Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 884. Oxbøl (St. Mariæ K.),

Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/7; Lkm. 2/530; Past. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 1667.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. 15 . . [cath. P. i Nordborg . .] Jacob . . . ; blev Lutheraner.

1b. (1552). Erik Madsen; ~ Anne Poulsdtr.; [24/12 1552: »Stadfæstelse paa et Pergamentsbrev, lydende, at Hans Ifuersen, Slotsskriver paa Collinghus, har paa Kaalling Byting efter Befaling af Ifuer Krabbe, Embedsmand paa Collinghus, paa Kongens Vegne solgt Hr. Erich Matzen, Sognepræst til Oxebølle paa Alse, og hans Hustru Anne Pouelsdaatter al den Lod og Del, som Hr. Erichs Broder Christoffer Matzen havde i en Gaard og Grund paa Søndergade i Kaalling, som er fuld Broderlod, nemlig Tredjeparten«; see ogsaa Nordborg].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 203.

1 (c). 15 . . Ole Christensen Schrøder; see Etm.; Johann O. S. i Bjært.

2. 15 . . Mads el. Mathias Mortensen* (Mogensen), f. c. 30; F. maaskee Mogens Mortensen el. Morten Mogensen; ~ F. D.? Sara . . . , f. 60, b. 4/12 40; mindst 1 S., 1 D.; see Etm., siden i Kettinge; M. Magnus i N. Haksted; [# c. 1616; b. 17/4 30, c. 100 Aar gammel (Pont. Ann. 3/797)].

3. 1616** [r. Cap. Hagenbjerg 14] David Johansen Monrad, vist tillige r. Cap.*; [1623 Kettinge; see der].

4. 1630 [r. Cap.*, o. 9/4 23**] Peder Clausen* (Petrus Nicolai), tillige r. Cap.*, f. Sønderbg. 9/11 94; F. C. Pedersen, Thingskriver; M. Maria Mathiasdtr. Brandt; St. i Rostock 20; 1 ~ 5/10 23 Dorthea Johannesdtr. Monrad af Kettinge, f. 04, b. 11/12 43; 2 ~ Sophie Hedvig Nicolaisdtr. Bruun af Sottrup, f. 26, † 05; 2 ~ 5/6 80 Fred. Lorentzen, Kjøkkenskriver i Nordborg Slot; med begge mindst 2 S., 1 D.; see J. Pedersen, r. Cap. i Igen; Etm.; Nic. Pedersen i Bedsted; [b. 7/6 1676].

Achelis I, nr. 1477; KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Petrus Claudii«, 29 år gl.).

5. 16/11 1666*, o. 20/9 67**, Morten Nielsen Nissen, f. Aabenraa 24/12 36; F. N. Nissen, Skibstømmermstr.; M. Anna Mortensdtr.; vist St. Slag. 53; ~ 7/9 70 F. D. Maria el. Mariche Pedersdtr., † Nordborg •/12 98; mindst 1 S., 1 D.; see F. J. Cruckow i Notmark; Samuel M. N. i Holbøl; [† paa sin Fødselsdag 24/12 1682].

KUM I, s. 224 (»Martinus Nicolai«).

6. o. 29/5 1683, af Brandt i Nordbg., Diderik Cæsosen Nissen; [•/4 1693 Nordborg; see der].

7. 1693 [r. Cap. Nordborg, o. ss. 29/6 84] Johan el. Hans Bugislaus Nielsen Klincker (Klinkert) af Nordborg r. Cap., f. 58; St. Lübeck t. Rostock 82; 1 ~ 19/7 85 Anna Marie Lauritsdtr. Harboe af Svenstrup; 2 ~ Margrethe Thygesdtr. Poulsen af Svenstrup, f. 84, b. 1/7 55; 2 ~ O. F. J. Brandt i Hagenbjerg; med begge mindst 1 S., 2 D.; see C. Outzen i Toftlund; Nicolai J. K. i Hoptrup; [† 26/4 1713].

Achelis I, nr. 3500 (»Joannes Bugislaus Klincker Norburg«).

8. 1714 [r. Cap. Igen 88] Jørgen Vilhelm Alexandersen Poss, f. Gammelgd. p. Als, Kettinge S., •/12 62; F. A. P., Pensionair (dvs. Forv.); St. i Kiel 80; 1 ~ 88 F. E. i Igen: Margrethe Abrahamsdtr.; 2 ~ Sophie Adelheid Lassen, b. 6/11 43; F. Jens Jensen L., Herredsfoged; med begge mindst 3 B.; see C. Mathiesen, r. Cap. i Igen; [† 15/6 1721].

Achelis I, nr. 3438.

9. 1721 [r. Cap. Nordborg, o. Igen 8/2 08] Johan Christian Didriksen Riisbrich af Lysabild, d. 8/6 82; St. Od. 02; ~ 24/10 08 Elisabeth Charlotte Johannesdtr. Brandt af Igen, d. 29/8 88; 7 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Christopher F. J. N. her; [† 29/5 1730; Lgst.].

Achelis I, nr. 4245a; KUM II, s. 275 (»Iohannes Christianus Riisbrichius«, 20 år gl.); DanKir, bd. 23, s. 2606 (se nedenfor).

10. 22/8 1730 [Skp. 24/7 25, o. 7/9; Cap. v. Zions Menighed i Trankebar 2 ½ Aar fra c. 26] Bernhard Nielsen Preen, f. Malle Sogn 90; St. Helsing. 13; C. 17/11 18, n.; ~ F. E., b. 14/10 47; u. B.; [† 1/12 1764; fra den Tid af, at han havde været i de varme Lande, leed han altid meget af Kløe og Hede i Kroppen; sad derfor tit i det bare Linned].

KUM II, s. 373 (»Bernhardus Preen«, 23 år gl.).

11. 11/8 1747**, o. 27/10, F. Sts. Christopher Frederik Johansen Riisbrich, f. Nordborg 30/6 17; St. pr. 33, Bacc. 35; C. 27/6 46, h.; 1 ~ 48 Helene Susanne Heinrichsdtr. v. Einen, f. Heiligenhafen c. 17, † 25/9 62; (Sstr. t. Cathrine Dorthe v. E. ~ Th. H. Wang i Nustrup); F. Theodor Heinrich v. E., P. i Heiligenhafen; M. Helene Davidsdtr. Kobach fra Kbh.; u. B.; 2 ~ Nordbg. 30/11 64 Dorothea Margrethe Samuelsdtr. Brandt, f. c. 45, † 16/3 10; F. S. B., Kbmd. i Nordborg; M. Marg. Jørgensdtr. Petersen af Notmark; u. B.; [† 10/10 1787; havde et godt lille Stutterie; Eptph.].

KUM II, s. 547, 559 (»Christophorus Fridericus Risbrich«, 16 år gl.); Achelis I, nr. 5376b; E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 11; DanKir, bd. 23, s. 2604-05 (se nedenfor).

12. 4/12 1787 [r. Cap. Nordborg 21/5 77, o. 18/7] Laurits Holst af Hvirring-H., f. 16/9 42; St. Hors. 62, Bacc. 63; C. 25/2 68, n.; D. p. C. (74); 1 ~ Helene Kirstine Winther, † 22/12 97 (faldt ned af en Loftstrappe); F. Christen W., Skipper i Kbh.; 2 S., 2 D.; 2 ~ 2/6 98 Mette Christensdtr. Lassen, sædvanligt kaldet „Mette Hølpige“, fordi hun strikkede lodne Huer („Høller“), f. Beftoft; 7 S., 4 D.; [† 26/3 1824; i sine yngre Aar kundskabsriig og dygtig, ihvorvel Rationalist fra den værste Tid; men forfaldt mere og mere til Raahed og Plathed; Børnene fik en daarlig Opdragelse, kom i uanseelige Stillinger og opførte sig tildeels slet].

KUM III, s. 226, 240 (»Laurentius Holst«, 22 år gl.).

13. 28/5 1824 [Dreiø 7/1 18] Hans Petersen, f. Nordborg 29/6 78; F. Peter P., Toldforv.; M. Regine Sophie Elisabeth Jensdtr. Fangel af Nordborg; St. Od. 99; C. 28/10 02, h.; Lærer for Grev Bille Brahes Sønner 04–13; p. Cap. Nordborg 30/4 13, o. 30/6; 1 ~ Margrethe Sophie Berg, f. c. 82, † 7/8 10; F. Andreas B., Propr. v. Rand.; 1 S., 1 D.; 2 ~ Ida Frederikke Zoffmann, † •/3 68; F. Fred. Z., tidligere Advoc. i Sønderbg., tilsidst Eier af Parcellen Lysmose v. Nordborg; 2 S.; see H. C. C. Fangel i Notmark; [† 7/7 1842; Botaniker; B. D. G. 1/151].

14. 5/10 1842 [Høibjerg-E. 1/5 38] Holger Fangel; Pr. 18/1 58; [6/6 1861 Hagenbjerg; see der].

15. 18/6 1861 [Vilsted-V. 2/9 48] Ole Jørgen Smit, f. 23/12 09; St. Rand. 28; C. 8/7 34, h.; ~ Maarslet 11/5 49 Johanne Thomasine Bødtker, f. p. Hindsgavl 8/12 19; F. Andr. Jesp. B., Fuldm. v. Forpagtningen; M. Martha Soph. Hastrup; [afsat 20/5 1867 formedelst Eedsnægtelse; boede 78 i Kbh.; † 6/11 1889].

16. 1867 [Karlum 64] Hans Thomsen Hørlyck, f. Gammelladegd., Hammelev S., 7/3 1825; F. Mattias Peter H., Ldmd.; St. Haderslev t. Kiel 48; C. Flensbg. 54; Crtr. Doberan 59; Hjelpep. i Lübsee (Lübtheen) i Mechlenburg 61; [† 14/12 1868]

Achelis II, nr. 9867; Arends I, s. 378: M. 193. 403; Wulff. II. 36; Had. Joh. 70; K.-K. 1862 S. 91; Volb. 56; (Arends’ litteraturforkortelser).

17. 1869 [Rylskov 64] Ernst Ludwig Emil Holm, f. Karby 15/8 31; F. Hans Eberhard H., Sp. Svans; M. Marie Johanne Ernestine Friederici; St. i Kiel 50; C. Flensbg. 56, Oldenburg 62; p. Cap. Rensefeld 62; c. Sp. Tumby 64; ~ Julie Theone Henningsen; F. P. H.; M. Anna Charlotte Valentiner; [† 28/2 1888].

Achelis II, nr. 9916; Arends I, s. 358: M. 193. 274. 613; Wulff. II. 37; Alb. I. 368; Volb. 36; K.-u. S.-bl. 1888 S. 40; Die Heimat 1926 S. 240; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 885. Sognecapellaner i Oxbøl,

[Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. (1527) Mathias Brun.

1b. (1611). Mathias Magnus (Tychius, Mads Hansen); [# 1616].

1c. 1616** [r. Cap. Hagenbjerg 14] David Johansen Monrad, tillige Sp.*; see der.

1 (d). o. 9/4 1623. Peder Clausen; [1630 Sp.*, see der].

2. 1627*. Hans (Johan) Rasmussen, fra Flensborg; St. i Rostock 19, i Hamburg s. A., i Wittenberg 21; ~ 11/11 27 . . . ; tiltraadte næppe.

Achelis I, nr. 1454 der måske forveksler ham med navnebroderen i Visby.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Oksbøl Kirke, s. 2588-2609.