Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 580. Karleby og til 1650 Horreby; fra 1650 til 1695 N. Ørslev; siden 1695 alle 3 Sogne,

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 1/158 og 174; M. S. 2-b/53 og 75; Kbg. Karleby og N. Ørslev 1694, Horreby 1632.
Anm. Horreby blev 1650 Annex til Falkerslev. Ørslev havde været et Pastorat for sig.
———————————

1. 17/11 1526. Peder Brunch el. Brunker.

FR s. 120.

2. (1549). Christopher Jørgensen.

3. (1584). Peder Jacobsen Godike.

4. (1605. 28). Niels Hansen Viingaard; ~ Margrethe Sørensdtr.; 2 S.; see Hans H. V. i Flødstrup-U.; [† c. 1629; gav Alterstager til K. 1605; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1409-10, 1411 (se nedenfor).

5. 1629 [p. Cap. Tranekjær-T., o. 28/11 27] Mag. Marcus Christensen Humble; [1650 Faareveile; see der].

6. 1650 [N. Ørslev, o. 1/12 47] Balthasar Christophersen Maschwedel af Gundslev, f. 21; St. Kbh. 42; ~ F. D. Anna Marcusdtr. Humble af Faareveile (F. blev Biskop i Stavanger, siden Christiansand), f. her, levede 73; 10 B., hvoraf 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Gregers B. M. i Saxkjøbing-M.; [† 5/6 1673].

KUM I, s. 170 (»Balthazar Christophori Gundslevia-Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Balthazar Christophori«, 26 år gl.); HT-Sadolin s. 549.

7. 1/8 1670**, o. 4/3 71, Anders Jørgensen Bogense, f. Bogense 30; St. Slag. 51; ~ F. E.; u. B.; [b. 2/1 1682].

KUM I, s. 235 (»Andreas Bogonianus«).

8. 21/2 1682 [r. Cap. Thoreby •/9 68] Peder Jørgensen Damsberg af Falkerslev-H., f. 37; St. Vdbg. 61; ~ Anna Augustinusdtr. Schandorff af Thoreby, † 6/1 95; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 16/3 1696].

KUM I, s. 304 (»Petrus Georgij Falkerslevius«); HT-Sadolin s. 547; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29i.

9. 10/12 1695** [p. Cap. Karleby-Ø., o. 23/6 85] Erik Jacobsen Dannefer, f. p. Møen; F. den bekjendte Jacob Dannefer; St. Vdbg. 85; Pr. 01; 1 ~ 14/2 96 F. D. Johanne Pedersdtr. Damsberg; 1 S., 1 D.; 2 ~ Christence Olufsdtr. af Tillitze, E. e. J. J. Snistorph i Tillitze, og b. Nykjøb. 3/6 27; 1 S., 2 D.; see H. J. Fuglsang i Holeby-B.; [b. 8/7 1729].

KUM II, s. 140 (»Ericus Iacobi Dannefer«).

10. 25/7 1729, o. 2/9, Oluf Larsen Biering, f. St. Jørgensbjerg 11/12 85; St. Roesk. 10; C. 8/3 17, l.; ~ 31 el. 32 Anna Maria Andersdtr. Thulstrup, f. Helsingør 87, † Nykjøb. p. F. 21/7 53; (Moster til A. M. Møller ~ L. J. Brøndlund t. Odense Frue K.); F. A. Mogensen i Helsingør, fra Tulstrup i Skaane; M. Kirsten Jørgensdtr. Niemann; u. B.; [† 16/7 1742; besad Lærdom i det arabiske og syriske Sprog; god Huusfader].

KUM II, s. 351 (»Olaus Bierringius«, 25 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 63.

11. 6/10 1742 [Fp., o. 10/4 el. 5/5 41] Peder Pedersen Hjort, f. Ledøie 00; (Bdr. t. A. M. H. ~ F. Calundan i Sønderhaa-H.); F. P. Jensen, Bonde (havde maaskee tjent i Prinds Carls Stalde); Skuespiller; Dandsemester; Skolemester i Bergen; St. pr. 31; Lærer ved Krigshospitalets Sk. i Kbh. 33; C. 37, n.; Pr. 51; ~ (før han blev Student) Maren Magdalene Haggendal, E. e. Lerche, Skriver for Comedianterne, f. Od. 89, † Stubbekjøb. 22/3 55; u. B. med ham; [† 7/2 1753. Ikke godt Forhold til Menigheden. Modgang i sit Huus; W. 3/341].

KUM II, s. 533 (»Petrus Petri Hiort«, 30 år gl.).

12. 6/4 1753 [Hassing-V. 6/7 40, o. 31/8] Mag. Johan Hermansen Hegelahr, f. Bergen 13/10 08; F. H. H., Kbmd. og Klokker ss.; M. Gedske Garboe, † i Hassing; St. Bergen 29, Bacc. 33; Rtr. Saxkjøb. 7/9 35; C. 9/1 40, n.; (r. Cap. St. Laurentii K. p. Før 6/6 40); Mag. 4/8 61; 1 ~ 9/10 36 Marie Poulsdtr. af Tingsted, † 30/6 57; 16 B.; 2 ~ 24/6 58 Karen Pedersdtr. Goiske af Vestervig.-A., f. 10, † Stege 25/12 84, Lgst. i Stege K.; u. B.; see Nicolaus H. i Gjellerup-S.; [† 31/3 1764; W. 1/412].

KUM II, s. 503, 543 (»Iohannes Hermannus Hegelar«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 135 (enken); HiThi 1929, s. 1 (i pdf-udg.); DanKir bd. 6, s. 224 (Stege S. Hans Kirke), bd. 12, s. 537 (Hassing kirke).

13. 25/5 1764 [Miss. v. Amertlok, o. 23/3 57] Jacob Borch, f. Kallundbg. 27/12 22; F. Rasmus Sørensen, Kbmd.; M. Dorothea Marie Prom; St. Slag. 44; C. 2/8 55, n.; ~ 65 Christiane Sophie Jensdtr. Gymoes, E. e. J. J. Busch i S. Kirkeby-A., d. Nykjøb. 15/6 23, b. 6/5 00; F. J. G., Tolder og Husfoged paa Nykjøb. Slot; M. Inger Dorthea Hvalsøe; u. B.; en Pleiesøn Godtfred Gymoes, see Etm.; [† 4/11 1801. Endnu i frisk Minde som en ærværdig og brav Mand; Eier af Horreby og Falkerslev Kirker; hans og Hustrus Navne paa Kirkeklokken i Horreby 1789; Lgst. i Horreby].

PT 13:6 (1958), s. 89 (Slægten Flindt); DanKir bd. 8, s. 1421 (se nedenfor).

13b. 1801 [p. Cap.* c. 94] F. Pleiesøn Gotfred Gymoes, virkede som Sp. i 4 Mnd., f. c. 66; St. Vdbg. 88; ~ Sybille Dorothea Hvalsøe, d. Fred. 4/12 66, † Bøstrup, Langeland, 5/1 52; F. Cclrd. Hans Jørgen Jacobsen H., Tolder i Fredericia; M. Marie Boldt Godske; 1 S., 1 D.; 2 ~ Nykjøb. 4/2 03 Friderich Christian Schrøder, Revisionsass. i Rentekammeret; [† 9/3 1802; Lgst. i Horreby; blev formelt set aldrig Sognepr., men virkede som p. Cap. og bestyrede Kaldet en Tid efter Pleiefaderens Død].

KUM III, s. 430 (»Godofredus Gymoes«, 21 år gl.); Ft. 1801 Karlebye; Kbg. Karleby (1739-1814) opsl. 164-165 (søn), opsl. 172-173 (datter); Kbg. Nykøbing F. (1784-1824), opsl. 100 (enkens 2. ægtesk.); Kbg. Bøstrup (1840-1853), opsl. 189 (enkens død); Nygaards sedler: hustrus dåb, hustrus forældre; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 134, 132; DanKir bd. 8, s. 1421 (se nedenfor).

14. 5/2 1802 [Aftensangsp. og Rtr. Bragernæs 24/4 98] Søren Tybring, f. Høland, Aggersh. St., 6/11 73; F. Joh. Broderus Edinger T., Sp. ss.; M. Ellen Geelmyuden; St. Hlh. 90; Hør. Christiansand 91; C. 10/5 96, h.; ?p. Cap. Christiansands Dk. s. A.; 1 ~ 98 Line Bülow, † 2/11 99; 2 ~ 00 Petronelle Nicoline Rhode, f. 84, † 23/5 15; F. Major Georg Fred. R.; M. Vilh. Stockfleth; her 1 S.; [31/12 1802 Bragernæs; † 22; N. 630].

15. 18/3 1802 [Uldum-L. 29/4 96] Hans Resen Steenstrup, f. Kjeldkjær v. Veile 24/12 70; F. Hans Severin S., Landvæsenscomm., Eier af Kjeldkær i Bredsten; M. Charlotte Sophie Resen; St. Kold. 89; C. 5/5 94, l.; Pr. 06; R. m. Apr. 18/10 15; Pr. over hele Falster 4/2 24; R.* 25/5 26; Stiftspr. 7/12 31; D.-M. 28/6 40; ~ 92 Johanne Magdalene From, d. Eltang 15/2 72, † 5/1 32; (Sstr. t. Joachim O. S. F. i Kristrup-H. og Halvsstr. t. Elisabeth C. F. ~ L. M. Lund i N. Vedby-A.); F. Johan Peter F., Amtsforv. i Kold.; M. Elisabeth Christine Lindenhan; 6 S., 5 D.; see Johan S. S. i Holbæk-U.; J. Ernst i S. Jernløse-S.; Joachim O. P. S. i Bødstrup; [† 27/1 1841. Kraftig, dygtig, alm. agtet; B. D. G. 1/138; N. 575; E. 3/223 og S. 3/248; Støbejernskors paa Kgd.].

KoldStud s. 304-307; DanKir bd. 8, s. 1412 (se nedenfor); DBL.

16. 12/5 1841 [Mern 7/6 25] Otto Didrik Lütken af Lumby, f. 24/10 93; St. pr. 11; C. 23/10 16, l.; Adj. Kbh. 17; p. Cap. Lumby 17/2 19, o. 19/3; Sp. Norup 2/12 21; ~ 26/4 23 Cecilie Marie Leuning, f. Kbh. 19/7 96, levede 68 i Nykjøb. p. F.; F. Cclrd. Christopher Gram L., Justitssecr. v. Hof- og Statsretten; M. Cecilie Marie Kirckhoff; 7 S., 1 D.; see C. Søtoft i Norup; [† 16/4 1866; E. 2/189 og S. 2/283].

17. 10/8 1866 [Ensted, Aabenraa Provsti, 20/2 58; afsat af d. t. R. 15/4 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Christian Michael Julius Poulsen, f. Aalbg. 26/11 22; F. Hans P., Skllrr. og Chordegn ved Frue K. ss.; M. Mette Sophie Bergmann; St. Aalbg. 40; C. 8/7 45, l.; Cap. Hjortkjær, Aabenraa Amt, 23/4 50, o. 3/5; Slotsp. p. Augustenborg 13/4 51; c. Pr. 82; Pr. 85; R.* 88; D.-M. 98; ~ Hatting 17/10 51 Abel Metha Marie Johansen, f. 5/1 32; F. Johannes J., Kbmd. i Aalbg.; M. Sara Cathr. Gjerlev; (68) 2 S., 2 D.; see Hans Ferdinand P., Cap. p. l. her 21/4 84; [# 1904; † Frederiksberg 23/4 07].

Arends II, s. 169: W. II. 66; M. 121; Elv. 260; Gr. & H.-F. I. 493 f.; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 581. Capellaner pro loco til Karleby, Horreby og N. Ørslev.

[Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

 
Anm. Cap. boer i N. Ørslev.
———————————

1. 8/2 1868 [p. Cap. Finderup 30/9 63, o. 25/11] Otto Herman Jensen af Uby, f. Hillerød 9/4 38; St. Roesk. 56; C. 25/6 62, h.1; ~ 4/9 65 Elisa Caritta Lacoppidan, f. 23/9 41; F. Adolph L., Cand. pharm., Lærer ved Agerdyrkningsskolen paa Næsgd.; M. Caritta Frederiksen; (68) 2 S.; [2/9 1874 Vorbasse-H.; 11/6 1877 Veilby].

2. 3/12 1874, o. 18/12 [c. Adj. Nykjøb. 8/9 70; Adj. ss. 22/9 73] Carl Andreas Gemzøe af Thorslunde-I., f. Sest 10/1 43; St. Roesk. 62; C. 24/6 69, l.; ~ 12/5 75 Jørgine From, f. Nykjøb. p. F. 21/1 54; F. Consul Carl Josva F. af Vordingborg-K., Kbmd.; M. Sara Thomsine Christ. Nissen.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Karleby Kirke, s. 1404-1412, Horreby Kirke, s. 1413-1422, Nørre Ørslev Kirke, s. 1423-1430.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Karleby og Horreby: bd. 1, s. 158-162, 170-172, 174-189.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Carlebye Sogn s. 97, Præsterne: s. 115-122; Horeby Sogn: s. 97-98, Præsterne: s. 98).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Karleby Sogn s. 47, Præsterne: s. 48-51, 51-55; Horreby Sogn: s. 47-48). PDF-udgave.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1397. Ørslev (Nørre-),

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

B. F. G. 1/162; Bh. 2/51; Kbg. 1694.
———————————

1. k. 30/9 1530. Jens Andersen; stevnede 32 sine Sognefolk, fordi de med Vold havde taget Jorden fra hans Pg.

FR s. 270, 425, 428.

2. (1549). Niels Brunch.

3. (1556. 84). Thor Olufsen.

4. (1589). Oluf Pedersen; ~ . . . . ; mange Børn; [† pludseligt 14/7 1593, efter at have spiist et „electuarium“, som Hr. Christian i Taaderup (Tingsted) havde tilberedt ham af Kalmusrod med Honning; see B. F. G. 1/164].

5. (1608. 10). Christen Pedersen; see Niels og Oluf Christenssønner i Vaabensted-E.; H. J. Aastrup i N. Alslev; P. C. Ørslev i Eskildstrup; [fmtl. † c. 1631].

6. 1631 [r. Cap. Rudkjøb.-S., o. 29/9 29] Jacob Nielsen Bogense, f. c. 98; St. Od. 23; [† 1647; fik en aarlig Understøttelse af 3 Tdr. Korn, indtil enten Karleby ell. Horreby kunde blive lagt til].

KUM I, s. 60 (»Iacobus Nicolai Bogonensis«, 31 år gl.); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Jacobus Nicolai Bogonianus«, 31 år gl.).

7. o. 1/12 1647. Balthasar Christophersen Maschwedel; [1650 tillige Karleby; see Karleby-Ø.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Nørre Ørslev Kirke, s. 1423-1430.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Nørre-Ørslev: bd. 1, s. 162-166, 170-172.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Nørre-Ørslev Sogn s. 99, Præsterne: s. 99).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Nørre Ørslev Sogn s. 48, Præsterne: s. 51). PDF-udgave.