Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 6. Nordstrømø Præstegjeld,
Sogn: Kvivig, Vestmanhavn, Haldersvig (Haldersvik), Saxen, Kvalvig (Hvalvig) og Kollefjord.

Færøernes Provsti, Sjællands Stift.

Anm. Præsten boede først i Kelnæs i Kollefjord, siden i Kvivig.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra C. F. Nielsens Manuscr., se nedenfor]
———————————

1. 1538, o. 29/7 41 af Biskop J. Riber, Peder Lydersen, Bdr. t. J. Lydersen p. Sandø, Discipel af Hr. Anders paa Syderø; [† 1588, idet han styrtede ned af et Fjeld paa Veien mellem Thorhavn og Hvivik, i den efter ham kaldede „Lydersens Skar“; b. i Kalbak].

2. 1588 [p. Cap. Bjørkeriis (Kungsbacka), N. Halland 85] Anders Henriksen, vist f. Halland 56; Rtr. Varbjerg 81; [† 1608].

3. 1608. David Johnsen, f. Nordstrømø c. 77 af Bønderfolk, (Descendent i 20de Led fra Sigmundur Brestersson; Høvding p. Fær., † 1002); St. i Kbh. (97); ~ . . . ; B.; see Etm.; [† 1641].

F-P s. 150; KoM s. 349 (»David Ferrøe«).

4. 1641 [p. Cap.*, o. 28/3 32] Peder Hansen Lund (Lundius) af Magleby i Sjælld., f. 07; St. Slag. 29; C. 17/3 32; [reiste, kjed af at være her, 1648 ned til Danmark og blev vist r. Cap. t. Trondh. Dk.; † c. 60; (der findes ingen Spor af ham som Præst i Norge)].

KUM I, s. 98 (»Petrus Iohannis Lundensi«); PT 1:3 (1882), s. 129; 8:6 (1927) s. 191.

5. 1649. Jonas Michelsen, f. Østerø 24; F. Michel Joensen, Kongsbonde i Lamhauge og Solmundfjord og Lagrettemd.; St. Bergen 44; ~ Anne Johannesdtr.; F. J. Thorlufsen i Højvig, Sysselmd.; M. Birgitte Rasmusdtr. (Ganterup) af Østerø, † 27/6 90; 4 S., 2 D.; 2 ~ G. Warde her; see J. Jonassen til Norderø; [† 15/1 1665; i hans Tid blev Præstesædet flyttet fra Kelnæs i Kollefjord til Kvivig].

KUM I, s. 185 (»Ionas Michaëlis Ferrøënsis«); PT 6:6 (1915), s. 255-56 og 270.

5b. o. 3/2 1665 [Rtr. Skjelskør 27/7 61] Peder Jacobsen Spjelderup; [22/5 1667 Veilø-E.; see der].

6. 22/5 1667. Mag. Gregers Hansen Warde (Ware, Wahre), vistnok af Clemensker, f. 42; St. Lund 60; V.-Pr. 29/7 81; Mag. 28/5 90; Pr. 23/3 01; ~ . . . , E. e. Nr. 5, † 27/6 90; mindst 1 D.; see 2 Etm.; [† 1704; en lystig, skjemtsom og vittig Broder, men meget trættekjær og processyg; hvorfor han fik Reprimende ved Laugthingsdommen 3/8 92].

KUM I, s. 281 (»Gregorius Iohannis Wardensis«), bd. II, s. 172 (Mag.: »Dn. Gregorius Iohannis Varde, vice-præpositus Ferøensis«).

7. 15/6 1704 [p. Cap.* 92] Christopher Lauritsen Müller, f. Slag. 60; F. L. M., Bgr.; St. Slag. 79; Hør. Slag. 84–91; V.-Pr. 1/6 15; ~ 92 F. D. Anna Gregersdtr. Warde, f. 69, † 45; 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see P. P. Follerup p. Sydstrømø; Gregers C. M., Rtr. i Thorshavn; (C. Müller p. Syderø); [† 15/7 1721].

KUM II, s. 91 (»Christophorus Laurentii Mullerus«).

8. 15/12 1721. Anders Christian Ottesen, maaskee af Grønbæk-S., f. 80; maaskee St. Rand. 04; ~ 22 F. E., kaldet „illa Prestkona“; (han vilde helst have havt Datteren, men maatte tage Moderen, da Fru Anna bemærkede, at de to Enker ikke paa een Tid kunde leve i Kaldet; hvorfor han maatte bide i det sure Æble; hun var meget trættekjær, var 19 Gange til Things; lod 3 Aar før sin Død sin Liigkiste gjøre, hvori hun gjemte alle sine Sager); u. B.; [† 7/11 1723].

KUM II, s. 298 (»Andreas Christ. Ottonis«, 22 år gl.).

9. 9/9 1724. Anders Hansen Dam af Ulvborg-R., f. 88; St. Ribe 05; ~ Kbh. 5/12 24 Johanna Maria Bohm fra en Herregd. i Danmark; u. B.; 2 ~ Diderik Jensen, Bde. t. Sjovgd. og Høygd. p. Nordstrømø; [† 15/4 1727; god Præd.; stod stundom 3 Timer p. Prædikestolen].

KUM II, s. 304 (»Andreas Dammius«, 20 år gl.).

10. 18/8 1727 [r. Cap. Flade-G.-F., k. 12/3 22, o. 18/3] Oluf Hansen Wang, f. Vanggd. i Thy 4/1 94; (Bdr. t. Thomas H. W. i Nustrup); F. H. Jensen Boyesen t. Vanggd.; M. Maren Olufsdtr.; St. Hjørring 16; C. 11/6 21, l.; ~ 29 Anna Christensdtr. Spliid af Vreilev-H., d. 17/9 00, † 88; 3 S., 2 D.; see Etm.; A. Haldanson p. Syderø; (A. C. Djurhuus p. Østerø); [† 9/9 1762; da han forud følte sin Død, lod han sin Grav grave].

KUM II, s. 401 (»Olaus Iohannis Wangius«, 21 år gl.); KlitVen, s. 374; PT 12:6 (1951), s. 18.

11. 1/10 1762 [p. Cap.* 16/6 57] F. S. Hans Olufsen Wang, f. 34; St. pr. 54; ~ 21/8 65 Helene (Helanna) Christensdtr. Djurhuus af Østerø, d. 18/2 38, † 21; 3 S., 1 D.; [† 6/6 1788; en begavet Prædikant].

KUM III, s. 141 (»Iohannes Wang«, 21 år gl.).

12. 20/3 1789, o. 27/3, Johan Henrik Colding; [8/7 1791 Ørbæk; see Gislev-E.].

13. 19/8 1791, o. 21/9, Jørgen Landt; [22/2 1799 Olsker-A.; see der; reiste meget omkring, for at gjøre sig bekjendt med Øernes locale, physiske og oeconomiske Beskaffenhed; hans Værk: „Forsøg til en Beskrivelse over Færøerne“ hævdede ham en værdig Plads blandt Danmarks statistiske Skribenter].

14. 22/2 1799, o. 3/5, Joachim Begtrup; [24/1 1800 Sydstrømø; see Paarup].

15. 30/5 1800, o. 27/6, Hans Leerbech; [1/5 1807 Ringe; see der].

16. 1/5 1807 [p. Cap. Hjørring-H.-O. 26/10 98; Aasted-S. 13/6 00; Skyum-H. 22/5 01] Niels Lassen Holm, f. Lindholm v. Aalbg. 15/10 69; F. Christen Sørensen, Degn p. Gjøl; M. Mette Andersdtr.; St. Aalbg. 90; C. 25/1 98, n.; 1 ~ Skyum 04 Maren Høyer af Skyum-H., f. 30/12 65, † 19/12 15; 2 S., 1 D.; 2 ~ 24/4 18 Johanne Johnsen Helle; 3 S., 3 D.; see Peter A. H. i Vetterslev-H.; [† p. Solitudo v. Hvivik 7/7 1839; fik kgl. Opreisning 9/9 18].

17. 29/10 1839 [Sandø 20/3 38, o. 30/3] Frederik Christian Schouw; [22/7 1848 Feiø; see der].

18. 16/9 1848, o. 3/11, Carl Vilhelm Prytz; [12/1 1855 Østerø; see Aalsø-H.].

19. 21/5 1855, o. 18/7, Venceslaus Ulrik Hammershaimb; [29/3 1862 Østerø; see Lyderslev-F.].

20. 8/8 1862 [p. Cap. Tranebjerg 4/9 53, o. 5/10; Agerskov 20/8 55; Hvirring-H. 6/8 58] Hans Jørgen Lohmann, f. Lille-Appe, Brylle S., 29/4 22; F. Christian Albrecht L., Gdeier.; M. Mariane Mortensen; St. Fdbg. 43; C. 24/4 50, h1.; V.-Pr. 9/6 71; ~ Kbh. 62 Thora Alvilde Jubye, f. 16/5 32; F. Carl Christian Ludvig J. fra Pommern, Bager i Kbh.; M. Lovise Augusta Holmboe; u. B.; [2/4 1874 Græse-S.].

21. 9/7 1874, o. Ribe 23/9, Søren Henrik Theodor Sørensen; [12/6 1878 Østerø; see der].

22. 21/10 1878 [Hjelpep. t. Vibg. Søndresogn 17/11 75, o. 1/12] Jørgen Christian Joachim Nielsen, f. N. Kirkeby p. F. 4/8 47; F. Hans Jørgen Kannevall N., Skllrr.; M. Magdalene Christine Fog; St. Nykjøb. p. F. 67; C. 23/1 75, h2.; ~ 1/12 75 Henriette Mathilde Michelsen, f. Fred. 15/11 44; F. Poul Frederik M., Skipper i Fred.; M. Ane Kirstine Bauer; u. B.; [6/7 1881 Norderø].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Nielsen, C. F., Pastor: Færøernes geistlige Stat eller Geistlighedens Personalhistorie i Færøernes Provstie. I: S. V. Wiberg: Supplement til personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. L. B. Deichmanns Forlag, Faaborg 1879, Anhang s. 27–30.
Andersen, N.: Færøerne 1600-1709, København 1895, (Præsterne i Nordstrømø s. 373-385).