Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1329. Vildbjerg, Timring og fra 1818 Nøvling,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

H. 10/77; L. P. B. 382; K. 4/396; R. M. 5/2 1766; M. S. III.; Lkm. 6/377; N. 1725; L. S. v. W.; Kbg. 1725.
Anm.  Nøvling havde tidligere Sinding til Annex.
———————————

1. 15 . . Peder Wildbierg; see N. P. Wildberg i Vinding-V.; Etm.; [levede endnu 14/1 1582].

Hegelund I s. 146, II 91.

2. o. 14/1 1582. F. S. Thomas Pedersen; ~ 13/10 83 Inger Jensdtr. Soervad af Vinding-V.; [var her endnu i 1619].

Hegelund I s. 146, II 91; KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546.

3. (1652). F. S. Jens Thomsen; St. Vibg. 23; see S. J. Wildbjerg i Eising; Etm.; [var her endnu 1661; blev i 1652 frastjålet klæder i Pg.].

KUM I, s. 62 (»Ioannes Thomas Vilbergius«); Kh 1661, s. 133; Viborg Landstings Dombog C, 16/6 1652 (f. 283).

4. E. f. B. 18/5 1663. Thomas Jensen Hee af Hee-N.; St. pr. 60; ~ F. D. Anna Jensdtr. Wildbjerg, f. c. 34, b. 3/2 12; see Etm.; Christen T. H. i Søndbjerg-O.; J. T. Wildberg i Durup-T.

KUM I, s. 287 (»Thomas Iani Hienius«).

5. 29/4 1690. Laurits Bertramsen From af Selde-Aa.; St. pr. 87; 1 ~ F. D. Karen Thomasdtr. Hee; 2 ~ Aalbg. 19/10 09 Johanne Sørensdtr. Glimsholt, b. Aalbg. 4/1 42; F. S. Jensen G., Hospforst.; M. Anne Jacobsdtr.; 4 D.; [† c. 1724].

KUM II, s. 155 (»Laurentius Frommius«); Nygaards sedler: Hustrus forældre, børn.

6. 5/3 1724. Niels Jacobsen Berth, f. c. 88; St. Ribe 10, Bacc. 14; ~ Lene Marie Nielsdtr. Kragelund af Varde Jacobi K., f. c. 98, † 28/1 74; [† 1734].

KUM II, s. 350, 380 (»Nicolaus Iacobi Berth«, 22 år gl.); Nygaards sedler: død 1734.

7. 26/2 1734, o. 19/5, Christian Nicolai Poulsen Spend af Sjørring-T., f. 26/5 02; St. Thisted 18; C. 1/8 31, l.; ~ Cathrine Mikkelsdtr. Vogelius (Vogelia) af Øsløs-V.-A., f. c. 09, † S. Borris 73; 1 S., 2 D.; [† 1753].

KUM II, s. 419 (»Christianus Nicolaus Spendius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 176; Thisted Amt, Hillerslev hrd. nr. 7; Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 66, Hammerum hrd. nr. 9, Bølling hrd. nr. 76.

8. 1/6 1753 [p. Cap. Thoreby 3/12 45, o. 24/12] Lorents Lorentsen Helt; [25/5 1764 Ikast; see der].

9. 25/5 1764, o. Vibg. 15/8, Christian Christiansen Schouboe; [20/2 1776 Herslev-G.; see Skuldelev-S.].

10. 25/4 1776, o. 21/6, Hans Jacob Erreboe Lauritsen Lillelund; [5/5 1784 Rødding-K.; see der].

11. 2/7 1784, o. 10/8, Frederik Christian de Lautrup, f. 53; F. Christian Hansen L., Rtmstr. og Eier af Østergd. i Salling; St. Rand. 70; C. 26/9 74, n.; ~ 23/9 90 Birgitte Lund, f. c. 69, † her 17/12 30; F. Ole Jensen L., Eier af Pugdal, Vildbjerg-S.; 4 S., 1 D.; [† 3/3 1809].

12. 8/4 1809 [p. Cap. Grønbæk-S. 6/12 99, o. Vibg. 22/1 00; Nebsager-B. 5/3 02] Christian Michael Rottbøll Friis; [23/2 1810 Daugbjerg-M.-S.; see der].

13. 12/7 1811, o. 12/11, Adam Frederik de Linde, f. p. Møltrup 18/2 85; F. Cpt. Christ. de L.; M. Jutta Dorothea Maria v. Gripp (Grib); St. Vibg. 00; C. 25/4 11, h.; (2/4 1823 Sneibjerg-T.); 1 ~ 2/1 11 Charlotte Amalie Valert, f. 76, † 18/9 26; F. T. A. V., kgl. Mundskjænk; M. Soph. Magd. Avemann el. Aremann; 2 S., 1 D.; 2 ~ Borris 15/5 27 Ane Sofie Kaysen, f.  Angeln c. 82, † Ringkjøb. 23/12 69; F. Forpagter; [† 24/4 1833. Efter en Visitats 21/10 22 skrev Apr. Frost i Kbgen.: „Spsten. præd. over Ev. til 1 S. e. Hell. 3 K. og udviklede i et særdeles vel udarbeidet Foredrag den skjønne Sætning:  „Hvorledes Forældre kunne opdrage deres Børn til, at blive velbehagelige for Gud for Mennesker“. Til de heldigt begavede Talere kan Past. L. forøvrigt ikke henregnes“. Ovenover den sidste Sætning skrev L. bagefter: „Kan altsaa ikke vorde Stiftsprovst el. Biskop, som Criticus med stille Længsel attraaer at blive“].

Sixhøj nr. 1557; Nygaards sedler: 1. hustrus død, børn, 2. vielse, 2 hustrus død.

14. 4/9 1833 [p. Cap. Gunderup-N. 26/11 28, o. 17/12] Hans Jacob Glud; [18/8 1843 Jebjerg-L.; see der].

15. 2/11 1843, o. Od. 13/12, Jens Søren Langhoff; [14/9 1857 Lunde-Ou.; see der].

16. 22/11 1857 [p. Cap. Vestervig-A. 2/12 47, o. 19/1 48; Slagslunde-G. 1/10 53] Niels August Wernberg, f. Kbh. 9/9 14; F. Laur. Christ. W.; Kbmd.; St. Kbh. 34; C. 29/1 41, h.; ~ c. 55 Ane Dorthea Hellemann; levede 68 i Kbh.; F. Jørgen H., Forp. p. Rygd.; M. Frederikke Dorothea Willerup; u. B.; [† 19/9 1865; hæderlig og afholdt].

17. 1/12 1865, o. 10/1 66 [c. Adj. Ribe 19/8 52; Adj. ss. 20/9 53] Christian Frederik Koch af Døstrup, f. 9/2 27; St. Ribe 45; Alumnus p. Borchs Coll. 27/6 49–52; C. 9/1 51, l.; Manuductør ; ~ Ribe Dk. 23/7 57 Anna Emilie Eckardine Balslev af N. Broby (F. er Biskop i Ribe), f. Veierslev 27/4 34, † p. Diakonissestiftelsen 21/3 97; (68) 2 S., 3 D.; [23/6 1873 Veirum; 9/1 85 Ribe Dk.; R.* 8/4 88; D.-M. 28/7 94; † Ubberup Pg. 2/7 95, paa Besøg hos sin Søn efter i Kbh. at have underkastet sig en Operation].

Achelis II, nr. 9778; Borchs K. nr. 628; Elvius s. 570; G-HF II, s. 30-31.

18. 15/9 1873. Christian Peter Seidelin Krag; [27/5 1878 St. Jacobs K. paa Kbhs. Østerbro; see Kbh. St. Johs. K. o. Cat.].

19. 30/8 1878 [Cap. p. p. Glumsø-B. 10/9 69, o. 15/9] Edvard Mogens Nyeborg, f. Helsing. 19/8 41; F. Jstrd. Claus Gottlieb N., Herredsfgd. i Grenaa; M. Emil. Annette Holm; St. Sorø 61; C. 25/1 69, h2.; ~ 28/5 72 Anna Helene Agnese Rink, f. Lykkesholm, Frdberg. S., 17/1 47, † 1/10 73; F. Joh. Jac. R., Ldmd.; M. Agnes Dorth. Hedde; 1 D.; [1885 Steenmagle-S.; † 1920]

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.