Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1522. Oversø (Oeversee),

Ugle Herred (Uggelharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1726; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1552. Thomas Andreæ; ~ Elline, der overlevede ham og blev 1600 optaget i Fattighuset i Flensbg.; (mindst) 2 S.; see Etm.; A. Thomsen, Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 11/8 1598; var tilsidst sindsyg og druknede sig i Trene; (J. 946; O. H. Moller IX. 1 Note 1; R. A. No. 1273; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 270; Arends III, s. 174].

2. 1598 [Ulsnæs 88] F. S. Trugillus Thomasen (Thomæi), f. 60; St. Lüneburg t. i Frankfurt a. d. O. 80; i Rostock 81; Diak. Drelsdorf 158 . ; 29/9 88 . . . Henrichsdtr. Schumacher; F. H. S., P. i Ulsnæs; [† c. 1625; (J. 946. 1193. 1690; Rost. Matr.; R. A. No. 693; O. H. Moller. IX. 1 Note 2; K.-S. 5 R. I. 758); Achelis I, nr. 621].

3. 1626. Mag. Henricus Dame* (Dahm), tillige Klosterp. i Flensbg. 59-61, af Flensbg. St. Nic. K., f. Flensbg.; St. i Rostock 16, Leipzig s. A., Jena 17, Wittenberg 18; Mag. sst. 26/9 20; St. i Jena 21, i Heidelberg 18, i Orleans 20, i Leipzig 22; ~ Ølgard Winterberg; F. Nicolaus W., P. i Heiligenstedten; 3 S., 3 D.; see Etm.; V. Pracht og A. Wengler, Diak. i Eggebæk; P. Statius i Eggebæk; [† 12/6 1676; (J. 875. 946 f.; C. lit. I. 124; O. H. Moller. XII. 31-34; Rost. Matr.; K.-S. 2 R. II. 524, 5 R. V. 149; P.-T. 8 R. IV. 170; Nied. F.-G. XII. 109); Achelis I, nr. 1353 (2499 søn); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 5-6].

4. 1676 [Cap.* 66] Lorentz Blanck, f. Ekernførde; F. Hans B., Bgmstr. i Ekernførde; St. Bordesholm t. Rostock 52; ~ F. D. . . . . Henricusdtr. Dame; (mindst) 1 S.; see Etm.; [† 1697; (J. 947; Schl.-H. Anz. 1758 S. 254); Achelis I, nr. 2437].

5. 3/10 1697. F. S. Hinrich Blanck*, f. her 73; St. i Jena 92; ~ Anna Margaretha Thamm, f. Ekernførde 80, † 16/1 31; F. fmtl. Georg T., P. i Ekernførde; (mindst) 1 S.; [† 23/3 1758; (J. 947; Lorck. II. 246 f.; Visitat.-prot. 1746; Nied. F.-G. XII. 146); Achelis I, nr. 3862 (4946 søn)].

6. 1758. Peter Milnitz, d. Sønderbg. 4/9 12; (Bdr. t. Catharina M. ~ P. Petræus i Høier); F. Johann Friedrich M., Amts- og Toldforv. i Sønderbg., siden Husfgd. i Tønder; M. Dorothea Sophia Petersdtr. Kaath; St. i Kiel 32, i Jena 33, i Kbh. 38; C. Kbh. 44; ~ Frederica Helena Posselt af Bjolderup, f. Uge 12/8 33; [† 10/6 1770; (J. 947; D.-P.); Achelis I, nr. 5313; KUM II, s. 588 (»Petrus Milnitz«)].

7. 1770 [Diak. Eggebæk 63] Hans (Joh.) Rohwer; [1781 Husby; see der].

8. 1780, o. 28/11, i. 81 [Prof. i Zerbst 76] Mag. Detlef Koch, f. Flensbg. 13/4 44; F. Jasper K., Vinhandl.; St. Flensbg. t. Halle 63; C. Flensbg. 66; Mag.; ~ . . . ; (mindst) 1 S.; [# 24/2 1813; † St. Solt 11/4 1815; (J. 947; M. 240; Kordes. 192; Lüb. & Schr. 306; Pr.-Ber 1816 II. 211; B.-L.); Achelis II, nr. 6530 (7979 søn)].

9. 8/3 1814 [Medhj. i Ervde 22/3 11] Iver Matthiesen, f. Skovlund, N. Haksted S., 12/5 68; (Bdr. t. Andreas M. i Løit); F. Matthias Christiansen, Gdeier.; M. Christine Jessen fra Faarlund; St. i Kiel 96; C. Gottorp 02; Cat. v. Sem. i Kiel 18/10 05; ~ Løit 30/10 16 Helene Andreasdtr. Petersen, f. 19/2 87, † 22/2 50, E. e. Marcus Brandt, Skibskpt. i Aabenraa; F. A. P. Gdmd. i Nolde, Burkal S.; M. Mette Hinrichsen Hokkerup; (mindst) 1 S.; [† 12/12 1842; (J. 947; M. 240; Fr. B. I. 156; Wulff. 25; Alb. II. 29 L. 3-2 n.); Achelis II, nr. 7717, (9706 søn); Fr.B. I, s. 156].

10. 17/3 1843 [P., Degn og Skllr. Grøde 22/3 36] Bendix Clausen, f. Krusaa, Bov S., 2/9 03; F. Jesper C., Fgd. i Harreslev, Hanved S.; M. Ingeborg Jepsen; St. i Kiel 24; C. Gottorp 29; ~ 30/5 40 Anna Maria Louise Jordt fra Flensbg.; [1851 Borne; † 28/8 1860; (J. 693. 947; M. 240. 446 f. 585; M.-H. II. 213. 413; Fr. B. I. 95; Wulff. 47; Ostang. Pr.-K. 36); Achelis II, nr. 8754; Fr.B. I, s. 95].

11. 16/6 1851, o. 10/8 [Andenlærer v. Bgrskolen i Nykjøb. p. F. 3/7 45] Immanuel Barfod; [3/3 1854 Sørup; see Herredskirke-L.].

12. 26/5 1854 [o. Cat. Kbh. Holmens K. 23/8 52, o. 24/9] Christian Anton Henningsen; [8/5 1864 afsat af den t. Reg. 8/5 64; # af d. d. Reg. 28/10 s. A.; see Skjævinge-G.].

13. 1864 [c. Compast. Slesvig Domk. 64] Gustav Heinrich Groth, f. Lütjenburg 12/10 19; F. Hans Wilhelm Benedict G., P. i Lütjenburg; M. Maria Sophia Bahnsen af Dagebøl; St. i Kiel 43; C. Glückstadt 53; Rtr. Wilster 60; [† 9/2 1871; (M. 240; Wulff. II. 35; Volb. 35; Sonnink. z. Wilster. 119)].

14. 1871 [Dagebøl 58] Jacob Petersen Blumensaat, f. Ø. Husum, Mildsted S., 24/8 11; F. Claus Petersen B., Ldmd.; St. Husum t. Kiel 34; C. Gottorp 40; [# 1880; † Hambg. 26/12 1883; (M. 240. 377; Wulff. 61, II. 23; K.-K. 1862 S. 22; K.- u. S.-bl. 1880 S. 220); Achelis II, nr. 9325].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 946-47.