Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1427. Bylderup,

Slogs Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1664; Kirkesproget er dansk.
Anm. Præsten boer i Lendemark.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1573. 86) [p. Cap. Ribe Dk. (65)] Jon Hansen Paludan fra Bylderup; St. i Wittenberg 58; see Etm.; [† c. 1587?; var maaskee Vicar for Sp. i Ribe Dk. i Vakancen 65–67; (J. 419; Witt. Matr.; K.-S. 3 R. I. 740); Achelis I, nr. 274; Hegelund I s. 93, II s. 59; Kinch II, s. 68].

2. 1587 [Rinkenæs 87] F. S. Peder Jonassen Paludan; St. i Rostock 84; ~ Anna . . . , † Aabenraa 13/7 38; [resign. 1613; † Aabenraa 30/7 1637; (Krafft. 399; J. 419 f. 446; C. lit. I. 479; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 689].

3. 1613. Peter Fabricius; [1617 Varnæs; see der].

4. 1618 [Diak.* 95] Simon Johansen (Hansen) Suletanus fra Haderslev; [† 1630; (Krafft. 399; J. 420)].

5. o. 20/1 1631. Enevold Lauritsen fra Ribe, f. c. 05; F. Laurits Enevoldsen af Ullerup-V.; St. Ribe 27; 1 ~ Birgitte Sørensdtr.(?) fra Ribe; 1 S.; 2 ~ c. 35 Katharina Johansdtr. Prætorius af Høist, f. 26/11 15, † 10/11 01; 7 S., 3 D., der alle tog Navnet Ewald; see N. Ewald i Høist; Etm.; F. Lilius, Diak.*; L. Ewald i Dagebøl; (Jochum E. i Hviding); [† 1660; (Krafft. 399; J. 420; Unsterb. Sterbl. II. 60 f.; Pr. Saml. 174); KUM I, s. 82 (»Envald. Lavr. Rip.«); PT 1981, s. 133-143; 1985, s. 202, 206; 1987, s. 81; 9:5 (1932), s. 219 ff.].

6. 17/3 1661. Gjøde (Ægidius) Laurentsen, f. Ribe 7/1 37; F. Laurits Jensen, Stadssecr. og Viinhandler; M. Maren Bertelsdtr. Struck; St. Ribe 56; ~ F. D. Mette Enevoldsdtr. (Ewald), f. c. 15/9 41; vist 2 ~ Catharine Holst; F. Andreas H.; M. Salome Lund af Ulderup; (mindst) 5 S.; see Etm.; Bertel C. G. i Varnæs; Johannes G. i Ravsted; [† 22/7 1698; (J. 420; C. lit. I. 335; Vahl. XIII. 2; Kinch: Ribe II. 255; B.-L. VI. 50 L. 12–13); KUM I, s. 266 (»Ægidius Laurentii Ripensis«); PT 9:5 (1932), s. 220].

7. 1698. F. S. Ewald (Enevold) Gjødesen (Ægidii); ~ Anna Sophie Hansdtr. Nissen, d. 26/3 73; F. H. N., Herredsfgd. i Slogs H.; M. Dorothea Stridebek; (mindst) 1 S., 1 D.; see C. Bluhme, kgl. Confess.; [† 1732; hans Navn paa Kirkeklokken 1711; (J. 420; V. f. K. 2 R. V. 456; Sj. Aarb. 1891 S. 231); DanKir bd. 21, s. 1618 (se nedenfor)].

8. 1732. Johannes Johansen Lou (Lov), f. Kbh. 29/9 99 (03?); St. Kbh. 18; C. 22; ~ 41 Anna Christina Lohmann; see Etm.; [† 27/4 1766; (J. 420; D.-P.); KUM II, s. 416 (»Iohannes Low«, 18 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 134].

9. 1766. Andreas Andersen, f. Tønder 8/4 38; F. Hinrich A., Kbmd.; St. i Kiel 57, i Kbh. 60; ~ Bylderup 7/8 67 F. D. Hedewig Friderica Low, f. 17/2 42; [† 24/5 1796; (J. 420); Achelis II, nr. 6259; PT 14:6 (1965), s. 129; Kbg. Bylderup (1712-53) opsl. 130 (hustrus dåb), (1763-1828 V) opsl. 16 (vielse)].

10. 1797 [Skobøl 91] Poul Hansen Grangaard, f. Visby 25/3 64; F. H. Jürgen Hansen G., Bde.; St. i Kiel 86; C. Glückstadt 89; ~ Marina Elisabeth Hedewig Schmid af Ravsted, f. Drelsdorf 14/2 75, † Tinglev 18/12 35; [† 3/8 1820; Hustrus Lgst.; (J. 420. 621; M. 303; Wulff. 9; Kordes. 138; Lüb. & Schr. 195, Suppl. 802); Achelis II, nr. 7300; DanKir bd. 21, s. 1622 (se nedenfor)].

11. 1821 [Diak. Sottrup 18/10 05] Knud Krongaard, f. Vilstrup 11/10 74; F. Daniel Nielsen, Landbols- og Tømmermd.; M. Maren Knudsdtr.; St. pr. 94; C. 28/4 00; ~ Aabenraa 12/7 06 Elsabe Maria Prætorius af Burkal, f. Hellevad 5/8 76, † 14/12 43, E. e. August Hinrich Brandt, Hrdsfgd. i S. Rangstrup; 4 B.; [† 18/9 1832; (J. 343. 420; M. 303; Fr. B. I. 260; Had. Joh. 52; Pr.-Ber. 1833 S. 22; N. St. M. II. 116); Achelis II, nr. 7615; PT 9:5 (1932), s. 230-31; 14:6 (1965), s. 131].

12. 14/5 1833 [Uge 9/12 28] Peter Christiansen Schmidt; [1849 Burkal; see Skodborg].

13. 1849. Andreas Matzen; [afsat 1850; see Nr. 15 her].

14. 7/4 1851, o. Hjortkjær 19/3 [Lærer v. Søetatens Drgsk. 47; Overlærer ss. 48] Holten Fred. Lützhøft; [afsat 1864 af d. t. R. 18/8 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Ørsted-D.].

15. 1865 [Drelsdorf 54] Andreas Matzen, f. Dyrhus, Tønder S., 16/12 18; F. Laurits M., »Mietsmann« p. Dyrhus; M. Ellen Hansdtr. Jürgensen; St. Flensborg t. Kiel 42; C. Gottorp 47; Sp. her 49; afsat 50, men fortsatte som c. Sp.; c. Sp. Friederichstadt 51; [1868 Regjerings- og Skoleraad i Slesvig; † 8/8 1879; (M.-H. III. 271; M. 303. 445. 551; Wulff. II. 32; Volb. 52; Alb. II. 31; K.-K. 1862 S. 41; K.- u. S.-bl. 1879 S. 128); Achelis II, nr. 9654].

16. 1869 [Skads 67] Hinrich Wolf, f. Svavsted 6/12 35; F. Jørgen W., Skomgr.; St. Slesvig t. Kiel 59; C. Kiel 64; P. i Krempe 65; [1881 Varnæs; † 11/1 1903; (Achelis II, nr. 10191)].

———————————

 

 

No 1427b. Diakoner (Sognecapellaner) i Bylderup.

[Slogs Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1664.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1595. Simon Johansen (Hansen) Suletanus; [1618 Sp.*; see der].

2. 1618. Johannes Sørensen (Severini), fra Ribe; [susp. 1642; (Krafft. 399; J. 420)].

3. (1648). Conrad Thorsen; [1660 Cap. Hanved; see Hellevad-E.].

4. c. 1660. Friedrich Lilius af Adelby; St. i Rostock 55; 1 ~ 28/12 64 Margaretha Pauli, E. e. Præsten Martini, f. •/5 03, b. 3/5 83; 2 ~ 16/10 83 Birgitte Ewald af Bylderup, f. Lendemark 12/1 39, b. 11/3 86; 3 ~ . . . ; [b. 30/11 1708; (J. 420; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2582; PT 9:5 (1932), s. 220].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Bylderup Kirke, s. 1606-1624.
Dahl, Aage: Bidrag til Johannes Ewalds Slægtshistorie. Personalhistorisk Tidsskrift, 9:5 (1932), s. 215-247.