Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1453. Ravsted (Raapstedt),

Slogs Herred, Tønder Amt, Slesvig (Haderslev) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1682; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1529). Laurentius Wrede; [† 1548; (J. 414)].

2. c. 1548. Mag. Jørgen Andersen (Georgius Andreæ) vist af Ø. Løgum; St. i Wittenberg 45, Rostock 48; Mag. ss. 51; [† 1587; (J. 414; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 119].

1588 F. S. Peter Jørgensen (Petrus Georgii); St. i Rostock 83; Cap. her (88), maaskee Vikar i Naadensaaret; ihjelskød 24/2 88 Johannes Laurentii Owenius, Diak. Aabenraa; [(J. 249. 415; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 206; Brodersen 375); Achelis I, nr. 683].

3. 1587 [Cantor i Tønder (84)] Laurentius (Thomæus) Ovesen (Oven, Oveni, Ovenius), f. Flensborg; St. i Wittenberg 77; ~ Tønder 16/8 84 Mette . . . , der efter sin Mands Død reiste til Hamburg; [† 21/7 1591; blev ihjelstukket af sin Capellan Hr. Hans Jonsen; (J. 414 f.; Witt. Matr.; R. A. No. 852; Hegelunds Kal. 1591 21/7); Achelis I, nr. 566; Hegelund I s. 163, 222, 226, II s. 102-103, 141; SdjyAarb 1963, s. 179].

4. 1591 [Hør. Sorø, Ribe] Jacob Jensen Hegelund; maaskee Vikar; [27/4 1595 Darum-B.; see der].

5. 1592. Martin Johannis Gram af Gram; St. i Rostock 85; 1 ~ Mette . . . , f. c. 65, † 2/11 96; (mindst) 1 D.; 2 ~ Maren Christensdtr., f. c. 76; 2 ~ Etm.; [† 1618; Lgst.; (Krafft 399; J. 415); Achelis I, nr. 708; DanKir bd. 21, s. 1602-03 (se nedenfor)].

6. 1619. Johannes Thomsen; f. Flensborg 91; F. Andreas Thomæus, Diak. t. St. Johs. i Flensborg; M. Talche Matthiasdtr. Fischer; St. Rostock 14–18; 1 ~ 11/7 19 F. E., † 56; 2 ~ 9/2 57 Bartke Børns; [† 29/4 1662; b. Ravsted K.; Eptph. fra 1621; Lgst.; (Krafft 399; J. 415; Rost. Matr.; O. H. Moller I. 20, IX. 2; Unsterbl. Sterbl. II. 71; Trap. 4 Ugd. IX, 372 L. 1); Achelis I, nr. 1322; DanKir bd. 21, s. 1602, 1603 (se nedenfor)].

7. 1662. Laurentius Widing af Tønder Diak.; St. Rostock 57; vist ~ Øllegaard Benedictsdtr. Martini; F. B. M., Arcidiak. v. Slesvig Dk.; M. Dorthea Duncker; 1 S.; [† Tønder 18/5 1669; (J. 415; Rost. Matr.; Unsterbl. Sterbl. II. 96 f.); Achelis I, nr. 2665; Bed-1600 s. 6].

8. 1669. Mag. Søren Laugesen Wedel (Wellejus) af Ribe Cathr. K., f. Visby 10/3 29; St. Ribe 47, i Rostock 54; Mag. s. A.; 1 ~ Øllegaard Benedictsdtr.; F. B. Martini, Sp. t. Slesvig Dk.; M. Dorothea Hermansdtr. Duncker; vistnok 2 ~ Else Marie Matthiasdtr. Zoëga, d. 2/12 38; F. M. Z., Cantor i Slesvig; M. Margr. Poulsdtr. Wried; [† 2/5 1681; (J. 415; Rost. Matr.; Kinch: Ribe. II. 451; Vahl. XIV. 113); Achelis I, nr. 2268; KUM I, s. 205 (»Severinus Lagonis Wellejus«); Helk I, s. 420; PT 1994, s. 30 (note 27), der er tvivl om hans 2. ægteskab er rigtigt, det er måske en forveksling med N. L. S. Wedel, r. Cap. t. St. Laurentii p. Før; i PT 1988 (om to slægter Zoëga), s. 46 nævnes ingen datter af M. Zoëga ved navn Else Marie. Det gør heller ikke Giessing III, s. 408 (Stamt.)].

9. 1681. Tycho Thomæus Tychsen, f. Tønder 6/12 52; F. Thomas T., Kbmd.; St. i Kiel 71, Leipzig 73; ~ Dorothea Catharina Tamm; F. Caspar T., Sp. i Preetz; M. Anna Margretha . . . ; (mindst) 4 S.; see Etm.; C. N. Lorentzen i Oxenvad-J.; [† 11/6 1708; Hans Hustru gav Alterklæde til Kirken; Lgst.; (J. 415; Sl. Kb. Ud. 157); Achelis I, nr. 3126; DanKir bd. 21, s. 1590, 1603 (se nedenfor)].

10. 1708. Johannes Gjødesen (Ægidii) af Bylderup; maaskee St. Flensbg. t. Jena 86; fmtl. ~ F. D. Anna Magretha Thychosdtr. Tychsen; see N. Knutzen i Tønder; [† 2/6 1738; (J. 415; Vahl. XIII. 2; V. f. K. 2 R. V. 456 L. 15-16; Nied. F.-G. XII. 143); Achelis I, nr. 3632; PT 14:6 (1965), s. 132].

11. 14/7 1739 [N. Løgum og Løgumkl. 37–38] Poul Christian Zoëga af Aller-T., f. 2/5 04; St. Haderslev t. Jena 21, i Kbh. 29; C. Kbh. 25/11 29; Fp. 34; 1 ~ 25/10 36 Else Marie Clausdtr. Zimmermann af Hjortdal, f. 25/11 01, † Løgumkloster 20/10 37, efter en Trillingfødsel; 7 S., 8 D.; 2 ~ 18/2 38 (sin Fætters Dtr.) Cathrine Jørgensdtr. Zoëga af Vilstrup, f. 24/3 19, † her 9/1 55; 15 B., hvoraf 9 overlevede Moderen; 3 ~ 21/10 56 Cathrine Jensdtr. Gregersen af Visby, f. 11/1 05, † Løgumkloster 18/4 81; u. B.; see N. L. Wedel, r. Cap. t. St. Laurentii p. Før; J. S. Dyrhoff og T. O. Ravn i Ø. Løgum; (Johan M. Z. i Tinglev); [† 6/5 1776; Lgst.; ved hans Død levede 9 Børn; Lgst. over 1. Hustru i Løgumkloster; (J. 305; Giessing. III. 408 (Stamt.); D.-P.; Had. Joh. 43; Nied. F.-G. XII. 247); Achelis I, nr. 4952; KUM II, s. 504 (»Paulus Christianus Zoëga, Allerensis Slesvicensis«, 25 år 4 mnd. gl.); PT 1988, s. 51-52, 54-56; DanKir bd. 21, s. 1603 (se nedenfor); s. 1126 (Løgum Klosterkirke)].

12. 1776 [Drelsdorf 65] Hans Gottlieb Schmidt af Aabenraa, f. Hohenwestedt 10/11 35; St. i Kiel 57, i Kbh. 58; c. Pr. 87–92; ~ Marina Elisabeth Hedwig Hansen, f. 36, † 21; see Andreas C. J. S., Diak. i Tønder; Carl A. J. S. i Ubjerg; J. M. Zoëga i Tinglev; P. H. Grangaard i Bylderup; [† 1/10 1800; Lgst.; (J. 415. 729; M. 347; Carstens: Die Stadt Tondern. 151); Achelis II, nr. 6264; PT 1988, s. 66; DanKir bd. 21, s. 1604 (se nedenfor)].

13. 1801 [Enge 92] Christian Thomas Bargum af Aabenraa, f. Kbh. 3/3 63; St. i Kbh. 82, i Kiel 83; C. Gottorp 87; Cons.-Rd. 42; ~ 92 Magdalene Dorothea Davidsen, d. 25/5 66, † 18/4 35; F. David D. i Aabenraa; M. Ingeborg Harmsen; [† 25/8 1847; (J. 415. 496; M. 347. 385; Fr. B. I. 212; Had. Joh. 50; Lengnick Hf. 1 III 4); Achelis II, nr. 7134].

14. 1847 [Ensted 32] Johan Heinrich Carl Meyer, f. Rendsburg 14/12 1800; F. Christ. Fried. M., Adv. og Auditeur i Rendsburg, siden Amtsforv. i Løgumkl.; St. i Gøttingen 22, i Kiel 23; C. Glückstadt 26; [† 14/1 1867; (J. 441; M. 121. 347; Fr. B. I. 84; Wulff 42; K.-K. 1862 S. 24); Achelis II, nr. 8616].

15. 1867. [Tandslet 67] Svenne (Svane) Schmidt, f. Hoptrup 24/6 22; (Bdr. t. Niels S. i Svenstrup); F. Niels Hansen S., Bde.; St. i Kiel 46, i Bonn 47; C. Flensbg. 53; Rtr. Segeberg 56; c. 1ste Compast. Læk 64, fast ansat 65; [† 21/9 1878; (M. 346. 414; Had. Joh. 69; Wulff II. 35; Volb. 57; K.-K. 1862 S. 90; H. C. Carstensen 46); Achelis II, nr. 9802].

16. 1879. Eduard August Friedrich Jessen; see Branderup.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Rabsted Kirke, s. 1584-1605.