Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1457. Skodborg,

Frøs Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1660 (÷ 1715-30).
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Morten . . . ; [† 1563; (J. 218)].

2. 1563. Severin . . . ; [† 1588; (J. 218; R. 454)].

3. 1589. Mads Thomsen; St. i Rostock 68; [† c. 1616; (J. 218; R. 454); Achelis I, nr. 427].

4. c. 1616 el. 19. Christen Brun, f. Steppinge; F. David B. af Steppinge-F., Cap. i Steppinge-F; ~ . . . . ; mindst 1 S., 1 D.; see Matthias B. i Hoptrup; Etm.; [† 1654; (J. 218; R. 454; Had. Joh. 31; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1310 – I flg. Achelis er Studenten fra Stepping, St. i Rostock 14 og Wittenberg 18, ikke identisk med denne Præst; PT 16:3 (1975), s. 40 og 45, tilbageviser Achelis’ påstand].

5. 1654. [Cap.* 53] Jørgen Johan Tørning (Torningius), f. Haderslev; St. i Kønigsb. 49, i Kbh. 51; ~ F. D. Elisabeth Christensdtr. Brun, † 54 [† 1658; blev dræbt af Polakkerne i en Kamp i Røddinggaard Skov sammen med Anders Pedersen, Sp. i Rødding-S.; (J. 218; R. 454 f.; Køn. Matr. I. 507; Had. Joh. 35); Achelis I, nr. 2347; KUM I, s. 235 (»Georgius Torningius Haderslebiensis Holsatus«); PT 16:3 (1975), s. 40].

Vakance.

6. 1660. Marcus Johannes Stuhr, f. Haderslev; F. Stadknecht i Haderslev; St. Rostock 55, Leipzig 57; 1 ~ Oelgarth (Øllegaard) Johannesdtr., † 19/12 75; 2 S., 4 D.; 2 ~ (82) Christine Andersdtr. af Toftlund, f. 25/2 49; 1 S., 2 D.; see Etm.; C. A. Slange i Toftlund; M. L. Raunsøe i Aulum; [† 1698; (J. 218; R. 455; Rost. Matr.; Haderslev Joh. 36; V. f. K. 2 R. VII. 506); Achelis I, nr. 2580; Kbg. Skodborg (1660-1714) opsl. 11 (1. hustrus begr.); børn: opsl. 5, 6, 7, 8, 9 og 10; 16, 17, 20; Kbg. Toftlund (1610-1810) opsl. 112 (hustrus fødsel)].

7. 1698. Jacob Jensen Buch af Skanderup, f. 67; St. Kold. 86; ~ Skodborg 15/6 00 F. D. Øllegaard Christine Marcusdtr. Stuhr, f. 4/3 84; mindst 3 S.; see Jens J. B. i Hjarup-V.; Marcus J. B. i Ø. Lindet; (J. J. Buch i Aalsø-H.); [† 17/12 1729; han blev udplyndret af omstrejfende svenske Soldater tre Gange; »var elsket af alle for sit sagtmodige Væsen«; (J. 218; R. 455); KUM II, s. 148 (»Iacobus Iani Buchius«); KoldStud s. 83-84; Kbg. Skodborg (1660-1714) opsl. 17 (hustrus fødsel), opsl. 30 (vielse); PT 13:2 (1953), s. 20 (Ritm. J. Kaas)].

8. 1730. Niels Høstmark; [1748 Pjedsted-G.; see der]

9. 1748. [Pjedsted-G. 47] Niels Ewald f. Brøns 30/3 18; F. Peder E., Organist; St. Ribe 38; C: 41; p. Cap. Brøns 44; ~ 51 Sophie Elisabeth Hegelund af Høirup (F. M. P. Schierning), f. 2/12 23, † 27/1 69; 2 S.; [† 7/1 1756; (J. 218. 1552; R. 456. 516; D.-P.; Vahl. I. 46; Sj. Aarb. 1913 S. 95 L. 5–6); Achelis I, nr. 5563; KUM II, s. 591 (»Nicolaus Ewald«, 20 år gl.); DanKir bd. 20 (1954), s. 740 (se nedenfor)].

10. 1756. [Fp. . .] Matthias Fries (Friese); [1757 Flensbg. Helligg. K.; see Flensbg. St. Maria K.].

11. 1757 [Degn i Dalby] Jacob Dannefer; [1759 Halk; see der].

12. 1760. Axel Rødberg; [1763 Ferslev-V.; see der].

13. 1763. [Cap. Stenderup 60] Henrik Lange af Halk, f. Maltbæk 31/3 30; St. Sommersted 48; C. . . ; Tentamen Rendsburg 57; Huslærer i Øsby 60–61; 1 ~ Dorothea Johansdtr. Meiland; 2 ~ 68 Anna Lima Krag; see L. H. Madsen og H. T. Borch i S. Gjørding-V.; [† 29/1 1789; (W. III, 704; J. 201. 219, R. 458; P.-T. 8 R. IV. 251); Achelis II, nr. 5916; W. I, s. 456, 762; FWDP 327,15; PT 14:6 (1965), s. 133].

14. 1789 [Collab. i Haderslev 85 (84?)] Johannes Bjørnsen; [1797 Oxenvad-J.; see der].

15. 1797 [Subrtr. Husum 88; Crtr. ss. 91] Christopher Gottlieb Leberecht Forchhammer; [1804 Tyrstrup-H.; see der].

16. 2/3 1804 [Cat. Kbh. Frederiks K. 99] Casper Gottfried Tietche; [17/6 1817 Fjelstrup; see der].

17. 2/4 1818 [Uge 27/12 05, o. 2/6 06] Johann Hagen; [28/9 30 Nybøl (S.); see der].

18. 5/7 1831 [Diak. Sottrup 18/9 21] Thomas Ludvig Bjørnsen af Oxenvad-J., f. her 31/7 90; St. Kiel 12; C. Gottorp 16; ~ 21 Frederikke Catharine Jacobsdtr. Aagaard af Aller-T., f. 5/9 el. 5/4 97, † 68; [# 1850; † Christiansfeld 5/2 63; (J. 219. 343; M. 37; F. B. I. 60; Had. Joh. 56; Wulff. 33; Volb. 9; N. St. M. II. 116); Achelis II, nr. 8150; Fr.B. I, s. 60].

19. 1850 [Burkal 49; Udnævn. annul. 50, c. Sp. ss. s. A.] Peter Christiansen Schmidt, f. Hynding, Ravsted S., 4/12 97; F. Peter Christensen S., Ldmd.; St. Kiel 22; C. Gottorp 26; Sp. i Uge 9/12 28; Bylderup 14/5 33; [† 28/1 1875; (J. 420. 437; M. 37. 154. 303. 306; Fr. B. I. 76; Had. Joh. 60; Wulff 43. II. 11; Volb. 9; K.-K. 1862 S. 14); Achelis II, nr. 8649].

20. 1875 [Oldenswort 67] Johannes Wilhelm Weiland, f. Wilster 8/3 39; F. Johannes W., Diak. ss.; St. Plön t. Kiel 59; C. Erlangen 60; Diak. Oldenswort 66; [# 1904; † Flensborg 1908; (Achelis II, nr. 10185)].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Christensen, Olav: En nordslesvigsk slægt: Bruun. Personalhistorisk Tidsskrift 16:3 (1975), s. 39-45.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Skodborg Kirke, s. 729-741.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 1, s. 218-19.