Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1232. Udby og fra 15 . . Ørslev,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/106; L. S.*; L. P. B. 345; K. M. 22; Lkm. 1/793; M. 36;
Kbg. Udby 1645 (÷ 1690-98), Ørslev 1674 (÷ 1689-98).
———————————

1. 1535. Jeppe Jensen; [† 1544].

2. 1544. Ole . . . ; [† 1550].

3. 1550. Peder Pedersen; [† 1589].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. 1589. Laurits Jacobsen Cimber, f. Jydld.; 1 ~ Dorthea Hansdtr., † P. 6/4 91; 2 ~ (98) Anne Lauritsdtr. (Sstr. t. H. Lauritsen i Vordingborg-K.); 3 ~ Margrethe Hansdtr. † 30/1 15; [† 13/2 1622; Eptph.; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 146; Vordingborg byfoged: Skifteprot. (1574-1632), fol. 60a-61b; DanKir bd. 6, s. 918 (se nedenfor).

5. k. 10/4 1622 [n. Cap. Kbh. Frue K., o. 26/3 20 (Vikar for V. C. Køler)] Mag. Jens Nielsen Woldum; St. 13, Bacc. 14; Mag. Kbh. 28/5 33; 1 ~ Karen . . . ; 2 ~ (45) Dorthe . . . ; [† c. 1656; hans Navn paa Kirkeklokken 1631: »Her Jens Woldomb i Wby«].

KUM I, s. 9, 16, 116 (»Iohannes Nicolai Wollum«, »Dn. Ianus Nicolai Voldum, pastor in Wbye et Ørslauff«); PT 8:6 (1927), s. 186, 187; Kopskatten 1645, opsl. 72; DanKir bd. 6, s. 918 (se nedenfor).

6. 25/4 1656** [Rtr. Vdbg. 50] Hans Nielsen (Lynge?); St. Slangerup 45; Mag. (?); ~ Anne Henriksdtr.; 3 D.; 2 ~ 18/4 75 Jens Gregersen i Vdbg.; [† 1674; i hans Tid bestod Vdbg. Skolebibl. af 5 Bøger].

KUM I, s. 193 (»Iohannes Nicolaj«); SerRect s. 46; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 4.

7. 19/2 1670*. Marcus Bollesen; St. Helsing. 65; ~ 75 (Bev. 7/8) Marie Rasmusdtr., der endnu levede 05; [† 1686; Enken gav Vinkande og Sølvæske til K. 2/12 1705].

KUM I, s. 328 (»Marcus Boëlius Wardanus«); DanKir bd. 6, s. 914 (se nedenfor).

8. 27/4 1686 [Hunseby, k. 2 Paaskedag (8/4) 67] Samuel Jensen Ild, f. Kbh. 38; St. Kbh. 57; 1 ~ Maren Hansdtr., E. e. …., levede 25/5 82; 2 ~ 84 Dorothea Nielsdtr., b. 1/5 99; [† 31/3 1699; alvorlig og retsindig; formedelst Uenigheder med Aasmarke Eiere blev han uden Ansøgning kaldet hertil (cfr. Rh. 1/430); eiede Vindebygd. paa Lolld.; gav (11/6 96) 400 Rdlr. til Fattige i Kjøbelev-V. (see Hfm. 6/137); W. 1/501; N. 284; gav med sin 2. Hustru en Sølvkande til Hunseby K. 1684].

KUM I, s. 272 (»Samuel Iani Hafniensis«); DanKir bd. 6, s. 913 (Hunseby kirke).

9. 25/3 1699. Mag. Iver Arentsen Dam, f. Korsør 17/11 71; (Bdr. t. Maren A. D. ~ C. O. Hassel, r. Cap. i Skjelskør); F. Arent Jansen i Korsør; M. Cathrine Jacobsdtr. Danholm; St. Slag. 93; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ Stege 13/12 99 Karen Hansdtr. Gemzøe af Stege; 3 S., 7 D., hvoraf 1 S., 4 D. overlevede Forældrene; see Morten R. I. D. i Varde; (I. D. T. Just i Vammen-B.-L.); [† 26/3 1725; gav 100 Rdlr. til Fattige; hans Hustru syede og »stafferede« ny Messehagel til Ørslev K. 1713; Eptph.].

KUM II, s. 198 (»Ivarus Arnoldi Dam«), 310 (Mag.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1997; Korsør byfoged nr. 100; Gejstl. sk. Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 46, 100; Skifte efter hans forældre i AOL: Korsør byfoged, prot. I (1695-1708), fol. 121a, opsl. 120; Kbg. Stege (1691-1719 V) opsl. 29 (vielse); PT 1973, s. 131-146; DanKir bd. 6, s. 920-21 (se nedenfor).

10. 23/4 1725. Christian Peter Danielsen Runge*, f. Nykjøb. 5/2 95; F. D. R., Amtsskriver i Hütten A., senere Overførster i Lolld. og Falster; M. Marg. Øegaard; St. Nykjøb. 14, Bacc. 15; C. 9/3 17, l.; 1 ~ Nysted 22/11 26 (trol. 18/11) Sidsel (Cecilie) Marie Simonsdtr. Alrøe af Alrøe, b. 19/12 27; 2 ~ 28 Anna Cathrine Andersdtr. Schytte af Lynge-B., f. 08, † 54; 2 S., 3 D.; 3 ~ 58 Mette Gertsdtr. Krag af Ferslev-V., E. e. J. C. Møller i Sverborg, og † 11/12 79; u. B.; see J. E. J. Frankenau i Esbønderup-N.; H. Ditzel i Ø. Egesborg; [† 1776; „lærd og stor Mechanicus; forfærdigede Konst-Uhrer med Sang-Klokker, der spillede et Vers af en Psalme ved hvert Qvarteer-Time; forsømte ikke sit Præstelige Embed, men i sit stille Liv, arbeydede fast utroligt og forrettede siden sit Embed indtil hans Døds-Dag. Mærkeligt: da han blev begraved, lod hans egne Hænders Arbeyder sig høre, da hans Sangværker spillede Liig-Psalmen ved Liigbegængelsen“ (G. 3/1 290-91)].

KUM II, s. 383, 389 (»Christianus Petrus Runge«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 318, Horsens byfoged nr. 283; Kbg. Nysted (1721-79) opsl. 115 (trol.), 157 (1. vielse).

11. 10/7 1776 [Odden 66] Johan Grundtvig* af Vallekilde-H., f. p. Seierø 23/11 34; St. Roesk. 50; C. 14/10 54, h.; Odden 18/7 55*; p. Cap. Egebjerg 1/8 60, o. 5/12; ~ 4/10 68 Cathrine Marie Bang, f. p. Egebjerggd. 1/7 48, † Præstø 17/9 22; F. Kmrd. Niels Chr. B. af Vorbasse-G.; M. Ulrica Eleonore Schwane; 5 S., 2 D.; see Otto G. i Gladsaxe-H.; Nicolai F. S. G. til Kbh. Vartov K.; [† 5/1 1813; „Særdeles retskaffen, from og brav, men meget pedantisk og temmeligt gammeldags Mand“. See Mynsters Meddelelser; W. 3/267].

DBL.

12. 6/8 1813 [Helsing. St. Mariæ K.-K. 9/10 89] Prof. Henrik Paulin Sandal*, f. Sørup v. Svendbg. 7/5 51; F. Peder S., Degn; M. Ida Marg. Schmidt; St. Od. 72; C. 11/4 82, n.; tjente i Artilleriecorpset . . . ; Lærer v. Landcadet-Acad. 80; Sp. Magleby p. M. 19/5 86, o. 31/5; tit. Prof. 28/5 13; R. m. Apr. 23/6 15; ~ 78 Sophie Laurine Stalfest, f. 54, † 8/1 27; 4 S., 5 D.; (see J. L. S. Bohr i Møgeltønder; J. A. Mølsted i Jungshoved; H. G. V. Bohr i Sest); [# 2/6 1830; † Rønne 27/3 33; W. 3/668; N. 513; E. 3/7 og S. 3/8].

13. 18/8 1830 [Roslev-R. 27/4 25] Peter Johansen Spang; [3/6 1840 r. Cap. Kbh. Hel. G. K.; see Sp. ss.].

14. 17/7 1840 [Hammer-H. 5/11 30, o. 21/12] Johan Christian Resen Lund af N. Vedby-A., f. Brande 10/6 03; St. Hlh. 22; C. 19/10 26, l.; ~ 18/8 32 Hedvig Caroline Birch af St. Hedinge-H., f. N. Aaby 27/7 11, † 8/5 77; u. B.; [† 18/1 1874].

15. 24/4 1874. Peter Holm; [† 28/3 1878; see Lundforlund-G.].

16. 12/7 1878 [Skjørping-F. 1/8 73] Niels Valdemar Ambrosius Jensen; see Høiby Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Udby Kirke, s. 906-920, Ørslev Kirke, s. 921-930.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1396. Ørslev,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

———————————

0. 4/6 1532. Jens Lauritsen, luthersk P.

FR s. 316.

1. 15 . . Henrik Mikkelsen.

2. 15 . . Henrik . . . ; siges 1555 tillige at have faaet Udby; men hvorledes?

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Ørslev Kirke, s. 921-930.