Pr. (51); ~ Karen (Cathrine) Hansdtr. Tausen af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe); B.; 2 ~ Etm.; see Desiderius H. F. til Kbhs. Frue K.; [† 8/1 1559; fik 9/6 47, som Læsemester i Odense, »Brev paa Kronens Part af Tienden i alt Synder Sogn«; 2/7 58 kom kgl. »Befaling til Sognemændene i Skambye Sogn i Fyen at de herefter, hvad de hidtil have vægret sig ved, aarlig skulle yde M. Hans Foes, Sognepræst til St. Alban Sogn i Otthense, Kronens Part af Korntienden, som Kongen har givet ham Brev paa«; Lgst. i Graabr. K.].

DKR s. 349; KB bd. 2 (1556-60) s. 190; Verninge, s. 127; DanKir bd. 9, s. 1844 (se nedenfor).

3. 1559 [Lector theol. her en kort Tid] Mag. Jørgen Rasmussen Ydsted el. Schonning, f. Ydsted i Skaane; St. Roesk.; Hør. Roesk.; Mag. Kbh. 58; ~ F. E., levede 92; (mindst) 2 D.; [† 6/4 1571; fikk tillige Aasum Sogn, mod at holde Cap. der; Lgst. i Graabr. K.].

F-P s. 33 (»Georgius Erasmius«); Hegelund I s. 67, 119, 134, 229, II s. 41, 74, 82, 149; DanKir bd. 9, s. 1844 (se nedenfor).

4. 1571 [Lect. theol. her 63] Mag. Jørgen Simonsen; fik 56 kgl. Pas for at studere udenlands; St. i Lovain 56; St. Od. 60; Pr. 77; ~ Maren Hansdtr., † 3/6 02; see S. Jørgensen i Faaborg-D.; Etm.; C. Ebbesen i Fraugde; L. H. Lunde i N. Broby; J. Jørgensen r. Cap. her; [† P. 28/5 1602; fornemme, lærd og arbeidsom; ferm og velbegavet; W. 2/382; N. 556; fmtl. identisk med J. Simonsen i Korup-U.; Lgst. i Graabr. K.].

FS nr. 43 (»Georgius Simonis«); Helk I, s. 377; KS 2:4 (1867-68), s. 79; DanKir bd. 9, s. 1846-47 (se nedenfor).

5. 1602 el. 03 [p. Cap* . .] Mag. Laurits Jørgensen Sommer af Od. Hosp.-P., f. Od. . . ; St. i Frankfurt a. d. Oder 92, i Helm 93; Mag. sst. 2/11 96; ~ F. D.? Magdalene Jørgensdtr., † •/3 56; 2 ~ C. Ebbesen i Fraugde; [† 25/8 1613; Lgst.; W. 2/400].

Helk I, s. 385; KS 4:5 (1897-99), s. 13; EM 7, s. 424; DanKir bd. 9, s. 1848 (se nedenfor).

6. 1613 [Veile-H. •/1 11] Mag. Mads Jensen Middelfart; [1614 Kbh. Nic. K.; see kgl. Confessionarier].

7. k. 27/12 1613. Mag. Hans Iversen Wandal, f. Ribe 20/8 79; F. I. Hansen W., en Søn af Biskoppen (see Haderslev), Bgr. ss.; M. Susanne Jensdtr. Grundet af Ribe Dk.; St. Hlh. 96; St. udenlands 01-02 og 07-13; Dr. theol. Kbh. 20; ~ Od. Margrethe Johansdtr., f. 99, † 27/1 47; (Sstr. t. Hedvig J. B. ~ J. H. Sperling, Nr. 9 her og t. Karen J. B. ~ O. C. Kjedelsmed t. Vibg. Graabr. K.); F. J. Burchardsen, Rdmd. i Od.; M. Karen Nielsdtr. Bagger; 5 S., 4 D.; see J. D. Faber til Kbh. Frue K.; Preben H. W. i Korsør-T.; B. B. Wichmann i Særslev; (Johan N. W. i Vindinge, J. N. Vandel p. Feiø, Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev); [Biskop over Vibg. St. 1617; Dr. th. 20; † 16/12 41; besad et stort Forraad af Lærdom; W. 2/539; N. 639].

F-P s. 147 (»Johannes Vandalinus (Aqvivalinus)«); Helk I, s. 417; KS 3:5 (1884-86), s. 93-110 (biografi); Hegelund I s. 627, II s. 232, 257, 322; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 519; PT 16:2 (1974), s. 166, 174, 175.

8. 1617 [Cabp. p. Rosenholm 03] Mag. Jens Lauritsen Zeuthen af Søften-F., f. 73; St. i Kbh. (94); Rtr. Aarh. 02; Pr. . . . ; 1 ~ 04 Sidse Rasmusdtr., † 06; 2 B.; 2 ~ Abel Christensdtr., † Od. 24/1 60; 2 S., 2 D.; see Christen J. Z. i Brendekilde-B.; Peder J. Z. i Ollerup-K.; A. C. Riber t. Od. Hosp.-P.; H. C. Achthon og C. Arentsen i Frørup; L. C. Achthon i Lunde; [† 9/2 1628; W. 2/641; N. 685; i hans andet Embedsaar blev Albani Menighed forlagt fra Graabrødre til St. Knuds K.; Eptph.].

F-P s. 137 (»Johannes Laurentii Seuten«); DanKir bd. 9, s. 798 (se nedenfor).

9. 16/3 1628, o. 23/3 [Prof. i Philos. v. Od. Gymn. 24] Mag. Jacob Hansen Sperling, f. Od. 24/2 el. 27/2 91; F. H. Poulsen S., Guldsmed; M. Anna el. Johanne Gregersdtr.; St. Od. 14; udenlands . . . ; Crtr. Od. 22; Rtr. ss. 23; Mag. Kbh. 20/5 s. A.; Pr. 36; ~ 25 Hedvig Johansdtr. Burchardsen, f. c. 09, † 27/1 59; (Sstr. t. Margrethe J. B. ~ H. I. Wandal, Nr. 7 her og t. Karen J. B. ~ O. C. Kjedelsmed t. Vibg. Graabr. K.); F. J. B., Rdmd. i Od.; M. Karen Nielsdtr. Bagger; 8 B., hvoraf 3 S., 4 D.; see Hans J. S. i Bogense-S.; Niels J. S. i Hjembæk-S.; Etm.; C. Pedersen i ? i Jydld.; [† 22/2 1658; lærd, men meget stolt; trættede engang med Rtr., Mag. J. Jørgensen Falster, om Rang og Sæde ved Alteret til Menighedens Forargelse; Lgst.; Begr. i K.; W. 2/405].

KUM I, s. 14, 60 (»Iacobus Sperlingius Otton.«); KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»M. Jacobus Sperling«); 5:3 (1905-07), s. 725; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 519; DanKir bd. 9, s. 825, 908 (se nedenfor).

10. o. 5/12 1655**. Mag. Laurits Christensen Weile (Weyle), f. Veile 5/11 el. 25/11 25; F. C. Jensen W., dengang Sp. ss., siden kgl. Confessionarius; St. Kbh. 44; Mag. 51; Pr. 26/9 80; ~ 31/8 56 F. D. Karen Jacobsdtr. Sperling, † 19/3 86; 5 S., 3 D.; see Christen L. W. i Lintrup-H.; F. J. Koch i Visby; [blev rørt(1) i Kirken 1/4 1672, † 17/4 s. A.; Begr. i K.; W. 2/565; N. 647].

KUM I, s. 183 (»Laurentius Christierni«); KS 5:3 (1905-07), s. 714; DanKir bd. 9, s. 915 (se nedenfor).

11. 6/5 1672 [P. t. Christiansborg Slotsk. 23/5 65] Dr. th. Rudolph Poulsen Moth, f. Flensborg •/8 42; F. Dr. med. P. M., kgl. Livmedicus (Bdr. t. Anna M. ~ C. N. Naschou i Munkebo og t. Kirstine M. ~ O. R. Thestrup i Dalby-S.); M. Ida Rudolphsdtr. Burrenæa; St. Kbh. 57; udenlands . . .; Mag. Kbh. 31/7 64; Sp. Hasle-B. 3/6 64, o. 22/7; Dr. th. 10/6 75; ~ Magdalene Dorothea Rittern el. Ritterin, f. c. 38, † 11/2 78; F. Georg R., Geheimerd. hos Margreven af Baden-Durlach; u. B.; [† 16/11 75; der fortælles, at han formedelst altfor tydelige Udtryk af Prædikestolen blev beskikket til Stiftspr. og Vice-Biskop her; W. 2/83; Lgst.; Begr. i K.].

KUM I, s. 272, 321 (»Rudolphus Paulli Moth«); DanKir bd. 9, s. 798, 806, 808, 894 (se nedenfor).

12. 16/1 1676 [Holbæk-M. 9/5 73**, o. 27/2 74] Mag. Ludvig Ottesen Stoud (Stud), f. Bergen 25/4 49; F. O. Rasmussen S., Sp. t. Nykirken ss.; M. Cathrine Ludvigsdtr. Munthe, Bispedtr. fra Bergen (see Christiansbg. Slotsk.); St. Bergen 67; C. 69, illum.; udenlands 69–72; Mag. 73; Pr. 76; efter kgl. Befaling 25/4 80 tillige Stiftspr., hvilket Embede siden har været forenet med Sognepræste-Embedet her; 1 ~ Holbæk 23/3 75 F. D. i Holbæk: Maren Sørensdtr. May, d. 6/9 45, b. 24/9 el. 1/8 77; 1 S., 1 D.; 2 ~ 78 Sophie Petersdtr. v. Angel, f. 46, † Søndersø, b. Od. 10/9 16; F. P. Otto v. A., Rdmd.; M. Sophie Jørgensdtr. Altewelt; 3 S., 3 D.; see Peder O. L. S. i Søndersø; (J. R. Balslev i Tommerup-B.; H. B. C. Bircherod i Særslev); [Biskop over Christiansands Stift 1699, o. 9/7 s. A.; † 28/8 1705; ivrig og nidkjær, navnlig som Biskop i, at udrydde Levninger af hedenske og papistiske Vederstyggeligheder, men mødte alletider Modstand, hvilket forkortede hans Dage, da han var af hidsigt Temperament; var meget mager og saa høi, at der var kun faa Prædikestole, paa hvilke han kunde staae opreist; en stor Haveelsker; Begr. i K.; W. 2/431; N. 582].

KUM II, s. 2 (»Ludovicus Otthonis Studenius«); Kbg. Holbæk (1633-89 V) opsl. 66 (1. vielse), (1634-99 F) opsl. 66 (1. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 5 (1. hustr. broder Niels); DanKir bd. 9, s. 881 (se nedenfor).

13. 25/4 1699 [Kold. 2/3 97] Bartholomæus Pedersen Deichmann, f. Kbh. 5/2 71; F. P. D., Bfgd.; M. Else Pedersdtr.; St. pr. 88, Bacc. s. A.; udenlands 88-90; C. 31/7 90; udenlands 90-92; Fpr. i Braband 93; Confessionarius hos Prinds Carl paa hans Udenlandsreise 95; førend han reiste blev han Sp. i Kold., hvor han alene holdt sin Indtrædelsespræd.; kom ikke tilbage til Kold. før 99, da han alene holdt Afskedspræd. (altsaa „Goddag“ og „Farvel“); (Generalsuperintendent i Oldenburg 99); ~ 99 Else Carlsdtr. Rosenmeyer (Sstr. t. Marie C. R. ~ L. J. Meulengracht i Slangerup-U. og H. J. Lønborg i Fruering-V., t. Sophie C. R. ~ J. H. Schrøder t. Helsing. St. Olai K., t. Margrethe R. ~ J. V. Dichmann i Høie-Taastrup og t. Peter R. ~ O. J. Steenløses Enke i Ø. og V. Hassing); F. C. R., Gross. og Eier af Totterupholm, Fakse S.; M. Anne Pedersdtr.; 3 S., 3 D.; see P. M. Tanche i Nibe-V.; [(Biskop i Christiansand 99); Biskop over Vibg. St. 1700, o. 25/7 s. A.; over Aggershuus St. 10/9 12; Cfrrd. 24; faldt i Unaade ved Kong Fred. IVdes. Død; afskediget •/10 30; † 17/4 31. „Som han derover (at han blev afsat) blev kjed af Livet, blev det sagt, at han skulde blottet sig og saaledes lagt sig paa et Steengulv, til han blev forkølet, hvoraf han døde“ (Rinds Herreds Krønike; see Saml. t. jydsk Hist. 2/23). Var en Mand af anseelig Skikkelse og et vakkert Udseende, talentfuld og dygtig, men maaskee mere forfaren i verdslige Handler, end det sømmer sig en geistlig Mand. „Han var af en extraordinair Hjerne og ugemene Studeringer, men vidste ikke, at skikke sig saavel i Modgang som i Medgang“ (Bl.). Han var venlig i sin Omgængelse, men beskyldes for, som Biskop at have laant Bøger af Præsterne, uden at tilbagegive dem. Kort før han reiste fra Vibg., blev der sendt ham med Posten en lærd, men hæslig Pasqvil(2) paa Latin, som Auctor(3) foregav, at være skreven i Rostock, men det synes mere troligt, at den var skreven af en Præst i Stiftet. Aarsagen til hans Afsættelse var uden Tvivl hans haarde Forhold mod Cclrd., Møntmstr. Meier i Kongsberg. Denne skal nemlig vel have haanet Biskoppen, ved at lade hans Skilderie sætte over Døren til et foragtet og ureent Sted; men denne hevnede sig, ved at angive Møntmesteren som den, der havde misbrugt Møntstemplet, hvorfor han blev brændemærket i Panden. „Han blev holdt for, at bestyrke Kongen i hans Mening om, at have Concubiner“ (Rinds Herreds Krønike); W. 1/250; N. 135].

KUM II, s. 157, 158 (»Bartholomæus Petri Deichman«); Helk II, s. 99-100 (han var ikke magister); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 26.

14. 18/11 1699 [Haarslev 3/3 88 – byttede Kald] Mag. Jørgen Jørgensen Carstens (Karstens), f. Kbh. 28/7 60; F. J. C., kgl. Renteskriver; M. Anna Hansdtr. Lyng; St. Kbh. 78, Bacc. 80; C. 10/9 79, h.; Mag. •/6 82; Sp. Brenderup-O. 16/5 85, o. i Brenderup 21/6; Pr. Vends H. 85; Stpr. 18/11 99; Cons.-Ass. 01; 1 ~ c. 86 F. E. i Brenderup: Mette Pedersdtr. Worm af K. Helsinge-D., f. 31/5 56, † 5/1 94; 1 D.; 2 ~ 21/9 99 Cathrine Magdalene Henriksdtr. Lundt, f. Kbh. 28/5 79, † 8/7 15; F. H. L., tydsk Secr. hos Storkantsler Griffenfeldt; M. Kirsten Rasmusdtr. Lang; u. B.; see Etm.; [† 23/6 1717 („gaaende ind i Himlen med en besynderlig Andagt“); i Brenderup havde han adskillige Fortrædeligheder, idet en adelig Frue, formodentligt Anna Trolle, Erik Bildes, som havde kaldet ham, engang vilde have en Hund begraven paa Kirkegaarden, hvilket C. selvfølgeligt modsatte sig, hvorpaa hun blev fnysende vred og fik udvirket, at Kongen befalede ham og Helm i Haarslev, at bytte Kald; (C. vedblev dog at være Provst i Vends Herred); havde ogsaa i Od. Uroligheder med Biskop, Dr. Kingo; han var bekjendt for sine ypperlige Præd. som for sine skjemtsomme Indfald i daglig Omgængelse og sin Hurtighed i, at besvare stiklende(4) Taler; Mange, endog af høi Stand, som vilde slaae sig til Ridder paa ham, kom gjerne maadeligt derfra; mange af hans fordums Fjender flyttede efter ham, endog til Od., for at høre hans Præd.; stor i Fuldkommenheder, men tillige omgiven af store Skrøbeligheder; redelig, velstuderet, en god Poet; men derimod haard og paastaaende; hidsig og fremfusende; derfor ikke Biskop; W. 1/211; N. 305; Eptph.; Begr. i K.; Kisteplader].

KUM II, s. 82, 99 (»Georgius Castanæus«); KS 2:6 (1872-73), s. 752; Hertel & Idum: Brænderup Sogns Præstehistorie, s. 627-629; DanKir bd. 9, s. 800, 873, 878 (se nedenfor).

15. 30/9 1713**, o. 27/10, Lic. th. Mathias Andersen Bloch, f. Od. 24/10 82; F. A. Mortensen, Degn t. Hosp. og P.; M. Kirsten Hansdtr.; St. Od. 02, Bacc. 05; C. 16/1 08, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/3 08 – 11/2 12; (Lect. th. i Christiania 22/12 11); Lic. th. 12; Pr. 17; ~ 28/2 15 F. D. Sille Jørgensdtr. Carstens, f. 28/2 90, † Od. 14/11 65; 5 S., 3 D.; see Jørgen C. M. B. til Christiansbg. Slotsk.; [† 27/11 1729; elsket af Alle, en Velynder af de Fattige; da 1717 et slet Gemyt ved en Angivelse uden Haand for Kong Fred. IV. beskyldte baade Biskoppen og Præsterne i Od. saa groveligt, at en Comm. blev nedsat, fik han det ypperligste Skudsmaal af hele Menigheden, som en flittig og frugtbar, vel intentioneret og opbyggelig Præstemand; var ærlig, ydmyg, fredsommelig, Alle og Enhver efter Evne tjenstfærdig; Begr. i K.; Kisteplader; hans Navn p. et Kalkmaleri i Faabg. K. 1725; W. 1/123; N. 71].

KUM II, s. 275, 300 (»Matthias Andreæ Bloch«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 84; DBL; DanKir bd. 9, s. 878-79 (se nedenfor); bd. 10, s. 677 (Fåborg Helligåndskirken).

16. 24/2 1730 [Faaborg-D. 19/3 17] F. Bdr. Hans Andersen Bloch, f. Od. 5/1 78; Degn i Korup-U. 2/4 98; St. pr. 04; C. 26/6 10, l.; Fp., o. 21/5 11; ~ 7/7 00 Karen Nielsdtr.; F. N. Jensen, Degn i Korup-U.; M. Karen Nielsdtr.; 6 S., 2 D.; see Mathias H. B. p. Bogø; J. V. Schmidt, r. Cap. i Faaborg-D.; [blev rørt(1) Pintsedag 4/6 1734 og kom aldrig meere til, at udføre sin Embedsgjerning; † 6/7 45; havde Strid i Faabg. med Cap. Rauberg, som vilde have været Sp., og „som maatte græde Blod for den fremmede Mand, som var kommen i Embedet“; Striden angik Alternationen i Præd.; Forliig 13/8 18; Hans hele Embedstid i Faabg. var en Samling af Uroligheder og Menighedens Misfornøielse, som dog gav han en priselig Attest (for at blive ham kvit); Lgst.].

KUM II, s. 299 (»Ioh. Andreæ Blochius«, 24 år gl.); DanKir bd. 9, s. 829 (se nedenfor).

17. 13/8 1745 [r. Cap.* 5/6 44] Jacob Christiansen Ramus af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Od.), f. Kbh. 6/2 16; St. Od. 34, Bacc. 35; C. 3/7 38, l.; Aman. hos sin Fader; Fredagspræst her 6/10 41, vist o. 17/11; som Cap. tillige adj. Sp.; ~ Sara Jensdtr. Dreyer; (Sstr. t. Hans J. D. i Aunslev-B.); F. Cclrd. J. Hansen D. t. Raskenberg (Juelsberg); (Farbdr. t. Gjertrud K. H. Drejer ~ C. J. Ørbæk, r. kap. t. Od. St. Knuds K.); M. Anna Elisabeth Christiansdtr. Haman; 1 S., 2 D.; [7/6 1762 adj. Biskop over Fyens St.; 14/12 s. A. virkelig Biskop ss.; † 24/12 85; hædelig; forfattede en stor Deel gudelige Psalmer af ringe poetisk Værdie; W. 3/624; N. 479. Ved hans Ordination intimerede den r. Cap., Sass, over 1 Mos. B. 27, 10: „Hvorledes haver Du saa snart fundet det, min Søn!“].

KUM II, s. 551, 558 (»Iacobus Ramus«, 18 år gl.); Wads sedler: Dreyer; E. Brejls skifteuddr.: Kalundborg byfoged nr. 581.

18. 11/2 1763 [Od. St. Hans K. 14/9 59] Jørgen Jensen Hee; [9/11 1764 Kbh. Holmens K.; see der].

19. 28/12 1764 [Sorø 23/9 60] Prof. Jacob Christian el. Christiansen Pingel, f. Nybg. 10/3 20; F. Lieut. C. P.; M. Sophie Christine Eckløw; St. Helsing. 40; C. 20/6 43, n.; r. Cap. Helsing. St. Mariæ K.-K. 11/12 44, o. 22/1 45; Sp. Aarh. Frue K. og Pr. i Ning H. 19/9 55; Pr. i Alsted H. 23/7 60; ~ Marie Elisabeth Winding, † Od. 31/10 95; 7 S., 5 D.; see Christian J. P. p. Lyø; Jacob S. P. i Allested-V.; (Christian N. P. i Dover-V.); [susp. •/10 1773 og afsat ved Høiesteretsdom 3/10 75 formedelst løsagtig Omgang med Joh. Elisabeth Kyhl, Proc. Schyttes Kone; † Od. 31/5 82; W. 3/608].

KUM III, s. 7 (»Iacobus Pingel«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 201.

20. 16/11 1775 [Prof. th. o. 29/1 73] Dr. og Prof. th. Lorents Pedersen Ancher, f. Kbh. 4/10 46; F. Cfrrd. P. Koefoed A., Prof. jur.; M. Sophie Amalie Lorentsdtr. Bildsøe af Kjettinge-B.; St. pr. 63; C. 22/1 66, l.; D. p. C. s. A.; udenlands 67–72; Mag. i Göttingen 70; Dr. th. 74; ~ 3/5 74 Ursula Elisabeth Wodroff, d. Kbh. 29/8 48, † 1/4 13; F. Jstrd. Fred. W.; M. Ursula Christine Linde; 1 S., 2 D.; see Peter K. A. i Østofte; [† 7/6 1798; Monument p. Kgd.; W. 3/14; N. 1/14].

DanKir bd. 9, s. 924 (se nedenfor).

21. 3/10 1798 [Fredericia Trin. K.-V. 19/9 94] Peter Clod; [17/2 1804 Roesk. Dk.; see der].

22. 11/5 1804 [Skongnen, Trondhj. St., 18/3 03] Dr. th. Frederik Julius Bech, f. Middelfart 4/8 58; F. Thomas B., Bfgd., Tolder og Byskriver; M. Else Margrethe From; St. Od. 80; C. 28/7 83, n.; Lærer v. Trondhj. Realsk. 85; P. v. Trondhj. Hosp. og Tugthuus 10/8 87; Sp. Ørlandet, s. St., 14/11 94; r. Cap. v. Trondhj. Dk. 16/3 98; Dr. th. i Kiel 1/7 04; ~ 4/7 87 Cathrine Charlotte Outber el. Outberg, f. Kbh. 65, † Bergen 31/12 28; 2 S., 7 D.; [Biskop over Aggershuus St. 2/7 1805; R.* 28/1 10; Medlem af Comm. for Christiania Universitets Anlæggelse og Indretning 29/11 11; D.-M. 28/1 12; Commandeur af Nordstiernen 7/1 15; Procantsler for Christiania Universitet 26/4 17; † 20/12 1822; virkede med udm. Nidkjærhed i sine Kald; E. 1/82 og S. 1/87].

23. 17/10 1805 [Ribe Cathr. K. 15/7 91] Hans Peter Tostrup; [28/ 6 1811 Saxkjøbing; see der].

24. 5/11 1811 [Fredericia Trin. K.-V. 16/3 04, o. 20/5] Dr. phil. Stephan Tetens af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Vibg.), f. Hors. 7/5 73; St. Vibg. 89; C. 10/1 92, l.; Cand. philol. 16/4 04, l.; udenlands 94; Crtr. Ribe 10/11 97; Dr. phil. 9/12 97; R.* 28/1 13; ~ 20/12 (22/12?) 97 Karen Sophie Gaarder, f. p. Aagvig 13/10 71, † Kettinge Bispegd. 21/4 44; F. Oberst Ole G.; M. Else Sophie Meldal; u. B.; [Biskop over Ribe St. 23/4 1819; over Als-Ærø St. 3/9 s. A.; D.-M. 25/5 26; C.* 28/10 36; # 8/10 (1/12) 47; Holdt 10/11 47 Jubilæum og fik R. m. Cfrrder.; † Kbh. 5/1 55. I de ubehagelige Forhold, hvori han i sin Stilling som Biskop nødvendigt maatte komme til Hertugen af Augustenborg, under dennes mangeaarige Machinationer(5), hvis statsfordærvelige Charakteer ikke længe kunde blive skjult for T., viste han megen Fasthed i, at forsvare Kronens og sine egne Rettigheder, og paadrog sig derved Hertugens og hans Broders Forbittrelse i samme Grad, som han forøvrigt nød almindelig Høiagtelse; Kirkegaardsmonument i Kettinge; Portrait i Ribe Dk.; see hist. Aarbgr., B. 3, S. 237; B. D. G. 1/216; N. 602; E. 3/307 og S. 3/361].

Sixhøj nr. 1468; Borchs K. nr. 435; DanKir bd. 19, s. 494 (Ribe Domk.), bd. 23, s. 2479 (Ketting Kirke).

25. 28/7 1819 [Kjerteminde-D. 23/1 01] Jens Paludan-Müller, f. Sorø 7/11 71; F. Caspar Peter M., Forv. v. Sorø Academies Gods; M. Anna Jensdtr. Paludan af Thorslunde-I.; St. St. pr. 89; Alumnus p. Borchs Coll. 11/3 92–94; C. 9/7 93, h.; Lærer v. Waisenhuset 94; Sp. Tise 15/2 98, o. 3/5; R.* 28/1 13; D.-M. 1/11 28; ~ Førslev 19/3 99 Marie Benedicte Rosenstand-Goiske af Gundslev, f. 15/5 75, † Kjerteminde 11/3 20; 6 S., 3 D.; see Vilhelm P.-M. i Beder-M.; Jens P. M. i Marvede H.; Sønnen Dr. phil. Prof. Caspar Peter P. M. er Rtr. i Nykjøb.; Frederik P. M. er en meget berømt Digter; [Biskop over Aarhuus St. 25/8 1830; C.* 28/10 36; † 14/5 45; han var anseet som geistlig Taler, og nød almindelig Høiagtelse baade som Præst og Biskop for den sande Fromhed og den, med forstandig Alvor forenede, Værdighed, der udmærkede hans Person og Charakteer (see hist. Aarbgr., B. 3, S. 193); „stundom streng nok imod Andre, men altid strengest imod sig selv“ (B. D. G. 1/183); Portrait i Aarh. Domk.; N. 409; E. 2/339 og S. 2/453].

Kbg. Førslev (1767-1814) opsl. 294 (1. vielse); Strøm 1, s. 30-32; DBL; DanKir bd. 16, s. 599 (Århus Domk.).

26.12/11 1830 [Middelf.-K. 13/12 26] Dr. th. og phil. Nicolai Faber, f. Od. 19/6 89; F. Rasmus F., Proc., siden Gross. i Kbh.; M. Anna Kirstine Henneberg; St. Od. 07; C. 26/4 11, l.; c. Adj. Kbh. 13; Adj. ss. 13/8 15; # s. A.; Gross. i Kbh.; Dr. phil. 15/10 17; Sp. Allested-V. 27/9 20, o. 8/11; Dr. th. 29/5 26; ~ Od. St. Hans K. 5/6 13 Christiane Kaarup, † 27/6 23; F. Forv. Søren K. i Næsbyhoved-Mølle; M. Martha Hyllerup; 3 S., 3 D.; 2 ~ Allested 21/8 25 F. Sstr. Jacobine Kaarup, f. 1/7 97, † 25/10 46; 1 S., 1 D.; see C. Gottfred W. F., Cand. th. 43/4; [Biskop over Fyens St. 19/3 1834; R.* 10/1 35; D.-M. 22/5 40; C.* 18/9 46; † 15/5 48; mange og store Fortjenester, f. Ex. af Skolevæsenet, Bibellæsnings Indførelse, Conventers Oprettelse; Portrait i K.; E. 1/395 og S. 1/438].

DanKir bd. 9, s. 613 (se nedenfor).

27. 4/6 1834 [Rønne-K. 29/4 29] Søren Rosbjerg Ortved; [24/5 1841 Roesk. Dk.; see der].

28. 1/8 1841 [Ø. Hæsinge-H. 6/11 38] Hans Peter Svitzer; [14/9 1857 Od. Frue K.; see der].

29. 22/1 1858 [Kullerup-V. 10/11 55] Anders Knudsen Damgaard, f. Damgaard i Bostrup, Lyby S., 1/11 08; F. Knud Lauritsen, Gdeier.; M. Ane Andersdtr.; St. Vibg. 28; C. 15/4 34, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 8/4 35 – 19/2 39; Sp. Borbjerg 19/2 39, o. 15/5; Folkethingsmd. Holstebro (Ringkjøb. Amts III.) 4/12 49; Pr. Hjerm, Ginding og Hammerum HH. 16/1 50; Formd. for Gaardmands Hoveriafløsningen for 8de Landthingskreds samt for Huusmands Hoveriafløsningen i Ringkjøb. Amt 6/9 50 og 10/11 53; R.* 1/1 59; D.-M. 8/7 75; C.* 22/1 83; ~ 21/5 36 Emma Augusta Fritzsche, f. Kbh. 7/9 13; F. Benjamin Traugott F., Bundtmagermstr.; M. Caroline Andrea Szybrowsky; 1 S; [# 15/1 1895; † 3/9 1906; Meget anseet; Portrait i K.; E. 1/323 og S. 1/351].

Sixhøj nr. 1637; Borchs K. nr. 552; Elvius s. 379; G-HF I, s. 776-778; DanKir bd. 9, s. 617-18 (se nedenfor).
———————————

 

No 862. Sognecapellaner (ved Rescr. 2/3 1742 residerende) til St. Knuds Kirke (tidligere Graabrødre K.).

[Odense Herred og Amt, Fyens Stift]

Bl. f. G. 1/703; Lkm. 2/39; M. S. 2-a/1.
Anm. Disse Capellaner ere ifølge Rescr. 2/10 1816 tillige Præster ved Graabrødre Hosp., hvor de have Bolig, og til Tugthuset. Hospitalets Præster vare forhen tillige Præster til Paarup.
———————————

1. (1555). [Rynkeby (41)] Niels Bruun, tillige til Hosp. og Paarup indtil 1552; Lect. her c. 39; [(1551?) Tingsted; see der].

KB bd. 1 (1551-55) s. 357.

2. 1554. Simon Hansen Sass; [1558** Dreslette; see der].

3. c. 1577. [Hør. her] Christen Hersch (Hersk); [1579 Ørsted; see der].

4. 1579. Poul Enevoldsen; [c. 1585 Gamtofte; see der].

5. c. 1585 [r. Cap. Østofte til 82] Christen Knudsen Digsmed; [1585** Kjerte; see der].

6. i. 24/4 1586 [r. Cap. Nyborg., o. 18/7 85] Jørgen Pedersen Falentin; [k. 2/10 1589 Errindlev-O.; see der].

7. 1589. Simon Jørgensen; [1593 Faaborg-D.; see der].

8. 1593. Jens Nielsen Bang; [1598 Flemløse; see der].

9. 1598. Laurits Olufsen; [k. 16/11 1602 Allerup-D.; see der].

10. 1602. Jørgen Jørgensen, en Søn af Sp. Nr. 4.

11. 1607 [Rtr. her 06] Hans Jacobsen; [1609 Kippinge-B.; see Nykjøb.-S.].

12. (1614). Ludvig Gjertsen Widow; [1615 Od. Hosp.-P.; see der].

13. o. 16/10 1619. Peder Pedersen Wiborg; [1621 Svendbg. Nic. K.; see der].

14. o. 22/8 1621. Christen Andersen Assens; [1622** Allesø-B.; see der].

15. o. 29/1 1623. Oluf Jonsen, f. Ribe 96; St. Ribe 21; ~ Margrethe Corneliusdtr.; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see C. O. Lip i Rynkeby-R.; H. N. Viingaard i Flødstrup-U.; [† •/1 1643; Eptph.; Begr. i K.].

KUM I, s. 54 (»Olaus Ionæ Ripensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Olaus Jonæ«, 27 år gl.); Odense byfoged nr. 150; DanKir bd. 9, s. 798-99, 904 (se nedenfor).

16. o. 23/3 1643. Niels Jensen Løwe* (Flamminius), f. Bogense 14; M. Gjertrud Lauritsdtr.; St. 39; 1 ~ F. E., b. 20/8 82; 2 ~ Elisabet Pedersdtr. af Gimlinge, boede 28 i Hyllested, Sjæll.; [b. 20/3 1693; Begr. i K.].

KUM I, s. 155 (»Nicolaus Ioannis Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Nicolaus Joannis Fionius«, 29 år gl.); Nygaards sedler: Enken; DanKir bd. 9, s. 798-99, 904 (se nedenfor).

17. 18/2 1679** [p. Cap.*, o. 30/7 78] Mads Pedersen Rostock; [10/10 1704 Middelfart-K.; see der].

18. 10/10 1704 [Fp. •/10 01] Iver Lagesen; [3/4 1706 Od. St. Hans K.; see der].

19. 17/5 1706. Niels Christinus Jacobsen Sass, f. Assens; F. J. Fugl, Kbmd.; M. Christine Nielsdtr. Sass af Assens-Kj.; St. Od. 95; C. 30/9 97, h.; ~ 27/5 39 Abel Cathrine Pedersdtr. v. Westen, f. 16/9 15, † 19/12 84; F. P. v. W., Apoth. i Od., samt Eier af Lammehave og Fraugdegd.; M. Elisabeth Becher; 1 S., 1 D.; 2 ~ Rgmtkvarteermstr. Jacob Gotfred Oldenborg; 3 ~ Josias Autsen (Autzen), Generalauditør og Rgmtkvartermstr.; (see J. Lemvig i Vemmelev-H.; P. N. Schow i Høie-Taastrup; J. C. Svitzer i Brøndby V. og Ø.); [† 17/9 1744; Begr. i K.; Hustrus Kisteplade].

KUM II, s. 210 (»Nicolaus Christianus Sassius«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5462; DanKir bd. 9, s. 886, 891 (se nedenfor).

20. 5/6 1744** [Fredagspræst her 6/10 41] Jacob Christiansen Ramus; [13/8 1745 Sp.*; see der].

21. 13/8 1745 [p. Cap. hos Stiftspr. her 20/1 36, o. 17/2] Søren Nicolai Olufsen Bagge; [25/6 1751 Snøde-S.; see der].

22. 25/6 1751 [p. Cap. i Gausdal i Norge 33, o. 4/7, – 45] Christian Jensen Ørbeck, f. Ørbæk 18/5 07; F. J. Ø., Ldmd.; M. Marie Svenning; St. Od. 31; C. 28/1 33, n.; ~ 27/9 52 Gjertrud Kirstine Hansdtr. Dreyer, d. Od. 8/3 36; F. H. Peter Hansen D., Farver; (Farbdr. t. H. J. Dreyer i Aunslev-B. og t. Sara J. D. ~ J. C. Ramus t. Od. St. Knuds K.); M. Deliane Lund; 2 S.; 2 ~ 3/7 69 Christian Pedersen Blangsted i Munkemølle i Odense; [† 14/7 1767; Begr. i K.; Kisteplade].

KUM II, s. 532 (»Christiernus Ørbech«, 23 år gl.); NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900": Gausdal; Bastian Svendsens saml.: Søndre Gudbrandsdal provsti, Gausdal s. 456; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 134; Odense byfoged nr. 3602; Kalundborg byfoged nr. 581; Kbg. Odense Skt. Knuds (1742-1797) opsl. 341; DanKir bd. 9, s. 886, 887, 888 (se nedenfor).

23. 1/8 1776 [Herlufsholm 10/9 55, o. 8/9] Dr. th. Nicolai Engelhart Lauritsen Nannestad, tillige Prof. i Hebr. og lect. th. ved Gymnasiet her, f. Oure, Nordmørs Provstie, 13/10 30; F. Oberstlieut. L. N.; M. Elisabeth Engelhart; St. Trondhj. 44; C. 25/6 46, l.; udenlands 47–50; Inform. for Søcadetterne 51; Pr. p. Regentsen 3/10 54; Dr. th. 13/10 60; ~ 17/5 55 Mette Elisabeth Hansdtr. Delgast, f. 22/2 29, b. 30/4 00; F. H. Jochum D., Uhrmager i Hors.; M. Cathr. Christensdtr. Teilmann; 5 S., 4 D.; see Frederik E. N. i L. Lyngby-Ø.; P. O. Boisen i Vesterborg-B.; [† 14/4 1783; en ypperlig Mand, hvis Embeders Førelse og udgivne Skrifter vidne om hans grundige Lærdom, hans Sælvtænken, hans dybt forskende Sjæl; døde af en pludselig Rørelse(1); Begr. i K.; Kisteplade; W. 2/107; N. 422].

DanKir bd. 9, s. 886, 889-90 (se nedenfor).

24. 11/12 1782 [r. Cap. Slangerup-U. 23/6 79] Tobias Christian Wirth; [17/5 1799 Od. Frue K.; see der].

25. 18/10 1799 [r. Cap. Ringsted-B. 2/3 98] Torkild Lund; [11/10 1811 Tommerup-B.; see der].

26. 29/4 1812 [p. Cap. N. Broby 12/10 04, o. 19/12] Johan Christian Ortmann; [10/4 1816 Magleby p. L.; see der].

27. 27/12 1816, o. 17/1 17 [Adj. Od. 7/11 06] Andreas Frederik Wiberg°, f. Od. 28/11 79; F. Jacob Pedersen W., født i Sverrig, Handelsmd.; M. Anna Frederikke Jørgensdtr.; St. Od. 96; C. 7/5 01, l.; ~ 27/12 06 Anna Kirstine Jensen, f. Od. 29/8 77, † 9/6 34, dybt savnet som en trofast Hustru og den omhyggelige Moder; F. Hans Christ. J., Skræder; 3 S., 2 D.; see J. Frederik G. W. i Branderup; S. Vilhelm W. i Jordløse-H.; (svogeren H. Wandall i Gudbjerg); [† 21/10 56; mindes endnu med Hengivenhed og Taknemmelighed af fordums Disciple og var i Besiddelse af Menighedens Agtelse og Kjærlighed; særdeles kyndig i Tydsk og Fransk; messede overordentligt smukt].

28. 16/1 1857, o. 3/4, Dr. phil. Ludvig Nicolaus (Nicolai) Helveg, f. Od. 26/4 18: F. Dr. med. Hans Zacharias H., Districtslæge ss.; M. Anna Elisabeth Wendt; St. Od. 35; C. 4/5 40, l.; Medstifter af „Selskabet for Danmarks Kirkehistorie“ 48; Dr. phil. 11/9 55; ~ 20/9 47 Caroline Thalia Elisabeth Luun, f. 23/7 23, † 17/5 73; F. Propr. A. L. til Lammehave; M. Magd. Beate Leopold; (67) 2 S.; [# 28/5 1883; † 5/9 s. A.; Har bl. A. udgivet en bekjendt dansk Kirkehist.; Fik ved sit Sølvbr. et af Menighedsmedlemmer bekostet og af Dalsgaard udført stort Maleri, forestillende Kong Haddings Syn ved hans Bryllup med Ragnhild; E. S. 1/761].

———————————

 

Anm. Der findes Spor af en anden Række Capellaner, saaledes:

1. c. 1597. Hans Jørgensen Stage; [c. 1601 Ørsted].

2. c. 1601. Laurits Sommer; [1602 el. 03 Sp.*; see der].

3. k. 1/5 1619, o. 2/5 [Rtr. Svendborg 14] Erik Andersen Teuxen el. Tuxen; [k. •/8 1620 Errindlev-O.; see der].

4. 1619. Christen Mule, f. Od. c. 92; St. 12; 1627 søgte han Hospitalet og Paarup, men Bønderne vilde ikke have ham.

KUM I, s. 5 (»Christian. Mulænus Otthoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Christiernus Mulenius«, 27 år gl.).

5. o. 9/8 1622. Gregers Christensen Humble (Humle); [1623 r. Cap. Nykjøb.-S.; see S. Kirkeby-A.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Noter:

(1) »blev rørt« = fik et slagtilfælde
(2) Paskvil = smædeskrift; ondskabsfuld, fornærmelig, ærerørig (især skriftlig) udtalelse; navnlig: et (ofte: anonymt) skrift med usandfærdigt, ærerørigt indhold (især rettet mod en enkelt person).
(3) Autor (auktor) = forfatter, ophavsmand
(4) stikle = være spydig (over for); raillere (over); skose; spotte
(5) Machination = (hemmelige) anslag; intriger; rænker; Flt.: særl. om snilde, listige bestræbelser til fremme for en sag (oftest af politisk art).
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 1990. S. Knuds Kirke: Bygning, s. 75-401, Inventar, s. 409-1007, S. Albani Kirke, s. 1729-1748 (udg. 1998-2001), Gråbrødre Klosterkirke, s. 1769-1876 (udg. 1998-2001).