Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1344. Sognepræster i Vissenbjerg,

Odense (før Baag) Herred og Amt, Fyens Stift.

J. M. 361; M. S. 2-a/92; Bl. F. G. 2/1 335; B. M. 303; Lkm. 2/412; St. M.; Kbg. 1739 (÷ 1743–65).
Anm. Præsten boer i Fuglevig.
———————————

1. (1539. 65). Mag. Mikkel Nielsen; Pr. (39); see Etm.; 6/1 1554: »Brev for M. Michel, Sognepræst i Vissenberg Sogn, paa Kronens Part af Tienden af Vissenberg Sogn, mod aarlig at yde Lensmanden i Odense 8 Ørt. Rug, 8 Ørt. Byg og 8 Ørt. Havre«; skal have bekostet Prædikestolen c. 80.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 282; DanKir bd. 9, s. 3409, 3414 (se nedenfor).

2. (1588). Anders Lauritsen, f. Bog.; St. 61; ~ F. D. Marine Mikkelsdtr.; 5 B.; see Etm.; C. Lauritsen i Jordløse-H.; [† c. 1604; „docebat fere ακολουθα solito more“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 162 (»Andreas Laurentii Bogonianus«).

3. c. 1604 [Rtr. Faabg. 01] F. S. Laurits Andersen Fuglevig; St. 00; see Christen L. F. i Søllested-V.; [† c. 1632].

FS nr. 499 (»Laurentius Andreæ Fulevig«).

4. 1632 [r. Cap. Bogense-S., o. 7/12 28] Christopher Christensen Hesselager af Hesselager, f. 99; St. Od. 22; Rtr. Bogense 8/3 27; see Etm.; [† 16. . ; Pg. br. 37; der var Strid om hans Kaldelse; hans Navn paa en lille Klokke 1644].

KUM I, s. 55 (»Christophorus Christierni Hessel, Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Christophorus Christierni Hesselagerensis«), s. 123 (»C. C. H.«, 29 år gl.); DanKir bd. 9, s. 3361, 3407, 3428 (se nedenfor).

5. o. 1/2 1654** [Hør. Od.] Hans Christensen Naur af Naur-S., f. 24; St. Od. 46; ~ 13/7 55 F. D. Maren Christophersdtr., f. c. 35, † c. 62; 1 S.; 2 ~ 20/6 63 Barbara Henningsdtr. Achthon af N. Broby, f. Od. 20/8 46, † Faabg. 2/3 28; 8 B., hvoraf 2 S., 1 D. levede 86; see J. M. Ludvigsen i Faaborg-D.; [† 1/4 1703; meget duelig i Lærdom og Levnet; havde en lille Mølle; Eptph.].

KUM I, s. 201 (»Iohannes Christierni Naur«); DanKir bd. 9, s. 3388, 3424-26 (se nedenfor).

6. 8/3 1690** [Hør. og Aman. Od.] Niels Christensen Arctander, f. Vibg. af „smukke“ Folk; St. Kbh. 81; ~ Hilleborg Jensdtr. Bering, f. Vibg. c. •/5 62; F. J. Jensen B., Viinhandler i Vibg.; M. Gjertrud Jensdtr. Paludan (Sstr. t. Hans J. P. i Tjele-V. og Halvsstr. t. Johan J. P. i Byrum-V.-H.); 2 ~ Etm.; [† 1700].

KUM II, s. 107 (»Nicolaus Arctander«); PT 11:3 (1942), s. 47, 51, med korrektion i 11:4 (1943), s. 63, 65; Nygaards sedler: Hustrus død.

7. 25/12 1700** [Hør. Od. . . .] Hans Jensen Kingo, Søstersøn af Biskop, Dr. Th. K.; F. Forp. i Sjælld.; M. Else Hansdtr. Kingo; St. Nykjøb. p. F. 94; ~ F. E., † Ho 26/4 39; see Niels A. H. K. i Ho-O.; [† 30/4 1707].

KUM II, s. 203 (»Iohannes Kingo«); Nygaards sedler: Hustrus død.

8. 19/5 1707, o. 1/7 [Hør. Od.] Jens Villumsen Rosenvinge, f. Od. 20/9 79; F. V. Jensen R., Bgmstr.; M. Birthe Jacobsdtr. Bircherod; St. Od. 97, Bacc. 99; Pr. 7/4 28; 1 ~ Od. St. Hans K. 27/5 09 Else Kirstine Jacobsdtr. Møller, f. Od. 26/2 89, † 7/11 09; F. J. Christensen M., Bgmstr.; M. Else Lauritsdtr. Grøn; 2 ~ 22/1 15 Birgitte Cathrine Hansdtr. Müller, f. Rørbæk 20/1 93; F. H. Martin M., Krigscomm.; M. Marg. Elers; 2 S., 1 D.; [† 11/1 ell. 18/1 1739, efter at have prædiket; han blev funden død i sit Kammer; bekjendt af sin Samling af Manuscripter og game Sager; Pg. ÷ Stuelængen br. 14/9 30; W. 3/654; N. 504].

KUM II, s. 226, 245 (»Ianus Rosenwinge«); Kbg. Odense Skt. Hans K. (1705-1729), f. 94b, opsl. 97.

9. 23/2 1739 [Povelsker 6/6 32, o. 28/8] Thomas Hansen Trojel af Kbh. Frelsers K., f. Himmelev 18/8 02; St. Kbh. 23, Bacc. 24; C. 13/2 26, l.; (p. Cap. Slangerup-U. 32); ~ Christiansø 21/7 33 Elisabeth Jørgensdtr. Ancher af Ø. Larsker-G., d. 4/9 13, † Bogense 27/2 93; 6 S., 3 D.; see Jacob K. T. i Nebbelunde-S.; R. H. Edsberg i Brenderup-O.; C. M. Holst i Randers; (H. Christensen i Bregninge-S.; H. P. Tostrup i Saxkjøbing; Frants V. T. i Kornum-L.); [† Fuglevig 22/12 1769].

KUM II, s. 451, 459 (»Thomas Trojel Ioh. fil.«, 20 år gl.); AaDB s. 149-50.

10. 16/3 1770 [Brendekilde-B. 7/3 66] Immanuel Conrad Ludvig Schmaltz, f. Rendsborg 21/9 20; F. Jac. Henr. S., Regimentsfeldskærer; M. Magd. Hedvig Scheerer; St. Fdbg. 37; udenlands i 3 Aar; C. 9/2 49, h.; Sp. Seden-Aa. 26/5 58, o. 25/8; 1 ~ Anna Magdalena Johansdtr. Platfus, f. c. 34, † 9/1 74; F. J. P., Postmstr. i Helsing.; 2 ~ 27/5 74 Margrethe Magdalene Aabye af Særslev; 2 ~ S. Bønnelykke i Brenderup-O.; [† 27/3 1782].

KUM II, s. 583 (»Immanuel Conradus Ludovicus Schmaltz«, 16 år gl.).

11. 19/7 1780** [r. Cap. Brenderup-O. 29/1 62] Frederik Eliesen Grüner af Od. St. Hans K. r. Cap. o. s. v., f. 28/1 30; St. Od. 51; C. 3/8 54, n.; p. Cap. Brenderup-O. 12/10 59, o. 7/12; Cons.-Rd. 12/3 83; ~ 13/2 60 Anna Margrethe Sørensdtr. Bregnholm, f. 40, † 9/6 83; F. S. Thomsen B., Forp. p. Wedellsborg; M. Dorothea Andersdtr. Hviid af Brenderup-O.; 5 B., hvoraf 3 D.; [b. 6/7 1796].

12. 5/11 1783** [r. Cap.* 23/4 s. A., o. 20/6] Christian Ludvig Carlsen Venninghausen (Phenninghausen), f. Fred. 12/3 58; F. C. Ferdinand V., Overauditeur; M. Cathrine Marie Dichmann; St. Fred. 78; C. 16/1 83, n.; O.; [† Gammellund 26/2 1795].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 114.

13. 26/8 1796 [Brørup-L. 14/1 91] Dr. th. Conrad Daniel Koefoed; [12/7 1805 Ribe Dk.; see der].

14. 18/10 1805, o. 25/4 06 [Rtr. Rønne 14/12 87] Prof., Mag. Christopher Schrøder Andresen; [5/1 1820 Kjerteminde-D.; see der].

15. 7/6 1820 [V. og Ø. Hassing 17/10 06] Simon Jacob Omann, d. Od. 28/6 61; F. Postbetj.; St. Od. 86; C. 5/11 93, n.; Chinapr. 3/6 96, o. 8/7; P. t. Tugt o. s. v. Huset p. Chrhvn. 22/2 99; R. m. Kbhs. Sp. 18/10 15; ~ Sara Junge, f. c. 66, † 16/3 45; see H. Bøllemose i Aastrup i Hadersl. Pr.; [# 17/2 1838; † Od. 48; Pg. br. 15/10 37].

16. 30/6 1838 [Ollerup-K. 28/11 21, o. 1/2 22] Thomas Christian Bredsdorff af V. Skjerninge-U., f. 21/5 95; St. Nykjøb. 14; C. 10/1 20, l.; ~ 24 Rasmine Møller af Kjøbelev-V. (F. blev Biskop over Lolland-Falsters Stift), d. 18/10 05, † 17/1 42; 3 S., 5 D.; see Morten T. B. i Jernved; C. L. Nissen i S. Omme-H.; [† 19/1 1847; agtet og savnet; B. D. G. 1/203; E. S. 1/235].

17. 10/4 1847 [Tanderup 3/10 34] Frederik Vilhelm Bagger; [24/2 1855 Brahetrolleborg-K.; see der].

18. 21/5 1855 [Brendekilde-B. 25/9 38] Niels Johnsen (Johansen) Struer* af St. og L. Fuglede, f. Uby 12/8 97; St. Slag. 16; C. 19/7 21, n.; Sp. Vaagø, Fær. 7/8 22, o. 2/10; Pr. 22/7 31; Pr. her 18/7 44; R.* 6/10 60; D.-M. 7/8 72; ~ Kbh. 19/3 23 Johanne Christine Pouline Stützer, f. Kbh. 9/4 04, † 1/8 56; F. Fred. Ludv. S., Spisemstr. i Casernerne, sider Brbr.; M. Mette Marie Hansen; 4 S., 4 D.; [† 18/12 1874. „Omtales som en elskelig Personlighed.“ See D. T. 74/344; Ved sit 50 Aars Jub. 7/8 72 overraktes ham fra Menigheden en Sparekassebog paa 750 Rdlr., bestemt til Understøttelse for hans vanføre Søn].

19. 9/6 1875. Johan Henrik Nissen; see Føns-Ø.

———————————

 

 

No 1345. Residerende Capellaner i Vissenbjerg.

[Odense (før Baag) Herred og Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/92; Bl. F. G. 2/252.
Anm. Capellanerne vare tillige Lærere i Bred Skole, hvor de boede.
———————————

1. 8/4 1771 [p. Cap.* 15/3 65, o. 26/4] Jacob Koefoed Trojel; [20/7 1774 Nebbelunde-S.; see der].

Ingen efter Canc. Skriv. 24/9 1774.

2. 19/7 1780 [r. Cap. Brenderup-O. 29/1 62] Frederik Eliesen Grüner; tillige Succ. Sp.*; see der.

3. 23/4 1783, o. 20/6, Christian Ludvig Carlsen Venninghausen; [5/11 1783** Sp.*; see der].

4. 24/4 1795 o. Aalbg. 19/6, Andreas Christian Obel; [21/9 1798 Karby-H.-R.; see der].

Ingen efter Rescr. 1798.

5. 5/6 1804, o. 26/9, Peter Mathias Thestrup; [20/8 1813 S. Høirup-G.; see Tølløse-Aa.].

6. 18/3 1814, o. 13/5, Henrik Frederik Gøtzsche; [22/8 1821 Hem-H. D.; see Gjerslev].

7. 2/1 1822, o. 30/1, Peter Schäffer Dalhoff; [10/5 1827 Mygind-K.-S. ; see Damsholte].

8. 22/8 1827, o. 14/9. Johan Christian Hempel; [4/6 1834 Herringe-F.; see der].

9. 15/8 1834, o. 9/1 35, Edvard Gudmand August Hindberg; [16/3 1839 r. Cap. Viborg Dk.-A.-T.; see Viborg Sortebrødre K.].

10. 28/5 1839 [p. Cap. Everdrup 25/5 32, o. 11/7; Ølstykke 18/2 35; Hjelpepr. Dalby-T. 37] Christian Hieronymus Hübner; [31/12 1849 V. Hornum-H.-F.; see Røgen-S.].

Derefter nedlagt. Embedet paany oprettet 1875.

11. 18/12 1875 [Ord. Till. som Medhjelper i S. Omme-H. 15/12 71, o. Od. 20/12; Cap. p. p. ss. 17/6 72; her 15/8 73] Frants Daniel Thorning Engelstoft, f. Kbh. 4/7 44; F. Dr. og Prof. theol. Christ. Thorning Engelstoft af Næsborg-S.-O. (Søn af N. L. Thorning), Biskop over Fyens St.; M. Lovise Holm; St. Od. 68; C. 28/6 70, h1.; ~ 4/7 72 Cathrine Elisabeth Nyegaard af Blidstrup, f. Skive 27/6 47; (78) 2 S.

———————————

Noter:

(1) »docebat fere ακολουθα [akoloytha] solito more« = (om hans Prædiken:) han talte over selvfølgelige Ting omtrent som sædvanlig
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Vissenbjerg Kirke, s. 3361-3438.