Forside Forkortelser Arends’ kilder Original – Korr. & tillæg

No 82. Slotspræster paa Augustenborg,

Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1744.
Anm. Afskrivers kommentar: Kun en præst hos Wiberg: Nr. 9. Wiberg bruger ordet Slotspræst, Arends Hofpræst.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 17 . . Michael Hermann Desenis; [1738 Dybbøl; see der].

2. 13/3 1739, o. 22/4, tillige Sp. Adserballe, Morten Reenberg With; [# her 1776; 1752 Kettinge; see der].

3. 1776 [Cab.præd.* og Huslærer 65] Christian Jessen, f. Aabenraa 29/4 43; F. Christian J., Rdmd. og Kbmd.; M. Helene . . . ; St. i Halle 62; 1 ~ 76 Wilhelmine Petersdtr. Mehlbye; F. P. Hansen M., Godsforv. p. Sandbjærg; M. Sophie Amalie Hessen; 2 ~ 78 F. Sstr. Anna Elisabeth Frederikke Petersdtr. Mehlbye, f. 53, † 34; mindst 3 D.; see C. Schwendsen i Hørup; (L. C. Schrader i Bedsted); [† 24/4 1812; Lgst. i Kettinge; (J. 1625; B.-D. 1204; Kordes. 182; Lüb. & Schr. 280; Pr.-Ber. 1813 S. 226; Z. f. Schl.-H. G. XXII. 201; Opt. om Fam. Jessen (1909) S. 63 f.; B.-L.); Achelis II, nr. 6463; DanKir bd. 23, s. 2478 (Ketting Kirke)].

4. 1812 [Instructor for de fyrstelige Prindser 09] Friedrich Heinrich Germar, f. Ahrensbök, Holsten, 29/9 76; F. Matth. Hinr. Friedr. G., Sp. i Ahrensbök; M. Elisabeth Dorothea Margrethe Christine Hasselmann; St. i Kiel 96, i Jena 98; C. Glückstadt 00; Rtr. Glückstadt 14/4 02, # •/6 09; Dr. theol. (h. c.) i Kiel 24/12 34; R.* 22/5 40; 1 ~ 27/9 05 Benedicte Louise Friedr. Elisabeth Rotger, f. Glückstadt 3/12 83, † 11/12 28; Lgst.; 2 ~ Cathrine Margrethe Mathiessen, † 16/2 37; 3 ~ Sophie Mathiessen, E. e. . . . Jessen; [# 1848; † Altona 8/5 65; (J. 1625; Fr. B. I. 48; Wulff. 23; Lüb. & Schr. 186, Suppl. 699; Alb. I. 253; Nied. F.-G. XIII 121; B.-L.; Fr.B. I, s. 48, 371; DanKir bd. 23, s. 2478 (Ketting Kirke)].

5. 1848. Johannes Hoeck, tillige Sp. og Pr. i Kettinge fra 1839; see der.

6. c. Hofp. 1849 [Broager 11/3 34] Jørgen Stephensen; [1850 Broager; see der].

7. c. Hofp. 1850. . . . . Boisen; [(findes kun i Arends’ præsterække, ikke i hans hovedtekst)].

8. c. Hofp. 12/4 50, tillige c. Fp. p. Als, Balthasar Christopher Bøggild; [19/1 51 Vammen-B.-L.; see Aaby-B.; (findes kun i Arends’ præsterække, ikke i hans hovedtekst)].

9. 13/4 1851 [Adj. min. Hjortkjær 23/4 50, o. 3/5] Christian Michael Julius Poulsen; [20/2 1858 Ensted; see Karleby-H.-Ø.; (W. II. 66; M. 121; Elv. 260; Gr. & H.-F. I. 493 f.)].

10. c. Hofp. 1859 [p. Cap. Lysabild 58] Christian Heinrich Bruhn; [1860 Brarup; see Haderslev Diak.].

Augustenborg hørte 1860-1874 under Kettinge. Blev selvstændigt Embede 26/2 1874.

11. 10/7 1874 [c. Sp. Adelby •/3 64, fast ansat 28/5 s. A.; # 1/5 73] Friedrich Heinrich Carl Ludwig Hoeck af Kettinge, f. Adsbøl 18/6 29; St. Lübeck 49, i Halle s. A., i Kiel 51, i Kbh. 52; C. Flensbg. 23/6 55, h.; Diak. Oldensworth 27/6 61, afsat formedelst Edsnægtelse 5/12 63; ~ 1 Sønderbg. 1/7 62 Anna Marie Christina Jebsen, f. Sønderbg. 20/4 41, † Adelby 27/1 71; F. Jens J. Kbmd. i Sønderbg.; M. Birgitte Karberg Bock; 2 ~ Sønderbg. 26/9 76 Maria Cæcilia Catharina Schmidt, f. Sønderbg.; F. Christian Hansen S., Kbmd. i Sønderbg.; M. Auguste Elisabeth Hunæus; [# 1/4 1902; † Kiel •/11 el. •/12 1908; (M. 162. 247. 515; Wulff. II. 37; Volb. 28; Sj. Aarb. 1923 S. 194); Achelis II, nr. 9900; (Had-His, s. 733)].

———————————

 

 

No 82b. Prædikanter (Kabinetspræster) paa Augustenborg,

[Als Sønder Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

———————————

1. 1721. [Huslærer i Lysabild Pg. 20] Georg Ernst Friederici, f. Michelsdorf, Schlesien, 2/3 97; F. Christopher F., Kbmd. i Schmiedeberg, Schlesien; M. Maria Elisab. Schrøder; St. i Prag. 14, i Wittenberg; ~ 14/10 28 Anna Catharina Johansdtr. Bluhme; F. kgl. Confess.; mindst 2 S., 2 D.; see Ernst L. F. i Broager; H. Meyer t. Roesk. Dk.; [1728 Borne; Sp. i Burg og Kirke- og Skole-Inspector paa Femeren 49; † 14/5 1753; (J. 1183. 1276; Zwerg. 808. L. 15–19; Intelligentsbl. f. Tønder og Omegn 1859 No. 18; V. f. K. 2 R. III. 466–79; J. Brodersen. 519–21; Ostang. Pr.-K. 24; Nied. F.-G. VIII. 236)].

2. 24/3 1752, tillige Sp. i Adserballe [Brockdorf i Holsteen c. 39] Lorenz Lorenzen; [5/11 1756 Ulkebøl; see der]

3. 1757. Peter Petersen Hoeck; [1760 Høist; see Ulkebøl].

4. 1760 [Huslærer 59] Jacob Friedrich Feddersen, f. Slesvig 31/7 36; F. Friedrich F., Kbmd.; M. . . . Niebuhr.; St. i Jena 55–58; ~ 66 Charlotte Friederica Joachimsdtr. Müller; F. J. Ernst M., Sp. i Gleschendorf; M. Dorothea Sophia Augusta Schmidt; [1766 Hofp. i Ballenstedt el. Bernburg; St. Johs. K. i Magdeburg 69; Hof- og Domp. i Braunschweig 77; Sp. t. Trefold. K. i Altona 88; † 31/12 1788; (B. I. 33. 91–97; J. 1625; Kordes. 459; Pr.-Ber. 1790 S. 302–09; Z. f. Schl-H. G. XVI. 326 f.; B.-L.; Nied. F.-G. XIII. 105); Achelis II, nr. 6169].

5. 1766. Christian Jessen, tillige Huslærer; [1776 Hofp.*; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, s. 733.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Augustenborg Slotskirke, s. 2161-2170.