Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1435. Halk,

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1660.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1556). Peter Olufsen; F. Olaus Jensen Mechelburg, Bgmstr. i Haderslev; St. Rostock 47; [† c.1591 (?); (J. 171; R. 308; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 502); Achelis I, nr. 148].

2. (1591). Jacob . . . ; [† el. forflyttet c. 1594; (Meddelelse fra Arkivet i Aabenraa)].

3. 1594. Johannes Hegemann fra Haderslev; St. Rostock 90, Wittenberg 92; [† 1608; (J. 171; R. 308; Rost. Matr.; Witt. Matr.; Had. Joh. 29; V. f. K. 2 R. VII. 502); Achelis I, nr. 794].

4. 1608. Andreas Hansen Brandorp; fik Kommunitet(1) v. Kbhs. Univ. 1604; [† 1616; (V. f. K. 2 R. VII 502; Kom. Matr. 356)].

5. 1616 [Rikkelsbøl 13, til 1/12 15, da Kirken blev ødelagt af Vandfloden] Jørgen Mortensen Hoyer, vistnok af Vedsted; ~ . . . ; mindst 2 S.; see Etm.; Morten J. H. i Gl. Haderslev; [levede endnu 1676; (J. 171. 536; R. 308)].

6. 1638**. F. S. Hans Jørgensen Hoyer; St. Rostock 35; ~ Kirstine Jensdtr. Raun; F. Jens R., Gdeier. i Vilstrup; see Etm.; [† Haderslev 23/8 1659; (J. 171; R. 308; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1924].

7. 1660**. Ludvig Nielsen Ring de Harboe af Ringe-H., f. c. 35; St. Hlh. 54; ~ 60 F. D. Johanne Hansdtr. Høyer; mindst 2 S., 2 D.; see Niels H. i Ulkebøl; Johannes H. i Broager; Etm.; (A. C. Slange i Arrild); [† 27/8 1689; (J. 171; R. 308 f.; Giessing. II:2 S. 260 Tab. III; Zwerg. 396 f.; L. & W. 50; V. f. K. 2 R. VII. 474); KUM I, s. 249 (»Ludovicus Nicolai Ring«); PT 1984, s. 122, 124].

8. 1689, o. 18/12, Friedrich Anthonsen Klinge; (Bdr. t. Dorothea E. A. K. ~ J. J. Monrad i Aastrup og Farbdr. t. A. B. Klinge i Vonsbæk); F. A. Friderichsen K., Bgmstr. i Haderslev; M. Anna Elisabeth . . . . ; St. Königsberg 81; ~ Halk 27/5 90 F. D. Christine Ludvigsdtr. Harboe; 2 S., 3 D.; [† 19/4 1699; (J. 171; R. 309; Had. Joh. 38; Køn. Matr. II. 124; P.-T. 9 R. V. 136); Achelis I, nr. 3461; PT 9:5 (1932), s. 136; Kbg. Åstrup (1675-1726) opsl. 88 (ordineret), opsl. 90 (vielse), 106 (søn 92), Kbg. Halk (1660-1734) børn: opsl. 21 (datter 91), 25 (søn 95), 26 (datter 96), 29 (datter 99)].

9. 1699. Peter Würffel (Wurffel, Wörffel), f. Haderslev, d. 7/12 62; F. Lucas W., Slotsfisker; St. Kiel 82, Jena 85, Wittenberg 89, Leipzig 90; see J. S. Lund, r. Cap. i Fred. Trin K.; [† 26/5 1733; (J. 171; R. 309; Had. Joh. 39; Witt. Matr.; Nied. F.-G. XII. 142); Achelis I, nr. 3511].

10. 3/7 1733 [Malt-F. 29/3 15, o. 24/4] Andreas Mathiesen Lange, f. Havervad, Brøns S., 90; (Bdr. t. Christian F. L., r. Cap. i Aabenraa); F. M. L., Foged i Hviding Herred; St. pr. 10, Bacc. 11; C. 14, l.; 1 ~ Mette Christiansdtr. fra Foldingbro Kro; M. Karen Terkildsdtr.; 5 S., 3 D.; 2 ~ 39 Dorothea Sophie Ryhe, E. e. Rtr. C. M. Overbeck i Haderslev; see Etm.; Henrich L. i Skodborg; P. N. Thun i Ø. Linnet; [† Vibg. p. en Reise 22/2 1755; (W. II. 373; J. 171; Fr. B. III. 116; R. 309 f.); KUM II, s. 352, 354 (»Andreas Matthiæ Lange«, 19 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 133; E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 34].

11. 1755 [p. Cap.* 51] F. S. Hans (Johannes) Lange, f. Maltbæk 21/9 22; St. Haderslev 44; C. 49; ~ 56 Ingeborg Jensdtr. Rosenkilde, f. 30/9 25, † 2/2 00; F. J. R., Organist i Holbæk; 2 ~ V. C. Zoëga i Møgeltønder; [† 30/6 1759; (W. II. 418 L. 3–4; J. 171; R. 310 f.; D.-P.; Had. Joh. 45; P.-T. 8 R. IV. 251 Note); KUM III, s. 47 (»Iohannes Langius«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 5780].

12. 1759 [Skodborg 57] Jacob Dannefer, f. Nykjøb. p. F. 30/10 07; F. Jacob D., Byskriver; St. Nykjøb. 27; C. 29; Lærer v. Waisenhuset i Kbh.; Skoleholder i Friedrichstadt; Skoleholder v. Garnisons Menighed i Kbh.; Degn i Dalby; ~ 12/12 66 Friderica Christiane Johansdtr. Seitz, f. c. 36, † 26/4 04; F. Lieut. Joh. Georg S.; M. Wolburg Nielsen, E. e. Kbmd. i Stockh.; [# 1779; † 15/1 83; (J. 171. 219; R. 311–13. 457; D.-P.; Nachr. v. B.-M. 1766 S. 208; Lengnick 4 Hf. 19; Sl. Kb. Ud. 191 L. 1–2); KUM II, s. 489 (»Iacobus Dannefær«, 20 år gl.)].

13. 1779 [Comp. Süderstapel 73] Jes Petersen, f. Løit 11/1 45; F. Iwer P., Eiendomsbesidder; St. Kbh. 66; ~ 74 Dorothea Marie Steffens fra Tønder, † 31/1 07; see Ivar P. i Stenderup; [† 27/7 1811; (J. 171; 1262; M. 19; Stapelholm 376; Pr.-Ber. 1812 S. 116; Lengnick. 4. Hf. 46); Achelis II, nr. 6631; KUM III, s. 259 (»Ies Petersen, Holsatus«, 22 år gl.); PT 14:6 (1964-65), s. 135].

14. 22/4 1812 [p. Cap. Øsby 6/8 03] Niels Jacob Steffensen Bruun, f. Kold. 17/7 70; F. S. Nielsen B., Farver; M. Johanne Jakobsdtr.; St. Kiel 93; C. Glückstadt 96; ~ 12 Anna Margrethe Lowsen, f. 28/6 81; F. Joh. L., Gdeier. i Jejsing, Hostrup S.; M. Anna Magd. Eichel; [† 4/1 1844; (J. 171; M. 19; Fr. B. I. 166; Had. Joh. 52; Wulff. 18); Achelis II, nr. 7571; Fr.B. I, s. 166].

15. 5/7 1844 [Spandet 4/1 32] Hans Peter Ebeling, f. Aarh. 10/1 00; F. Carl Emil Ulrik Marius E., Organist; M. Anna Sophie Ingerslev af Beder-M.; St. Aarh. 18; C. 20/7 24, h.; Cap. p. p. Skamstrup-F. 2/4 28, o. 16/4; ~ Caroline Wilhelmine Holst, f. 10/3 11, † 4/3 47; F. Chr. Marcus Christoph. Gerhard H., Herredsfoged i Vrads-T.; M. Henrikke Gundel Cecilie Gram; [# 28/7 1851; † 14/2 60; (W. III. 166; J. 1533; M.-H. I. 48; M. 19. 101; Fr. B. I. 74; Lengnick: Hans Wentzel v. Hoffs Eftk. Side 2. 7)].

16. 1851 [c. Adj. v. Metropol.-sk. i Kbh. 47; Adj. ss. 48] Harald Valdemar Rasmussen, f. Føns 7/1 21; F. Ludw. Julius R., Forp. p. Sparretorn; M. Caroline Hald; St. Od. 39; C. 43; Lærer og Manuductør i Kbh.; ~ 26/4 48 Hulda Karen Marie Amalie Arnkiel, f. 26/10 23, † 27/11 74, F. Poul Grum A., Malermstr.; M. Amalie Wanscher; mindst 3 S.; [# 11/8 64; siden dansklærer i Kbh.; † 13/11 91; (M. 19; Fr. B. III. 152; Hundrup: Lærerst. V. Metropol.-sk. 161; Vahl. XIII. 3; B.-L.)].

17. c. Sp. 12/9 1864 [Bøl, Gottorp Pr., 10/5 61] Johann Christian Jacobsen; [26/10 1864 Starup-G.; see der].

18. c. Sp. 1864 (nogle Mdr.) [Cap. Barlt 57, Süderhastedt 62, Barlt 63] Detlef Sasz, f. Stelle 28/12 13; F. Hans S., Skllrr.; St. i Kiel 37; C. Gottorp 42; Huslærer 42–54; Cap. p. p. i Horst 55; ~ Wiebke Dreesen fra Burg; [1865 Diak. Nortorf ; # 91; † 16/7 1897; (M. 921 f.; Wulff. 63, II. 27; K.- u. S.-bl. 1897 S. 124)].

19. 1864 [c. Sp. Varnæs 64] Erik Peter Friederich Raben, f. Bygholms Mølle, Hatting S., 5/4 05; (Bdr. t. Jacobine R. ~ M. J. Kjær i Ris); F. Friedrich R., Kbmd.; M. Ingeborg Cathar. Guldager; St. i Kiel 29; C. Gottorp 33 (II*); p. Cap. Kellinghusen 17/12 36; Diak. Aabenraa 2/5 39; Stenderup 10/4 1849, hans Udnævnelse sat ud af Kraft ved Bestyrelsescommissionens Resolution 13/2 50; Hjelpep. i Schenefeld 50; tydsk og dansk P. i Hull 54; Vikar og c. P. forsk. Steder i Tydskland; c. P. Schenefeld 60; Diak. Hohenwestedt 64; [# 1878; † Aabenraa 18/2 93; (W. III. 704; J. 249; M. 19. 111. 156. 911. 933; Fr. B. I. 97; Wulff. 54, II. 10; Had. Joh. 63; Alb. II. 226); Achelis II, nr. 9045; Fr.B. I, s. 97, 317; DanKir bd. 20, s. 465].

———————————

Noter:

(1) »Kommunitetet« = Legat (ved Københavns Universitet) til bespisning af studerende 2 gange dagligt.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Halk Kirke, s. 449-474.