Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1464. Ubjerg,

Tønder Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1649; Kirkesproget er blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1530. Laurits Boesen (Boëthius); [c. 1534 Møgeltønder; see der].

2. 15 . . Christen Lauritsen Dithmer, maaskee af Løit; [† c. 1562; (Meddelelse fra Pastor Aage Dahl); SdjyAarb 1963, s. 169-170].

3. c. 1562. Jens Sørensen; [† 1580; (Meddelelse fra Pastor Aage Dahl i Guderup)].

4. c. 1581. Anders Gonsager; [† 1606; (J. 379)].

4b. 1606. Hans Nissen, ad interim i 1 Aar; [fmtl. forflyttet 1607; Kbg. Ubjerg (1649-1701), opsl. 2; Rostrup: Tre præster i Ubjerg].

5. 1607. Georg (Jørgen) Michaëlis Wolf, f. Skrydstrup c. 80; St. i Rostock 01; mindst 2 S., 1 D.; see Etm.; (Johannes D. W. her); [# 1649; b. 22/9 1652; (J. 379; Krafft. 399); Achelis I, nr. 1019 (»Georgius Michaëlis Vuolfius Holsatus«); Rostrup: Tre præster i Ubjerg; DanKir bd. 21, s. 1292 (se nedenfor)].

6. 1649. Christian Petræus, f. Felsted 07; F. Degn; St. Kønigsberg 34 og 37; 1 ~ F. D. (?) . . . , b. 3/4 55; 2 S., 1 D.; 2 ~ Ubjerg 22/10 56 Maren Christensdtr., b. 2/4 10; 1 S., 5 D.; see Etm.; (C. Wegener her); Sønnen Peter blev Præst i Dedsbøl; [† 21/1 1675; (J. 379); Achelis I, nr. 1886; Rostrup: Tre præster i Ubjerg].

7. 28/2 1675. Johannes Detlevsen Wolf, f. Bjerremark, Ubjerg S., 48; F. D. Jørgensen W., Boelsmd., vist en Søn af Nr. 5; M. Maria . . . ; St. i Kiel 68; ~ Ubjerg 13/6 76 F. D. Maria Christiansdtr. Petreja, d. 16/9 57; 9 S., 5 D., hvoraf 4 S., 2 D. overlevede Faderen; see 2 Etm.; [† 24/12 1700; (J. 379; Cl. Rolfs. 32); Achelis I, nr. 3020; Rostrup: Tre præster i Ubjerg].

8. 1700**. F. S. Georg (Jørgen) Detlev Wolf, f. 7/1 79; St. i Kiel 98, i Rostock 00; O.; [† 13/5 1701; (J. 379); Achelis I, nr. 4113; Rostrup: Tre præster i Ubjerg].

9. 1701 [Cap.* (00)] Christian Wegener (Wegner), d. Tønder 29/3 78; F. Casper W., Bgr.; M. Ingeborg Christensdtr. Petreja, en Dtr. af nr. 6; St. i Jena 97, i Kiel 99; ~ F. Sstr.(?) Maria (Johannesdtr. Wolf); 4 S., 6 D., hvoraf 1 S., 2 D. overlevede Faderen; [b. 29/10 1737; (J. 379; V. f. K. 2 R. V. 456 (»Joh. W.«); Nordfr. Ver. XIII. 35 Note 4; Nied. F.-G. XII. 147); Achelis I, nr. 4055; Rostrup: Tre præster i Ubjerg, 2. udg. 2021].

10. 1739. Christian Ambders af Burkal, d. 18/9 07; St. Slesvig t. Greifswald 28, i Jena 30; C. Rendsburg 32 og Tønder 37; ~ 1/8 47 Cæcilia Christiansdtr. Hojer, f. 4/2 31, † Tønder 11/8 90; F. C. H., Sp. i Ladelund; M. Margareta Fries; [† 8/8 1779; (J. 379; O. H. Moller XIII. No. 83; P.-T. 9. R. I. 79; Nied. F.-G. XIII. 9); Achelis I, nr. 5198].

11. c. 1779. Thomas Todsen, d. Høier 28/10 40; F. Peter T., Gdeier og Østersforp.; M. Christine Schmidt (E. e. Østersforp. Johannes Schou og Mdr. t. Hans J. S. i Høier); St. Husum t. Helmstedt 59, i Halle 61, i Kbh. 64; ~ Lena Catharina Holm(er); F. Niels H., Kbmd. og Eier af Poppenbøl i Høier S.; M. Gunder . . . ; [# 1799; † 20/2 1824; (J. 379; Cl. Rolfs. 454 Note, 461 L. 14–9 n., 471 L. 16–15 n.); Achelis II, nr. 6348].

12. 1799. Carl Adolph Johann Schmidt af Ravsted, f. Drelsdorf 29/11 72; St. i Kiel 91; C. Gottorp 96; ~ Tønder 25/7 1800 Anna Catharina Jensen, f. 7/10 69; F. Nicol. J., Bgmstr. i Tønder; M. Mette Magdalene Høyer; [† 31/12 1840; (J. 379. 838; M. 367; Wulff. 19); Achelis II, nr. 7518].

13. 1841. Hans Heinrich Göttge, tillige Vikarp. i Aventoft 64–68; [1868 Rødding-S.; see der].

14. c. Sp. 16/1 1869 [Rtr. Tønder Bgsk. 29/10 64] Carl Ludwig Albert Obbarius; [30/9 1870 p. Cap. Gram; see Hammelev].

15. 1871. Claus Heinrich Christian Stegelmann, f. Elmshorn; [1879 Kredsskoleinsp. i Haderslev].

16. 1879. Nis Simon Gottfriedsen, f. Nustrup 52; [1883 Høist; Nustrup 1892; † 1913].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1132-1136.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Ubjærg Kirke, s. 1281-1294.
Rostrup, Randi: Fra Ubjergs ældste kirkebøger: Tre præster i Ubjerg, Tønder amt, i tiden 1649-1737. Oslo, august 2015.