Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1512. Ladelund,

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1638; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Henricus . . . . ; [fmtl. † 1538; (J. 469)].

2. c. 1538. Petrus Johannis; [(Series pastorum i Ladelund Kirke)].

3. 157 . Johann Klinker; [c. 1576(?) St. Johs. p. Før; see St. Laurentii p. Før].

4. 1574 [Diak. Horsbøl 157. ] Peder Lehrt (Zert); [c. 1575 Karlum; see der].

5. 1577. Christian (Carsten) Andreæ maaskee af Brarup; St. Flensbg. t. Rostock 75; see Etm.; [† 1612; (J. 469; Krafft. 400 L. 8-9; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 532].

6. 1612. F. S. Christian Andreæ Lund; St. Hambg. t. Rostock 05; [fmtl. † 1631; (J. 469; Krafft. 400. Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1084].

7. 1631. Georg Marcussen af Tønder Diak.; [† 1637; (J. 469; Krafft. 400)].

8. 1638. Christian Andreassen Højer* (d.æ) af Karlum, f. Brarup 25/8 13; St. i Kønigsberg 34; ~ Ingeborg Carlsen; (mindst) 1 S., 3 D.; see Etm.; C. Fries i Abild; C. Petræus i Ubjerg; (Chr. Outzen i Toftlund; C. Fries (d.y.) i Abild; N. Freuchen i Branderup); [† 1696; (J. 469; Krafft. 400; Køn. Matr. I. 353; Tresch. 303); Achelis I, nr. 1885; PT 1984, s. 123; Rostrup: Tre præster i Ubjerg].

9. 1696 [Cap.* 72] F. S. Carl Højer, d. 27/7 48; St. i Kiel 68; ~ . . . . ; (mindst) 2 S.; see Etm.; [† 29/6 1711; (J. 469); Achelis I, nr. 3029, (4311 søn)].

10. 1711 [Cap.* . .] F. S. Christian Højer (d.y), d. 29/9 82; St. i Kiel 01, i Rostock 04; ~ 15 Margareta Fries; (mindst) 2 D.; see Etm.; Chr. Ambders i Ubjerg; [b. 26/8 1738; (J. 469; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. V. 458; P.-T. 9 R. I. 79); Achelis I, nr. 4222; PT 14:6 (1964-65), s. 133 ].

11. k. 18/10 1739. Philip Ernst Lund af Flensbg. St. Johs. K., d. Flensbg. 7/1 14; St. Flensbg. t. Jena 33; C. Flensbg. 38; 1 ~ 40 F. D. Anna Christiansdtr. Højer, f. •/2 21; 2 ~ Margaretha Matthiasdtr. Friis af Brede; 3 ~ c. 53 Marina Ottosdtr. Lütken af Skast, f. 20, † 12/9 72; [† 25/10 1771; (J. 469 f.; Giessing. III. 56; V. f. K. 2 R. IV. 438 (Stamt.); J. Brodersen. 405-13; Nied. F.-G. XIII. 31); Achelis I, nr. 5355].

12. 1772. Christian Jepsen*, f. Tved v. Tønder, d. 26/10 42; F. Jens J., Gdeier.; M. Anna Magdalena . . . ; St. Tønder t. Kbh. 65; ~ 73 Dorothea Petersen; (mindst) 1 S.; [† 14/5 1823; (J. 470; M. 410; Nordfr. Ver. XIII. 27-31); Achelis II, nr. 6612, (7685 søn); KUM III, s. 257 (»Christianus Iepsen, e schola Tonderana«); PT 14:6 (1964-65), s. 133].

13. 9/12 1823. Michael Ahlmann; [16/3 1830 Tønder; see der].

14. 14/9 1830, i. 7/11 [Diak. Læk 6/9 25] Friedrich Carl Ferdinand Hinrichsen, f. Glücksborg 15/6 97; F. Claus H., fyrstel. Mundkok; St. i Kiel 18; C. Gottorp 22; [† 19/5 1852; (J. 470. 492; M. 410. 415; Fr. B. I. 67; Wulff. 38; Volb. 56; H. C. Carstensen. 48); Achelis II, nr. 8451; Fr.B. I, s. 67].

15. 24/2 1853, o. Flensb. 1/5 [Institutbstr. i Hillerød 3/11 45] Daniel Carl Erhard Luplau; [6/2 1859 Hellevad-E.; see Varde].

16. 9/9 1859, o. 12/10 [Institutbest. i Skodborg 1/11 58] Ole Frederik Hieronymus Mynster; [2/5 1864 afsat af den t. Reg.; Hjælpep. Harlev-F. 64; see Fuglse-K.].

17. 1864. Ludwig Georg Jaques Reuter, f. Aabenraa 14/11 37; F. Rudolph Jens Christian R., Sagfører i Barth, Forpommern; St. Altona t. Kiel 58, i Berlin 58, i Erlangen 58; C. Flensbg. 62; Pr. 79; ~ Anna Maria Elisabeth Brodersen; F. Hans Henrich B.; M. Anna Christina Fromm; Pr. 79; [1883 Rise; Aabenraa 92, tillige Pr.; # 1908; † Flensbg. 4/4 1917; (M. 148; 410; Wulff. II. 40; Volb. 57; Z. f. Schl.-H. G. XXV. 275; Rolfs. 466; Sj. Aarb. 1823 S. 200); Achelis II, nr. 10149].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 469-470.