Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1441. Hoptrup,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1700.
Anm. Præsten boer i Mastrup.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Bertel Olufsen; en Søn, »Noe Hoffdorff«, blev St. i Rostock 48; see Etm.; [† 1547; (Achelis I, nr. 154; PT 14:6 (1965), s. 130)].

2. c. 1550. F. S. Simon Bertelsen Hoptrup (Hoptorp); St. i Rostock 45, i Kbh. 3/3 47; see Etm.; Marc. Simonsen, Diak. og Crtr. i Tønder; Ditl. Simonsen i Nustrup; [† c. 1580; (W. II. 463, L. 9 n.; J. 161; R. 325 ff.; Rost. Matr.; Had. Joh. 27; V. f. K. 2 R. VII. 501; Sj. Aarb. 1906 S. 118; P.-T. 7 R. VI. 136 Note); Achelis I, nr. 118; PT 14:6 (1965), s. 130].

3. c. 1580. F. S. Noie (Noa) Simonsen; St. i Rostock 76; ~ . . . Jørgensdtr. Boye af Haderslev Slotsp.; see Etm.; [b. 13/8 1607; (J. 161; R. 314. 327; Rost. Matr.; Had. Joh. 28 f.; V. f. K. 2 R. VII. 501; P.-T. 7 R. VI. 136 Note; Sj. Aarb. 1929 S. 158-159); Achelis I, nr. 554].

4. 1607. F. S. Simon Noiesen (Noæ); St. Kbh. 23/12 05; ~ . . . ; 2 ~ Etm.; [b. 11/8 1612; (J. 161; R. 327; Kom. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 501 f.); Achelis I, nr. 1107; F-P s. 222 (»Simon Noha Halensleviensis«)].

5. c. 1612. Andreas Nielsen Dall af Heils-V.; St. i Rostock 05; maaskee St. i Kbh. (07); ~ F. E.; see Etm.; [† 1655; (J. 161; R. 327; Rost. Matr.; Had. Joh. 31; V. f. K. 2 R. VII. 501; P.-T. 7 R. VI. 141 Note); Achelis I, nr. 1089; F-P s. 224 (»Andreas Dalius«)].

6. c. 1655. Matthias Christensen Brun (Bruun) af Skodborg; St. Od. 48; 1 ~ F. D. . . . Andreasdtr. Dall; 1 S.; 2 ~ Haderslev 7/6 55 Rebekka Tobiastr. von Rehefeld; F. T. v. R., Sp. i Kitscher i Meissen; M. Maria Clotz; 2 D.; maaskee 2 ~ K. Bramsen i Øsby; see Etm.; Morten Nissen i Skjærbæk; [† 1673; (J. 161; R. 237; Giessing. III. 273 (Stamt. o. Runge); Bloch: Fyens Gejstl. I:2 409); PT 16:3 (1975), s. 40].

7. 16/7 1672**. Peter Meyland (Mayland), f. Løgumkl.; F. Johannes M., Husfgd. og Mølleforp. i Løgumkloster; M. Catharina Petersdtr.Wind, en Møllerdtr. ss.; St. i Rostock 63; Pr. . . ; ~ 21/4 75 F. D. Anna Maria Matthiasdtr. Brun, f. Mastrup 16/3 59; 2 ~ Skjærbæk 13/6 99 Morten Nissen i Skjærbæk; see Etm.; [† Mastrup 8/2 1698; (J. 161; R. 327 f. (Forfædre); Rost. Matr.; B.-D. 1295); Achelis I, nr. 2863; PT 16:3 (1975), s. 41; 1995, s. 106; Danske Kancelli: Kaldsbrev].

8. 1698 [p. Cap.* 97] F. S. Johann Meyland (Mayland), f. 77; St. Haderslev t. Kiel 95; Examen pr. 30/9 97; 1 ~ 99 Inger Margrethe Pedersdtr. Hammel, f. c. 67, † her 18/10 07; F. P. Jensen H. af Hammel-V.-S., Bgmstr. i Horsens; M. Anna Margrethe Beenfeldt; 7 B.; 2 ~ Elisabeth Christina Mathiasdtr. Lange, f. c. 10/3 87, † Kliplev(?) 20/3 74; F. M. L., Herredsfgd. i Havervad; M. Elsebe . . . ; 2 S., 5 D.; see Peter M. i Varnæs; Mathias M. i Fjelstrup; Johan C. M i Ø. Løgum; Etm.; [† 1/8 1742; (J. 161; R. 328; Had. Joh. 40; Sl. Kb. Ud. 166 L. 12–13); Achelis I, nr. 3965; PT 14:6 (1965), s. 134; 1995, s. 103-108; Kbg. Kliplev (1721-90) opsl. 188 (nekrolog over Johannes Klinckers »alte Großmutter«)].

9. 1740**. Nicolai Klinker af Oxbøl, f. 15/2 01; St. Sønderborg t. Halle 20; C. Haderslev 37; ~ F. D. Margrethe Øllegaard Johannsdtr. Mayland; 3 S., 2 D.; see Johannes K. i Kliplev; Johan Chr. K. i Varnæs; Etm.; [† 29/5 1761; (J. 161; R. 328; P.-T. 8 R. IV. 342); Achelis I, nr. 4911; Kbg. Kliplev (1721-90) opsl. 188 (1774 nekrolog over Johannes Klinckers »alte Großmutter«) ].

10. 17/7 1761. Johan Quedens(en) Harboe af St. Laurentii p. Før, f. Vesterland 2/2 32; St. i Rostock c. 52, i Wittenberg s. A., i Kbh. 57; C. Kbh.; ~ 62 F. D. Anne Marie Nicolaisdtr. Klinker; (mindst) 1 S., 3 D.; (see J. Andresen i Enge); [† 1/12 1789; (J. 161; R. 329; Giessing II:2 S. 260 Tab. III; P.-T. 8 R. IV. 252 f.); Achelis II, nr. 6039; Kbg. Kliplev (1721-90) opsl. 188 (nekrolog 1774 over hendes mormor Elisabeth Christina Lange)].

11. 1789 [Nykjøb.-R. 26/10 87] Lorents Antonsen Bertelsen* af Tyrstrup-H., f. 12/8 51; St. Haderslev t. Kiel 70; i Kbh. 73; C. 31/5 75, l.; Legationspræst i Madrid 80; ~ Else Cathrine Petersen; [# 1837 som Jubellærer; † 9/12 s. A.; (W. II. 477; J. 161; M. 23; Had. Joh. 48); Achelis II, nr. 6749].

12. 8/8 1837 [Crtr. Haderslev 13/3 21] Mag. Lorenz Petersen, f. Haderslev 29/7 94; F. Peter Jürgen P., Landmaaler; St. i Kiel 15; C. Gottorp 19; Mag. i Kiel; [afsat 1850; Reiste 54 til Amerika, P. i Lowden, Iowa (65); † ss. 17/1 1880; (J. 161; M. 23; Fr. B. I. 98; Wulff. 35, II. 10; Volb. 7; Had. Joh. 6; Lautrup. 78; K.- u. S.-bl. 1881 S. 12); Achelis II, nr. 8298; Fr.B. I, s. 98].

13. 18/10 1850 [Høien-J. 23/4 49] Jørgen Vilhelm Marckmann, f. Rønne 21/9 04; F. Andreas M., Proc., siden Byskrvr. i Nexø osv.; M. Ulrikke Eleonore Grundtvig af Ledøie-S.; St. Rønne 23; C. 13/1 29, l.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 29; Cat. Kbh. Frue K. 10/8 31, o. 25/8; r. Cap. Kbh. Frelsers K. 30/6 44; ~ 12/5 36 Julie Frederikke Dorothea Olsen, f. Kbh. 6/6 13, † Hoptrup 10/2 51; F. Etrd. Gottsche Hans O., Notarius publicus og Theaterdirctr. i Kbh.; M. Elisabeth Dorothea Balle; 2 S., 1 D.; [† 11/7 1861; „Den nationale Sags nidkjære, uforandret tro Talsmand. Brav, ærlig og sanddru.“ „Der var noget Ufordulgt, Reent i hans Tankegang og Væsen, noget, saa at sige, Gjennemsigtigt. Sindet var saa lyst som Haaret“. „Godt var hans Hjertelag, øvet i Selvfornægtelse, rede til at yde; ikke søgte han sit Eget, han beholdt for Lidt for sig selv; endog under rigelige Kaar forblev han en fattig Mand. Særdeles elsket.“ „Da han stædedes til Jorden, slog hele hans store Menighed en tæt Kreds om hans Grav og Ordet gik ud, stadfæstet af Alle, meest dog af Sognets Trængende, at den, der nu havde forladt dem, var et godt Menneske“; see Kirke-Kalender for Slesvig Stift 1862, S. 55–67; E. 2/230 og S. 2/319; (W. I. 739; M. 23; Fr. B. I. 83; Ersl. II. 230, S. II. 319; K.-K. 1862 S. 55–67; B.-L.)].

14. 12/10 1861 [Vonsbæk 11/2 51] Christian Daniel Møller; [afsat 8/8 1864 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; see Haarby].

15. 1864 [1ste Compast. i Meldorf 55] Peter Hjort, f. Haderslev 28/9 05; F. Knud Brodersen H., Kbmd.; M. Anna Matthiessen; St. Haderslev t. Halle 28, i Berlin, i Kiel 30; C. Gottorp 33 og 34; Diak. Ullerup 22/12 43; Diak. Broager 5/5 49, afsat 51; [# 1888; † Flensborg 9/12 1899; (M. 23. 167. 208. 844; Fr. B. I. 114; Wulff. 53. 54, II. 14; Had. Joh. 62; Volb. 7; Alb. I. 364; K.- u. S.-bl. 1899 S. 210; Sl. Kb. Ud. 139 L. 6); Achelis II, nr. 8985; Fr.B. I, s. 114].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Hoptrup Kirke, s. 362-376.
Christensen, Olav: En nordslesvigsk slægt: Bruun. Personalhistorisk Tidsskrift 16:3 (1975), s. 39-45.