Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1505. Husby,

Husby Herred (Husbyharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1665; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . .

2. 15 . .

3. (1602). Nicolaus Karsten; [† 1613; (J. 977)].

4. 1613. Matthias Schefflitzius; i Hambg. skole 02; [† 1634(?); (J. 977); Achelis I, nr. 1035].

5. (1634). Dampo (Damianus) Ravn (Rave, Corvinus); [# el. afsat 1659, levede endnu 60; (J. 977)].

6. c. •/3 1659. Mag. Wolfgang Ouwe; [1660 Flensbg. St. Johs. K.; see der].

7. 1660 [St. og L. Solt 57] Mag. Jacob (Benedict) Glassius, fra Bishofstein i Preussen; P. og Prof. i Dominikanerklostret i Danzig indtil 56; blev Lutheraner i Kbh. og holdt sin Revocationsprædiken i Kbh. Petri K. 28/9 56; ~ Anna . . . . , † 9/3 76; [† c. •/12 1670; (J. 950. 977; C. lit. II. 227; N. 194; Ehrencr.-M. III. 230); EM III, s. 230; Danske Kancelli: Omtalt som død i efterfølgerens Kaldsbrev dateret 10/1 1671].

8. 10/1 1671. Georg Eggebek, f. Flensbg.; F. Hans E.; St. i Rostock 62, i Kbh. 65; [† 1683; (J. 977; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2827; KUM I, s. 329 (»Georgius Eggebek Flensburgensis«); Danske Kancelli: Kaldsbrev].

9. 1683 [Cap.* (81)] Peter Jessen, f. Bredsted 46; St. i Wittenberg 68; ~ Elisabeth . . . . , † 00; [† 21/3 1722; (J. 977); Achelis I, nr. 3023].

10. 1722 [Cap.** 17] Jacob Boysen, f. Gammelbygd., Sørup S., 31/7 87; F. Johannes B., Stiftsfgd.; M. Christina Jacobsdtr. Petersen fra Gammelby; St. i Kønigsberg 06; ~ 20/10 17 Agneta Ketelsdtr. Paulsen fra Bredsted, † 52; (mindst) 1 S.; see Etm.; [# 1758; † 3/12 1768; (J. 977; Kønigsb. Matr. II. 248; Visitat.-prot. 1746); Achelis I, nr. 4394].

11. 1758 [p. Cap.* 52] F. S. Johannes Boysen, f. her 5/10 22; St. Flensbg. t. Rostock 42, i Kbh. s. A.; C. Flensbg. 52; ~ 16/6 69 Anna Magdalena Hansen, levede endnu 1831; F. Claus Henning H., Best. på Schwensbygd.; M. Christina Magdalena Boysen fra Gammelby; [† 2/7 1780, druknede; (J. 977); Achelis I, nr. 5722; KUM II, s. 25 (»Iohannes Boyssen, Flensburgensis«, 20 år gl.)].

12. 1781 [Oversø 71] Hans (Johann) Rohwer (Rower), f. Nortoft; F. Hinrich R., Ldmd. M. Elsabe . . . ; Diak. Eggebæk 63; ~ Nonne (Nanna) Jannsen fra Nybøl (T.); (mindst) 2 D.; [† 23/2 1786; (J. 940. 947. 977)].

13. 1786 [Vanderup 68, i. 18/12] Friedrich Johannsen af Valsbøl, f. 15/6 40; St. i Halle 56; C. Flensbg. 61; O.; [† 28/10 1809; (J. 923. 977; Kordes. 182); Achelis II, nr. 6211].

14. 31/10 1810, i. 2/12 [Havetoft 97] Georg Johann Sievers, f. S. Brarup, Gottorp Pr., 8/10 56; F. Georg Heinrich S., P. i Treja; M. Anna Maria Esmarch; St. Husum t. Jena 76, i Kiel 78; C. Gottorp 82; Crtr. Slesvig 82; Rtr. Glückstadt 84; ~ Anna Birgitta Winter; (mindst) 1 D.; [† 10/3 1825; (J. 977 f. 1141; M. 265. 590; Wulff. 3; Kordes. 313; Lüb. & Schr. 567; Pr.-Ber. 1826 S. 104; Ostang. Pr.-K. 31; A. f. Sip. VIII. 124; Nied. F.-G. XIII. 110); Achelis II, nr. 6936].

15. 27/12 1825, i. 9/4 26 [Diak. Tønder 00, tillige seminarlærer] Andreas Christian Johannes Schmidt af Ravsted, f. Drelsdorf 12/12 70; St. i Kiel 88; C. Gottorp 94; Nykirke (T.) 96; 1 ~ Anna Marina Christina Carstensen fra Tønder; 2 ~ Laurette Müller fra Tønder; 3 ~ Helen Jessen fra Didersbøl, Horsbøl S.; (mindst) 1 S.; [† 21/6 1835; (J. 374. 541. 978; M. 265. 340. 365; Wulff. 16; Carstens: Die Stadt Tondern. 141 f.); Achelis II, nr. 7398].

16. 13/6 1836 [cst. Sp. Kbh. Frederiks tydske K. 29 – •/8 31] Lorenz Siemonsen; [afsat 10/9 1850; genindsat 28/5 64, see Nr. 20 her].

17. cst. Sp. 1850 [Brokdorf 38] Peter Gottlieb Hansen, f. Poppenbüll 6/9 10; F. Dohrn H., Skolelærer; M. Friderica Elisabeth Amalia Petersen; St. Slesvig t. Kiel 23, i Jena 25, i Halle 26; C. Gottorp 27; Sp. Nordmarsch 29; ~ Amalia Caroline Wilhelmine Hansen; [1850 Kappel; # 58; Dr. phil. i Jena 61; † Altona 10/8 1867; (J. 688; M. 265. 598. 767; M.-H. II. 595 f.; Wulff. 44, II. 5; Alb. I. 312; Volb. 46; Ostang. Pr.-K. 36; Nied. F.-G. XIII. 124); Achelis II, nr. 8702].

18. 14/11 1850 [o. Cat. Hjørring 5/8 48] Aleth Sophus Hansen; [21/8 1858 Grumtoft; see Ledøie-S.].

19. 14/1 1859 [Hyrup 22/12 51, o. 7/2 52] Johan Henrik Nissen; [15/3 1864 afsat af d. t. R.; see Vissenbjerg].

20. 28/5 1864 [Sp.* 13/6 36, afsat 10/9 50] Lorenz Siemonsen, f. Flensborg 20/8 00; F. Marx Ditlevsen S., Møller; M. Ingeborg Christine Jensen; St. i Kiel 18, i Berlin 20; C. Gottorp 23 (II.***); Cat. Kbh. Frederiks tydske K. 26; tillige p. Cap. sst. 21/2 27, o. 2/5, cst. Sp. sst. 29 – •/8 31 ; ~ Elise Sophie Frederikke Gøricke af Kbh. Frederiks Tydske K., f. Paris 21/9 06, † 22/6 70; [# 1866; † Flensbg. 17/12 1872; „Han deeltog med Iver i den danske Missionsvirksomhed; men hans Danskhed var dog kuns et Klædebon, som han snart kastede. Hvor frækt han, den danske Mand, kastede Masken, kan sees deraf, at ikke den danske Regering men Regeringscomm. for Hertugdømmet Slesvig fandt, at han var umulig, og derfor 10/9 50 afskedigede ham. Sammen med hele den menederske Yngel vendte S. i Ulykkesaaret 64 tilbage, og det var da ganske naturligt, at det „preussisk-østerrigske Skjændselsregimente“, som det er kaldet, 28/5 s. A. indsatte ham i hans gamle Embede“. see D. t. 72/340; (W. II. 209; J. 978; M. 265; Fr. B. I. 71; Wulff. 39, II. 11; Ersl. III. 169, S. III. 170; Alb. II. 392; K.-S. 4 R. III. 223 ff. 241 ff.; Richter; B.-L.); Achelis II, nr. 8454; Fr.B. I, s. 71].

21. 1866 [Poppenbüll 59, cst. Pr. 64] Edlef Jebsen Danielsen, f. Flensbg. 2/8 07; F. Joachim D., Kbmd.; St. Flensbg. t. Kiel 27, i Halle 28; C. Gottorp 34; Sp. Okholm 9/6 43; Stænderdep. 60-63; Medl. af Synoden 71; [# 1886; † Aastrupgd. 19/7 1887; (M. 265. 472. 523; Fr. B. I. 112; Wulff. 55, II. 14; Volb. 66; K.- u. S.-bl. 1886 S. 156, 1887 S. 120); Achelis II, nr. 8955; Fr.B. I, s. 112].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 977-78.