Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1485. Dagebøl (Dagebüll),

Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1678; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Johannes Albers (Alberti); (mindst) 1 S.; [1568 Vollerwiek i Eidersted; † 6/12 1612; (J. 521. 799; Voss. 105)].

2. (1580. 81) [Diak. Horsbøl c. 64] Michael Becker; [(1583) Dedsbøl; see der].

Vakance?

3. 1589 [Diak. Læk 88] Peder Richardsen*, f. Hoge; St. i Rostock 85; Sp. Hoge 87; (mindst) 1 S.; see R. P. Dagebøl t. St. Laurentii p. Før; [† 1643; (J. 491. 521. 683; Krafft. 283. 403; F. 163 Note 46; Tresch. 321; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 711].

4. 1643. Boëthius Martini, f. Langhorn; F. Martinus Boëthius, Sp. i Langhorn; St. i Kønigsberg 36, i Jena 38; [† 1668; (J. 521; Køn. Matr. I. 376; Nied. F.-G. XII. 111); Achelis I, nr. 1946].

5. 1668. Lorentz (Laurentius) Ewald af Bylderup, f. Lendemark •/10 43; St. Flensbg. t. Kbh. 62; ~ 9/5 81 Gude Andreasdtr. Ambders af Burkal, f. 17/11 57; (mindst) 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Andreas E., nr. 7 her; [† 12/11 1698; (J. 521; O. H. Moller XIII. No. 71); Achelis I, nr. 2835; KUM I, s. 308 (»Laurentius Ewaldi Bulderupensis«); PT 9:5 (1932), s. 220].

6. 6/12 1698. Laurentius Moller af Flensbg. St. Nic. K., f. 18/10 65; St. i Kiel 83, i Rostock 85, i Jena 90; ~ 25/7 99 F. E., † 25/7 25; [† 22/10 1727; (J. 521; Rost. Matr.; O. H. Moller XIII. No 71; V. f. K. 2 R. V. 459; Nied. F.-G. XII. 144); Achelis I, nr. 3600; PT 9:5 (1932), s. 220].

7. 22/10 1727 [p. Cap.* 21] Andreas Ewald, en Søn af Nr. 5, f. 23/12 86; St. i Kiel 05; ~ 12/8 21 Anna Margaretha Reyer af Flensbg. St. Johs. K. Diak., f. 12/2 93; u. B.; [† 14/3 1741; (J. 521; O. H. Moller IX. 20 L. 13-15); Achelis I, nr. 4349; PT 9:5 (1932), s. 220].

8. 12/8 1742. Laurentius Brodersen*, f. Nybøl (T.) c. 10/9 1716; St. i Jena 35, i Wittenberg 36; F. Laurits B., Kirke- og Skolebetj.; M. Maria Andreasdtr. Ambders af Nybøl (T.) Diak.; ~ Tønder 44 Maria Lorenzdtr. Bendixen, d. Tønder 8/6 19; F. L. B., Kbmd. i Tønder; M. Barbara Schmied; (mindst) 3 D.; see Fr. Chr. Jørdening i Vemmetofte; Chr. Fabricius, Diak. i Haderslev; Lorenz A. B. i Vedsted; [1763 Havetoft; # 15/4 98; † Saatrup i Gottorp 15/7 1806; (J. 521 f. 1141; F. 504; Lüb. & Schr. 78; Ostang. Pr.-K. 27; Nied. F.-G. XIII. 32); Achelis I, nr. 5439].

9. i. 6/11 1763. Ingwar Petersen; [1774 Keitum p. Sild; see der].

10. k. 27/11 1774, i. 75. Rasmus Fangel; [1785 Keitum p. Sild; see der].

11. 1785 [Galmsbøl, k. 26/11 1780] Christian Bahnsen, d. Nybøl (T.) 20/9 50; F. Bahne Hansen, Ldmd.; M. Botilla Carstensen; St. i Kiel 71; C. Gottorp 79; ~ 21/9 81 Christina Carlsdtr. Viborg af Bedsted, f. 22/8 55; (mindst) 2 S., 2 D.; (see C. Ewaldsen til Kbh. Frue K., 1 r. Cap.; G. H. Groth i Oversø); [1791 Curau i Pløn; † 1/1 1810; (J. 522 f.; Lüb. 390; Wulff. 1; Pr.-Ber. 1811 S. 70); Achelis II, nr. 6760; PT 4:2 (1899), s. 219].

12. 1791 [Hohenstein 77] Lorenz Lorenzen, f. Nybøl (T.) 7/7 37; F. Bonke L., Lærer; St. Tønder t. Jena 60, i Kiel 75; C. Rendsburg 77; ~ Marie Cathrine Friedrichs; [# 13/9 1811; † Klægsøkog v. Dagebøl 22/12 1822; (J. 522; Lüb. 340; M. 376; Pr.-Ber. 1823. III. 134; Nied. F.-G. XIII. 107); Achelis II, nr. 6403].

13. 22/1 1812. Moritz Carstens; [29/6 1814 St. Johs. p. Før; see der].

14. •/3 1815. Christian Hansen, f. Nordstrand 9/4 82; F. Christian H., Ldmd.; St. Husum t. Gøttingen 08, i Kiel 10; C. Gottorp 13; [† 31/10 1817; (J. 522; M. 377; Wulff. 32; Pr.-Ber. 1818 S. 52); Achelis II, nr. 8067].

15. 29/9 1818. Jørgen Simon Jessen; [5/5 1822 Visby; see Vedsted].

16. k. 12/11 1823. Christian Nicolaus Bruhn f. Rundhof, Eskris S., 25/1 96; F. Thomas Clausen B., Skllr.; St. i Kiel 16; C. Gottorp 20; ~ . . . . ; F. Herredsfgd. i Nasser, Kiel; see Thomas C. B., Diak. t. Flensbg. St. Nic. K.; [14/11 1827 Drelsdorf; R.* 36; Bornhøved 37; # 63; † 9/2 1863; (J. 522. 730; M. 377. 444. 1067; Wulff. 36; Alb. I. 93; Pasche. 68; V. f. K. 2 R. II. 418 L. 4); Achelis II, nr. 8354, (9767 søn)].

17. 16/12 1828. Peter Petersen; [26/8 1843 Store Vi; see der].

18. 2/2 1844. Johann Wilhelm Christoph Greisz, f. Klein Nordsee, Flemhude, 26/6 11; F. Johann Friedrich G.; M. Friederike Wriedt; St. i Kiel 31; C. Gottorp 36; [1857 Kating; # 59; c. Sp. Slesvig St. Mich. K. 64; Brarup 64 (Kær hrd.); † 30/11 1864, før Indsettelsen i Brarup; (M. 374. 377. 507; Fr. B. I. 114; Wulff. 56, II. 17; Volb. 51); Fr.B. I, s. 114].

19. 1858. Jacob Petersen Blumensaat; [1871 Oversø; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 521-522.