Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1006. Sjørring og Torsted,

Hundborg Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 65; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/286; P. M. 138; Vahls M. 45; Kbg. 1703.
———————————

1. 15 . . Mag. Peder el. Anders Daugberg.

2. (1557). Oluf Libbert; [#; b. Kbh. Frue K. 1559; havde været Cannik i Vibg. og Sp. i Skive-R.; som han lod bestyre af en Cap.; cfr. Thisted-T.; laa 57-58 i Strid med Niels Harbou til Restrup om noget Gods i Hillerslev S., som Præsten uberettiget havde tilegnet sig].

KS 6:2 (1936-38), s. 224; 6:3 (1939-41), s. 167 (Rettertinget).

3. (1555). Søren Pedersen el. Christensen; Pr. 71; [† 1572].

4. 1572. Peder Pedersen af Skyum-H.; Pr. 99; [† efter 1610].

KS 3:2 (1877-80), s. 202; 5:2 (1903-05), s. 546.

5. (1619). Villads Simonsen af Sønderhaa-H.-S.; (mindst) 1 S.; [† 13/3 1635; Eptph.; Søns Lgst.].

KS 3:3 (1881-82), s. 744; DanKir bd. 12, s. 391, 395 (se nedenfor).

6. 1635. Jens Christensen Spend af Understed-K., f. 06; St. 27; ~ Maren (Maria) Mogensdtr., f. c. 90, † 8/7 58; [† 21/12 1654; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 86 (»Ioannes Christierni Understadius«); KlitVen s. 279; DanKir bd. 12, s. 390-391, 394-395 (se nedenfor).

7. 1654. Poul Jensen Snedsted* af Snedsted, f. c. 28; St. pr. 49; Pr., i. 29/4 74; 1 ~ . . . . ; u. B.; 2 ~ Nors 10/12 84 Agnete Jensdtr. Lyngbye af Helgenæs, f. 62, † eft. 38; 2 S.; see C. N. Spend i Vildbjerg-T.; [b. 13/8 1703; hans Navn p. Kirkeklokken i Torsted 1700].

KUM I, s. 219 (»Pavlus Iani Snestadius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 176; Thisted Amt, Hillerslev hrd. nr. 7; DanKir bd. 12, s. 402-403 (se nedenfor).
(11/8 1702* Peder Moldrup; see Hillerslev-K.).

8. 1704 [p. Cap. Hvidbjerg-Ø.-L. 03, o. i Vestervig K. 17/6] Anders Hansen Harding, f. Aarh. 76; F. H. Bendixen H., Bgmstr., Rdmd. og Postmstr.; M. Mette Jensdtr. Winther; St. Aarh. 95, Bacc. 99; C. 5/2 00, illum.; Sjørring-T. 21/4 03*; Pr. 11/4 14; ~ 25/6 25 Dorothea Kirstine Henriksdtr. Stampe af Hammer-H.-S.-A., f. 86; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 6/5 1720; lod Torsted K. istandsætte og pryde 18].

KUM II, s. 220, 246 (»Andreas Iohannis Harding«); KlitVen s. 103.

9. 24/5 1720, o. 10/7, Jens Mikkelsen Langballe, f. Nebel i Thy 14/8 76; Bdr. t. Gedske M. L. ~ P. Roaldsen i V. og Ø. Vandet; F. M. L., kgl. Fuldmægtig; M. Anna Mariche Bertelsdtr.; St. Aarh. 97; C. 16/4 14, n.; Pr. 13/10 23; ~ F. E, b. Thisted 22/1 59; 1 S., 1 D.; [† 2/10 1735].

KUM II, s. 229 (»Ianus Michaëlis Langballe«); Nygaards sedler: Enkens begr..

10. 11/11 1735, o. 10/2 36 [Rtr. Nykjøb. p. M. 19/11 28] Johannes Vogelius Michaelsen Steenstrup (egentl. Vogelius) af Øsløs-V.-A., f. 10/9 06; St. Aalbg. 24, Bacc. 28; C. 4/5 28, l.; Pr. 65; Cons.-Rd. 6/11 67; 1 ~ Nykjøb. 12/6 31 Anna Marie Larsdtr. Guldager, E. e. J. N. Erslev i Alsted-B.; 2 ~ 25/11 40 Helene Cathrine Christensdtr. Søltoft af N. Snede-E., f. 29/7 16, † 26/9 00; 4 S.; see Etm.; Sønnen, Frants Vogelius S. til Randrup, bekjendt for sin laconiske Skrive- og Talemaade, græmmede sig over Armod og hængte sig paa sit Locum, men efterlod en Tde. Guld; [† 5/4 1774; myndig, men begavet; fik som Rtr. ved sin Opoffrelse og Stiftets Understøttelse den faldefærdige Skole i Nykjøb. paany opbygget].

KUM II, s. 462, 494 (»Iohannes Vogelius«, 22 år gl.).

11. 21/9 1770**, o. 2/11, F. S. Michael Vogelius Steenstrup, f. 22/3 43; St. Aalbg. 62; C. 3/12 67, n.; ~ Nørtorp Herregd., Ræhr S., 19/11 76 Johanne Sørensdtr. Bach, f. V. Vandet 29/1 51, † 5/10 09; F. S. Pedersen B., Degn i V. Vandet; M. Anne Christensdtr. Lodberg; 2 S.; see Johan V. S. i Skelund-V.; [† 24/3 1809; blev kaldet af sin Fader].

Dato og sted for vielsen findes i parrets brudesang, på Morsø Lokalhistoriske arkiv; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 429; Nygaards sedler: Hustrus forældre.

12. 31/10 1809 [Idom 2/8 99, o. 11/9] Hans Christian Friis, f. Hvirring 66; F. Christen Nielsen, Bde.; St. Hors. 89; C. 18/4 93, h.; Hør. Hors. . . ; ~ Mette Helene Krarup af Ølby-A.-F., f. 68, † 22/3 40; 2 S., 1 D.; see P. Sveistrup i Høien-J.; [† 10/4 1828].

13. 4/7 1828 [Ring-F. 4/8 24] Johannes (Hans) Fabricius* af Leirskov-J., f. 27/3 71; St. Kold. 89, Bacc. 90; C. 17/10 96, h.; p. Cap. Aal 30/10 95, o. 8/12; Sp. Sneibjerg-T. 8/11 99; Bøvling-F. 5/9 14; (Vindblæs-D. 3/10 – 10/11 21); Cons.-Rd. 30/10 45; 1 ~ Ho 15/12 95 Vilhelmine Benedicte Clausen af Ho-O., d. 29/1 76, † Bøvling 23/10 17; 4 S., 6 D.; 2 ~ Bøvling 7/10 18 Nicoline Kirstine Marie Dahl, f. Kbh. Garn. S. 8/11 97, † Rynkeby Pg. 3/5 73; F. Cpt. Adam Christopher D., Toldkassr. i Lemvig, siden Postmstr. i Stege; M. Elisabeth Marie Petersen; 4 S., 3 D. (efter en anden Opgivelse 21 B. med begge); see J. L. Tommerup i S. Vissing-V.; Adam C. F. p. Dreiø; F. V. Trojel i Rynkeby-R.; [† 2/11 1847; saare retskaffen; meget samvittighedsfuld Embedsmand; B. D. G. 1/214].

KoldStud s. 109-110; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 51-70.

14. 29/1 1848 [Vang 17/3 26] Johan Henrik Madelung*, f. Kongsberg 2/12 99; (Farbdr. t. Johan G. M. p. Thurø); F. Jørgen M., Myntmstr.; M. Elisabeth Salome Thams; St. pr. 16; C. 21/4 24, h.; p. Cap. Stillinge 7/6 25, o. 7/7; Jub. 7/6 75; ~ 1/12 43 Emilie Jacobsen af St. Bjergby-M., f. 26/9 18; 4 S., 2 D.; see Georg Christ. M., cd. th. 70/2; [# 15/1 1880; † 31/10 82].

Elvius s. 440; G-HF II, s. 78.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Sjørrind Kirke, s. 379-396, Torsted Kirke, s. 397-403.