Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1474. Aastrup,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1574 (÷ 1618–74).
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1537. Johannes Nissen Krøger, f. c. 07; see Claus J. K. i Oxenvad-J.; 2 Etm.; [† 1559; (J. 179; R. 270 f.; V. f. K. 2 R. VII. 445. 503)].

2. 1559. Laurits Nicolai (»Krøger«); ~ F. D. . . . Johansdtr. Krøger; 2 ~ Etm.; [† 1567; (J. 179; R. 271–73; V. f. K. 2 R. VII. 445. 503)].

3. 1567. Laurits Michelsen »Varensis«, maaskee fra Varde; ~ F. E., † 98 see Etm.; (L. Pors i Oxenvad-J.); [† c. 1597; hans Børn antog Moderens Slægtsnavn; (J. 179; R. 273; V. f. K. 2 R. VII. 444 ff. 504)].

4. c. 1598. F. S. Laurits Lauritsen Krøger, f. c. 72; St. i Kbh. (28/7 97); ~ 18/6 98 Metta Bertelsdtr. af Gl. Haderslev; [# el. † 1650; (J. 179; R. 273; V. f. K. 2 R. VII. 444 ff.); Achelis I, nr. 937; KoM, s. 348; F-P s. 115].

5. 1650 [p. Cap.* 42] Lorentz (Laurentius) Pors; [1659 Oxenvad-J.; see der].

6. 1659 [Diak. Svenstrup, o. 22/11 44] Jørgen Lauritsen Tydsk, f. Kjerteminde c. 09 (19?); F. L. Jørgensen T., Rdmd.; St. Od. 35; Rtr. Faabg. 15/3 38, removeret 40 for Skolens Forsømmelse; Rtr. Ærøskjøb. 28/4 41; 1 ~ Catharine . . . , † 6/2 46; 2 ~ 4/10 46 Anna Davidsdtr. Monrad af Kettinge, f. c. •/1 20, † 28/5 94; mindst 2 S.; see D. J. Monrad p. Amrum; Etm.; [† 1675; hans Børn af 2det Ægtesk. antog Moderens Slægtsnavn; (W. III. 238; J. 180. 1624. 1641; R. 273 f.; Giessing III. 177 Note a; K.-S. 3 R. V. 134. 143. 144; Fynske Saml. III. 70 Note); Strøm 1, s. 70; KUM I, s. 126 (»Georgius Laurentij Kartemindensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Georgius Laurentii Chartemindanus«), s. 134 (»Georgius Laurentii«, 35 år gl.); Kbg. Åstrup (1675-1726), s. 186, 189, opsl. 116, 117 (enkens død og begr.)].

7. 1/7 1674**. F. S. Johannes Jørgensen Monrad*, f. Svenstrup 31/10 47; St. Lübeck t. Kønigsberg 68; 1 ~ 12/9 76 Dorothea Elisabeth Anthonsdtr. Kling(e), † 16/5 95; (Sstr. t. Friedrich A. K. i Halk og Faster t. A. B. Klinge i Vonsbæk); F. A. Friderichsen K., Bgmstr. i Haderslev; M. Anna Elisabeth . . . . ; 2 S., 4 D.; 2 ~ 10/9 96 Gjertrud Justsdtr. Lauenstein, f. Assens 6/4 44, † 16/9 14, E. e. Christopher Mussmann, dep. Bgr. i Haderslev; (Moster t. A. C. H. Fohlmann ~ N. M. Hommel i Skjelby-Gj., Faster t. Anne Ingeborg L. ~ S. Jacobsen i K. Hvalsø-S. og t. Marie Elisabeth L. ~ O. K. J. Grundtvig i Vallekilde-H.); F. J. L., Bgmstr. i Haderslev; M. Ingeborg Paulsdtr. Richertsen; u. B.; see Etm.; Anton M. i Gl. Haderslev; J. A. Freuchen og J. Ratenburg, r. Cap. t. Fred. Mich. K.-E.; (P. Bertelsen i Gl. Haderslev; A. Bertelsen i Tyrstrup-H.); [† 31/10 1725; gav 1716 to Alterstager til Erridsø Kirke; (J. 180; R. 274–80; Køn. Matr. II. 51; Had. Joh. 37; Tresch. 314; Giessing III. 177–88. 203; Sl. Kb. Ud. 223 L. 4–3 n.; Pr. Saml. 176 ff.; P.-T. 9 R. V. 136); Achelis I, nr. 3024; Danske Kancelli: Kaldsbrev som kap. med succ.; Kbg. Åstrup (1675-1726) opsl. 291 (2. hustrus død og begr.); PT 9:5 (1932) s. 135; 1998, s. 75, 78; 2005, s. 110-111; DanKir bd. 17, s. 3631, 3650 (Erritsø Kirke)].

8. 1725 [p. Cap.* 05**] F. S. Jørgen Monrad, f. 19/6 84; St. i Rostock 02, i Kbh. c. 04; ~ Arrild 14/8 08 Hylleborg Truelsdtr. Berthelsen, f. 84, † 64; F. T. B., Herredsfdg. i N. Rangstrup; M. Abelone Caspergaard; B.; [† 21/7 1762; (J. 180; R. 280 ff.; Rost. Matr.; Had. Joh. 41; Giessing III. 188 ff. 203; Sl. Kb. Ud. 154; V. f. K. 2 R. VII. 434; P.-T. 8 R. IV. 242); Achelis I, nr. 4230; Kbg. Arrild (1659-1814), f. 244b, opsl. 245 (vielse); 293 (søn Johannes)].

9. 1762 [Inform. v. Opfostringshuset p. Chrhvn. i 7 Aar] Jacob Eskildsen Bondesen; [1770 Moltrup-B.; see der].

10. 1770 [p. Cap. Helsingør . . .] Johann Christian Lautrup; [1776 Tyrstrup-H.; see der].

11. 1776. Ivar Pedersen Bjørn; [1782 Bjolderup; see der].

12. 1782 [p. Cap. Gram 68] Friderich Christian Claudi, f. Østerbygd., Ødis S., 6/1 39; F. Claus Wilhelm C., Forp.; M. Johanne Hieronyma Rodriquetz af Kbh. Trin. K.; St. pr. 56; 1 ~ Gram 14/11 82 Marie Kirstine Lydiksen Schmidt, f. Ribe 7/6 48, † 27/1 92; F. Jens Lydiksen, Værtshusholder; M. Kirstine . . . ; 2 ~ Aastrup 10/5 93 Mette Cathrine Mathiasdtr. Brandt, d. Nordborg 28/7 63, † Haderslev 29/9 36; F. M. Jepsen B., Thingskrvr.; M. Valborg Kruckou; [† 19/4 1805; (J. 180. 1499; R. 402; M. 4); Achelis II, nr. 6221a; Kbg. Gram (1762-1786), s. 322, opsl. 170 (vielse)].

13. 1806 [p. Cap. f. Diak. i Løit 99] Knud Nissen af Løit Diak., f. 30/1 65; St. Haderslev t. Kiel 86; C. Gottorp 98; O.; [† 29/6 1822; (J. 180. 258; M. 4; Had. Joh. 50; Wulff. 21; Pr.-Ber. 1823 III. 133); Achelis II, nr. 7288].

14. 1823 [Vodder 5/9 14] Hans Christian Fischer; [1833 Aller-T.; see der].

15. 8/10 1833 [S. Felding-A. 14/9 27, o. 14/12] Hans Vilhelm Hertel; [24/9 1841 Moltrup-B.; see der].

16. 31/1 1842 [Sneibjerg-T. 16/3 1839, o. 14/5] Frederik Christian Hansen; [1851 Hatsted-S.; see Sottrup].

17. 18/4 1851 [Hjortlund-K. 9/2 36] Hans Bøllemose, f. Od. 29/1 04; F. Peter B., Kbmd.; M. Karen Jensen; St. Od. 22; C. 30/4 27, h.; r. Cap. Nykjøbing-L. E. 14/7 29, o. 29/10; ~ 27/8 29 Ane Cathrine Bidstrup, Pleiedtr. af Past. Omann i Vissenbjerg, f. 24/10 02, † 23/11 71; F. Nic. B., Stud. og Degn v. alm. Hosp. i Kbh.; M. Cecilie Ottesen; 3 S., 1 D.; see Emil F. B. i Grindsted-G.; [† 21/12 1877; (W. I. 638, Suppl. 64; J. 1489; M. 4; Elv. 655; Fr. B. I. 77)].

19. 1878. Jens Andreas Theodor Dreesen; see Hjortkjær.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Åstrup Kirke, s. 519-537.