Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 923. Ringe og til 1668 Herringe,

Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 183; M. S. 2-a/74; B. M. 89; Leerbechs Beskrivelse; St. M.; Kbg. Ringe 1707, Herrested 1727.
———————————

1. (1493, 1504). Jep el. Jacob Madsen Løg*; [levede endnu 1536 og maaskee til 1556].

DanKir bd. 10, s. 3550 (se nedenfor).

2. 1505. Iver Pedersen; næppe den samme som Nr. 1; [levede endnu 1512].

DanKir bd. 10, s. 3550, 3569 (se nedenfor).

3. 1556. Thor el. Thomas el. Cort Simonsen; [† c. 1564 el. 65, maaskee dræbt af sin Degn, Bertel].

4. c. 1564. Niels Adamsen; ~ Marine Stars el. Sterk, f. Od.; 6 D.; 2 ~ Etm.; [afsat 1581 formedelst Beskyldning om Tyveri af en Fole, som blev funden paa hans Stald; men hans egentlige Brøde var nok, at have tinget under Toug med Laurits Brockenhuus (givet ham Penge); † 1581 el. 84; ].

DanKir bd. 10, s. 3550 (se nedenfor).

5. 1581 [Hør. Od. . .] Hans Lauritsen, f. Kjerte Sogn c. 51; St. 71; 1 ~ F. E.; u. B.; 2 ~ en Datterdtr. el. Sønnedtr. af L. Jespersen i Espe-V., altsaa formodentligt Anna Lauritsdtr. af Rise-M.; 2 ~ M. L. Wittinge ss.; [† c. 1620; „vox firma et sonora(1); passelig Baß“ (J. M. l. c.)].

FS nr. 439 (»Johannes Laurentii«).

6. i. 6/2 1620 [r. Cap. Nakskov 18] Laurits Lauritsen Gorm af Søllested-V., f. c. 91; St. Od. 12, Bacc. 14; p. Cap. Kjøng i F., o. 29/4 17; 1 ~ Inger Nielsdtr., f. c. 92, † 23/3 29; 2 ~ 22/11 29 Anna Nielsdtr. Mule af Besser-O., † Od. 15/5 76; 1 S., 1 D.; see H. C. Barchmann i Branderslev; [† 14/5 1632; „Dn. Laurentius in Ringe donavit mihi bovem castratum“(2) (Biskop H. Mikkelsens Dagbg. 21/10 1628; see F. H.)].

KUM I, s. 5, 15 (»Lavr. Lavr. Gorm, Otthoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Laurentius Laurentii Gorm«, 26 år gl.); Perlestikker, s. 83, 373; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 618; DanKir bd. 10, s. 3550 (se nedenfor).

7. 1632 [vistnok r. Cap. Middelfart-K., o. 23/8 29] Niels Poulsen Harboe, f. c. 03; F. P. H., Forp. p. Lammehave; St. Od. 26; Hør. Svendborg; Rtr. Middelfart 24/3 28; 1 ~ Margrethe Mouritsdtr. af Horne; 2 ~ . . . , fra Kors. (druknede, ved at reise tilbage fra Kors.); 3 ~ c. 44 Anna Cathrine Christoffersdtr. Hemming (Henning), f. Assens 11/2 29; F. C. Henningsen, Kbmd.; M. Margrethe Nielsdtr.(?) (2 ~ Enevold Poulsen, Bgmstr. i Ass.); 2 ~ Etm.; Sønnen Ludvig Harboe, Sp. i Halk, Haderslev Amt, var Farfader til den bekjendte Biskop i Kbh.; [† 18/7 1656; Pg. br. 36; Ilden kom fra Degneboligen og antændte en Storkerede p. Pgden.; 3. Hustrus Kisteplade i Trinitatis K.].

KUM I, s. 75 (»Nicolaus Pauli Otthoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Nicolaus Pauli«, 25 år gl.), s. 124 (»Nicolaus Pauli Agnhortensis« (=Lammehave), 26 år gl.); DanKir bd. 1-2, s. 348 (Trinitatis kirke); SL II, s. 297, 312.

8. o. 3/9 1656 [Rtr. Sorø 22/9 52] Hans Sørensen Leth; [20/4 1688 kgl. Confessionarius; see der].

9. 17/3 1668, o. 18/3 el. 17/5, Knud Jacobsen Wichmand, f. Od. 34; St. Sorø/Od. 60; 1 ~ Kbh. 8/7 68 Anna Pedersdtr. Mule, f. c. 33, b. 12/2 89; u. B.; 2 ~ Boltinggd., Ringe S., 18/9 89 Hedvig Hansdtr. Rummel af S. Næraa-Aa., f. 22/8 66, † Orelund 6/3 08; u. B.; 2 ~ Axel Jensen Phil p. Orelund (Bdr. t. Birthe J. P. ~ N. Hansen i Sandager-H. og t. Christence I. J. P. ~ O. J. Bang i Skydebjerg-O.), og 3 ~ Laurits Lauritsen, Eier af Orelund; [† 4/8 1691].

KUM I, s. 280 (»Canutus Iacobi Fionus«); SB s. 195; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 9; PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger); 14:4 (1962), s. 165-168 (Lund); Strøm 1, s. 47.
(9/9 1690. Jochum Henriksen Følsker; befandtes uværdig og uskikket).

10. 29/11 1690, o. 1/1 91, Henning Andersen Broholm, f. Broholm, Brylle S.; F. Foged i Odense og Skovby HH.; M. Karen Nielsdtr.; St. Od. 83; ~ 16/9 91 Ida Margrethe Hjeresdtr. Juul; (Sstr t. Jesper H. J. i Marslev-B. og t. Cathrine H. J. ~ C. J. Tommerup i Tommerup-B.); F. H. Jespersen, Kbmd. i Od.; M. Mette Jørgensdtr.; 18 B.; see Etm. og J. J. Lundt her; [† 27/4 1714; en stor Mester i, at lege paa Instrumenter].

KUM II, s. 123 (»Henningius Andreæ Broholm«); Andet ægteskab m. Ursula udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 32, Odense byfoged nr. 961; PT 1:4 (1883), s. 295 (Bircherods Dagbøger).

11. 7/9 1714 [Hør. Sorø . .] Henrik Jensen Faber af Gislev-E., f. 10/7 83; St. Nybg. 02, Bacc. 04; C. 16/3 11, h.; (Føns-Ø. 28/4 14*); ~ 15 F. D. Augusta (Anna?) Helvig Henningsdtr. Broholm; 8 S., 3 D.; 2 ~ J. J. Lundt her; [† 11/1 1733; i hans Tid slog en Hvirvelvind det Halve af Koladen ned].

KUM II, s. 280, 290 (»Henricus Iani Faber«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 50.

12. 6/2 1733 [Rand. Hosp. 23/11 31] Niels Nielsen Schiwe; [18/7 1733 Voldum-R.; see her].

13. 2/8 1733 [p. Cap. Steenløse-F. 25/7 28] Jørgen Jørgensen Lundt, f. Od. 1/9 00; F. J. Nielsen L., Chir.; M. Anna Elisabeth Nissen; St. Od. 19; C. 6/9 25, l.; 1 ~ Anna Mortensdtr. Piil, † 32; F. M. Madsen P., Kbmd. i Od.; M. Marie Elisabeth Jørgensdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 29/10 33 Augusta (Anna?) Helvig Henningsdtr. Broholm, E. e. H. J. Faber her; 1 D.; see Etm.; J. B. H. Haagerup i Ryslinge; [† 1/9 1752; berømt som een af Landets bedste Præd.; Lgst.; Pg. br. 25/2 51; Ilden var paasat af en Pige].

KUM II, s. 424 (»Georgius Lundius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 63, 117; Odense byfoged nr. 1871.

14. 18/10 1752 [S. Høirup-G. 27/11 50**, o. 11/12] Hans Hansen Lachendorph* el. Lachendrop, f. Lakkendrup, Gudbjerg S., 15; F. H. Christensen; M. Anna Frederiksdtr.; St. Od. 39; C. 21/3 47, h.; Høirup-G. 5/9 49*; 1 ~ F. D. Cathrine Marie Jørgensdtr. Lundt, † 6/1 70; 2 S., 2 D.; 2 ~ Elisabeth Eilschou af Fraugde, f. 19/11 41, † 30/4 02; 2 D.; see Etm.; M. Gottschalck i Jordløse-H.; [† 20/1 1800].

KUM II, s. 601 (»Iohannes Lachendorph«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 84, 130.

15. 19/3 1783**, o. 20/6, F. S. Jørgen Lundt Lachendorph, f. •/10 56; St. Od. 76; C. 15/4 82, l.; ~ Anne Sofie Philipsen, d. 24/3 78, † 10; F. Hans Philipsen, Kbmd.; M. Mette Worm; u. B.; [† 7/3 1807].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 138; Kbg. Od. Frue K. (1692-1786), opsl. 320; Ft. 1787 (Odense) og 1801 (Odense og Gudme).

16. 1/5 1807 [Nordstrømø, Fær., 30/5 00, o. 27/6] Hans Erichsen Leerbech, f. Roesk. 24/12 74; F. E. Hansen L., Kbmd.; M. Sara Margaretha Olsdtr. Schiøtz; St. Roesk. 92; C. 24/10 96, h.*; ~ Kbh. 27/6 00 Johanne Frederikke Bergmann, f. 21/11 75, † Svendbg. 18/10 39; F. Jens Frederik B., Skibscpt. i Kbh.; M. Ane Cathrine Lucie . . . ; 7 D.; see F. C. Bloch her; [† 19/10 1834; E. 2/119 og S. 2/173].

Fær, s. 29-30.

17. 9/1 1835 [Klim-T.-V. 25/11 25] Knud Munch, f. Voldby, Kauslunde S., 31/12 80; F. Rasmus H. M., Ldmd.; M. Maren Juul; St. Vibg. 01; C. 10/1 06, h.; Sp. Vang 3/3 19, o. 21/4; Pr. 25/11 25; ~ 15/4 19 Johanne Mette Kirstine Bentzon af Gladsaxe-H., † 30/7 63; vist 1 S., 1 D.; see Jens W. M., Cand. th. 45/1; [† 17/2 1857].

Sixhøj nr. 1564; DF.

18. 9/5 1857 [Grenaa 22/6 46] Frederik Christian Bloch af N. Nebel-L., f. Kvong 30/3 05; St. Ribe 23; C. 24/4 30, *l.; Sp. Kvong-L. 11/6 34, o. 3/9; Folkethingsmd. (Rand. A. 4) 14/6 55; ~ 17/10 34 Emilie Frederikke Leerbech, f. her 15/12 08; 5 S., 2 D.; [# 14/2 1874; kostbar Gave; see D. T. 74/84; boer i Svendbg.; E. 1/150 og S. 1/166].

19. 24/4 1874. Mathias Theodor Madsen; sat under Tiltale 78, for at have ladet en Lægmand forrette Tjeneste for sig paa Langfredag; ved Provsteretsdom 14/10 78 idømt en Mulkt paa 80 Kr.; see Gjødvad-B.

———————————

Noter:

(1) »vox firma et sonora« = fast og klangfuld Stemme.
(2) »Dn. Laurentius in Ringe donavit mihi bovem castratum« = Hr. Laurits i Ringe gav mig en kastreret Okse.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 202... Ringe Kirke, s. xxx (endnu ikke ugivet), Herringe Kirke, s. 3549-3610 (udg. 2023).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.