Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 831. Nustrup,

Gram Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/77; Rh. 402; Lkm. 3/122; Kbg. 1758.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1531. Marquard Fries; antog den cath. Lære; velstuderet; see Etm.; Henrik M. i Hammelev; [levede 36].

2. (1578). F. S. Peder Marcussen (Markvardsen); ~ Elsabe Jørgensdtr. Stuhr af Hammelev, † 10; 2 S.; see M. P. Stuhr i Toftlund; [† 23/1 1597, under Prædiken].

Hegelund I s. 293, II s. 181.

3. o. 13/4 1597. Mag. Ditlev Simonsen (From) af Hoptrup; St. i Rostock 89, i Wittenbg. 90; ~ Nustrup 19/6 97 . . . . ; see H. D. From i Arrild; [b. 27/11 1615].

Hegelund I s. 296, 298, II 182; Achelis I, nr. 772.

3b. (1619). Lauge Andersen; [er næppe identisk med L. A. Lintrup i Hjarup-V., i 1619 er de begge præster i hvert sit pastorat].

KS 2:6 (1872-73), s. 551.

4. (1638). [Maaskee Hør. Ribe 15] Niels Nielsen Dall af Heils-V.; St. i Rostock 13, i Kbh. 13; Hør. Ribe 15?; Pr. (49); [† 1652].

KUM I, s. 12 (»Nicolaus Dalius Hater[s]leviensis Holsatus«); Achelis I, nr. 1275; PT 7:6 (1921), s. 141 (note).

5. E. f. B. 8/5 1653 [Archidiac. i Haderslev 51] Mag. Peter Jordt (Hjort), f. Flensbg. c. 29?; F. vistnok Jacob J., Skrive- og Regnemstr.; St. Danzig 45, Königsbg. 45, Kbh. 47, Mag. Rostock 50; Receptus i Rostock 50; ~ Dorothea Øllegaard Clausdtr. v. Ahlefeldt, f. c. 36; M. . . . Ranzau; B.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; (see J. J. Norup i Urlev-S.); [dræbt •/3 1659 af de Svenske, idet han med sine Sognefolk, under Anførsel af Forvalteren p. Gram, søgte, at gjøre dem Modstand paa denne Gd.; Alle, paa tre nær, faldt].

KUM I, s. 209 (»Petrus Iordt Flensburgensis«); Achelis I, nr. 2196; Strøm 3, s. 12; DanKir bd. 20 (1954), s. 666-67 (se nedenfor).

6. 1659. Johan Laugesen Wedel af Ribe Cathr. K., d. 5/9 31; St. Ribe 50, i Rostock 54; ~ F. E., † 26; 4 S., 1 D.; see Etm.; Claus J. W. i Munkebo; L. A. Guldager i S. og N. Onsild; [† 21/1 1692; var med i Kbhs. Beleiring 59 tilligemed 6 Brødre og bevarede sine Vaaben til en Erindring; passede Embedet med yderste Flid, men var svindsottig i 33 Aar; Lgst.].

KUM I, s. 224 (»Iohannes Lagonis«); Kinch II, s. 451.

7. 19/3 1692. F. S. Lauge Johansen Wedel, f. 9/2 65; St. Haderslev t. Wittenberg 84, Kbh. 86, Kiel 91; udenlands; Pr. . .; 1 ~ Anna Elisabeth Frederiksdtr. Friis af Gram, † 19; 7 S., 2 D.; 2 ~ S. Lemb 17/9 23 Birgitte Sophie Christensdtr. Allerup af Lemb, f. 96; 2 S., 1 D.; 3 ~ 28 Marie Susanne Clements, † 36; F. Oberstlieut. C. i Rendsborg; 2 S., 2 D.; 2 ~ T. H. Wang her; F. Oberstlieut. i Rendsborg; see S. N. Wedel i Døstrup; Peder L. W. i Vollerslev-G.; A. Monrad i Gl. Haderslev; (Bernh. M. W. i Marstal; Lago M. W. i Everdrup); [† 6/6 1733; indlogerede sig paa sin Reise hos de berømteste Kunstnere i hver By; kunde puste Glas, slibe og polere det, brænde Tegl, arbeide i Metaller; var Stifter af de omkring Flensborg værende Teglværker; levede i Velstand og efterlod et fordeelagtigt Eftermæle; eiede en stor Medaillesamling].

KUM II, s. 143 (»Lago Wedel Haderslebiensis«); Achelis I, nr. 3565; PT 12:6 (1951), s. 19; Nygaards sedler: 2. vielse.

8. 23/7 1733 [Skrydstrup 9/7 17] Mag. Iver (Jensen?) Morup, f. Korsør 10/9 (30/9?) 79; F. Bgmstr. i Korsør; St. pr. 00; C. 6/5 09, h.; Mag. Kbh. 4/5 12; Fp. 12; 1 ~ Elisabeth Helm fra Altona; 2 ~ 46 Felicitas Piper, f. 92, † Graasteen 21/1 81; see L. A. Hoyer i Hellevad-E.; [† 1758; hans Navn p. Alterkalken i Skrydstrup K. 1725].

KUM II, s. 256 (»Ivarus Morup«), s. 377 (»Dn. Ivarus Morup, pastor castrensis«); PT 14:6 (1965), s. 134; DanKir bd. 20 (1954), s. 680-81, Skrydstrup Kirke.

9. 26/5 1758 [r. Cap. Landet-Aa.-R. 55, o. 5/9] Mag. Johan Arent Eilersen Dyssel; [3/9 1764 Sandby; see Østofte].

10. 19/11 1764 [Skrydstrup 16/10 33] Thomas Hansen Wang*, f. Vanggd. i Thy, 4/1 05; (Bdr. t. Oluf H. W. t. Nordstrømø, Fær.); F. H. Jensen Boyesen, Strandforv.; M. Maren Olsdtr.; St. Hjørring 27; C. 12/7 30, n.; r. Cap. Flade-G.-F. 16/3 31; Pr. 51; 1 ~ 34 Marie Susanne Clements, E. e. L. H. Wedel her, † 36; F. Oberstlieut. C. i Rendsborg; 1 D.; 2 ~ Cathrine Dorothea v. Einen, f. c. 9/10 13, † 8/11 80; (Sstr. t. Helene S. v. E. ~ C. F. J. Riisbrich i Oxbøl); F. Theodor Hinrich v. E., Præst i Heiligenhafen; M. Helene Davidsdtr. Kobach; 1 D.; see N. Reich i Nordborg; [† 18/11 1786; Eptph.; Pg. br. 72].

KUM II, s. 490 (»Thomas Iohannis Wang«, 20 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 19; Kbg. Nustrup (1758-1786 ), s. 309, opsl. 157; E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 11; DanKir bd. 20 (1954), s. 668 (se nedenfor).

11. 12/1 1787 [Rødding-S. 23/2 70] Niels Tøxen af S. Felding-A., f. 4/12 34; St. Kold. 53; C. 22/7 60, n.; Hør. Ribe (66); r. Cap. Skjærbæk 29/4 68, o. 14/6; 1 ~ Sneum 7/5 66 Anna Christine Sidelmann af Kolding, f. 20/7 38, † Rødding •/1 84; 2 ~ Ane (Anna) Margrethe Lang, f. c. 20, † 16/3 98; 3 S., 3 D.; 3 ~ 25/9 98 Anna Jørgensdtr. Lund, f. Gabøl, Nustrup S., c. 74, † Ribe •/1 60; 1 S., 1 D.; 2 ~ H. Sidelmann i Sneum-T.; (see F. C. C. Harboe i Dybe); [† 25/7 1803; et ypperligt Hoved; en lærd Md. og en særdeles god Præd.; fik 30/5 1766 Oprejsning efter at han hustru var kommet nogle Maaneder for tidlig i Barselseng efter Brylluppet].

Nygaards sedler: Hører, oprejsning.

12. 25/11 1803 [Grimstrup-Aa. 24/5 93] Balthasar Gjørtz, f. Kold. 30/11 57; F. Gregorius G., Parykmager; M. Mette Marie Jørgensdtr.; St. Kold. 78; C. 2/4 83, h.; Alumn. Valkendorfs Coll. 83–86; r. Cap. Ringkjøb.-R. 16/11 87, o. 27/2 88; ~ Kold. 16/7 88 Anna Cathrine Høxbroe, f. Kold. 21/9 65, † Ribe 4/2 52; (Sstr. t. Hans H. i Rødding-S.); F. Peder H., Kbmd. i Kold.; M. Anna Beate Møller; 7 S., 1 D.; see C. F. Krøyer i Fol; [† 2/4 1821; Eptph.; havde betydelige Fortjenester af Skolevæsenet og af den geistlige Enkekasse; E. 1/496 og S. 1/563].

KUM III, s. 365 (»Balthasarus Giørz«, 21 år gl.); KoldStud s. 140-41, 381-82; Kbg. Kolding (1751-1815) opsl. 49 (dåb); DanKir bd. 20 (1954), s. 668-69 (se nedenfor).

13. 25/8 1821 [Tørring-H. 1/10 02, o. Vibg. 3/12] Hans Otto Brøchner af Spentrup-G., f. 2/5 66; St. Vibg. 84; C. 28/10 90, h.; R. m. Apr. 31/7 15; ~ 6/10 18 Regitze (Regine) Dorothea Schouboe, f. 85, † Ribe 1/3 59; 1 D.; [# 3/5 1835; † Ribe 22/10 47; Monument p. Ribe Kgd.].

KUM III, s. 403 (»Iohannes Otho Brøchner«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1425; PT 7:1 (1916), s. 76; DanKir bd. 19, s. 817 (Kirkegårde i Ribe).

14. 21/8 1835 [Fuur 23/2 27] Søren Bredstrup af Skibet, f. 5/1 71; St. Ribe 91; C. 21/7 09, l.; p. Cap. Voer-E. 15/6 10, o. 17/10; Sp. Brørup-L. 26/7 20; ~ V. Nykirke 19/10 24 Maren (Marie) Cathrine Bang, f. Fred. 14/10 83, † Aarh. 24/8 61; F. Peder Jørgensen B., Kbmd. og Bgrcpt. i Fred.; M. Ingeborg Casparsdtr. Bøtcher; 1 D. (vanvittig); [† 2/5 1851; svagelig; følte sig stedse ulykkelig].

Kruse: Beskrivelse over Øen Fuur, SJHT 1:1 (1866-67), s. 416.

15. 8/7 1851 [Brande 22/12 38, o. 19/4 39] Ludvig Blædel af Assens-Kj., f. Kbh. 18/8 09; St. Hlh. 27; C. 28/10 33, l.; c. Adj. Od. 10/1 35; Adj. ss. 21/3 37; Apr. 10/4 55–68; R.* 6/10 62; ~ 3/7 39 Bolette Charlotte Grundtvig af Gladsaxe-H., f. Torkildstrup 13/3 08, † 12/11 80; 2 S., 4 D.; see Ludvig O. G. B., Cap. p. l. i Humble; [afsat 1870 af d. t. R.; 17/4 1871 Kjeldby; † 4/5 79].

15. 1870 [Compast. Neumünster 63] Conrad Jensen, f. Svesing 28/6 29; F. Peter J., P. ss.; St. Husum og Slesvig t. Kiel 48, i Kbh. 52; C. Flensbg. 54; Sømandsp. i Bordeaux 56; Pr. 85; [# 1892; † Slesvig 15/5 97].

Achelis II, nr. 9868.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Nustrup Kirke, s. 642-670.