Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 957. Rynkeby og Revninge,

Bjerge Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 147; M. S. 2-a/30; L. S.*; L. P. B. 297; B. M. 485; Lkm. 2/148; St. M.;
Kbg. Rynkeby 1705, Revninge 1713.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra G. Strøm, se nedenfor.]
———————————

0. (1529. 35). Anders Nielsen.

1. (1541) [vist r. Cap. Od. St. Albani K.] Niels Bruun; [1551 Tingsted; see der].

2. 1551 [Tingsted (49)] Jacob Olufsen; usikkert om han var her.

3. c. 1547**. Niels Lauritsen; mindst 2 S., 2 D.; see Etm.; M. Brix og H. J. Fjellerup i Vindinge.

4. 1568** (c. 1572?). F. S. Laurits Nielsen, f. c. 47; St. Od. 65; 1 ~ Edel . . . . (se F. H. 7/252); 4 S.; 2 ~ Anna Christophersdtr. („parvæ valde staturæ“(1), J. M.) en Sstrdtr. af Hans Pedersen Kone i Kjerteminde; F. Guldsmed i Kjerteminde; M. Margrethe Clausdtr.; (89) 1 B.; vist 2 ~ Etm.; see F. Lauritsen i Flødstrup-U.; D. J. Køler i Aunslev-B.; [† c. 1604–08; „bonus oeconomus, bene docet(2), sterk Røst“; „vir prudens, providus et egregie doctus“(3) (J. M. l. c.); lod vistnok gøre en ny Altertavle til Revninge K. c. 90; hans Navn paa en Præstestol i Revninge K. 85].

FS nr. 85 (»Laurentius Nicolai«); DanKir bd. 9, s. 4500, 4509 (se nedenfor).

5. (1608). Anders Simonsen Hoff* af Vigerslev-V.; St. 00; vist 1 ~ F. E.; vist 2 ~ . . . . ; 6 B.; see Laurits A. H. i Jordløse-H.; L. J. Stampe og P. O. Bagger i Kjølstrup-A.; Etm.; H. Poulin og P. P. Syv i Hellested; (A. V. Hoff i Frederiksborg-H.-H.; M. L. Hoff i Svanninge; L. H. Hjort i Skamby); [† 1655].

FS nr. 174 (»Andreas Simonis«).

6. 1655** [p. Cap. Skamby, o. 5/8 53] Cornelius Olufsen Lip* af Od. St. Knuds K. r. Cap, f. 20/9 29; St. Od. 49; Pr. 72; ~ F. D. Anna Andersdtr. Hoff; mindst 2 S., 4 D.; (see A. K. Balslev i Stavning); [† 1702; blev forarmet under den svenske Krig og skulde have været udpantet for Skatter; men klagede ved Langeskovs Kro sin Nød for Kongen, som blev saa rørt over hans Elendighed, at ikke alene de resterende Skatter bleve ham eftergivne, men ogsaa Annexgaarden lagt fri og frank under Pgden.; god, jevn og stille, tro i sine Embeder].

KUM I, s. 217 (»Cornelius Olai Otthonianus«); KS 4:2 (1891-93), s. 684.

7. 29/1 1701**, o. •/2 02 [Hør. Svendborg . .] Simon Samuelsen Hertel, f. Svendbg. 75; F. S. Frederiksen H., Kbmd.; M. Magdalene Cortsdtr. Fasterling; St. Od. 94, Bacc. 96; C. 11/8 96, illum.; ~ Maren Vest, f. 12/4 72; F. vist Vest Christensen, Toldcontr. i Kjerteminde; 2 S., 4 D.; (see Christian W. H. i Ø. Tørslev); [b. 4/6 1722].

KUM II, s. 202, 216 (»Simon Hertelius«).

8. 19/3 1723 [Hør. Nakskov . .] Laurits Christian Andersen Eilschou, f. Od. 28/12 95; F. A. Lauritsen, Kbmd. og Kirkeværge for St. Knuds K.; M. Alhed Marie Christiansdtr. Friis; St. Od. 15; C. 18/10 18, h.; ~ Hellested 15/6 23 Cathrine Antonidtr. Munderlou (Mundelev), f. Øsløs 8/2 90, b. Middelf. 5/7 66; F. A. Gynther Didrichsen M., Eier af Hannæs Bisgd., Øsløs S.; M. Johanne Nielsdtr. Holst; 1 S., 1 D.; see P. J. Engel i Bogense-S.; [† 31/3 1764].

KUM II, s. 391 (»Laurentius Christianus Andreæ«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 57; Kbg. Hellested (1707-32) opsl. 37 (vielse); Kbg. Øsløs (1686-1800) opsl. 9 (hustrus dåb); Kbg. Middelfart (1750-96) opsl. 171 (enkens begr.).

9. 11/5 1764, o. 15/6 [Lærer ved Waisenhuset (60)] Ludvig Mortensen Boesen; [7/10 1785 Vigerslev-V.; see der].

10. 18/11 1785 [p. Cap. Skjellerup-E. 12/10 70, vist o. 14/12] Jørgen Christian Klog af Dalum-S., f. Mariager 43; St. Od. 61; Huslærer i Fyen; C. 21/2 70, n.; ~ 26/4 86 Charlotte Amalie Lütken, † Kjerteminde 21/6 19; F. Major Johan Vilhelm Joachimsen L., (Bdr.t. Otto D. J. L. i Skjellerup-E.); M. Gertrud Cathrine von Pahlen; u. B.; hun gav 100 Rdlr. til Syge og Huusvilde i Rynkeby og Revninge; [# 6/12 1815; † 11/12 s. A.; velvoxen og noget før; alvorlig og streng i sine Fordringer; Konen bragte ham en temmeligt betydelig Formue og var mere end sparsommelig].

E. Brejls skifteuddr.: Kerteminde byfoged nr. 499; Hirsch.

11. 25/5 1816 [Almind-L. 5/2 08] Jacob Christian Bloch, f. Kbh. 21/11 74; (Bdr. t. Christiane M. B. ~ R. Fog i Skyum-H.); F. Christian B., Fuldm. hos General Clasen og havde en Lærredshandel i Kbh.; M. Karen Bricke, en Skipperdtr. (2 ~ Overlæge Jacobsen ved Almindeligt Hosp i Kbh.); St. pr. 90; C. 15/1 95, *l.; r. Cap. Byrum-V.-H. 1/3 99 – 15/10 02; 1 ~ 6/11 06 Marie Elisabeth Møller, f. c. 81, † af Typhus 1/1 18; F. Christen M., Eier af en af „Kongens Møller“ mellem Holbæk og Kallundbg.; 4 S., 2 D; 2 ~ 12/9 19 Inger Sophie Jensdtr. Rue, f. i Holbæk Amt 1/3 92, † Kjerteminde 6/8 65; F. Jens Olsen R., Lods i Kjerteminde; 4 S., 4 D.; [† 13/5 1845; udmærkede sig „ved en saadan Simpelhed i Levemaade og i Vaner, som Man sjeldnere træffer paa blandt Øernes Præster“ (B. D. G. 1/182); E. 1/145 og S. 1/167; Monument p. Kgd.].

Kbg. Kbh. Holmens K. (1771-75 F) opsl. 173 (dåb, forældre); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 776; DanKir bd. 9, s. 4461-62 (se nedenfor).

12. 26/6 1845. Dr. phil. Carsten Friis Wiborg; [13/12 1862 Slag. St. Mikkels K.; see der].

13. 21/2 1863 [Helligsø-G. 7/9 56] Frants Vilhelm Trojel af Kornum-L., f. p. Kjeldgaard i Salling 9/4 14; St. Aalbg. 34; C. 6/11 40, h.; p. Cap. Sjørring-T. 5/10 42, o. 2/11, – 2/11 47; Kornum-L. 23/12 48; 1 ~ Kornum 9/9 53 Emilie Vilhelmine Fabricius af Sjørring-T., f. 2/2 30, † Helligsø 21/6 57; 1 D.; 2 ~ Helligsø 28/5 58 F. Sstr. Elisabeth Maria Fabricius, f. Ring 19/12 26, † 25/5 95; 4 S., 1 D.; [# 18/1 1886; † Kbh. 5/11 88; E. 3/404 og S. 3/467].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 67-69.
———————————

Noter:

(1) »parvæ valde staturæ« = meget lille af Vækst.
(2) »bonus oeconomus, bene docet« = god Husholder, prædiker godt.
(3) »vir prudens, providus et egregie doctus« =
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Strøm, G.: Efterretninger om Præster siden Reformationen i Rynkeby-Revninge, Dalby-Stubberup, Mesinge og Viby. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 5, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1873, s. 1-29.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Rynkeby Kirke, s. 4413-4472, Revninge Kirke, s. 4485-4520.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.