Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1131. Sæby og Gjershøi,

Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/224; L. P. B. 170; K. M. 201; Lkm. 1/231; M. 95; Kbg. 1710.
———————————

1. c. 1583. Jørgen Svendsen; i 30 Aar; St. i Kbh. (78); [† c. 1613].

F-P s. 86 (»Georgius Svenonis«); KS 2:4 (1867-68), s. 406; 2:5 (1869-71), s. 152.

2. c. 1613. Knud Andersen Møenboe; i 4 Aar; St. i Kbh. (09); [† el. befordret 1617].

F-P s. 244 (»Canutus Andreæ Meonensis«).

3. o. 10/9 1617. Niels Pedersen Winther, f. p. Mors; maaskee St. Slag. 16; ~ . . . . ; 1 S.; vist 2 ~ Etm.; [† c. 1630; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KUM I, s. 22 (»Nicolaus Petri Cimber«); PT 8:6 (1927) s. 184; KS 2:6 (1872-73), s. 385; Kopskatten 1645, opsl. 96.

4. o. 21/9 1630. Hans Pedersen Morsing; St. Aarh. 27; Pr. 26/6 58; ~ F. E.(?); 1 D.; [† 1666; Lgst.].

KUM I, s. 85 (»Iohan. Pet. Morsian.«); PT 8:6 (1927) s. 191; DanKir bd. 3, s. 941 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 96.

5. 1666 [p. Cap.* c. 63(?)] Jochum Jensen Bruun*; F. J. B., Ridefgd. paa Samsø; St. Hlh. 62; 1 ~ 67 (Bev. 26/6) Elisabeth Augusta Andersdtr.; 2 ~ Roesk. Dk. 18/6 78 Anna Lisbeth Jørgensdtr.; see J. H. Hornemann i Lerup-T.; P. A. Friis i Skamstrup-F.; J. O. Brasen i Nordby p. F.; Jacob J. B. i Taulov; G. J. Bruun i Gjerrild-H.; [† 8/5 1714; maatte 69 betale 50 Rdlr. til Enkekassen, fordi han havde forsømt een Prædiken (Pont. Ann. 4/545); T. 288].

KUM I, s. 308 (»Ioachimus Iani Brun«); Hlh., s. 60; PT 6:2 (1911), s. 275, 276; 1983, s. 28; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 16.

6. 18/5 1714 [Glostrup 19/11 11**] Knud Arrild Christensen Friis* af Boddum-Y.-H., d. 11/12 84; St. Aarh. 02; C. 18/3 09, l.; Pr. 46; 1 ~ F. D. i Glostrup: Johanne Helt, f. c. 87, b. 28/2 45; her 3 S., 2 D; 2 ~ 20/7 46 Anna Margrethe Jensen; 1 D.; 2 ~ O. J. Grundtvig i Vallekilde-H.; [b. 9/12 1763; W. 3/931].

KUM II, s. 279 (»Canutus Aurelius Friis«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Dåb; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 19, i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 34, i København amt, Smørum hrd. nr. 40.
(29/9 1758*. Axel Joachimsen Rødberg; see Ferslev-V.)

7. 30/12 1763, o. 24/1, Jens Rasmussen Hassing, f. Slag. 23/12 28; F. R. H.; M. Barbara Jensdtr.; St. Od. 50; C. 15/9 55, h.; ~ Anne Catharine Elisabeth Rasmussen, f. c. 26, b. 19/2 10; 1 D.; [b. 7/3 1785; Portrait fra 1773 i Sæby K.].

KUM III, s. 101 (»Ianus Erasmi Hassing«, 23 år gl.); DanKir bd. 3, s. 939 (se nedenfor).

8. 15/10 1783**, o. 24/10, Hans Hansen Pechmann (Pichmann), f. Ribe 49; F. H. P.; M. Maren Sevel; St. Ribe 66; C. 28/9 71, n.; ~ 4/6 84 Kirsten Liunge; F. vist Isenkrmr. i Kbh.; 1 S., 2 D.; (see V. F. C. Worsøe i Gundslev; S. L. H. C. E. Worsøe i Stadil); [b. 5/3 1795].

9. 10/4 1795, o. 15/4, Palæmon Christian Schønberg, f. Roesk. 67; F. Johan S., Gartner el. Kbmd.; M. Elisabeth Friborg; St. Roesk. 87; C. 7/11 92, l.; ~ Anne Nørager, † 15/3 61; F. Jens Mogensen N., Amtsforv. p. Frederiksberg; M. Mette Elisabeth Tryde; 1 S., 1 D.; [† 25/11 1829].

10. 25/11 1829, o. 26/3 30, Johan Frederik Storck, f. Kbh. 4/1 99; F. Joh. Fred. St., Bogholder v. Schimmelmanns Sukkerraffinaderie; M. Inger Marie Pedersen; St. Kbh. 17; C. 23/4 22, l.; 1 ~ 25/6 30 Anna Charlotte Henriette Lund, † 7/10 34; F. Ankersmed paa Chrhvn.; 1 S., 1 D.; 2 ~ 41 Louise Margrethe Eleonore Sophie, Comtesse Tramp, f. 26/10 12; 1 D.; [† 20/5 1854].

11. 17/8 1854 [Hurup 25/10 36] Conrad Ditlev Sørensen, f. 12/6 04; F. Thomas S., Eier af Gottesgabe; M. Gjertrud Kirstine Pedersen; St. Nakskov 24; C. 6/7 30, h.; p. Cap. Ourø 26/11 30, o. 8/4 31; o. Degn paa Romø 5/12 32; ~ Amalie Tugendreich Fischer af Vestenskov-K.; u. B.; [# 9/3 1868; † Frederiksberg 10/1 76].

12. 23/6 1868 [Cat. Fred. Trin. K. 24/2 61, o. 24/4] Carl Viggo Gøtzsche af Finderup, f. 15/1 33; St. Slag. 49; C. 19/1 55, l.; Udgiver af „kirkeligt Maanedsblad“; ~ 24/5 61 Anna Maria Pouline Hjort, f. 5/3 37; F. Jstrd. Siegfried Christ. Fred. H. af Kbh. Holmens K. (F. blev Biskop i Ribe), Foged i Løve H.; M. Frederikke Elise Armgaard (Armgarte) Budde; (68) 4 S.; [17/7 1875 Fred. Mich. K.-E.; # 95; † 24/6 1901; Mindekrans i Erridsø Kirke].

DanKir bd. 17, s. 3639 (Erritsø Kirke).

13. 29/8 1875 [Olderup, Husum-Bredsted Pr., 16/6 51, o. Hjortkjær 18/9; Hjortkjær, Aabenraa Pr., 15/7 61; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Lærer v. deels Hors. Bgrsk., deels Latinskolens Forberedelsesklasse i 8 ½ Aar] Johan Iver Momme af Stouby-H., f. 26/3 19; St. Chrhvns. Bgdsk. 39; C. 27/4 46, h.; Skolebest. Rudkjøb. 47; R.* 98; ~ Beftoft 5/11 51 Laura Augusta Lindbom, f. Kbh. 14/5 23, † 12/2 1907; F. Major Joh. Fred. L., Garvermstr.; M. Regine Sandrue; 1 S.; [† 24/7 1902].

Arends II, s. 80: M. 132, 477; Fr. B. I. 315; Elv. 498; Gr. & H.-F. 206; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Sæby Kirke, s. 933-944, Gershøj Kirke, s. 945-957.