Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1515. Læk (Leck),

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1720; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1527. 153 . ) Detlev Paysen; Pr.; (J. 49. 491; H. C. Carstensen. 44).

2. c. 1550. Matthias Friederici; [1563 Adelby; see Flensbg. St. Nic K. Diak.].

3. 1563. Mag. Johannes Bonnix; St. i Paris, Mag.; see Etm.; [† 1609; (J. 491; Krafft. 400 L. 9-8 c.; H. C. Carstensen. 44)].

4. 1609 [Diak.* 04] F. S. Peter Bonnix; St. Helmstedt 96; ~ Dorothea Breckling, † 09; 3 S.; see Johannes B. i Grumtoft; Andreas B., Diak.*; [# 1647; † 48; »Poeta suavis et venustus«; (J. 491 f.; Krafft. 400; C. lit. I. 55; Unsterb. Sterbl. I. No. 25; H. C. Carstensen. 44. 48); Achelis I, nr. 907; Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 2, 10].

5. 1647 [Oland 46] Peter Stolte, f. Slesvig; St. Bordesholm t. Rostock 42; ~ Gottorp 13/7 48 Margaretha Elisabeth Strach; (mindst) 1 S.; [† 1660; (J. 491. 694; Rost. Matr.; H. C. Carstensen. 44); Achelis I, nr. 2127; PT 14:6 (1964-65), s. 136].

6. 1660. Nicolaus Bartz, f. »Eidero-Holsatus« 20/11 23; St. i Kønigsberg 47; [† 20/3 1678; (J. 491; Kønig. Matr. I. 484; H. C. Carstensen. 44); Achelis I, nr. 2244].

7. 1679. Diedrich Brodersen, f. Risbrig, N. Haksted S.; F. Hans B. Stiftsfoged; St. i Kiel 69; ~ Maria Johannesdtr. Jessen af Store Vi, f. 23/6 39, E. e. Kay Krebs, Landskriver i Bredstedt; (mindst) 2 S., 1 D.; see Johann D. B., Diak.*; [† 29/3 1717; (J. 491; Sl. Kb. Ud. 19 L. 8-6 n.; H. C. Carstensen. 44; Fr. v. Jessen. 35); Achelis I, nr. 3051].

8. 1717. Johann Friedrich Dørcks, f. Røbel i Mecklenburg; F. Friedrich D., Sp. i Røbel-Neustadt; M. Anna Johannsdtr. Schnittler; St. i Kiel 07, i Rostock 08; ~ Maria Petersdtr. Fabricius af Varnæs, f. 29/11 96, † 6/9 71; (mindst) 1 D.; 2 ~ Etm.; see C. Petersen i Ris; [† 1728; (J. 491; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. V. 458; Nordfr. Ver. XVIII. 37 Note 5; H. C. Carstensen. 45)].

9. 1729 [Huslærer 24; Hofm. udenlands c. 27] Balthazar Petersen; [1739 Sønderborg; see Tønder].

10. 1739 [Diak.* k. 1/12 38] Johannes Callisen, f. Tønder 30/8 07; F. Heinrich C., Bager; St. i Kiel 27, i Jena 28; C. Preetz 37; ~ c. 44 Birta Catharina Arends af Tønder, f. 1/6 22, † 25/2 63; u. B.; [† 18/7 1764; (J. 491 f.; A. Halling: Meine Vorfahren (1905). 366ff.; Stamt. Callisen (1907). 6 h.; H. C. Carstensen. 45. 48; Nied. F.-G. XIII. 7); Achelis I, nr. 5135].

11. 1765 [Fp. 62] Peter Hansen Wald, f. Haderslev 11/5 28; St. i Halle 45, i Kbh. 52; ~ 66 Margrethe Christine Kock; [† 28/7 1794; (J. 491; Had. Joh. 45; H. C. Carstensen. 45); Achelis II, nr. 5888; KUM III, s. 117 (»Petrus Iohannes Wald«, 25 år gl.); PT 14:6 (1964-65), s. 137].

12. 1794 [Diak. St. Johs. p. Før 90] Edlef Hinrichsen af St. Johs. p. Før, f. Alkersum p. Før 10/12 64; St. i Kiel 85; C. Gottorp 90; ~ 25/9 99 Petrea Hansdtr. Petersen af Høist, f. 6/9 79; (mindst) 1 D.; see O. Jessen i Nybøl (T.); [† 7/3 1811; (J. 491. 567; M. 414; Wulff. 11; Pr.-Ber. 1826 S. 385; H. C. Carstensen. 46); Achelis II, nr. 7260].

13. 2/9 1811 [Diak.* 28/2 06] Lorenz Lorenzen, f. Sæd, Ubjerg S., 11/3 76; F. L. Lorentzen, Klokker i Ubjerg; M. Botilla Lorentzen; St. Husum t. Kiel 97, i Kbh. 99; C. Kbh. 02 og 03; [# 1853; † 28/6 1858; (J. 491; M. 414; Fr. B. I. 43; H. C. Carstensen. 48); Achelis II, nr. 7771; KUM III, s. 501 (»Laurentius Lorensen«, 24 år gl.); Fr.B. I, s. 43].

Vakance (betjent af Diak. C. F. Clemmesen)

1ste Compastorer:

14. 15/6 1857. Jacob Andresen Jacobsen; [•/2 1864 fordreven af Pøbelen; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Kvong-L.].

15. c. 1ste Compast. 1864, fast ansat 65, Svenne (Svane) Schmidt; [1867 Tandslet; see Ravsted].

16. 1868 [Diak. Petersdorf 49] Dancklef Adolph Ferdinand Matthiessen, f. Slesvig 19/9 11; F. Ingwer Paul M., Landinsp.; M. Marie Louise Thiessen; St. Slesvig t. Kiel 32; C. Gottorp 36 og 41; ~ 14/8 49 Juliane Nicoline Catharine Nissen av Diak.*; [# 1892; † 2/2 97; (M.-H. III. 405; M. 414. 1165; Wulff. 57. 62, II. 17. 26; Volb. 81; Alb. II. 27; H. C. Carstensen. 46; Nied. F.-G. VIII. 225); Achelis II, nr. 9239].

2den Compastorer:

17. 15/5 1858 [p. Cap. Emmerlev 8/1 57, o. 21/1] Andreas Christian Riis-Lowsen; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Vestervig-A.].

18. 9/1 1866, o. Altona [o. Cat. Kbh. Petri K. 14/12 56, o. Altona, # i Naade 24/11 65]. Hans Voss, f. Lütjenwestedt, Schenefeld S., Rendsborg amt, 9/1 07; F. Hans V., Ldmd.; M. Thrien Eggers; St. i Kiel 29; C. Gottorp 34, (3. K.*); Lærer i Altona; O.; [# 9/2 1876; † 28/5 1880; Elvius s. 662].

———————————

 

 

No 1515b. Diakoner i Læk (Leck).

[Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1720; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1563. Ludolph Johansen Andreæ; [1566 Risum; see der].

2. 1566 – c. 1578.

3. c. 1578 [Lærer p. Fresenhagen, Dänischenhagen S., c. 76] Andreas Knisner; [1588 Enge; see der].

4. 1588 [Hoge 87] Peder Richardsen; [1589 Dagebøl; see der].

5. 15 . . Ingwar Bonnich (Bonnichius, Sonnichius?); [† 1603; (J. 491; Krafft. 400 L. 6-5 n.; H. C. Carstensen 48)].

6. 1604. Peter Bonnix; [1609 Sp.*; see der].

7. 1609. Nicolaus Ratenburg; [1617 Brarup; see der].

8. 1617 – c. 1638(?).

9. 16 . . Andreas Petersen Bonnix (Bonnigs) af Læk Sp., f. her 92; St. i Rostock 31, i Kønigsberg 34; ~ Margareta Johannsdtr. Breckling av Hanved, f. 24; vist u. B.; 2 ~ 50 Nis Martensen, Organist i Bredsted (Forældre til H. Nissen i St. og L. Solt); 3 ~ L. Lorenzen i Enge; [† 4/8 1645; (J. 492; Krafft. 400; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 356; H. C. Carstensen 48); Achelis I, nr. 1778; Friedrich Brecklings selvbiografi, s. 2, 15 (pdf)].

10. 1645. Caspar Koch, f. Tønder; F. Johann K., Kbmd. og Rdmd.; St. i Kønigsberg 38; [fmtl. † 1662; (J. 492; Køn. Matr. I. 393; H. C. Carstensen 48); Achelis I, nr. 1994].

11. 1662. Hinrich Stempel*, byttede Kald med Etm.; [1673 Lebrade i Holsten; † 1715; (J. 492; Lüb. 180; H. C. Carstensen 48)].

12. 1673 [Lebrade i Holsten 71] Paul (Peter) Stuhr (Stuer), byttede Kald med Formd.; [† 1709; (J. 492; Lüb. 180; H. C. Carstensen 48)].

13. 1709 [p. Cap.* 05] Johann Diedrichsen Brodersen af Læk Sp., f. her c. 80; St. i Kiel 96, i Jena 98; ~ Beate Dorothea Flor af Morsum p. Sild; [† 1738; (J. 492; H. C. Carstensen 48; Nied. F.-G. XII. 164); Achelis I, nr. 4014].

14. k. 1/12 1738. Johannes Callisen; [1739 Sp.*; see der].

15. 1741. Johann Hinrich Braun; [1751 Nykirke (T.); see der].

16. 1752. Peter Hommelhof; [1768 Ødis; see der].

17. k. 29/5 1768. Christoph Rudolph Lorentzen, f. Witzworth 22/10 32; F. Peter L., Skolebetj.; St. Husum t. Jena 56; [† 1797; (J. 492; H. C. Carstensen 48; Nied. F.-G. XIII. 106); Achelis II, nr. 6206].

18. 7/7 1797, o. 2/8, Bahne Asmussen; [29/11 1805 St. Nic. p. Før; see der].

19. 28/2 1806. Lorenz Lorenzen; [2/9 1811 Sp.*; see der].

20. 18/3 1812. Claus Bertelsen Nissen, f. Aabenraa 21/5 81; F. Nicolay N., Kbmd. og Skipper; M. Anna Marie Bertelsen; St. Slesvig t. Kiel 00; C. Gottorp 06; ~ 12 Juliane Charlotte Johannsen, f. Chr.hvn. 14/2 85, der overlevede ham; F. Frederik J., isl. Handelsass.; M. Margrethe Øllegaard Bandtholdt; (mindst) 1 S., 1 D.; see D. A. F. Matthiessen Sp.*; [6/3 1819 Petersdorf; † 21/10 1847; (J. 492. 1288; M.-H. III. 405; M. 414. 1165; Fr. B. I. 213 f.; Wulff. 28; Had. Joh. 54; Alb. II. 127 L. 5-1 n.; Nied. F.-G. VIII. 225; A. f. S. VIII. 205); Achelis II, nr. 7873; Fr.B. I, s. 213-14].

21. 23/11 1819. Hans Andreas Friedrich Christian Volquardts; [14/8 1821 Flensbg. St. Johs. K., # 1850; see Flensbg. St. Johs. K.].

22. 12/2 1822 [Rtr. Preetz 20] Hans Jacobsen; [22/12 1824 Nykirke (T.); see der].

23. 6/9 1825. Friedrich Carl Ferdinand Hinrichsen; [14/9 1830 Ladelund; see der].

24. 15/3 1831. Johan Ludvig Momsen; [31/1 1845 Høier; see der].

25. 4/7 1845. Otto Georg Grauer; [1849 Hjortkjær; see Vilstrup].

26. 1849. Lorenz Julius Emil Clausen; [1851 Diak. Breklum; see Sørup].

27. 23/12 1851, o. 15/2 52, Carl Frederik Clemmensen; [22/10 1857 S. Brarup-Løit, Gottorp Pr.; see Kbh. St. Petri o. Cat.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 491-492.