Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

Fredericia.

No 273. Sognepræster til Michaelis Kirke og Erridsø,

Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 1/775; L. P. B. 535; M. S. III.; Wilse: Om Fredericia; Lkm. 6/183; Kbg. Fred. Mich. K. 1694, Erridsø 1756.
Anm. Michaelis K. blev bygget i 1665 af Bindingsværk (indviet 68), 1722 af Grundmuur; Gudstjenesten, som tidligere holdtes paa Tydsk, holdes fra Slutningen af 18de Aarhundrede paa Dansk; Erridsø, som tilforn hørte til Taulov, blev eft. Rescr. 7/12 1665 i Aaret 1667 Annex til Michaelis K.
———————————

1. 23/10 1665, E. f. B. 6/11, Immanuel Cirsovius, f. i Pommern c. 37; ~ 66 (Bev. 17/1) Dorthea Jørgensdtr. Harder af St. Magleby; see Etm.; J. Reimer, r. Cap. her; [b. 5/9 1693; Skilderi i Kirken].

Nygaards sedler: Begr..

2. 6/8 1693. Nicholai Wichmann; ~ F. D. Magdalene Immanuelsdtr. Cirsovius, f. c. 72, b. her 13/12 40; 4 S., 3 D.; [b. 28/4 1707].

Nygaards sedler: Børn, barn 1703, enkens begr..

3. 26/3 1708 [Fp. i Brabant 04] Mag. Henrik Ludvigsen Pontoppidan* af Aarh. Dk., f. Herlufmagle 4/4 79; St. Aarh. 97, Bacc. 98; C. 99; Mag. Kbh. 28/5 10; Pr. 18; ~ 04 Anna Rosine Biehl (Jungfos), f. c. 84, b. 21/6 58; F. Kbmd. i Hamborg; 3 S., 3 D.; see David H. P. t. Kbh. Hel. G. K.; J. D. Kellinghusen i Kippinge-B.; (M. S. Blangsted i V. Nykirke-F.; L. P. C. Bøtcher i Valløby-T.; H. P. Bøtcher i Kvislemark-F.); [† 16/10 1760; stor og anseelig; hans Aasyn spaaede om et ærligt Hjerte, det hans Levnet og beviste; var begavet med en eftertrykkelig og bevægende Maade at tale paa; G. 2/2 181].

KUM II, s. 229, 234, 346 (»Henricus Ludovici Pontoppidanus«); Nygaards sedler: Hustrus begravelse.

4. 7/3 1760 [r. Cap.* og Sp. t. E. 8/8 33, o. 21/10] Valentin Johansen Bonifacius, f. Brodersby i Sl. 3/2 97; F. J. Christ. B., Gjæstgiver; M. Margrethe Magdalene Bondi; St. Slesvig t. Kiel 19; C. i Kbh. 25; ~ 9/11 34 Birgitte Marie Florusdtr. Friis, f. c. 10, † 19/6 81; F. F. F., Commandeur; M. Barbara Ludvigsdtr. Pontoppidan af Aarh. Dk.; u. B.; [b. 14/12 1764].

KUM II, s. 467 (»Valentinus Bonifacius, Schlesevicensis«, 26 år gl.); Achelis I, nr. 4902.

5. 24/12 1764 [r. Cap.* o.s.v. 7/3 60] Jens Jensen Bergendal af Fred. Trin. K.-V., f. 5/8 27; St. Fred. 42; Hør. Fred. 46; C. 49; p. Cap. Fred. Mich. K.-E. 6/11 56, o. 8/12; ~ Cathrine Sophie Pedersdtr. Clod, f. Helsing. 27/8 20, † 23/5 92; F. Mag. P. Marcussen C., Rtr. ss.; M. Anna Johansdtr. Schrøder af Helsing. St. Olai K.; u. B.; [† 6/1 1787; var Eier af Erridsø Kirke fra 78, hans Enke solgte 87 til Kap. Jochum Reimar Fenger; W. 1/99 og N. 55].

Kbg. Fred. Mich. K. (1764-1814), opsl. 270; DanKir bd. 17, s. 3612 (se nedenfor).

6. 13/4 1787 [Grinderslev-G. 11/12 76, o. 19/3 77] Mag. Laurits Hasse* af Vibg. Dk., f. Skive 20/2 37; St. Vibg. 54, Bacc. 55; C. 28/3 57, h.; Hør. Vibg. 60; Mag. 70 el. 73; Pr. 81; ligeledes Pr. her 96-03; Forligelsescomm. i 16 Aar; ~ 10/6 72 Charlotte Amalie Mangor af Gjentofte-L., f. 20/6 52, † 3/1 22; 3 S., 5 D.; [# som Cons.-Rd. 4/3 1818; † 5/4 21; utrættelig og virksom; besad Færdighed i morende og nyttige Haandarbeider; N. 226; E. 1/588 og S. 1/717].

KUM III, s. 137, 146 (»Laurentius Hasse«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1199.

7. 12/6 1818 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 18/6 02] Andreas Peter Meden; [19/3 1830 Kippinge-B.; see der].

8. 2/6 1830 [r. Cap. Chrhvns. Frelsers K. 11/8 26] Niels Henrik Gude, f. Kbh. 8/9 84; F. Kmrd. Niels G., Hof- og Proviantforv.; M. Cathrine Marie Walbohm; St. Kbhs. Bgdsk. 00; C. 21/10 03, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 04 – 11/12 08; Overlærer v. Gratistsk. 05; Cat. Kbh. Trin. K. 6/1 09, o. 4/10; P. t. Alm. Hosp. o.s.v. 29/4 12; R. m. Kbh. Sp. 28/1 17; tillige P. v. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 25/3 18 – 31/12 28; 1 ~ Kbh. 8/9 13 Marie Elisabeth Thombsen, f. Vdgbg. 20/6 67, † Chrhvn. 23/7 30; u. B.; 2 ~ 5/6 31 Johanne Charlotte Boeck, f. Kbh. 1/11 02, † Slesvig 27/3 41; F. Jstrd. Christian Carl B., Foged i Elbo, Holmans og Brusk Herreder; M. Anna Elisabeth Buchhave, u. B.; [† 6/7 1840; E. 1/521 og S. 1/604].

Borchs K. nr. 488.

9. 3/11 1840 [Laastrup-S. 9/1 29] Dr. th. Hans Christian Rørdam; [25/9 1850 Hammer-L.; see der].

10. 10/12 1850 [Vonsbæk i Sl. 30/8 44] Carl Christian Boisen; Pr. 9/2 56; [29/9 1860 Ribe Dk.; see der].

11. 8/12 1860 [Sorø 16/2 49] Dr. ph. Frederik Ludvig Bang Zeuthen af Skamby, f. 4/8 05; St. Od. 22; C. 10/1 26, l.; Alumnus p. Borchs Coll. •/12 29 – •/3 32; Mag. 7/2 33 (dvs. 10/5 54 Dr. ph.); udenlands •/4 33 – •/8 34; atter Alumnus p. Borchs Coll. •/1 – •/5 35; Sp. Grimstrup-Aa. 6/5 35, o. 24/6; Tømmerup 25/8 42; Dr. phil. 10/5 54; R.* 6/10 60; ~ 30/9 35 Magdalene Hedvig Johanne Laub af Frørup, f. 28/1 14, † 19/8 81; 3 S., 2 D.; see Frederik Z. i Everdrup; [† 30/9 1874; „Hans Personlighed, saaledes som man lærer den at kjende af hans Autobiographie, havde et tiltalende Præg af elskværdig Naturlighed og Oprigtighed samt levende Christendom“. See D. T. 74/265; E. 3/639; S 3/711].

Borchs K. nr. 524; Elvius s. 125.

12. 17/7 1875 Carl Viggo Gøtzsche; see Sæby-G.

———————————

 

 

Fredericia.

No 274. Sognecapellaner til Michaelis Kirke og Erridsø (fra 29/1 1735 Sognepræster til eller Bestyrere af sidstnævnte Sogn).

[Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

Lkm. 6/186.
———————————
(Jens Ravn, kaldet af Sp. 26/9 1667, men Valget casseret)

1. 30/10 1667, E. f. B. 6/3 68, Johan Lobedanz af Morsum p. Sild, f. Husum 26/12 35; St. i Rostock 56, i Helmstedt 59, i Kbh. 67; ~ 69 (Bev. 21/7) Mette Nielsdtr.; [† •/4 1676].

Achelis I, nr. 2641; KUM II, s. 3 (»Iohannes Lobedantz Holsatus«); Arends II, s. 32.

2. 5/3 1677. Jochum Reimer af Bedsted, f. Haderslev 45; St. Haderslev t. Kiel 66; 1 ~ 77 (Bev. 24/10) Hagar Behrends, E. e. Joch. Grotham, † c. 78; u. B.; 2 ~ Dorothea Immanuelsdtr. Cirsovius af Fred. Mich. K.-E., f. c. 68, † 56; 14 B.; see P. S. Lobedanz her; (S. H. Ammidsbøll i Flade-D.; P. N. Lobedanz i Haarby-L.; M. Meyland i Fjelstrup); [b. 17/2 1710].

Achelis I, nr. 2962; VejAar 1915, s. 237 (se nedenfor); PT 11:2 (1941), s. 137; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; Nygaards sedler: Børn, testamente; Bed-1600 s. 9.

3. 11/8 1710. Jørgen Albrecht Freuchen, f. Vojensgd., Hammelev S. 78; (Bdr. t. Nicolai F. i Branderup); F. Nicolaus F., Forp. af Voiensgd., siden Bysecr. i Haderslev; St. Haderslev t. Wittenberg 95, i Kbh. 97; ~ Sophie Elisabeth Johansdtr. Monrad af Aastrup i Hadersl. Pr., f. c. 82; 1 S., 2 ~ Etm.; [† 16/5 1714].

Achelis I, nr. 3966; KUM II, s. 232 (»Georgius Albertus Freuchen Hatersleb. Cimber«); Nygaards sedler: Børn.

4. 9/7 1714. Johan Ratenburg af Tinglev, f. 12/6 86; St. i Kiel 09, i Kbh. 14; ~ Fred. Mich K. 27/6 15 F. E., b. 7/10 40; 1 S.; see Jørgen Albrecht J. R. i Lyderslev-F.; [† 11/11 1718; Hustrus Fader, J. J. Monrad i Aastrup, gav to Alterstager til Erridsø Kirke 1716].

Achelis I, nr. 4509; KUM II, s. 382 (»Iohannes Ratenburgus, Tundera Holsatus«, 28 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, enkens begr.; DanKir bd. 17, s. 3631, 3650 (se nedenfor).

5. 25/11 1718. Peder Samuelsen Lobedanz, f. Fred. c. 82; F. Samuel L., Kbmd.; St. Od. 01; ~ 2/5 19 Ursula Christine Jochumsdtr. Reimer, Dtr. af Nr. 2, f. c. 90, b. 15/1 41; 3 S., 3D.; see I. Thomsen i Vedsted; (V. C. A. Herbst i Kongsted; L. A. Brodersen i Vedsted); [† 19/5 1733].

KUM II, s. 266 (»Petrus Samuelis Lobedants«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315.

6. 8/8 1733, o. 21/10, Valentin Johansen Bonifacius; [7/3 1760 Sp.*; see der].

7. 7/3 1760 [p. Cap. her 6/11 56, o. 8/12] Jens Jensen Bergendal; [14/12 1764 Sp.*; see der].

8. 14/12 1764, o. Od. 1/2 65 [Hør. Fred. . . .] Laurits Pedersen Satterup; [26/10 1770 Dannemarre-T.; see der].

9. 27/12 1770, o. 22/2 71, Jochum Reimer Fenger, f. Fred. 24/1 43; (Bdr. t. Maria Elisabeth P. F. ~ D. R. Fog i Faaborg-D. og t. Jens F. i Vinding-V.); F. Poul Jensen F., Kbmd.; M. Helene Cathrine (Nicolaisdtr.) Lobedanz; St. Fred. 60; C. 30/9 63, h.; ~ 9/6 73 Anna Scolastica Pagh, d. 11/1 50, † 9/1 17; F. Mikkel Nielsen P. i Fredericia (Bdr. t. Mette P. ~ D. H. Pontoppidan t. Kbh. Hel. G. K. og Farbdr. t. Anna M. P. ~ J. W. Holm i Høien-J.); M. Inger Pedersdtr.; see Poul F. i Bredstrup; [† 8/7 1802; købte Erridsø Kirke 1787, hans Enke og derefter hendes Familie beholdt den til 1852].

E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 1315; Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 204; PT 1998, s. 47 (M. S. Kellinghusen); DanKir bd. 17, s. 3612 (se nedenfor).

10. 7/1 1803, o. 26/4, Jacob Schjerning; [24/7 1812 Fredericia Trin.-K.-V.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————

 

 

Fredericia.

No 275. Ordinerede Catecheter til Michaelis Kirke.

[Elbo Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

———————————

1. 14/9 1825, o. 28/10, Lars Christian Brøchner; [4/6 1834 Everdrup; see der].

2. 9/9 1834 [r. Cap. Skovlænge-S.-G. 31/3 30] Johannes Galskjøt; [1/8 1841 Korsør-T.; see Magleby-H.].

3. 30/9 1841, o. 25/11 [c. Lærer i Nyborg 36–38] Jørgen Laurits Vilhelm Hansen; [26/9 1850 Hammelev; see Fjelstrup].

4. 2/12 1850, o. 22/1 51, Adolph Emil Fritz; [19/4 1859 Almind-V.; see der].

5. 17/7 1859 [p. Cap. Veggerløse 25/1 56, o. 15/2; Hesselager 27/7 58] Jacob Sidenius af Hesselager, f. Tirsted 3/3 23; St. Rand. 42; C. 10/7 48, h1; ~ 10/8 59 Anna Cathrine Schouboe af Vigsnæs, f. 8/3 18; u. B.; [13/12 1872 Ærøskjøb.].

6. 11/6 1872, o. 8/7 [Lærer v. Fred. Instit. 10/3 63] Ludvig Michael Valeur af Vitten-H.-H., f. S. Felding 18/7 38; St. Aarh. 56; C. 29/1 62, h1.; ~ Fred. 18/9 72 Caroline Christine Valeur, f. Fred. 23/11 46; F. Kmrd. Jens Gleerup V., Kæmner og Mølleeier; M. Ane Cathr. Magd. Høst af Smidstrup-S.; (73) 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2006. Fredericia Skt. Michaelis Kirke, s. 359-432, Erritsø Kirke, s. 3611-3660 (udg. 2023).
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Fredericia. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 181-185.
Hansen, Marius: Erritsø gamle Kirke. Vejle Amts Aarbog 1915, s. 211-248.