Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 947. Roslev og Rybjerg,

Harre Herred, Viborg Amt og Stift.

M. S. III.; L. S.*; A. H. N.; L. P. B. 223; Lkm. 3/322; L. S. v. W.; Kbg. 1697.
———————————

1a. (1545). Christen . . .

KS 7:3 (1957-59), s. 13.

1b. (1568. 84). [Hør Vibg. 44] Søren Ibsen; Hør Vibg. . . ; Sp. Tise c. 43; [vist † c. 1587].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 204; DD IV, s. 203; LAV: Viborg Bisp, Breve C2-193, 28/5 1584.

1 (c). efter 1586. [Durup-S. 77, dømt at forflyttes 4/6 86] Mads Iversen; p. Cap. Durup-S. (71); ~ Karen Jensdtr. Durup af Durup-S.-R.-G.; 12 B.; see J. Madsen i Hem-H.-D.; T. Vitisen Juel i Louns-A.; [var her endnu 99; † senest 1608; i Durup laa han i Strid med Niels Stygge til Nøragergd. og blev dømt for Mened. Paa Rettertinget 4/6 1586, frafaldt N. S. Tiltale, for at Sagen ikke skulle komme Præsten til Skade paa hans Mandemaal (personlige Ære), og det bestemtes at Præsten snarest skulle forflyttes til et andet Sogn, og han fik beholde Aarets Avl]

KS 3:2 (1877-80), s. 203 (Durup-S.); 6:2 (1936-38), s. 465; KR nr. 1739; DD IV, s. 200-203.

1d. (1608. 19). Peder Jensen Velling.

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105.

2. 16 . . [r. Cap. Vibg. Dk., o. 1/12 41] Henrik Madsen Wrang; [»Her Hendrik Vrang« blev 1/12 41, som »en ung Person«, ordineret i Vibg. af Biskop Vandal paa hans Sygeseng, uden at det oplyses til hvad og hvor].

KS 3:5 (1884-86), s. 100 (Rørdam: Biskop Hans Vandals Levned).

3. (1661) Henrik Ditlevsen; St. Vibg. 33; ~ Kirsten . . . , levede 91; see Etm.; [b. 6/7 1671; er maaskee identisk med forrige].

KUM I, s. 117 (»Henricus Dithlevius Viburg.«); Sixhøj nr. 28.

4. 10/1 1671. Niels Jensen Farstrup af Farstrup-A., f. c. 41; St. Aalbg. 60; Pr. 90; ~ 3/9 71 F. D. Sophie Henriksdtr., f. c. 50, † 22/4 07; see A. A. Damb i Balling-V.; O. J. Trans, r. Cap. i Sæby; Etm.; [b. 25/2 1707; Adelhuset br. 30/12 1704].

KUM I, s. 282 (»Nicolaus Ioannis Farstrupius«); Nygaards sedler: Pg. br., vielse.

5. 28/10 1700**. Jens Ottesen Grønbech af Grønbæk-S., f. c. 68; St. Aarh. 91; 1 ~ F. D. Helene Nielsdtr, Farstrup, † 27/9 12; 4 S., 1 D.; 2 ~ 14 Karen Andersdtr. Høyer, f. c. 87, † 13/5 24; F. A. Hansen H. til Østergaard i Salling; M. Anna Jensdtr. Møller; (50) 1 S. 1 D.; 3 ~ 28 Maren Lauritsdtr. Weidemann af Aars-H., f. c. 80, † 13/10 49; u. B.; see Etm.; Anders J. G. i Røgen-S.; J. M. Hvass i Durup-T.; J. R. Nybroe i Balling-V.; [† 7/7 1749].

KUM II, s. 183 (»Iohannes Otthonis Grønbech«); FAaW, s. 27.

6. 19/12 1738**, o. 25/2 39, F. S. Thomas Jensen Grønbech, f. 20/9 12; St. Vibg. 31; C. 26/1 36, n.; Pr. . . ; ~ Frausing, Hinge S., 29/6 53 Anna Dorothea Lunow, f. c. 27, † 26/4 54; F. Christian L., Herredsfoged i Lysgd. Hrd.; M. Kirstine Laasbye; 2 D.; see Etm.; [b. Kbh. 16/12 1769].

KUM II, s. 530 (»Thomas Grønbech«), 20 år gl.; Sixhøj nr. 967; Nygaards sedler: Vielse, hustrus far, hustrus mor.

7. 23/3 1770, o. 16/5, Niels Christian Stiernholm, d. Hjerk 1/12 37 (udenfor Ægteskab); F. Rasmus Herlofsen S., Eier af Kjeldgd.; M. Margrethe Henriksdtr. (Morsing) af Hjerk-H.; St. Aalbg. 60; C. 24/4 65, n.; Pr. . . ; ~ 21/9 70 F. D. Helene Grønbech, d. 2/5 54, b. 23/12 09; 2 S., 6 D.; [† 3/1 1818].

Nygaards sedler: Dåb, børn.

8. 15/6 el. 25/6 1818 [Hellum 28/3 06] Elias Fohlmann Finchenhoff; [29/9 1824 Vallensbæk; see der].

9. 27/4 1825, o. Roesk. 7/7, Peter Johansen Spang; [18/8 1830 Udby-Ø.; see Kbh. Hel. G. K., Sp.].

10. 17/11 1830, o. 8/1 31, Niels Munk Plum; [17/10 1845 V. og Ø. Hassing; see Taarnby].

11. 22/10 1845 [Helligsø-G. 9/10 38] Jacob Nicolai Garde; [31/3 1857 Veggerby-B.; see der].

12. 2/8 1857 [Haasum-R. 11/9 49] August Matzen; [14/7 1863 Junget-T.; see der].

13. 25/9 1863 [Sønderho 21/3 57] Carl Christian Permin, f. Helsing. 1/4 13; F. Joh. Henr. P., Kbmd.; M. Caroline Elisabeth Friis; St. pr. 33; C. 29/4 42, h.; p. Cap. Stadager-K. 5/10 50, o. Od. 30/10; ~ 12/8 59 Georgia Petersen af Nakskov-B., f. 1/5 31; (68) 3 S., 3 D.; [3/11 1873 Thorsager-B.; Mindegaver].

14. 19/2 1873. Jens Carl Frederik Adolph Hjorth; see Aadum.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.