Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1240. Ulkebøl,

Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/1; L. P. B. 95; Lkm. 2/542; Pst. Knudsens Manuscr.; Kbg. 1691 (÷ 1729–40).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Peder Enevoldsen (Ewald), f. Jydld. (Cimber) maaskee af Sevel og Bdr. t. Poul E. i Gamtofte; see Etm.

2. (1589). F. S. Jens Pedersen Enevoldsen (Ewald); see Etm.; G. R. Krag i Steenstrup; [† 1621].

3. 1621 [r. Cap. Hagenbjerg, o. 12/12 19] F. S. Poul Jensen Ewald, f. 94; St. i Kbh. 18; Cathrine Johansdtr. Monrad af Kettinge; [b. 23/6 1651].

KUM I, s. 32 (»Pavl. Iohan. Alsing.«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Paulus Johannides Alsingius«, 25 år gl.).

4. 1651 [r. Cap.*, o. 15/7 49] Jens Pedersen Ronæs (Rhone) af Udby i F., f. 20; St. Od. 43; ~ . . . . ; vist 2 ~ Etm.; [b. 10/4 1656].

KUM I, s. 177 (»Ioannes Petri Rhoneus«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Joannes Petri Rhonæus«, 29 år gl.).

5. o. 14/5 1656. Carsten Carstensen el. Christiansen Lorentzen (Laurentius) af Od. St. Hans K. r. Cap., d. Svenstrup 5/11 26; St. Od. 49; Pr. 82; 1 ~ 21/9 56 vist F. E. . . . , b. 22/4 66; 2 ~ 3/6 67 Anna Nicolaisdtr. Brandt af Sønderborg, d. 2/3 49; mindst 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see J. J. Krag i Hørup; Nicolai C. L. i Lysabild; Andr. Arnkiel i Moltrup-B.; B. H. Friis her; [b. 13/3 1688].

KUM I, s. 217 (»Christianus Lavrentii Carstenius«).

6. 6/3 1688 [Huslærer her . .] Niels Ludvigsen Harboe (Ringe) af Halk, f. 18/12 60; St. Haderslev t. Kønigsberg 81, i Kbh. 83; Pr. 10; ~ 89 F. E., levede endnu 14; 1 S., 1 D.; see J. F. Lange her; [† 16/12 1710; Portrait i Kirken].

Achelis I, nr. 3466; KUM II, s. 121 (»Nicolaus Ludovici de Harbo Hader[s]leb«); Kbg. Ulkebøl (1691-1728), opsl. 85 (enken som fadder i 1714); DanKir bd. 23, s. 2348 (se nedenfor).

7. 6/2 1711 [Fp. 3 Aar ved de danske Tropper i Ungarn, siden i Skaane] Bagge Hansen Friis af Vilslev-H., f. 20/1 82 el. 83; St. pr. 02, Bacc. 03; C. 19/6 04, h.; ~ Cathrine Carstensdtr. Lorentzen, E. e. Andr. Arnkiel i Moltrup-B., f. her 13/2 76; [† 1712; opførte sig ikke altfor vel].

KUM II, s. 277, 283 (»Baggæus Iohannis Frisius«, 22 år gl.).

8. 28/12 1712 [Fp. med Fodgarden 27/5 11] Johan Frederik Lange, f. Preetz 80; St. i Kiel 95, i Kbh. 10; C. 26/6 10, l.; 1 ~ Christine Lovise Nielsdtr. Harboe, f. her 28/3 86, † 15/9 22; 3 S., 3 D.; 2 ~ 23 Margrethe Petrusdtr. Brandt af Sønderborg Diak., Skifte 1/6 45; 1 S., 1 D.; 3 ~ 45 Sophie Amalie Christophersdtr. Nissen, f. c. •/11 10, † 28/7 01; see J. P. Juul i Bredstrup; Christopher J. L. og Johannes F. J. L. r. Cap.*; [† 4/9 1756; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 347 (»Iohannes Fredericus Lange, Pretzo-Holsatus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 30, 37; PT 14:6 (1965), s. 134; Kbg. Ulkebøl (1781-1814) opsl. 54 (enkens død); DanKir bd. 23, s. 2348 (se nedenfor).

9. 6/11 1756 [Adserballe 24/3 52, tillige Kabinetsp. p. Augustenborg] Lorentz Petersen Lorentzen, d. Sønderbg. 14/6 15; (Bdr. t. Johannes L. i Haderslev, t. Peder L. i Svenstrup og t. Dorothea Sophia ~ J. Krag i N. Løgum); F. P. L., Rtr. i Sønderbg.; M. Dorothea Sophie Hansen; St. i Jena 32; C. Rendsburg 37; Diac. i Brokdorf c. 39; udn. t. P. v. Gl. K. i Pelvorm 52 uden at tiltræde; ~ Anna Amalie Sanger (Sangarin), b. 19/10 62, Skifte 3/10 65; F. vist Friedrich Hermann Sanger, Diak. i Brokdorf; M. Elsabe Cathrine Gabrielsdtr. Baumann; 2 S., 2 D.; 2 ~ c. 65 . . . . ; see Frederik L. i Rødding-S.; [† 12/7 1770; præd. ualm. opbyggeligt og grundigt; Portrait i Kirken].

Achelis II, nr. 5341; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 43; DanKir bd. 23, s. 2348, 2351 (se nedenfor).

10. 7/4 1770* [Høist 60] Peter Petersen Høeck, f. Rends, Burkal S., 25/4 34; F. P. Petersen H., Bde.; St. Tønder t. Kiel 57; Præd. p. Augustenborg 57; Pr. 98; ~ 10/9 60 Friderica Sophia Juhl; F. . . . ; M. . . . Rasmusdtr. Rossing af Huusby-V.; [† 18/11 1808; Portrait i Kirken].

Achelis II, nr. 6248; Kbg. Ulkebøl (1781-1814), opsl. 74 (død); DanKir bd. 23, s. 2349 (se nedenfor).

11. 10/2 1809 [Tandslet 13/5 85] Nicolai el. Claus Clausen, f. Meldorf, d. 28/12 55; F. Jesper C., Kirchspielsbevollmächtiger (Sognefuldm.); M. Cathrine Melche; St. i Kiel 76; C. Glückstadt 80; Sp. Adsbøl-G., samt Slotsp. p. Graasteen 18/2 82; ~ 29/4 84 Anna Margrethe Kellermann, d. Eutin 21/6 51, † 28/2 30; F. Johann K., Kok hos Overhofmarskalk v. Pless; mindst 1 S.; see August C. E. C. i Vorde-F.-R.; [† 22/9 1831; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 23, s. 2349 (se nedenfor).

12. 7/11 1832 [p. Cap.* 14/9 31, o. 910] Hans Vexels Krog-Meyer; [12/8 1864 Snoldelev-T.; see der].

13. c. P. 1864, fast ansat 65 [2. Compast. i Barmstedt 44] Gustav Waldemar Gardthausen, f. Kbh. 4/4 07; F. Hans G., Toldforv. i Kappel; St. i Kiel 27; C. Gottorp 31; Medl. af d. slesv.-holst. Landsforsamling 48–51; [† 25/10 1872].

14. 1873 [c. P. Nordborg 64, fast ansat 65] Georg Friedrich Jessen af Felsted, f. Kværs 23/6 11; St. Plön t. Kiel 29; Halle 30; C. Gottorp 34; Huslærer i Clausdorf; Sp. Abild 41; Pr. S. Als 74–79, tillige Sønderborg 77–79; [† 11/9 1883].

Achelis II, nr. 9052; Arends I, s. 402: M. 187. 210. 294; Fr. B. I. 106; Wulff. 55, II. 15; K.-K. 1862 S. 21; Volb. 51; K.- u. S.-bl. 1883 S. 152; (Arends’ litteraturforkortelser).

15. 10/1 1884. Heinrich Christian Sophus Lawaetz; see Sottrup.

———————————

 

 

No 1241. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Ulkebøl.

[Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

M. S. 1-b/2.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. c. 1596. Mag. Jørgen Olufsen (Olavius); [1599 Hørup; see der].

2. (1608. 11). Mathias Prumerus.

3. o. 10/6 1620 [Diak. Broager 19] Andreas Jensen, f. Broager(?) 95; vist St. i Rostock 17; [† c. 1649(?)].

KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Andreas Joannis«, 25 år gl.).

4. o. 15/7 1649. Jens Pedersen Ronæs (Rhone); [1651 Sp.*; see der].

5. o. 22/10 1651. August Christensen Brunkertzen (Brunkardt) af Hagenbjerg; St. Od. 45; ~ . . . . , † 1700; [† c. 1683].

KUM I, s. 195 (»Augustus Brunchardi Alsenus«); Achelis I, nr. 2211.

Nedlagt i nogen Tid.

6. 20/10 1741, o. 17/11, Christopher Johansen Lange, en Søn af Sp. Nr. 8 her, f. her 30/6 15; St. i Kiel 33; C. Kbh. 10/8 41; ~ Cathrine Mathiasdtr. Steenløse af Tandslet; [# 1744 som forvirret i Hoved; † her 26/1 80].

Achelis II, nr. 5374; KUM III, s. 10 (»Christophorus Lange, Sønderburgo Slesvicensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 37, 38.

7. 22/1 1745, o. 26/2, Christian Johansen Krag af Hørup, f. 3/4 10; St. pr. til Jena 29; St. i Kbh. 37; C. ss. 27/2 38; [† el. forflyttet 1746].

KUM II, s. 587 (»Christianus Kragius, Alsena-Sleswicensis«).

8. 18/2 1746, o. 11/8, Peder Nicolai Ibsen, f. Kbh. 14/1 17; St. pr. 34; C. 42; ~ Cathrine Dorthea Pedersdtr. Juul af Assens-Kj. r. Cap., d. 30/6 26; 4 S.; 2 ~ en Skovrider p. Als; [† før 1760].

KUM II, s. 551 (»Petrus Nicolaus Ibsen«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 39.

9. før 1760. Johannes Frederik Johansen Lange, Broder til Nr. 6, f. her 12/12 18; [† 17/11 1792].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Ulkebøl Kirke, s. 2329-2354.