Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 259. Ferslev og Vellerup,

Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/185; K. M. 57; Lkm. 1/297; Past. Holtens M. om Præster i Horns H.; M. 72; Kbg. 1814.
———————————

1. 15 . . Rasmus Jensen.

2. 15 . . Peder Nielsen.

3. 15 . . Jacob Nielsen.

4. (1584). Morten Jensen.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

5. (1608). Peder Jensen Kreme (Kregome), vistnok af Kregome-V.; see F. P. Fersløv her; J. P. Fersløv, r. Cap. i Tikjøb; [fmtl. † c. 1625].

KS 2:5 (1869-71), s. 148.

6. 1625. [p. Cap. Hjørlunde, o. 11/5 25] Alexis Henningsen, f. Ølskjøb; St. Roesk. 20, Bacc. 24; Hør. Kbh. (24); Pr. 10/6 40; [† 1645].

KUM I, s. 46 (»Alexius Hemmingius«), s. 67 (»Alexis Henningius, scholæ Hafn. collega.«); KS 4:3 (1893-95) s. 190 (provst); PT 8:6 (1927), s. 188 (den næste kap. i Hjørlunde blev ord. 29. juni 1625).

7. E. f. B. 11/4 1644** [r. Cap. Tikjøb 42] Frants Pedersen Fersløv, f. her c. 12; St. Roesk. 36; Pr. (61); ~ (45) Kirsten Villadsdtr.; [† 1663].

KUM I, s. 132 (»Franciscus Petri f. Ferslovius«); KS 2:1 (1857-59), s. 507 (»Frands Pedersen Fersløv«, 30 år gl.), s. 509 (32 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 114.

8. 1663 [Ourø, o. 4/7 45] Jens Danielsen Ranchel el. Hjelmsøe, f. Hjelmsøgd. 25/8 16; (Morbdr. t. D. A. Hoëthus, r. Cap. i Stubbekjøb.-B.); F. D. Henriksen; M. Gjertrud Jensdtr.; St. Roesk. 40; Hør. ss. (43); Pr. 64; 1 ~ F. E. p. Ourø: Ane . . . , † før 60; 2 ~ Mette Pedersdtr.; 6 S.; 2 ~ Etm.; see Daniel J. Ferslev i K. Stillinge; Peder J. Fersløw i Skjelby-G.; Christen J. Fersløv i Rorup-G.; [† 14/8 1684; Eptph. af sort Kalksten].

KUM I, s. 156 (»Iohannis(!) Danielis Helmsøe«); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 48; DanKir bd. 2, s. 2775 (se nedenfor); bd. 3, s. 1121 (Rorup kirke); Kopskatten 1645, opsl. 114.

9. 1684. Gert Christensen Krag af Ø. og V. Assels; St. Vibg. 72; 1 ~ 86 F. E.; 2 ~ Mette Christine Giødesdtr., f. Ribe 23/6 84, † Sverborg 28/8 57; (Sstr. t. P. Gjødesen i Skibby, til Hanne G. ~ Nr. 11 her og til A. Gjødesdtr. ~ H. T. Lyngbye i Hørby); F. G. Hansen, Handelsmd. og Overform. i Ribe; M. Karen Jensdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; see J. C. Møller i Sverborg; C. P. D. Runge i Udby-Ø.; (P. H. Fædder i Skanderborg-S.-S.); [† c. 1721].

KUM II, s. 31 (»Gerhardus Christiani Kragius«); Sixhøj nr. 526; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 53; FAaW, s. 31.

10. 6/6 1721 [Hør. Roesk. 15 . .] Mag. Bertel Mathias Hansen Lime; [22/9 1727 Rønnebæk-O.; see der].

11. 7/11 1727. Erik Jørgensen Sletting, f. Bjernede •/12 el. 25/2 02; (Bdr. t. O. J. Schow, r. Cap. i Stokkemarke); F. J. Sørensen (Schow), By- og Birkefgd. i Sorø; M. Helene Christophersdtr.; St. Sorø 22, Bacc. 23; Alumn. p. Valkendorfs Coll. 27; C. 27/2 25, l.; Pr. 51; ~ Sæby 18/11 28 Hanne Gjødesdtr., f. 20/2 92, † Mørkøv, Tuse Hrd., 8/1 69; (Sstr. t. P. Gjødesen i Skibby, til A. Gjødesdtr. ~ H. T. Lyngbye i Hørby og til Mette Christine G. ~ Nr. 9 her 2 ~ B. M. H. Lime i Rønnebæk-O. og); F. G. Hansen Boldkier, Handelsmd. og Overformynder i Ribe; M. Karen Jensdtr.; u. B.; [† 1/12 1762; Eptph.].

KUM II, s. 445, 450 (»Ericus Georgii Sletting«, 19 år gl.); SB s. 243; PT 1982, s. 99, note 1b; FAaW, s. 31; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 53; PT 10:5 (1938), s. 252-253; DanKir bd. 2, s. 2775 (se nedenfor).

12. 21/1 1763 [Skodborg i Sl. 60] Axel Joachimsen Rødberg, f. Voss, Bergens St., 24; F. J. R., Degn; St. Vibg. 49; C. •/9 57; (Sæby-G. 29/9 58*); 1 ~ 8/2 60 Anna Margrethe Witrock; † 2/5 02; F. Tolder i Heiligenhafen; u. B.; 2 ~ Marie Christiane Knoplauch, † 19/4 1850, Stdtr. af N. P. Aggerup i Skuldelev-S.; F. Christopher K., Magasinforv.; M. Christiane Elisabeth Klöcker; u. B.; [# 1787; † 7/5 1804].

KUM III, s. 93 (»Axelius Rødberg«, 24 år gl.); Sixhøj nr. 1155; Arends II, s. 215: W. I. 362; J. 219; R. 457 f.; Lengnick 1 Hf. 39; Richter; (Arends’ litteraturforkortelser); E. Brejls skifteuddr.: Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 71, 73.

13. 2/11 1787, o. 30/11, Rasmus Wolbye Mouritsen, f. Mølleborup 20/8 51; F. Jørgen M., Propr.; M. Christine Wolbye; St. Roesk. 69; C. . . , h.; ~ Fensmark 4/1 88 Birgitte Kirchhoff, d. Holme Olstrup f. c. 26/12 61 (d. 4/1 62), † 28/6 91; F. Søren Pedersen K., Forvalter v. Holmegd. i Sjæll.; M. Anna Thobyren Behr af Feldballe-N. i 98 Enke i Næstelsø; u. B.; [† 1798].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt Horns hrd. nr. 62, 69; i Randers amt Djurs Sønder hrd. nr. 88; Skanderborg og Åkær amter nr. 117 (hustrus farfar); Kbg. Fensmark (1735-1814) opsl. 79 (vielse); Kbg. Holme Olstrup (1645-1815) opsl. 82 (hustrus dåb); Nygaards sedler: Hustrus forældre.

14. 15/2 1799 [Tise, o. 23/3 92 ] Sivert Sivertsen, f. Hlydarenda p. Island 9/10 61; F. Sivert S., Herredsskrvr.; M. Helga Brynjulvsdtr.; St. Kbh. 82; C. 6/10 86, h.; Lærer v. Waisenhuset 88; ~ Kbh. Nic. K. 3/2 92 Eleonore Johanne Møinichen, f. 5/11 63, † 9/9 46; i Tise 3 S., 1 D.; [† 20/3 1815 el. 14].

15. 5/7 1815 [Græse-S. 13/6 02] Benjamin Fogh, f. Kbh. 72; F. Børge F., Kbmd.; M. Gundel Svane; St. pr. 88; C. 27/10 96, n.; Sp. Vandborg 3/10 89, o. Kbh. 9/11; ~ Christiane Frederikke Ewers, f. c. 74, † 8/6 53; F. Prof.; i Vandborg mindst 2 S., 2 D.; see P. C. D. Holst i Jyllinge-G.; Conrad B. T. F. i Tørring-H.; R. F. L. Top i Veierslev-B.; [† 1829].

16. 27/11 1829 [Herringe-F. 6/10 09] Andreas Bergmann; [12/2 1834 Tjæreby; see der].

17. 4/6 1834 [N. Omme-B. 13/2 28] Joachim Vilhelm Bang; [2/4 1850 Steenløse-V.; see der].

18. 9/6 1850 [Hasle-S.-L. 30/1 41, o. 2/4] Lic. theol. Christian Werliin, f. Kbh. 3/11 04; F. Andreas Frederik W., Malermstr.; M. Inger Thrane; St. Kbh. 24; C. 11/7 29, l.*; udenlands 31; Lic. theol. 7/4 38; ~ 34 Julie Constance Lytthans, f. Kbh. 7/12 13; sep. 43; 2 ~ Prof. Rasmus Villads Christ. Ferd. Winther; F. Oberstlieut. Johann Heinrich L., Muurmstr.; M. Louise Dorothea Borger; 1 S., 1 D.; [† 12/4 1866; E. 3/510 og S. 3/584].

(25/6 – 24/7 1866. P. Scharling; see Asmindrup-G.)

19. 24/7 1866 [Grumtoft, Flensbg. Pr., 21/8 58; afsat af d. t. R. 64, # 28/10 s. A. af d. d. R.] Aleth Sophus Hansen; [24/5 1870 Ledøie-S.; see der].

20. 30/11 1868 [Brøndum-S.-T. 1/8 57] Peter Estrup Jungersen af Bregninge-B., f. St. Brøndum 18/3 19; St. pr. 37; C. 24/4 43, h.; p. Cap. Hobro-S. 16/1 46, o. 27/3; ledig 10/11 47; p. Cap. Bredsten-S. 28/2 48; ~ 30/5 56 Beate Helm, f. 8/3 27; F. Henrik Gerner H., Apoth. i Hobro; M. Anania Gjern; (76) 1 S., 4 D.; [† 13/7 1876].

21. 13/11 1876 [Estvad-R. 23/4 72, o. 3/7] F. Bdr. Christian Mørk Jungersen af Bregninge-B., f. Harridslev 15/6 32; St. Slag. 51; C. 28/1 58, h1.; Skllrr. i Nybg. 60; ~ 2/8 61 Laura Balslev af Eilby-M., f. 29/8 39; (73) 1 S., 5 D.; „Past. J. kom til Estvad-R. i Juli 72 efter en velbegavet, elsket og afholdt Mand, Pastor Bülow, og, da han havde en noget afvigende Anskuelse i visse Retninger, syntes det først, som om han ikke ret vilde finde Indgang; men ved sin godmodige, kjærlige og velvillige Omgang lykkedes det ham i høi Grad at vinde saavel Gamles som Unges Agtelse og Kjærlighed.“ Før hans Afreise hertil overraktes ham et smukt Taffeluhr og en Frugtopsats. See Nat. Tid. 275.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 2 Frederiksborg Amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Ferslev Kirke, s. 2755-2778; Vellerup Kirke, s. 2779-2792.
Rørdam, Holger Fr.: Provst Aleth Hansens Erindringer om hans første Præstevirksomhed i Husby i Angel. Kirkehistoriske Samlinger. 4:3 (1893-95), s. 211-275.