Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 200. Durup og Tøndering,

Harre Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; Lkm. 3/328; Kbg. 1792.
———————————

1a. 15 . . Niels Christensen . . .

JJJ med henv. til Viborg Stiftsbog 1690.

1b. (1545. 49). Christen . . . ; [† 1553].

KS 7:3 (1957-59), s. 13; DV s. 272; JJJ med henv. til Viborg Stiftsbog 1690.

1c. (1568. 84). Niels Brun; Pr. (84), ogsaa for Nørre Hrd.; see Etm.; [† 1595].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 204 og 205; JJJ med henv. til Viborg Stiftsbog 1690.

1d. (1608. 19). F. S.? Mats Nielsen Brun (Broen); [† 1624].

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; JJJ med henv. til Viborg Stiftsbog 1690.

1 (e). (1647). Melchior Mikkelsen Torning, maaskee af Torning-K.; St. Vibg. 20; Pr. (61); [† 1664].

KUM I, s. 41 (»Melchior Michaëlis Torning, Cimber«); Kbg. Estvad (1646-1692) opsl. 24 (fadder 1647); JJJ med henv. til Viborg Stiftsbog 1690.

2. 3/4 1663. Alexander Jacobsen Tetrovius; St. Vibg. 60; ~ Dorthe Jensdtr., † c. 05; [levede endnu 5/3 1690, vistnok s. A.].

KUM I, s. 286 (»Alexander Iacobi Tetrovius«); Sixhøj nr. 367; Nygaards sedler: Etms. kaldsbrev; JJJ med henv. til Viborg Stiftsbog 1690 og Viborg bispearkiv, pk. 37 Durup.

3. 15/3 1690** [Hør. Holstebro (90)] Jens Thomsen Vildbjerg af Vildbjerg-T.; St. Fredericia 85; C. 19/3 88, mediocr.; Pr. 07; 1 ~ Vinding, Ulvbg. H., 29/10 94 Edel Margrethe Sørensdtr. Friis, † 29/10 98; 2 S., 1 D.; 2 ~ Johanne Maria Brandt, b. Vibg. 22/6 41; 4 S., 2 D.; see D. C. Plum i Baarse-B.; Sønnen Christian Wilberg Schulze blev P. i Rendalen i Norge, see Ørre-H.; [† 1721].

KUM II, s. 140 (»Iohannes Thomæ Wilberg«); PT 2:5 (1890), s. 193-202; 5:3 (1906), s. 18; Nygaards sedler: Vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 73.

4. 9/1 1722 [p. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., o. 21] Clemens Jensen Kjerulff, f. Ribe 17/7 88; F. J. Sørensen K., Bgr.; M. Dorothea Weidemann; St. Aalbg. 05; C. 19; Cat. Kbh. Frue K. og Holmens K.; ~ 25/7 22 Juliane Elisabeth Pedersdtr. Bruun, f. 10/9 98; F. P. B., kgl. Gartner; M. Catharine Schwartzkopf; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 25/2 1727].

KUM II, s. 305 (»Clemens Ian. Kierulius«, 17 år gl.).

5. 11/4 1727 [p. Cap. Børglum-V.-F., o. 16/12 16] Peder Christensen Spliid af Vreilev-H., f. 26/9 94; St. Aalbg. 11; C. 13/7 16, 1.; ~ 3/10 27 F. E., † Nykjøb. p. M. 28/10 77; 2 S., 2 D.; see Clemens K. P. Spliid i Hammer-H.; (Laurits B. S. i V. og Ø. Hassing); [† 1/7 1739].

KUM II, s. 356 (»Petrus Splidius Christ. fil.«, 17 år gl.); KlitVen, s. 373; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 33; i Thisted amt, Morsø Sønder hrd. nr. 45.

6. 21/8 1739, o. 30/10, Jacob Henrik Henriksen Morsing af Hjerk-H., d. 18/8 02; St. Od. 22; ~ Vibg. Dk. 31/8 40 Cathrine Margrete Brünnich, f. V. Velling 26/3 18, b. Haubro 19/2 93; F. Cpt. Georg Peter B. i Viborg; M. Maren Nielsdtr. Tved af V. Velling-S.; 1 S., 5 D.; 2 ~ Serg. Laurs Hopp p. Frøsang i Haubro S.; see J. S. Wedel i Tise; [† 13/6 1752; Skifte 12/7 s. A.].

KUM II, s. 445 (»Iacobus Henricus Morsing«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Harre hrd. nr. 1, 9; Salling Nørre hrd. nr. 7; Ålborg amt, Års hrd. nr. 69, 71; Nygaards sedler: Dåb, vielse, død; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

7. 21/7 1752, o, 17/8, Jens Madsen Hvass, f. p. Tustrup, Frær S., c. 20; F. Forp.; M. Ingeborg M. Tved; St. 37, Bacc. 38; (24/2 58* Brøndum-H.); ~ 26/7 53 Helene Jensdtr. Grønbech af Roslev-R.; 1 D.; [# 1791; † Præstø 14/6 97].

KUM II, s. 581, 589 (»Ianus Hvas, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Hellum hrd. nr. 8; Ringkøbing amt, Hind hrd. nr. 25.
(11/8 1758*. Christian Juul).

8. 25/8 1779*, o. 14/12 91, Nicolai Windfeldt; Pg. br. 2/8 92; [1/8 1798 Hodde-T.; see der].

9. 1/8 1798, o. 24/10, Christen Flor Krüger, f. Os, Malmanger, Bergens St., 22/1 71; F. Joachim K., r. Cap. ss.; M. Wenche Cathr. Flor; St. Bergen 88; C. 30/4 93, l.; ~ 24/6 96 Ida Sophie Birgitte Arentzen; F. Arent Nikolaj A., Kancellist i Søetaten; M. Ernestine Sofie . . . , en bekjendt Kniplingshandlerske i Kbh.; 1 D.; [† 11/6 1806; særdeles agtværdig].

KUM III, s. 429 (»Christian. Flor Kryger«); Lampe I, s. 273; NST bd. 5 (1936), s- 289; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 646.

10. 30/9 1806, o. 19/12, Peter Hansen; [27/12 1816 Slangerup-U.; see der].

11. 14/5 1817 [p. Cap. Hem-H.-D. 18/12 01, o. 19/2 02; Vivild-V. 5/4 11] Hans Ravn; [9/1 1822 Dalbyneder-R.-S.; see der].

12. 14/6 1822, o. 9/8, Andreas Ammentorp Sørensen; [28/11 1823 Nordrup-F.; see Terslev-Ø.].

13. 17/3 1824 [Tise 18/12 07, o. 10/2 08] Lars Tange Hjerm, f. Arendal 9/7 66; F. Ole H., Kbmd.; St. Helsing. 83; C. 6/10 86; Cat. Od. St. Knuds K. 14/4 99, tillige Chordegn 1/11 02; ~ Dorothea Cathrine Winther, f. c. 68, † Skive 3/7 48; F. Peder Nikolajsen W., Skoleholder i Od.; M. Anne Dorthe Christensdtr. Møller; u. B.; [# 31/10 1834; † 4/9 42].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5321; Winther, Flemming Aagaard: En Holstebro-Winther slægt.

14. 9/1 1835 [r. Cap. Vraa-E.-S. 4/6 31] August Ferdinand Hornemann; [20/3 1854 St. Jørgens-S.; see der].

15. 24/6 1854 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 30/2 39, o. 24/5] Christian Anton Berg, f. Kbh. 4/4 11; F. Christ. B., Vægterlieut.; M. Sara Cecilie Valeria Lützow; St. Kbh. 29; C. 25/11 36, h.; ~ 11/12 42 Anna Margrethe Bøggild, f. 22/10 20; F. Lars B. p. Moesgaard, forhen Kbmd. i Aalbg.; M. Marg. Juliane Kruse af Rand.; 2 S., 1 D.; [† 25/8 1861].

16. 6/11 1861 [Cat. Kbh. Holmens K. 25/6 59, o. 7/9] Jens Mathias Blicher, f. Kbh. 19/12 22; F. Gustav v. B., Oberstlieut.; M. Malthaline Birgitte Engelsted; St. Aarh. 39; C. 12/7 47, l.; Lærer v. Søetantens Pigesk. 50; Overlærer ss. 51; tillige Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 56; ~ 23/7 56 Frederikke Severine Balle, f. 25/5 33; F. Kgrd. Johan Otto Aug. B., en Søn af Sjællands Biskop, Districtslæge i Nordborg; M. Anna Thomsen; (78) 1 S., 3 D.; [28/3 1870 V. Hæsinge-L.].

17. 24/5 1870. Carl Kratzenstein Stub-Jørgensen; [5/7 1877 Rødding-K.; see Farum-V., Cap. p. l.].

18. 12/9 1877 [Cap. p. l. Nysted-H. 13/9 72, o. 27/9] Hans Ludvig Møller af Thoreby, f. Torkildstrup 2/10 43; St. Nykjøb. 61; C. 28/1 68, h1.; Instit. i Nysted 71; ~ Kbh. 30/10 71 Marie Nielsine Elisabeth Nielsen af Thoreby, f. Lyngby 30/3 47; (78) 4 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.