Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1344. Sognepræster i Vissenbjerg,

Odense (før Baag) Herred og Amt, Fyens Stift.

J. M. 361; M. S. 2-a/92; Bl. F. G. 2/1 335; B. M. 303; Lkm. 2/412; St. M.; Kbg. 1739 (÷ 1743–65).
Anm. Præsten boer i Fuglevig.
———————————

1. (1539. 65). Mag. Mikkel Nielsen; maaskee St. 21; Pr. (39. 55); see Etm.; 6/1 1554: »Brev for M. Michel, Sognepræst i Vissenberg Sogn, paa Kronens Part af Tienden af Vissenberg Sogn, mod aarlig at yde Lensmanden i Odense 8 Ørt. Rug, 8 Ørt. Byg og 8 Ørt. Havre«; skal have bekostet Prædikestolen c. 80.

FS nr. 566 (»Michael Nicolai«); KB bd. 1 (1551-1555) s. 282; KS 4:6 (1872-73), s. 705 (provst); 6:2 (1936-38), s. 462 (fejlidentificeret); 6:3 (1939-41) s. 179; KR nr. 1060; DanKir bd. 9, s. 3409, 3414 (se nedenfor).

2. (1588). Anders Lauritsen, f. Bog.; St. 61; ~ F. D. Marine Mikkelsdtr.; 5 B.; see Etm.; C. Lauritsen i Jordløse-H.; [† c. 1604; „docebat fere ακολουθα solito more“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 162 (»Andreas Laurentii Bogonianus«).

3. c. 1604 [Rtr. Faabg. 01] F. S. Laurits Andersen Fuglevig; St. 00; ~ . . . . ; 1 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Christen L. F. i Søllested-V.; [† c. 1632].

FS nr. 499 (»Laurentius Andreæ Fulevig«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 608.
(1632. Bertel Christensen Møborg; see Hundborg-J.)

4. 1632 [r. Cap. Bogense-S., o. 7/12 28] Christopher Christensen Hesselager af Hesselager, f. 99; St. Od. 22; Rtr. Bogense 8/3 27; ~ F. E.; 1 D.; see Etm.; [† 16. . ; Pg. br. 37; der var Strid om hans Kaldelse: »Sognets beboere klagede til biskoppen over, at provsten og kaldsmændene med birkefogeden i spidsen havde kaldet præsten, uden at høre to andre kandidater prædike. Om end én af disse, Bertel Christiansen Møborg, efter dom fik kongens brev på kaldet, og biskoppen rådede lensmanden til at fuldbyrde ordren, gik embedet til Christoffer Christensen«; hans Navn paa en lille Klokke 1644].

KUM I, s. 55 (»Christophorus Christierni Hessel, Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Christophorus Christierni Hesselagerensis«), s. 123 (»C. C. H.«, 29 år gl.); 6:2 (1936-1938), s. 476, 6:3 (1939-41) s. 178-79; Kongens Retterting: Diverse retssager nr. 137; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 608; DanKir bd. 9, s. 3361, 3407, 3428 (se nedenfor).

5. o. 1/2 1654** [Hør. Od.] Hans Christensen Naur af Naur-S., f. 24; St. Od. 46; ~ 13/7 55 F. D. Maren Christophersdtr., f. c. 35, † c. 62; 1 S.; 2 ~ 20/6 63 Barbara Henningsdtr. Achthon af N. Broby, f. Od. 20/8 46, † Faabg. 2/3 28; 8 B., hvoraf 2 S., 1 D. levede 86; see J. M. Ludvigsen i Faaborg-D.; (C. B. Mølmark i Søllinge-H.); [† 1/4 1703; meget duelig i Lærdom og Levnet; havde en lille Mølle; Eptph.].

KUM I, s. 201 (»Iohannes Christierni Naur«)); KS 5:3 (1905-07), s. 703; E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 110, Odense byfoged nr. 608; DanKir bd. 9, s. 3388, 3424-26 (se nedenfor).

6. 8/3 1690** [Hør. og Aman. Od.] Niels Christensen Arctander, f. Vibg. af „smukke“ Folk; St. Kbh. 81; ~ Hilleborg Jensdtr. Bering, f. Vibg. c. •/5 62; F. J. Jensen B., Viinhandler i Vibg.; M. Gjertrud Jensdtr. Paludan (Sstr. t. Hans J. P. i Tjele-V. og Halvsstr. t. Johan J. P. i Byrum-V.-H.); 2 ~ Etm.; [† 1700].

KUM II, s. 107 (»Nicolaus Arctander«); PT 11:3 (1942), s. 47, 51, med korrektion i 11:4 (1943), s. 63, 65; Nygaards sedler: Hustrus død.

7. 25/12 1700** [Hør. Od. . . .] Hans Jensen Kingo, Søstersøn af Biskop, Dr. Th. K.; F. Forp. i Sjælld.; M. Else Hansdtr. Kingo; St. Nykjøb. p. F. 94; ~ F. E., † Ho 26/4 39; see Niels A. H. K. i Ho-O.; [† 30/4 1707].

KUM II, s. 203 (»Iohannes Kingo«); Nygaards sedler: Hustrus død.

8. 19/5 1707, o. 1/7 [Hør. Od.] Jens Villumsen Rosenvinge, f. Od. 20/9 79; F. V. Jensen R., Bgmstr.; M. Birthe Jacobsdtr. Bircherod; St. Od. 97, Bacc. 99; Pr. 7/4 28; 1 ~ Od. St. Hans K. 27/5 09 Else Kirstine Jacobsdtr. Møller, f. Od. 26/2 89, † 7/11 09; F. J. Christensen M., Bgmstr.; M. Else Lauritsdtr. Grøn; 2 ~ 22/1 15 Birgitte Cathrine Hansdtr. Müller, f. Rørbæk 20/1 93; F. H. Martin M., Krigscomm.; M. Marg. Elers; 2 S., 1 D.; [† 11/1 ell. 18/1 1739, efter at have prædiket; han blev funden død i sit Kammer; bekjendt af sin Samling af Manuscripter og game Sager; Pg. ÷ Stuelængen br. 14/9 30; W. 3/654; N. 504].

KUM II, s. 226, 245 (»Ianus Rosenwinge«); Kbg. Odense Skt. Hans K. (1705-1729), f. 94b, opsl. 97.

9. 23/2 1739 [Povelsker 6/6 32, o. 28/8] Thomas Hansen Trojel af Kbh. Frelsers K., f. Himmelev 18/8 02; St. Kbh. 23, Bacc. 24; C. 13/2 26, l.; (p. Cap. Slangerup-U. 32); ~ Christiansø 21/7 33 Elisabeth Jørgensdtr. Ancher af Ø. Larsker-G., d. 4/9 13, † Bogense 27/2 93; 6 S., 3 D.; see Jacob K. T. i Nebbelunde-S.; R. H. Edsberg i Brenderup-O.; C. M. Holst i Randers; (H. Christensen i Bregninge-S.; H. P. Tostrup i Saxkjøbing; Frants V. T. i Kornum-L.); [† Fuglevig 22/12 1769].

KUM II, s. 451, 459 (»Thomas Trojel Ioh. fil.«, 20 år gl.); AaDB s. 149-50.

10. 16/3 1770 [Brendekilde-B. 7/3 66] Immanuel Conrad Ludvig Schmaltz, f. Rendsborg 21/9 20; F. Jac. Henr. S., Regimentsfeldskærer; M. Magd. Hedvig Scheerer; St. Fdbg. 37; udenlands i 3 Aar; C. 9/2 49, h.; Sp. Seden-Aa. 26/5 58, o. 25/8; 1 ~ Od. St. Knuds K. 14/4 63 Anna Magdalena Johansdtr. Platfoed (Platfuss), d. Kbh. Frelsers K. 18/11 28, † 9/1 74; F. J. Engelbrechtsen P., Postmstr. i Helsing.; M. Maria Danckel af Kbh. Frelsers K.; u. B.; 2 ~ 27/5 74 Margrethe Magdalene Aabye af Særslev; 2 ~ S. Bønnelykke i Brenderup-O.; [† 27/3 1782].

KUM II, s. 583 (»Immanuel Conradus Ludovicus Schmaltz«, 16 år gl.); Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1742-97) opsl. 325 (1. vielse); Kbg. Kbh. Frelsers K. (1711-32) opsl. 159 (1. hustrus dåb); HEB s. 208 (1. hustrus ophav); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 65, 85.

11. 19/7 1780** [r. Cap. Brenderup-O. 29/1 62] Frederik Eliesen Grüner af Od. St. Hans K. r. Cap. o. s. v., f. 28/1 30; St. Od. 51; C. 3/8 54, n.; p. Cap. Brenderup-O. 12/10 59, o. 7/12; Cons.-Rd. 12/3 83; ~ 13/2 60 Anna Margrethe Sørensdtr. Bregnholm, f. 40, † 9/6 83; F. S. Thomsen B., Forp. p. Wedellsborg; M. Dorothea Andersdtr. Hviid af Brenderup-O.; 5 B., hvoraf 3 D.; [b. 6/7 1796].

12. 5/11 1783** [r. Cap.* 23/4 s. A., o. 20/6] Christian Ludvig Carlsen Venninghausen (Phenninghausen), f. Fred. 12/3 58; F. C. Ferdinand V., Overauditeur; M. Cathrine Marie Dichmann; St. Fred. 78; C. 16/1 83, n.; O.; [† Gammellund 26/2 1795].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 114.

13. 26/8 1796 [Brørup-L. 14/1 91] Dr. th. Conrad Daniel Koefoed; [12/7 1805 Ribe Dk.; see der].

14. 18/10 1805, o. 25/4 06 [Rtr. Rønne 14/12 87] Prof., Mag. Christopher Schrøder Andresen; [5/1 1820 Kjerteminde-D.; see der].

15. 7/6 1820 [V. og Ø. Hassing 17/10 06] Simon Jacob Omann, d. Od. 28/6 61; F. Postbetj.; St. Od. 86; C. 5/11 93, n.; Chinapr. 3/6 96, o. 8/7; P. t. Tugt o. s. v. Huset p. Chrhvn. 22/2 99; R. m. Kbhs. Sp. 18/10 15; ~ Sara Junge, f. c. 66, † 16/3 45; see H. Bøllemose i Aastrup i Hadersl. Pr.; [# 17/2 1838; † Od. 48; Pg. br. 15/10 37].

16. 30/6 1838 [Ollerup-K. 28/11 21, o. 1/2 22] Thomas Christian Bredsdorff af V. Skjerninge-U., f. 21/5 95; St. Nykjøb. 14; C. 10/1 20, l.; ~ 24 Rasmine Møller af Kjøbelev-V. (F. blev Biskop over Lolland-Falsters Stift), d. 18/10 05, † 17/1 42; 3 S., 5 D.; see Morten T. B. i Jernved; C. L. Nissen i S. Omme-H.; [† 19/1 1847; agtet og savnet; B. D. G. 1/203; E. S. 1/235].

17. 10/4 1847 [Tanderup 3/10 34] Frederik Vilhelm Bagger; [24/2 1855 Brahetrolleborg-K.; see der].

18. 21/5 1855 [Brendekilde-B. 25/9 38] Niels Johnsen (Johansen) Struer* af St. og L. Fuglede, f. Uby 12/8 97; St. Slag. 16; C. 19/7 21, n.; Sp. Vaagø, Fær. 7/8 22, o. 2/10; Pr. 22/7 31; Pr. her 18/7 44; R.* 6/10 60; D.-M. 7/8 72; ~ Kbh. 19/3 23 Johanne Christine Pouline Stützer, f. Kbh. 9/4 04, † 1/8 56; F. Fred. Ludv. S., Spisemstr. i Casernerne, sider Brbr.; M. Mette Marie Hansen; 4 S., 4 D.; [† 18/12 1874. „Omtales som en elskelig Personlighed.“ See D. T. 74/344; Ved sit 50 Aars Jub. 7/8 72 overraktes ham fra Menigheden en Sparekassebog paa 750 Rdlr., bestemt til Understøttelse for hans vanføre Søn].

19. 9/6 1875 [6/5 1864 Føns-Ø.]. Johan Henrik Nissen, f. Sorø 24/2 20; F. Hans Ditlev N., Gartner ved Sorø Acad.; M. Agathe Marie Reeberg; St. i Sorø 37; C. 26/1 44, l.; c. Adj. Od. 13/7 47; Adj. ss. 10/7 48; Sp. Hyrup, Flensborg Amt, 22/12 51, o. 7/2 52; Husby, Flensborg Amt, 14/1 59; afsat af d. t. R. 15/3 64; ~ 3/8 49 Cathrine Sophie Hedvig Døllner; F. Carl Fred. D., Gartner p. Vallø; M. Sophie Hedvig Møller; 5 S., 2 D.; [# 1890; † 20/5 1904].

Arends II, s. 115: M. 262. 265; Fr. B. II. 136; Elv. 593; Gr. & H.-F. II. 415 f; Volb. 32; St. fra Sorø II. 40; Hjelholt; (Arends’ litteraturforkortelser).

———————————

 

 

No 1345. Residerende Capellaner i Vissenbjerg.

[Odense (før Baag) Herred og Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/92; Bl. F. G. 2/252.
Anm. Capellanerne vare tillige Lærere i Bred Skole, hvor de boede.
———————————

1. 8/4 1771 [p. Cap.* 15/3 65, o. 26/4] Jacob Koefoed Trojel; [20/7 1774 Nebbelunde-S.; see der].

Ingen efter Canc. Skriv. 24/9 1774.

2. 19/7 1780 [r. Cap. Brenderup-O. 29/1 62] Frederik Eliesen Grüner; tillige Succ. Sp.*; see der.

3. 23/4 1783, o. 20/6, Christian Ludvig Carlsen Venninghausen; [5/11 1783** Sp.*; see der].

4. 24/4 1795 o. Aalbg. 19/6, Andreas Christian Obel; [21/9 1798 Karby-H.-R.; see der].

Ingen efter Rescr. 1798.

5. 5/6 1804, o. 26/9, Peter Mathias Thestrup; [20/8 1813 S. Høirup-G.; see Tølløse-Aa.].

6. 18/3 1814, o. 13/5, Henrik Frederik Gøtzsche; [22/8 1821 Hem-H. D.; see Gjerslev].

7. 2/1 1822, o. 30/1, Peter Scheffer (Schäffer) Dalhoff; [10/5 1827 Mygind-K.-S. ; see Damsholte].

8. 22/8 1827, o. 14/9. Johan Christian Hempel; [4/6 1834 Herringe-F.; see der].

9. 15/8 1834, o. 9/1 35, Edvard Gudmand August Hindberg; [16/3 1839 r. Cap. Viborg Dk.-A.-T.; see Viborg Sortebrødre K.].

10. 28/5 1839 [p. Cap. Everdrup 25/5 32, o. 11/7; Ølstykke 18/2 35; Hjelpepr. Dalby-T. 37] Christian Hieronymus Hübner; [31/12 1849 V. Hornum-H.-F.; see Røgen-S.].

Derefter nedlagt. Embedet paany oprettet 1875.

11. 18/12 1875 [Ord. Till. som Medhjelper i S. Omme-H. 15/12 71, o. Od. 20/12; Cap. p. p. ss. 17/6 72; her 15/8 73] Frants Daniel Thorning Engelstoft, f. Kbh. 4/7 44; F. Dr. og Prof. theol. Christ. Thorning Engelstoft af Næsborg-S.-O. (Søn af N. L. Thorning), Biskop over Fyens St.; M. Lovise Holm; St. Od. 68; C. 28/6 70, h1.; ~ 4/7 72 Cathrine Elisabeth Nyegaard af Blidstrup, f. Skive 27/6 47; (78) 2 S.

———————————

Noter:

(1) »docebat fere ακολουθα [akoloytha] solito more« = (om hans Prædiken:) han talte over selvfølgelige Ting omtrent som sædvanlig
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Vissenbjerg Kirke, s. 3361-3438.