Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 791. Mern,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/61; M. S. 1-a/102; K. M. 21; L. P. B. 417; Lkm. 1/698; M. 41; Kbg. 1617.
———————————

1. 15 . . Lars Pedersen.

2. (1546). Hans Henriksen; see N. Hansen her.

3. 15 . . Mads Rasmussen; [† 20/3 1568].

4. 1568. Niels Hansen, f. her; 1 ~ Anna Sørensdtr., † 12/2 80; 2 ~ Margrethe Thomasdtr., † 15/8 96; 3 ~ Sara Bentsdtr., † 24/2 12; med alle 8 B.; [† 20/2 1612; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 146; DanKir bd. 6, s. 946 (se nedenfor).

5. 1612. Eskil (Eske) Andersen, vist f. Roeskilde; St. i Kbh. (11); ~ . . . , † før 45; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 1645].

F-P s. 266 (»Eschylus Andreæ Roiskildensis«); Kopskatten 1645, opsl. 72 (enkemand).

6. k. 26/1 1646 [p. Cap.*, o. 1/8 45] Mads Jørgensen Wordingborg; vist St. Slag. 39; ~ F. D. Bodil Eskilsdtr.; 1 S., 2 D.; [† c. 4/6 1672].

KUM I, s. 152 (»Matthias Georgii«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 3.

7. 6/6 1672. Mag. Hans Hansen Sidelmann; [10/12 1680 Vordingborg-K.; see der].

8. 14/12 1680 [Gjerdslev-Ø. i Skaane, o. 11/7 52; Pr. 72; fordreven 77] Anders Sørensen Bruun (Wiby); St. Hors. 45; ~ Elisabeth . . . , † Kbh. •/3 13, E. e. J. R. Nestved i Tybjerg; [† 1685].

KUM I, s. 193 (»Andreas Severini Wiby«); Caw. II, s. 224; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 7.

9. 14/1 1686. Peder Pedersen Høiberg; St. Nykjøb. p. F. 81; ~ Stege 25/6 00 Karen Hansdtr. Riegelsen (Regelsen), f. c. 50; F. H. R., Kbmd. i Stege; M. Margrethe Madsdtr.; 2 ~ Christoffer Mogensen, Rdmd. i Kallundbg.; see Jacob K. P. H. t. Nestved St. Pet K.; [† 1702].

KUM II, s. 108 (»Petrus Petri Høybergius«); Kbg. Stege (1691-1719 V) opsl. 29 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 25.

10. 1/5 1702 [Dansk Skolemstr. i Roesk.] Jens Pedersen Karlebye; St. Roesk. 89; 1 ~ M. Bjergby 30/1 91 Anna Troelsdtr., † Roeskilde 31/7 99; 1 S., 1 D.; 2 ~ Maren Larsdtr., som overlevede ham; 1 D.; [† 15/4 1720; Lgst.].

KUM II, s. 168 (»Ianus Carlebyensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 17.

11. 17/5 1720. Mag. Lars el. Laurits Pedersen Terpager* af V. Vedsted, f. Ribe 28/2 84; St. Ribe 02; Alumnus p. Borchs Coll. 11/4 03 – 11/4 08; C. 16/9 06, h.; udenlands 08 og 11–13; Mag. 13; Pr . 36; ~ 21 Anna Schutz (el. Schytte) af Snerese, f. Hjembæk Pg. 13/4 98, † 1/8 46; 8 B. hvoraf 5 D. overlevede Moderen; see Etm.; E. N. Colstrup i Præstø-S.; P. H. Hagen i Kjeldby; [† 22/3 1772; gav 100 Rdlr. til Fattige; gav 72 Oblatæske til K.; Lgst.; W. 2/466; N. 600; Pg. br. 27].

KUM II, s. 277 (»Laurentius Petri Terpagrius«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 64; Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 4-5; DanKir bd. 6, s. 944, 946 (se nedenfor).

12. 20/6 1755**, o. 6/8, Mag. Hans Vilhelm Clausen Arent, f. Kbh. 14/7 31; F. C. Valentin A., Toldforv.; M. Marie Weile; St. pr. 46, Bacc. 47; C. 15/3 49, h.; Mag. Kbh. 11/8 59; 1 ~ F. D. Hedvig Sophie Lauritsdtr. Terpager; 1 D.; 2 ~ 17/6 57 Apollonia Johansdtr. Drewsen; E. e. J. I. Bagger, r. Cap. Saxkjøb.-M.; skilt; 3 ~ en Skipper fra Ærø; F. J. D. d.æ., Eier af Strandmøllen; M. Anne Kirstine Finckenhoff; [afsat 1769 formedelst Horerie].

KUM III, s. 69, 71, 195 (»Ioh. Wilhelmus Arent«, 17 år gl.); Danske kancelli: Successionsbrev, Tilladelse 18/7 1755 til at administrere sacramenterne uden at have fylt 25 år; E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 298; Friis-Petersen, H. De ældste Led af Familien Terpager, Aarhus 1943, s. 5.

13. 28/3 1772 [Mern* 28/9 70, Everdrup 12/10 70] Troels Smith; [5/5 1784 Holbæk-M.; see der].

14. 5/5 1784 [Holbæk-M. 19/5 53] Fs. Fader Mag. Peder Troelsen Smith*, f. Kbh. 10/8 07; F. Jstrd. T. S., Høiesteretsadvocat og Generalfiskal; M. Ellen Pedersdtr. Kaasbøll; St. pr. 23, Bacc. 24; C. 6/11 25, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 30/10 31–33; Rtr. Holbæk 31/3 33; r. Cap. Holbæk-M. 24/4 34, o. 18/5; Mag. 35; ~ Holbæk 10/8 35 Edel Dorthea Clausdtr. Barfoed, f. c. 14, † Holbæk 20/6 83; (Sstr. t. Marie Kirstine C. B. ~ A. C. E. Dyssel i Hygum); F. C. B., Cpt. ved Infanteriet i Holbæk; M. Christine Cirsovius; 10 B.; hvoraf 3 S., 4 D. kjendes; see Troels S. i Holbæk-M.; L. M. Wedel i Everdrup; H. H. Schousboe i Dalby-T.; A. V. Spleth i Magleby i Sjælld.; [# 1794; † 14/11 95; G. 2/2 363].

KUM II, s. 451, 459 (»Petrus Smith«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 185; han var ikke »Aftensangsp. i Trondhj. 29«; Kbg. Holbæk (1700-77 V) opsl. 50 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 599.

15. 2/5 1794, o. 15/5 [Prodecanus p. C. 90] Dr. phil. Peter Christian Cramer, f. Aarh. 15/3 62; F. Hans Christ. C., den bekjendte Regnemester(1), Klokker v. Aarh. Frue K.; M. Dorothea Frederikke Pedersdtr. Ipsen; St. Aarh. 83; Cand. philol. 30/7 87, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 8/10 88 – 11/10 93; Cand. th. v. Disputats 10/5 92, l.; Mag. og Dr. phil. s. A.; ~ Kbh. 8/9 94 Charlotte Maria Hecquet, † 5/1 36; 2 S., 3 D.; see Johannes C. i Tolstrup-S.; Carl C. i V. Skjerninge-U.; J. H. Rostrup i Tornby-V.; [† 6/6 1818; E. 1/314 og S. 1/341].

Borchs K. nr. 421.

16. 23/9 1818 [Egtved-Ø. 4/1 00] Johan Peter Købke, f. Citadellet Fdhavn. 25/7 63; F. Jacob Berend K., Bager; M. Susanne Catharine Weidenhaupt; St. Kbh. 82; overtog ved Faderens Død Bageriet hjemme 86; C. 9/7 95, h.; Sp. Frederiks-K. 27/5 96, o. 9/7; R. m. Apr. 31/7 15; 1 ~ 10/11 86 Susanne Charlotte (Maria) Meyer, f. Kbh. 7/11 69, † 28/3 10; F. August Henrich Ernst M., Parykmager; M. Helene Cathrine Rasmussen; 5 S., 5 D..; 2 ~ Forriges Sstr. Sophie Margrethe Meyer, d. Kbh. 23/5 63, † Kbh. 8/7 37; u. B.; see C. Nannestad i Landet-Aa-R.; (J. J. F. Svendsen p. Vaagø, Fær.); [# formedelst Blindhed 8/10 1822; † Kbh. 1/2 29; N. 328; E. 2/87 og S. 2/128].

PT 7:2 (1917), s. 60-83, 157-180 (hans selvbiografi, se nedenfor).

17. 26/2 1823 [Greis-S. 10/5 11] Hans Christian Monrad af Bregninge-S., f. 4/5 80; St. Aarh. 99; C. 12/7 03, h.; P. p. Guinea-Kysten 27/9 04, o. 2/11; ~ Ledøie 4/6 11 Ferdinandine Henriette Gjertsen af Sengeløse, f. 8/4 83, † under et Besøg i Kold. 8-9/6 71; 4 S., 2 D.; see D. C. E. Luplau i Varde; [† 7/3 1825; E. 2/300 og S. 2/404].

18. 7/6 1825 [Norup 5/12 21] Otto Diderik Lütken; [12/5 1841 Karleby-H.-Ø.; see der].

19. 16/6 1841, o. 25/8 [Asylbest. i Kbh.] Peter Rørdam; [14/1 1856 K. Lyngby; see der; Pg. br. 17/5 48].

20. 10/4 1856 [Fred. Trin.-V. 30/5 46] Johan Carl Ferdinand Kallenbach, f. Kbh. 7/12 08; F. Joh. Fried. K., Barbeer el. Skibschir.; M. Betty Elisabeth Hansen; St. v. W. 26; C. 29/10 33, l.; Lærer v. Kbhs. Fattigvæsens Skoler, siden v. Frue Sogns Indbyrdes-Underviisnings Skoler; Cat. St. Hedinge 23/4 39, o. 17/5; ~ 23/6 39 Nanna Augusta Meinig, f. Esbønderup 16/6 16; F. Jstrd. Herman Carl M., Bkdmr. v. Kronborg Birk; M. Elisabeth Georgine Didrichsen; 2 S., 1 D.; see P. J. Pedersen i Solbjerg-S.; [# 24/5 1877; boer i Kbh.; E. S. 2/11].

21. 4/8 1877 Gustav Albert Vilhelm Hasselriis; see Fausing-A.

———————————

Noter:

(1) Den bekjendte Regnemester = Hans Chr. Cramer (1721-1792), St. Aarh. 47, Cand. theol., Regne- og Skrivemester i Aarhus Skole; fortsatte Faderens (Klokker Chresten Hansen) Navigationsskole; var 1769 Klokker ved Frue K., kaldes ogsaa Degn. (Friis-Petersen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aarh. s.172).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Mern Kirke, s. 939-947.
Swane, Jørgen: Amtsprovst Johan Peter Købkes Selvbiografi. Personalhistorisk Tidsskrift 7:2 (1917), s. 60-83, 157-180.